De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CWO Kielboot II1 Welkom Wij heten U welkom bij deze presentatie welke wij met zorg en ijver heb samengesteld. Wij ga ervan uit dat deze te verbeteren en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CWO Kielboot II1 Welkom Wij heten U welkom bij deze presentatie welke wij met zorg en ijver heb samengesteld. Wij ga ervan uit dat deze te verbeteren en."— Transcript van de presentatie:

1 CWO Kielboot II1 Welkom Wij heten U welkom bij deze presentatie welke wij met zorg en ijver heb samengesteld. Wij ga ervan uit dat deze te verbeteren en uit te breiden is. Misschien gebruikt U gedeelten hiervan zelfs in andere creaties. Dit juichen wij toe, maar zouden het fijn vinden als u de Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen in acht neemt. Kijk voor meer informatie over deze licentie op: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/

2 CWO Kielboot II2 Met dank aan: Kleine Admiraliteit ’t Westland In het bijzonder: Ivo van der Lans Mark van Uffelen Remco Ammerlaan Winny Groenendaal Dennis van der Sluis Tonne Kooiman Ronald Meijnema Ton Vijverberg Sven van Eijk Andere bronnen: Edwin Moerkerk & Mark Ruis www.vaartips.nl Bronvermelding

3 CWO Kielboot III3 C ommissie W atersport O pleidingen Theorie cursus Kielboot III

4 CWO Kielboot III4 Hoofdstuk 1 BPR (Binnenvaart Politie Reglement) Waterkaarten Voorrangsregels Onderdelen Lelievlet

5 CWO Kielboot III5 B innenvaart P olitie R eglement

6 CWO Kielboot III6 Geldigheid Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen BoNeWaWePLEeGeMaK Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen Er zijn meer reglementen!

7 CWO Kielboot III7 Schipper Heeft de leiding aan boord en deelt orders uit om tenminste aan het BPR te voldoen De schipper moet aan boord zijn en de diploma’s hebben, maar hoeft niet te sturen

8 CWO Kielboot III8 Artikel 1.04 / 1.05 Je moet alles doen om een aanvaring te voorkomen en de veiligheid te garanderen Indien nodig moet je volgens goed zeemansschap van het BPR afwijken Goed zeemanschap = Varen met kundigheid en vaardigheid, met overleg handelen en vooruitzien

9 CWO Kielboot III9 Leeftijden Alle leeftijden 12 jaar en ouder 16 jaar en ouder 18 jaar en ouder Kleine roeiboot Klein open motorschip kleiner dan 7 meter met een buitenboord motor die niet harder kan dan 13 km/u Alle andere schepen behalve… … klein motorschip dat harder kan dan 20 km/u Klein zeilschip kleiner dan 7 meter

10 CWO Kielboot III10 Begrippen Schip –Elk vaartuig, geschikt voor gebruik of vervoer ter water Groot schip –Een schip groter dan 20 meter Klein schip –Een schip kleiner dan 20 meter Assisteren –Hulp van een motorschip bij het voortbewegen of sturen van een ander schip

11 CWO Kielboot III11 Regel, teken, aanwijzing Verkeersaanwijzingen door brugwachters, havenmeesters, en sluiswachters –gaan vóór verkeerstekens en gedragsregels. Verkeerstekens –borden, brug- of sluislichten, of betonning gaan vóór gedragsregels. Gedragsregels –voorrangsregels

12 CWO Kielboot III12 Naamgeving Motorboten en zeilboten > 7m dragen –naam van het schip –naam van de eigenaar –woonplaats van eigenaar Bijboten dragen alleen de naam van de eigenaar

13 CWO Kielboot III13 Vaarweg & Vaarwater Vaarwater Vaarweg

14 CWO Kielboot III14 Roeiboot Een schip dat wordt voortbewogen door spierkracht

15 CWO Kielboot III15 Motorboot Een schip dat o.a. wordt voortbewogen m.b.v. mechanische middelen

16 CWO Kielboot III16 Zeilboot Een schip dat enkel wordt voortbewogen door de wind

17 CWO Kielboot III17 Veerpont Een schip dat een veerdienst onderhoudt waarbij de vaarweg wordt overgestoken

18 CWO Kielboot III18 Sleper Een schip dat ingericht is om te slepen Voert tijdens het slepen:

19 CWO Kielboot III19 Sleep Een samenstel van meer schepen aan een tros met voorop een motorschip

20 CWO Kielboot III20 Klein vaarbewijs Een klein vaarbewijs is verplicht wanneer –Het schip 15 meter of langer is –Het schip sneller dan 20 km/u kan

21 CWO Kielboot III21 Dag & Nacht des Daags –De tijd tussen zonsopgang en zonsondergang ‘s Nachts –De tijd tussen zonsondergang en zonsopgang

22 CWO Kielboot III22 Quiz-et ? Groot of klein schip?

23 CWO Kielboot III23 Geluidseinen Attentiesein Ik ga stuurboord uit Ik ga bakboord uit Ik sla achteruit Ik kan niet manoeuvreren

24 CWO Kielboot III24 Geluidseinen Verzoek tot medische hulp Verzoek tot openen van een brug of een sluis Er dreigt een aanvaring Noodsein Mistsein Blijfweg sein

