De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderen in Nederland 2008: levensverwachting man 78,3 jaar; vrouw 82,3 jaar 65-plussers gebruiken in 80% van de gevallen medicijnen, gemiddeld 3; in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderen in Nederland 2008: levensverwachting man 78,3 jaar; vrouw 82,3 jaar 65-plussers gebruiken in 80% van de gevallen medicijnen, gemiddeld 3; in de."— Transcript van de presentatie:

1 Uitwisseling status nierfunctie in adherentiegebied Elkerliek ziekenhuis

2 Ouderen in Nederland 2008: levensverwachting man 78,3 jaar; vrouw 82,3 jaar 65-plussers gebruiken in 80% van de gevallen medicijnen, gemiddeld 3; in de totale bevolking 40% Een 70-plusser is zeven keer zo gevoelig voor bijwerkingen als een 30-minner Van alle ziekenhuisopnames is 2,4% medicatiegerelateerd, hiervan is 46% (19.000!) potentieel vermijdbaar (HARM) Meeste problemen door: plaatjesremmers, cumarines, NSAID’s, psycholeptica, antidiabetica, corticosteroïden PW 2009;144(45): special kwetsbare oudere

3 Project Uitwisseling klinische labwaarden in Helmond
1.Jan Deelname werkgroep Elab KNMP 2.Mrt Start commissie uitwisseling klinische labwaarden 1e en 2e lijn a. AKL Elkerliek en Elkerliek apotheek participeren. 3.Okt Start pilot met apotheek de Rijpel in uitwisselen van MDRD’s <50 4.Dec Informeren apothekers adherentie gebied Elkerliek over pilot 5.Dec Start verzending beveiligde Excel sheets met MDRD<40 6. Jan Inbreng project in werkgroep chronische nierschade, onderdeel van de Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant. Hierin 2 huisartsen en 5 internisten, 7. Mei Opstart werkgroep gegevensuitwisseling labresultaten Quartz 8. Okt Verfijning selectiecriteria: MDRD>40 indien vorige <40 was 9. Jun Evaluatie project in regio Deelnemers 2 apothekers 1 huisarts 1 ziekenhuisapotheker, 1 klin chemicus 1 nefroloog 2 medewerkers Quartz

4 Apotheekpraktijk, kengetallen
Huisartsen regio • Normpraktijk huisarts: 2350 patiënten • 77 normpraktijken huisarts in het adherentiegebied ( /2350) • 247 patiënten met MDRD < 50, per normpraktijk (10,5% van 2350) Apotheek regio • Apotheek: gemiddeld 7800 patiënten (bron: SFK) • 23 apotheken in adherentiegebied ( /7800) • 819 patiënten met MDRD< 50 per apotheek (10,5% van 7800) AKL Elkerliek • In 2010 zijn bij 4146 patiënten MDRD waarden onder de 50 vastgesteld. • Zij genereerden op verzoek metingen met een MDRD < 50

5 Uitwisseling status nierfunctie
Stads-apotheker is “spin in het web” patiënt beweegt tussen huisarts en specialist patiënt beweegt tussen specialist A en specialist B patiënt beweegt tussen ziekenhuis X en ziekenhuis Y huisarts heeft geen totaalbeeld labwaarden specialist heeft geen totaalbeeld labwaarden ziekenhuis heeft geen totaalbeeld labwaarden

6 Medicatie fouten Oorzaken: Nierfunctie onbekend bij voorschrijver
Kinetiek van medicatie onbekend bij voorschrijver Medicatiebewaking faalt (nierfunctie onbekend bij apotheker) Consequentie: Daling nierfunctie geeft verhoging kans op “Adverse Drug Reaction” Verband is rechtevenredig bij hydrofiele medicijnen Verband in mindere mate ook aanwezig bij lipofiele medicijnen Drugs Aging 2011; 28 (5)

