De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemers helpen ondernemen. Historie Rodenburg BedrijfsAdvies ( RBA ) opgericht in 2009 werkt samen met een netwerk van specialisten 4 tot 6 junioradviseurs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemers helpen ondernemen. Historie Rodenburg BedrijfsAdvies ( RBA ) opgericht in 2009 werkt samen met een netwerk van specialisten 4 tot 6 junioradviseurs."— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemers helpen ondernemen

2 Historie Rodenburg BedrijfsAdvies ( RBA ) opgericht in 2009 werkt samen met een netwerk van specialisten 4 tot 6 junioradviseurs (studenten van de Haagse Hogeschool) en enkele freelance adviseurs ondernemersspreekuur, haalbaarheidsonderzoeken bedrijfseconomische trainingen en adviezen bedrijfseconomisch klankbord

3 Werkgebied Werkzaam in de regio Delft Pijnacker, Nootdorp, Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek Westland Midden-Delfland

4 Visie op ondernemen De kunst is om op het juiste moment, de juiste man/vrouw met de juiste kennis en vaardigheden in te schakelen. Ondernemen = waardecreatie Ondernemers helpen ondernemen door het netwerk te ontsluiten accountant advocaat deurwaarder bank vrienden verzekeraar notaris dokter collega’s partner bedrijfsadviseur ambtenaar Ondernemer

5 Knelpunten bij ondernemen Professionaliteit ondernemer Overschatten van eigen kunnen Ontbreken van realistische en uitdagende ambities Onvoldoende tijd voor persoonlijke ontwikkeling Onrust als gevolg van niet “in control” zijn Inrichting van de onderneming Achter de feiten aanlopen Vakinhoudelijke kennis, intermenselijke relaties en bedrijfsprocessen lopen niet gelijk op Onvoldoende werkkapitaal Waardecreatie onvoldoende belicht

6 Missie Ondernemers helpen ondernemen

7 Waardecreatie door het versterken van het onderschap RBA werkt mee aan de structurele ontwikkeling van ondernemer en onderneming RBA werkt samen met ondernemers die de ambitie hebben om hun bedrijf meerwaarde te geven RBA werkt als partner actief samen met de ondernemer en de specialisten daaromheen om de ambitie te realiseren RBA komt van denken naar doen door het aanbieden van bedrijfseconomische trainingen en adviezen in samenwerking met de netwerkpartners

8 Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap Met (micro)krediet kunnen zij een beter bestaan opbouwen, bijvoorbeeld door een bedrijf op te zetten. Ondernemers helpen ondernemen Voor elke geslaagde opdracht investeren wij € 50,- in het Oikocredit Nederland Fonds: dé manier om ondernemende mensen in ontwikkelingslanden verder te helpen.

9 Doelgroep Ondernemers die tegen een volgende fase aanhikken Ondernemers die voor bedrijfseconomische aspecten deskundigheid willen inhuren Ondernemingen met een omvang van 0 tot 50 medewerkers en een omzet tot 20 mln euro

10 Levenscyclus

11 Klantenstroom Begeleiding operationele ontwikkeling Advieswerkzaamheden Korte projecten Regisseur Keuzeoptie per uur of succesvergoeding Ondersteuning bij implementatie Plan van aanpak Min. 1 jaar Vanaf € 1.125,- per kwartaal evt. keuzeoptie Klankbord Managementdashboard Maandelijks Max. 2 jaar € 400,- per maand Positiebepaling Risicoscan Werkkapitaalscan Haalbaarheidsonderzoek Vanaf € 1.250,- Ondernemersspreekuur Bedrijfseconomische trainingen Netwerkpartners

12 Drie stappen 1.Positiebepaling en plan van aanpak 2.Ondersteuning bij implementatie 3.Klankbord

13 Stap I Positiebepaling op de volgende onderdelen: Ondernemer Onderneming Markt

14 Positiebepaling ondernemer Ondernemer Ambitie Kennis, vaardigheden competenties Sociaal kapitaal

15 Positiebepaling ondernemer Ambities Privé Eigendom Vakmanschap /werknemer / leiderschap Competenties en vaardigheden Inzicht in bedrijfsprocessen ( o.a. financieel Relevante marktkennis Relationele vaardigheden (intern/ extern Organisatorische vaardigheden Sociaal kapitaal Formeel sociaal kapitaal (werknemers, accountant,bank, adviseurs) Informeel sociaal kapitaal (partner, familie en vrienden, netwerk)

16 Positiebepaling onderneming OndernemingStructuurOrganisatie Financiering Bedrijfsprocessen

17 Positiebepaling onderneming Financiering Financieringsstructuur, kredietsituatie ( leverancier en klant) en actuele situatie (cash-flow en liquiditeiten) Organisatie Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, salarishuis en eigendomsstructuur, dagelijks functioneren Bedrijfsprocessen ( meetbaar en stuurbaar) Markt (klanten en toeleveranciers, productie (individueel en teamprestaties) en financieel ( kosten en opbrengsten) Juridisch fundament Rechtspersoon, overeenkomsten en verzekeringen

