De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SVK Laarne Wetteren Wichelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "SVK Laarne Wetteren Wichelen"— Transcript van de presentatie:

1 SVK Laarne Wetteren Wichelen
Oordegemsesteenweg 69a Wetteren

2 Sociaal Verhuurkantoor
SVK ≠ SHM Sociaal Verhuurkantoor Huurt woningen op de private huurmarkt SVK huurt van eigenaar (HHC) en verhuurt aan kandidaat-huurder (OHC) Plaats op de wachtlijst volgens hoogdringendheid (inkomen – woonnood – band met werkingsgebied – aantal kinderen ten laste) Huurprijs niet gekoppeld aan het inkomen (huurder opent recht op huursubsidie gedurende max. 9 jaar) Huursubsidie (1/3 van de huurprijs – max. € €20/kind – max. 9 jaar) Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) Bouwt zelf woningen Plaats op de wachtlijst volgens datum van inschrijving Huurprijs gekoppeld aan inkomen Huurpremie indien kandidaat-huurders na 4 jaar nog op wachtlijst staan

3 Doel De sociale verhuurkantoren zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone woningmarkt en krijgen ondermaatse woningen aangeboden, slagen er vaak niet in om de huur te betalen, de woning te onderhouden. Eigenaars hebben de grootste moeite om tot bemiddeling te komen en doorlopen vaak heel lange gerechtelijke procedures die veel geld kosten. SVK's trachten de kwaliteit van wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door: het aanbod te verhogen van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen door woningen op de private markt te huren SVK’s zoeken woningen die voldoen aan de hedendaagse kwaliteitsnormen op deze manier pogen SVK’s verkrotting en leegstand te bestrijden het aanbieden van intensieve woonbegeleiding aan de huurder

4 2014 Vlaanderen telt 52 erkende SVK’s.
SVK’s worden ondersteund door de Vlaamse overheid erkend SVK ontvangt subsidies voor  personeels- en werkingskosten lokale besturen (Laarne Wetteren Wichelen) hebben een belangrijke inbreng

5

6 4 Kerntaken woningen, appartementen en studio’s huren en verhuren
Huurdersbegeleiding Woningenaanbod verruimen en eigenaars ondersteunen Samenwerken met lokale woon- en welzijnsactoren OCMW Politie Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) nutsvoorzieningen

7 Zorgeloos verhuren (eigenaar)
gegarandeerde huuropbrengsten ook bij langdurige leegstand verhuren binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet = zekerheid voor eigenaar geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures = SVK volgt voor u de huurder op de garantie dat u uw woning op het einde van de overeenkomst weer in goede staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage) geen huurwaarborg aan eigenaar = SVK vraagt HWB aan huurder SVK volgt tevens nauwgezet de huurdersverplichtingen op: het verzekert de woning tegen brand en andere schade professionele partner - SVK de huurder voor de eigenaar = draagt alle verantwoordelijkheden van de huurder kosteloze opmaak plaatsbeschrijving SVK heeft technisch medewerker in dienst (klussen ten laste van huurder). Neemt contact op met eigenaar omtrent werken ten zijne laste recht op premies

8 Stappen bij inhuring Eigenaar neemt contact op: Telefonisch 09/3665256
Via mail: Op kantoor: Oordegemsesteenweg 69a Wetteren De coördinator licht kort de werking toe Vrijblijvend bezoek ter plaatse (coördinator en technisch medewerker) - tijdens de bezichtiging zal het SVK een eerste check uitvoeren of de woning voldoet aan de minimale kwaliteitsvereisten die opgelegd worden door de Vlaamse Wooncode SVK maakt verslag op na bezoek en doet voorstel omtrent huurprijs – mogelijks raadt het SVK aan om bepaalde werken of aanpassingen uit te voeren in de woning onderhandeling over de huurprijs en de andere contractvoorwaarden controle van de woning door inspecteur Wonen Vlaanderen < 15 strafpunten = gratis conformiteitsattest = 10 jaar geldig >15 strafpunten = bijkomende werken uitvoeren bij inhuring vraagt het SVK: keuringsattest van de gas- en/of elektriciteitsinstallatie, een energieprestatiecertificaat (EPC) huurcontract afsluiten SVK gaat op zoek naar een huurder via de wachtlijst en toewijscommissie Elke woning moet sinds 2013op elke bouwlaag voorzien zijn van een rookdetector