7 Wensen van apothekers rondom klinische labwaarden
Apothekers ontvangen graag on-line een zogeheten “push” bericht indien de geanalyseerde nierklaring in MDRD < 50 ml/min is. Dit bericht dient automatisch in de medicatiebewaking van het AIS opgenomen te worden. Graag ook Kalium, Natrium en wellicht nog meer relevante lab waarden. Apothekers willen graag een inkijkfunctie in de geregistreerde labwaarden van het AKL Elkerliek voor het uitvoeren van medicatie reviews, een zogeheten “pull” bericht. In de Werkgroep Gegevensuitwisseling Labresultaten Nierschade proberen openbare en ziekenhuis apothekers, huisartsen, specialisten en klinisch chemici een werkbaar protocol op te stellen.

8 Apotheekpraktijk, Uitvoering
Wekelijks een beveiligde excelsheet met MDRD <40 op postcode. In alle AIS en: -Contra Indicatie nierinsufficiëntie invoeren, -MDRD waarde invoeren met datum -Afhandeling m.b.v. WINAP interactie afhandeling (KNMP Boekje Verminderde nierfunctie ) Nieuwe ontwikkelingen in alle AIS en systemen: -Koppeling met lab waarde tabellen van het huisartsen systeem -Bewaking per MDRD blok volgens WINAP: (<10, tussen 10 en 30, tussen 30 en 50 ml/min) -Gecodeerd vastleggen van de afhandeling van de signalen.

9 apotheekpraktijk, Registratie interventies
Vraag aan deelnemende apothekers : Registreer alle interventies rondom de nierinsufficiëntie meldingen gedurende 4 maanden (dec 2009 t/m maart 2010) Turf hoe vaak onderstaande afhandelingen zijn voorgekomen. Bepaal het % van alle geregistreerde nierlijders waarbij interventies hebben plaatsgevonden : OAS Overleg arts, medicatie gestopt OAA Overleg arts, dosering aangepast OAO Overleg arts, medicatie/gebruik ongewijzigd Resultaten pilot in 2 apotheken: Totaal meldingen OAS (stop) ,6% OAA (aangepast) ,9% OAO (ongewijzigd) 6,8% Conclusie: Er is veel te verbeteren aan medicatieveiligheid met goede afspraken tussen betrokken zorgverleners !!

10 Wensen huisartsenpraktijk
Inventarisatie wensen: Altijd registratie van klaring MDRD <50 ? Hoe ga je om met signalen rondom medicatieveiligheid, wie doet wat? Altijd bepaling MDRD bij patiënt met verhoogd vasculair risico? Secundaire preventie ? Welke acties? Bericht verminderde nierfunctie organiseren, Koppeling apotheek CVRM risicobepaling, wanneer lab bepaling? specialistenbrief Coderen U99.01 Nierfunctiestoornis Andere ziekten urinewegen U99 Vraag contra-indicatie?

11 Apotheekpraktijk, Hoe gaan we verder ?
Verzoek voor aanmaken Excel bestand met BSN nummers. Koppelen van AGB code apotheek aan patiëntenregistratie Elkerliek “push berichten” : Kunnen daarna op maat worden verzonden, Op termijn via nieuwe beveiligde van Elkerliek of LSP ? “pull berichten”: Alle relevante labwaarden kunnen door apothekers m.b.v. een dongel in het AKL bestand van het Elkerliek worden ingezien voor het uitvoeren van medicatie reviews Werkafspraken omtrent de urgentie van meldingen : Welke meldingen zijn urgent en verdienen directe aandacht? Welke meldingen zijn niet urgent ? Hoe communiceren we de meldingen (telefoon, mail, fax ) ? Hoeveel tijd voor reageren op een niet urgente melding? Uniforme werkafspraken tussen betrokken zorgverleners om te voorkomen dat voorschrijvers worden geconfronteerd met onnodige vragen van apothekers.


Download ppt "Ouderen in Nederland 2008: levensverwachting man 78,3 jaar; vrouw 82,3 jaar 65-plussers gebruiken in 80% van de gevallen medicijnen, gemiddeld 3; in de."

Verwante presentaties


Ads door Google