De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CWO Kielboot II1 Met dank aan: Kleine Admiraliteit ’t Westland In het bijzonder: Ivo van der Lans Mark van Uffelen Remco Ammerlaan Winny Groenendaal Dennis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CWO Kielboot II1 Met dank aan: Kleine Admiraliteit ’t Westland In het bijzonder: Ivo van der Lans Mark van Uffelen Remco Ammerlaan Winny Groenendaal Dennis."— Transcript van de presentatie:

1 CWO Kielboot II1 Met dank aan: Kleine Admiraliteit ’t Westland In het bijzonder: Ivo van der Lans Mark van Uffelen Remco Ammerlaan Winny Groenendaal Dennis van der Sluis Tonne Kooiman Ronald Meijnema Ton Vijverberg Sven van Eijk Andere bronnen: Edwin Moerkerk & Mark Ruis www.vaartips.nl Bronvermelding

2 CWO Kielboot II2 C ommissie W atersport O pleidingen Theorie cursus Kielboot II

3 CWO Kielboot II3 Hoofdstuk 1 BPR (Binnenvaart Politie Reglement) Waterkaarten Voorrangsregels Onderdelen Lelievlet

4 CWO Kielboot II4 B innenvaart P olitie R eglement

5 CWO Kielboot II5 Geldigheid Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen BoNeWaWePLEeGeMaK Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen Er zijn meer reglementen!

6 CWO Kielboot II6 Klein vaarbewijs Een klein vaarbewijs is verplicht wanneer –Het schip 15 meter of langer is –Het schip sneller dan 20 km/u kan

7 CWO Kielboot II7 Schipper Heeft de leiding aan boord en deelt orders uit om tenminste aan het BPR te voldoen De schipper moet aan boord zijn en de diploma’s hebben, maar hoeft niet te sturen

8 CWO Kielboot II8 Artikel 1.04 / 1.05 Je moet alles doen om een aanvaring te voorkomen en de veiligheid te garanderen Indien nodig moet je volgens goed zeemansschap van het BPR afwijken Goed zeemanschap = Varen met kundigheid en vaardigheid, met overleg handelen en vooruitzien

9 CWO Kielboot II9 Regel, teken, aanwijzing Verkeersaanwijzingen door brugwachters, havenmeesters, en sluiswachters –gaan vóór verkeerstekens en gedragsregels. Verkeerstekens –borden, brug- of sluislichten, of betonning gaan vóór gedragsregels. Gedragsregels –voorrangsregels

10 CWO Kielboot II10 Leeftijden Alle leeftijden 12 jaar en ouder 16 jaar en ouder 18 jaar en ouder Kleine roeiboot Klein open motorschip kleiner dan 7 meter met een buitenboord motor die niet harder kan dan 13 km/u Alle andere schepen behalve… … klein motorschip dat harder kan dan 20 km/u Klein zeilschip kleiner dan 7 meter

11 CWO Kielboot II11 Begrippen Schip –Elk vaartuig, geschikt voor gebruik of vervoer ter water Groot schip –Een schip groter dan 20 meter Klein schip –Een schip kleiner dan 20 meter Assisteren –Hulp van een motorschip bij het voortbewegen of sturen van een ander schip

12 CWO Kielboot II12 Dag & Nacht des Daags –De tijd tussen zonsopgang en zonsondergang ‘s Nachts –De tijd tussen zonsondergang en zonsopgang

13 CWO Kielboot II13 Vaarweg & Vaarwater Vaarwater Vaarweg

14 CWO Kielboot II14 Roeiboot Een schip dat wordt voortbewogen door spierkracht

15 CWO Kielboot II15 Motorboot Een schip dat o.a. wordt voortbewogen m.b.v. mechanische middelen

16 CWO Kielboot II16 Zeilboot Een schip dat enkel wordt voortbewogen door de wind

17 CWO Kielboot II17 Sleper Een schip dat ingericht is om te slepen Voert tijdens het slepen:

18 CWO Kielboot II18 Sleep Een samenstel van meer schepen aan een tros met voorop een motorschip

19 CWO Kielboot II19 Veerpont Een schip dat een veerdienst onderhoudt waarbij de vaarweg wordt overgestoken

20 CWO Kielboot II20 Quiz-et ? Groot of klein schip?

21 CWO Kielboot II21 Naamgeving Motorboten en zeilboten > 7m dragen –naam van het schip –naam van de eigenaar –woonplaats van eigenaar Bijboten dragen alleen de naam van de eigenaar