9 Woninghuurprijzen HUURSCHATTER :
maakt gebruik van objectieve parameters, blijft schatting kan nooit voldoende rekening houden met alle elementen en nuances die meespelen in de huurprijsbepaling en lokale markt SVK vraagt een sociale huurprijs. U betaalt geen commissie rekening houden met bezettingsgraad SVK houdt rekening met het profiel van de kandidaat-huurders die vaak leven van een vervangingsinkomen, uitkering… huurders ontvangen een huursubsidie – bovengrens van huurprijs maximale huurprijs (2014) bedraagt 570 euro 5kan verhoogd worden met 71,25 euro per persoon ten laste tot en met de vierde Voorbeeld: 1P= €641,25 – 2p=€712,5- 3p= € 783,75 Leefloon: €544,91(samenwonende) €817,36(alleenstaande) €1.089,82 (gezin) volgens ideaal model: 1/3 van inkomen aan wonen besteden

10 Premies Vlaamse renovatiepremie
renovatiewerken van minimaal euro oa. plaatsen van buitenschrijnwerk met hoogrendementsglas, hoogrendementscondensatieketel voordeel indien de verhuring verloopt via SVK: recht op renovatiepremie indien u meerdere woningen bezit  er geldt geen inkomensgrens Vlaamse verbeteringspremie subsidie voor kleinere verbeteringswerken aan de woning voordeel indien de verhuring verloopt via SVK: het inkomen dat u als verhuurder mag hebben om deze premie te kunnen aanvragen, bedraagt (voor aanvragen in 2013) maximaal euro recht op renovatiepremie indien u meerdere woningen bezit

11 Premies van netbeheerder
de netbeheerders Eandis en Infrax bieden heel wat premies aan voor investeringen in energiebesparende investeringen onder andere voor dakisolatie, muurisolatie, isolerende beglazing,…. zowel huurders als verhuurders kunnen van deze premie genieten Sociale dakisolatie stevig duwtje in de rug van de Vlaamse overheid, uw netbeheerder Eandis of Infrax en de fiscus om volgende reden: invoering dakisolatienorm vanaf 2015(geen dakisolatie=strafpunten bij onderzoek van de woningkwaliteit 1 januari 2020 leidt het ontbreken van dakisolatie tot het ongeschikt verklaren = woning niet verhuren standaard: premie van 6 tot 8 euro per m² geplaatste dak- of zoldervloerisolatie voordeel indien de verhuring verloopt via SVK: een extra hoge sociale dakisolatiepremie van 23 € per m² begeleiding door een projectpromotor voor u en uw huurder projectpromotor vraagt de premie aan bij de netbeheerder In ruil wordt gevraagd: geen verhoging van de huurprijs omdat het dak geïsoleerd wordt geen stopzetting van het lopende huurcontract

12 Toewijzingsprocedure
maandelijks toewijscommissie toewijs op basis van puntenaantal Puntensysteem woonnood (bij vrienden – dakloos – verkoop woning) inkomen (vergelijking grenzen leefloon) kinderlast inwoner van het werkingsgebied ( LWW)

13 INFORMATIE Werking SVK: www.vlaamsverhuurplan.be www.svk-lww.be
Premies: SVK Laarne Wetteren Wichelen Oordegemsesteenweg 69a Wetteren


Download ppt "SVK Laarne Wetteren Wichelen"

Verwante presentaties


Ads door Google