De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Huurderswerk van Huurdersvereniging Samen Wonen en over het onderhoud woning HUURDERSVERENIGING SAMEN WONEN Opgericht 13 februari 1997.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Huurderswerk van Huurdersvereniging Samen Wonen en over het onderhoud woning HUURDERSVERENIGING SAMEN WONEN Opgericht 13 februari 1997."— Transcript van de presentatie:

1 Huurderswerk van Huurdersvereniging Samen Wonen en over het onderhoud woning HUURDERSVERENIGING SAMEN WONEN Opgericht 13 februari 1997

2 Werkgebied HSW in de Krimpenerwaard

3 Doel Het doel van de enquête was meervoudig, te weten: a. Is de huurder bekend met het bestaan van de Huurdersvereniging Samen Wonen (HSW) en met wat zij doen; b. Hoe denkt de huurder over zijn woning –en wijk/buurt kwaliteit en wat moet HSW hieraan doen; c. Is men als huurder bereid om zich in te zetten voor de Huurdersvereniging in het bestuur of als lid van een bewoners commissie.

4 Onderzoeksopzet * Voor de enquête werd gebruik gemaakt van vragenlijsten van de Nederlandse Woonbond welke zijn aangepast aan onze situatie. * Om een zo groot mogelijke respons te verkrijgen werd er bij de vragenlijsten een enveloppe met antwoord- nummer bijgevoegd. Er werden 564 (24 %) formulieren terug ontvangen. * Voor de uitwerking van de enquête werd gebruik gemaakt van een digitaal programma van de Woonbond/WKA, waarbij de invoer door HSW geschiedde en verdere statische analyse met SPSS progamma door de Woonbond/WKA.

5 Samenvatting In Onderstaande tabel wordt weergegeven wat de respons per woonkern in het werkgebied was. Totaal uitgezette vragenlijsten 2357. Woonkern % Van 564 % van 2357 Schoonhoven Postcode 28716516 Bergambacht Postcode 2861287 Berkenwoude Postcode 282551 Ammerstol Postcode 286510,2 Onbekend20,08 Totaal10024

6 Schoonhoven per wijk WijkAantal% 1 Binnenstad8122 2 Noord7921 3 West 16317 4 West 210127 5 Oost4111 Onbekend31 Totaal368100

7 De relatief hoge respons is waarschijnlijk te danken aan het feit dat HSW genoeg bekendheid had en er een gratis antwoord mogelijk was. De kwaliteit van de woning en de relatie tot de huur werd met 6,2 met goed beoordeeld, maar de aandacht werd gevraagd voor: - betaalbaarheid - klachten afhandeling - energiebesparingsbeleid

8 De dienstverlening van de verhuurder werd met 7,2 en de woonomgeving met 7,9 beoordeeld.

9 a. HSW was bij 46 % bekend en 26 % had er wel eens van gehoord en 44 % beoordeelde het werk van HSW als goed en 15 % als niet goed/ niet slecht, en 76 % vond dat alles goed is geregeld. b. In totaal hebben 49 (10 %)personen aangegeven het huurderswerk van HSW te willen versterken door actief te worden.

10 n% Zeer goed183 Goed32659 Niet goed/niet slecht16630 Slecht255 Zeer slecht31 Geen mening/ n.v.t.143 552100 Wat vindt u van de hoogte van de huur in relatie tot de kwaliteit van de woning?

11 Wat vindt u van de dienstverlening van de verhuurder? n% Zeer goed193 Goed37468 Niet goed/ niet slecht12723 Slecht183 Zeer slecht20 Geen mening/ n.v.t.71 Totaal547100

12 Kent u de Huurdersvereniging Samen Wonen? n% Ja25646 Wel eens van gehoord14326 Nee15228 Totaal551100 Zo ja, hoe beoordeelt u het werk dat HSW voor de huurders verricht? n% Zeer goed31 Goed19444 Niet goed/niet slecht6815 Slecht82 Zeer slecht00 Geen mening/n.v.t.16938 Totaal442100

13 Bent u bereid het huurderswerk van HSW te versterken? n% Ja, ik wil meer weten om actief te worden als lid van het bestuur 20 Ja, ik wil meer weten om actief te worden als lid van een Bewoners Commissie 41 Ja, deelnemen aan vergaderingen over een onderwerp 41 Ja, aan tijdelijke klussen00 Ja, eerst meer weten over HSW398 Nee46391 Totaal511100

14 HSW wil in de toekomst huurders via e-mail een aantal keer per jaar een paar vragen voorleggen over hun woning en woonomgeving. Wilt u hieraan meewerken? n% Ja25450 Nee25950 Totaal513100 Van de 254 ja werden er 66 een e-mail vermeld

15 Conclusies De huurders uit het werkgebied van HSW hebben met veel inzet de vragenlijst ingevuld. Hiermee heeft HSW zich op de kaart gezet als een huurdersorganisatie die wil weten wat er leeft onder de achterban. HSW wilde weten wat er leeft onder de huurders in haar werkgebied. Het blijkt dat er op onderdelen telkens een grote groep huurders de situatie als voldoende tot goed beoordeelt, maar dat er ook telkens een flink aantal bewoners kampt met problemen in de woning. Het is de vraag of het reguliere onderhoud van Qua Wonen er op korte termijn toe zal leiden dat de problemen worden opgelost. Huurders geven aan dat de aanpak van klachten, energie- besparing en tocht/vocht beter kan. Bij een aantal onderdelen van de woningkwaliteit is de groep die het oordeel slecht of onvoldoende geeft wat groter. Dat geldt voor de isolatie (22%), vocht (23%), tocht (32%) en voor geluidsisolatie (22%).

16 HUURDERSVERENIGING SAMEN WONEN Opgericht 13 februari 1997 Website: hvsamenwonen.nl E-mail : hvsamen@hvsamenwonen.nl Het complete resultaat van de enquête zal op de website worden geplaatst waar u het kunt downloaden.


Download ppt "Huurderswerk van Huurdersvereniging Samen Wonen en over het onderhoud woning HUURDERSVERENIGING SAMEN WONEN Opgericht 13 februari 1997."

Verwante presentaties


Ads door Google