22 CWO Kielboot II22 Geluidseinen Attentiesein Ik ga stuurboord uit Ik ga bakboord uit Ik sla achteruit Ik kan niet manoeuvreren

23 CWO Kielboot II23 Geluidseinen Verzoek tot medische hulp Verzoek tot openen van een brug of een sluis Er dreigt een aanvaring Noodsein Mistsein Blijfweg sein

24 CWO Kielboot II24 Quiz-et ? Ik sla achteruit

25 CWO Kielboot II25 Quiz-et ? Verzoek openen van een brug of sluis

26 CWO Kielboot II26 Quiz-et ? Verzoek om medische hulp

27 CWO Kielboot II27 W aterkaarten

28 CWO Kielboot II28 Waterkaarten - Kleur Normaal vaarwater Ondiep vaarwater Vaarwater (motorvaart alleen met vergunning) Onbelangrijk vaarwater (geen motorvaart) Riet en biezen Houtgewas

29 CWO Kielboot II29 Kleurgebruik

30 CWO Kielboot II30 Waterkaarten - merktekens Hoogte doorvaart Wijdte doorvaart Diepte water Lengte sluis Vaste brug Beweegbare brug Sluis Keersluis Voetbrug H W D L || ||BB >> > I (dm) (m) (dm)

31 CWO Kielboot II31 Almanakken Almanak deel 1 & 2 Deel 1: –Reglementen –Vaartips –Elke 3 jaar Deel 2: –Vaargegevens Routes Hoogten Dieptes Bruggen Sluizen –Elk jaar

32 CWO Kielboot II32 V oorrangsregels

33 CWO Kielboot II33 Zeilboten onderling Kruisende koers Tegengestelde koers Oplopende koers

34 CWO Kielboot II34 Zeilboten onderling

35 CWO Kielboot II35 Volgorde van Voorrang Hoofdvaarwater gaat voor nevenvaarwater Snel schip geeft iedereen voorrang Stuurboordwal geeft voorrang Grote schepen gaan voor kleine schepen Zeilboten gaan voor roeiboten Roei- en zeilboten gaan voor motorboten

36 CWO Kielboot II36 Zeil over bakboord gaat voor BB SB

37 CWO Kielboot II37 Lij gaat voor loef Loef Lij

38 CWO Kielboot II38 tegengestelde koers

39 CWO Kielboot II39 Oplopende koers Oploper Opgelopene

40 CWO Kielboot II40 Quiz-etQuiz-et ?

41 CWO Kielboot II41 Quiz-et ? Hoofdvaarwater

42 CWO Kielboot II42 Hoofdstuk 2 Koppels & Krachten Sturen met de zeilen Zeiltermen Peilingen Manoeuvres Hijsen en strijken

43 CWO Kielboot II43 K rachten & koppels

44 CWO Kielboot II44 Wat is een -kracht- Zwaarte- kracht Trek- kracht Versnelling

45 CWO Kielboot II45 Het gevolg van krachten

46 CWO Kielboot II46 Het gevolg van krachten

47 CWO Kielboot II47 Het gevolg van koppels

48 CWO Kielboot II48 Krachten op de Zeilen Zeilpunt

49 CWO Kielboot II49 Krachten op het Schip Lateraal punt

50 CWO Kielboot II50 Sturen met de Zeilen Zeilpunt Lateraal punt

51 CWO Kielboot II51 Sturen met de Zeilen

52 CWO Kielboot II52 Z eiltermen

53 CWO Kielboot II53 Voor de wind

54 CWO Kielboot II54 Ruime wind

55 CWO Kielboot II55 Halve wind

56 CWO Kielboot II56 Aan de wind

57 CWO Kielboot II57 Tegen de wind

58 CWO Kielboot II58 Aanleggen / afmeren

59 CWO Kielboot II59 Meer Termen Hogerwal / Lagerwal Bakboord / Stuurboord Bak houden Loefzijde / Lijzijde Hoge zijde / Lage zijde Bovenlangs / Onderlangs Oploeven / Afvallen Deinzen Voor top en takel