18 Positiebepaling markt Klant MarktPublieke domeinTrends Concurrentie

19 Positiebepaling markt Klant Profiel, opbouw en dynamiek klantenbestand en klantbenadering Trends Huidige markt en de markt over 5 jaar Concurrentie Marktleiderschap, onderscheidend vermogen Publieke domein Wet- en regelgeving, stimuleringsmaatregelen, locale bijzonderheden

20 Resultaat Gezamenlijk de positie bepaald, heldere analyse Ambities bijstellen Ambities vertalen in plan van aanpak met een onderbouwd advies m.b.t. persoonlijke groei, de onderneming en de markt SMART (specifiek, meetbaar, ambitieus, resultaatgericht en tijdgebonden) doelen vaststellen Afgerond product Kosten ca. € 3.750,- excl. BTW ( intake en analyse € 1.250,-, gezamenlijk vaststellen van een plan van aanpak € 2.500,-, hoogte uurloon mede afhankelijk van het aantal in te zetten studenten

21 Stap II Ondersteuning bij implementatie Kwartaalsessie om het plan van aanpak te implementeren in de organisatie Voorbereiding en uitvoering door junioradviseur Adviseursrol Versterkt met senioradviseur ‘commissarisrol’

22 Kwartaalsessies Bespreken kwartaalrapportage meten resultaat t.o.v. gestelde doel (SMART) persoonlijke doelstellingen ondernemer (STARR) bespreken top & flop afspraken Per keer toegevoegd thema: Actuele ontwikkelingen op de markt Bedrijfseconomisch thema Eindsessie

23 Resultaat Versnelde implementatie Strategische ontwikkeling (werkwijze) ondernemer en onderneming Borgen van het plan/ nieuwe werkwijze in de onderneming Traject van minimaal 1 jaar Kosten ca. € 4.500,- (excl. BTW) € 4.500,- per jaar (maandelijkse facturatie op basis van gewerkte uren) Keuzeoptie vast bedrag van € 1.250,- met een succesvergoeding bij realisatie van de vooraf vastgestelde (SMART) resultaatdoelstelling(en).

24 Stap III Klankbordprogramma Begeleiding van de ondernemer voor de duur van max. 2 jaar in: Persoonlijke ontwikkeling ondernemer en sleutelmedewerker(s) Organisatieontwikkeling ondernemer en onderneming (“In control “zijn) Versterking marktpositie (Markt) Werken met een managementdashboard (incl. risicomanagement)

25 Managementdashboard Actuele informatie over Voortgang persoonlijke ontwikkeling teamleden Interne en externe operationele voortgang Financiële situatie van de onderneming Marketingresultaten Klantenbestand Risicomanagement

26 Werkwijze Maandelijkse bespreking managementdashboard (vaste tijden) Kosten op basis van abonnement € 400,- per maand Begeleiding bij operationele ontwikkeling van de onderneming Kosten op basis van declaratie van gewerkte uren

27 Managementdashboard Bespreken van het dashboard Voortgang persoonlijke ontwikkeling teamleden Operationele ontwikkelingen Financiële rapportage Marktontwikkelingen Risicomanagement Per keer een toegevoegd thema: persoonlijke ontwikkeling trends en concurrentie vrij onderwerp

28 Begeleiding operationele ontwikkeling Operationele ontwikkelingen, bijvoorbeeld acquisitietrajecten ( overname ) bedrijfsoptimalisatie bedrijfsprocessen begeleiden financieringsaanvragen begeleiden van stagiaires en projecten Terugkoppeling via managementdashboard

29 Toegevoegde waarde(creatie) van RBA Ondernemers helpen ondernemen Coaching van ondernemer en sleutelmedewerker(s) Versterking van het financiële resultaat van de onderneming Ontwikkeling van de organisatie van de onderneming Versterking marktbenadering Een bekwaam ondernemer met een onderneming die meer waard geworden is.

30 Resultaat Gecontroleerde en versnelde ontwikkeling van de onderneming Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en sleutelmedewerker Duurzame ontwikkeling van de waarde en rentabiliteit van de onderneming Kosten klankbordprogramma € 400,- (excl. BTW, per maand) Kosten begeleiding operationele ontwikkeling op facturatiebasis Keuzeoptie bij werkzaamheden m.b.t. de operationele ontwikkeling is een succesvergoeding na afronding van het project

31 Rodenburg BedrijfsAdvies Leo Rodenburg (senioradviseur) leo@rba-bedrijfsadvies.nl 062 122 8544 Lisette van Dorp ( managementassistente) lisette@rba-bedrijfsadvies.nl 015 380 1707

32 Ondernemers helpen ondernemen Bedankt voor uw aandacht en graag tot ziens op het ondernemersspreekuur of bij een van onze trainingen. www.rba-bedrijfsadvies.nl


Download ppt "Ondernemers helpen ondernemen. Historie Rodenburg BedrijfsAdvies ( RBA ) opgericht in 2009 werkt samen met een netwerk van specialisten 4 tot 6 junioradviseurs."

Verwante presentaties


Ads door Google