60 CWO Kielboot II60 Nog meer Termen Het bezeild hebben Overstag gaan / Gijpen Korte slag / Lange slag Killen Verlijeren Opschieter Volvallen Verhalen

61 CWO Kielboot II61 Bijliggen

62 CWO Kielboot II62 P eilingen

63 CWO Kielboot II63 Dwarspeiling

64 CWO Kielboot II64 Aanvaringspeiling (raak)

65 CWO Kielboot II65 Aanvaringspeiling (mis)

66 CWO Kielboot II66 Achtergrond & Ankerpeiling

67 CWO Kielboot II67 M anoeuvres

68 CWO Kielboot II68 Sliplanding op hogerwal Ree! Haakvoor houdt af en aan Te ruim Te hoog

69 CWO Kielboot II69 Opschieter (op hoger wal) Ree! Haakvoor houdt af en aan

70 CWO Kielboot II70 Afvaren van hogerwal Fok bak aan bakboord Haakvoor zet af naar hek Fok over en aan

71 CWO Kielboot II71 Aanmeren op lagerwal Ree! Maak gereed om te ankeren Anker uit Zwaard op, Fok neer

72 CWO Kielboot II72 Voor top en takel Ree! Grootzeil neer Ree!

73 CWO Kielboot II73 Afvaren van lagerwal Fok over en aan! Fok bak aan bakboord!

74 CWO Kielboot II74 Opkruisen mooi in theorie,maar Het is niet de praktijk Bak! Over! Ree! Klaar om te wenden…

75 CWO Kielboot II75 Opkruisen

76 CWO Kielboot II76 Opkruisen Trekboeg Haalboeg Trekwal Opkruisen

77 CWO Kielboot II77 Stormrondje Ree! Bak! Over! Klaar voor gijp! Fok over!Gijp

78 CWO Kielboot II78 Man overboord Man overboord! ZWEM Haakvoor wijs! Ree! Bak! Over! Ree! Fok bak aan bakboord!

79 CWO Kielboot II79 Loskomen van aan de grond Zo snel mogelijk van de ondiepte af sturen Diepte van het schip verminderen –Bij een lelievlet of schouw het zwaard ophalen –Bij schepen met vaste kiel moet je krengen (scheefhangen) om de diepgang te verminderen Met de wrikriem dieper water zoeken en wegvaren door bomen Duwen

80 CWO Kielboot II80 Hoofdstuk 3 Borden Dag en nachttekens

81 CWO Kielboot II81 Borden

82 CWO Kielboot II82 Typen borden Moet Mag niet Mag wel

83 CWO Kielboot II83 Waterbewegingen

84 CWO Kielboot II84 Kleine schepen Sport

85 CWO Kielboot II85 Zeilschepen

86 CWO Kielboot II86 Schepen op Spierkracht

87 CWO Kielboot II87 Pas of voor pont

88 CWO Kielboot II88 Stil houden & opletten

89 CWO Kielboot II89 In- uit- & doorvaart

90 CWO Kielboot II90 Marges binnen & buiten

91 CWO Kielboot II91 Spui & uitlaat - tekens spuien inlaten spuien inlaten

92 CWO Kielboot II92 Sport Quiz-et ? 6

93 CWO Kielboot II93 D ag en nachttekens

94 CWO Kielboot II94 ‘s Nachts en bij Mist !

95 CWO Kielboot II95 Lichtvoering 135° 225° 112°

96 CWO Kielboot II96 Segmenten 135° 112° 225°

97 CWO Kielboot II97 Elk schip kleiner dan 7 m

98 CWO Kielboot II98 Hinderlijk afgemeerd schip

99 CWO Kielboot II99 Klein motorschip groter 7 m

100 CWO Kielboot II100 Klein zeilschip groter dan 7 m

101 CWO Kielboot II101 Klein gesleept schip

102 CWO Kielboot II102 Groot gesleept schip (laatste)

103 CWO Kielboot II103 Groot Motorschip

104 CWO Kielboot II104 Groot Zeilschip

105 CWO Kielboot II105 Grote sleper

106 CWO Kielboot II106 Beperkt varende Veerpont

107 CWO Kielboot II107 Vrij varende Veerpont

108 CWO Kielboot II108 Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Lichten op de boeg Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

109 CWO Kielboot II109 Veerpont Lichten op de boeg Groot zeilschip

110 CWO Kielboot II110 Lichten op de spiegel Laatste schip in een sleep Elk varend schip behalve: Groot zeilschip Veerpont Grote sleper Laatst in een sleep

111 CWO Kielboot II111 Lichten op de spiegel Veerpont Groot zeilschip

112 CWO Kielboot II112 Lichten op stuurboord Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

113 CWO Kielboot II113 Lichten op stuurboord Groot zeilschip Klein zeilschip groter dan 7 m

114 CWO Kielboot II114 Lichten op stuurboord Veerpont Grote Sleper

115 CWO Kielboot II115 Lichten op bakboord Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

116 CWO Kielboot II116 Lichten op bakboord Groot zeilschip Klein zeilschip groter dan 7 m

117 CWO Kielboot II117 Lichten op bakboord Veerpont Grote sleper

118 CWO Kielboot II118 Gevaarlijke stoffen Buiten 10 meter aanleggenBuiten 50 meter aanleggenBuiten 100 meter aanleggen Altijd 50 meter afstand houden

119 CWO Kielboot II119 Ankerbol & zwarte kegel

120 CWO Kielboot II120 Grote gesleepte schepen

121 CWO Kielboot II121 1050100 metermetermeter Gevaarlijke stoffen kegels

122 CWO Kielboot II122 Beperkt passeren Wel Niet

123 CWO Kielboot II123 Beperkt passeren Geen golfslag maken Geen Golfslag maken

124 CWO Kielboot II124 onderwatersport

125 CWO Kielboot II125 Snel schip

126 CWO Kielboot II126 Vaste bruggen en sluizen verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

127 CWO Kielboot II127 Ophaalbruggen in bedrijf verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

128 CWO Kielboot II128 ophaalbruggen buiten bedrijf verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

129 CWO Kielboot II129 Brugbediening Verboden…het is bijna zover……je mag!

130 CWO Kielboot II130 Quiz-et? Beide brugdelen zijn vast en mag je door. Houd rechts aan. Beide brugdelen zijn vast, maar alleen de linker mag je door. Het linker brugdeel is bediend, en voor beide zijden toegankelijk. Mogelijk is het rechter brugdeel van de andere kant ook verboden.

131 CWO Kielboot II131 Hoofdstuk 4 Vaarproblematiek Reven Aan- en afmeren Veiligheid aan boord Gedragsregels en etiquette Vlagvoering Dagelijks onderhoud Het weer Knopen

132 CWO Kielboot II132 HET Weer Onweer Regen Stroming Wind

133 CWO Kielboot II133 Beaufort Schaal BFT 0: windstil

134 CWO Kielboot II134 Beaufort Schaal BFT 1-2: zwakke wind

135 CWO Kielboot II135 Beaufort Schaal BFT 3-4: matige wind

136 CWO Kielboot II136 Beaufort Schaal BFT 5-6: vrij krachtige tot krachtige wind

137 CWO Kielboot II137 Beaufort Schaal BFT 7-8: harde tot stormachtige wind

138 CWO Kielboot II138 Beaufort Schaal BFT 9-10: storm tot zware storm

139 CWO Kielboot II139 Beaufort Schaal BFT 11-12: zeer zware storm en orkaan

140 CWO Kielboot II140 Veiligheid Materiaal Controleer de boot Anker aan boord Hoosmiddelen Riemen Orde aan boord Reserve onderdelen

141 CWO Kielboot II141 Veiligheid Persoonlijke veiligheid Een goed redding- of zwemvest Warme en droge kleding Schoeisel met goed profiel Bescherming tegen de zon

142 CWO Kielboot II142 Veiligheid Redding- en zwemvesten.

143 CWO Kielboot II143 Boek Gedragsregels Vlagvoering Vaarproblematiek Reven Aan- en afmeren Dagelijks onderhoud Schiemannen Soorten lijn Knopen


Download ppt "CWO Kielboot II1 Met dank aan: Kleine Admiraliteit ’t Westland In het bijzonder: Ivo van der Lans Mark van Uffelen Remco Ammerlaan Winny Groenendaal Dennis."

Verwante presentaties


Ads door Google