25 CWO Kielboot III25 Quiz-et ? Ik sla achteruit

26 CWO Kielboot III26 Quiz-et ? Verzoek openen van een brug of sluis

27 CWO Kielboot III27 Quiz-et ? Verzoek om medische hulp

28 CWO Kielboot III28 W aterkaarten

29 CWO Kielboot III29 Waterkaarten - Kleur Normaal vaarwater Ondiep vaarwater Vaarwater (motorvaart alleen met vergunning) Onbelangrijk vaarwater (geen motorvaart) Riet en biezen Houtgewas

30 CWO Kielboot III30 Kleurgebruik

31 CWO Kielboot III31 Waterkaarten - merktekens Hoogte doorvaart Wijdte doorvaart Diepte water Lengte sluis Vaste brug Beweegbare brug Sluis Keersluis Voetbrug H W D L || ||BB >> > I (dm) (m) (dm)

32 CWO Kielboot III32 Almanakken Almanak deel 1 & 2 Deel 1: –Reglementen –Vaartips –Elke 3 jaar Deel 2: –Vaargegevens Routes Hoogten Dieptes Bruggen Sluizen –Elk jaar

33 CWO Kielboot III33 V oorrangsregels

34 CWO Kielboot III34 Zeilboten onderling Kruisende koers Tegengestelde koers Oplopende koers

35 CWO Kielboot III35 Roeiboten onderling

36 CWO Kielboot III36 Volgorde van uitwijken Hoofdvaarwater gaat voor nevenvaarwater Snel schip geeft iedereen voorrang Stuurboordwal geeft voorrang Grote schepen gaan voor kleine schepen Zeilboten gaan voor roeiboten Roei- en zeilboten gaan voor motorboten

37 CWO Kielboot III37 Zeil over bakboord gaat voor BB SB

38 CWO Kielboot III38 Lij gaat voor loef Loef Lij

39 CWO Kielboot III39 Oplopende koers Oploper Opgelopene

40 CWO Kielboot III40 tegengestelde koers

41 CWO Kielboot III41 Engten Tegen stroom wijkt voor voor stroom Klein wijkt voor groot Ieder wijkt voor schip dat de engte bezeild heeft Motor wijkt voor roei Schip dat de engte niet bezeild heeft wijkt voor ieder ander schip Obstakel aan stuurboord wijkt Je mag een engte nooit blokkeren

42 CWO Kielboot III42 Engte Bezeild

43 CWO Kielboot III43 Engte niet Bezeild

44 CWO Kielboot III44 Engte niet Bezeild

45 CWO Kielboot III45 Zeilen aan bakboord BB SB

46 CWO Kielboot III46 Speciale manoeuvre

47 CWO Kielboot III47 Quiz-etQuiz-et ?

48 CWO Kielboot III48 Quiz-et ? Hoofdvaarwater

49 CWO Kielboot III49 Quiz-et ?

50 CWO Kielboot III50 Afwijkende manoeuvre Groot schip mag medewerking verlangen... –van ieder ander schip... –maar heeft dan nooit voorrang Klein schip mag medewerking verlangen –van ander klein schip... –maar heeft dan nooit voorrang

51 CWO Kielboot III51 Hoofdstuk 2 Koppels & Krachten Stabiliteit Zeiltermen Peilingen Manoeuvres Hijsen en strijken

52 CWO Kielboot III52 K rachten & koppels

53 CWO Kielboot III53 Wat is een -kracht- Zwaarte- kracht Trek- kracht Versnelling

54 CWO Kielboot III54 Het gevolg van krachten

55 CWO Kielboot III55 Het gevolg van krachten

56 CWO Kielboot III56 Het gevolg van koppels

57 CWO Kielboot III57 Krachten op de Zeilen Zeilpunt

58 CWO Kielboot III58 Krachten op het Schip Lateraal punt

59 CWO Kielboot III59 Sturen met de Zeilen Zeilpunt Lateraal punt

60 CWO Kielboot III60 Sturen met de Zeilen

61 CWO Kielboot III61 Ontbinden in Factoren

62 CWO Kielboot III62 Stuwkracht van het Zeil Verlijeren Stuw

63 CWO Kielboot III63 Schijnbare Wind

64 CWO Kielboot III64 Oploeven bij Windvlaag

65 CWO Kielboot III65 S tabiliteit

66 CWO Kielboot III66 Stabiliteit Wedstrijd tussen zwaartekracht en drijfkracht

67 CWO Kielboot III67 Stabiliteit Wedstrijd tussen zwaartekracht, drijfkracht en wind

68 CWO Kielboot III68 Stabiliteit vormstabiel gewichtstabiel onstabiel gewichtstabiel

69 CWO Kielboot III69 Aanvangstabiliteit Wanneer het schip ietsjes scheef hangt

70 CWO Kielboot III70 Eindstabiliteit Wanneer het schip bijna kapseist

71 CWO Kielboot III71 Z eiltermen

72 CWO Kielboot III72 Voor de wind

73 CWO Kielboot III73 Ruime wind

74 CWO Kielboot III74 Halve wind

75 CWO Kielboot III75 Aan de wind

76 CWO Kielboot III76 Tegen de wind

77 CWO Kielboot III77 Aanleggen / afmeren

78 CWO Kielboot III78 Tuigages Sloep- getuigd Cat- getuigd

79 CWO Kielboot III79 (sloep) Zeilvormen Toren zeil Gaffel zeil

80 CWO Kielboot III80 (Cat) Zeilvormen Emmer zeil Latijn zeil

81 CWO Kielboot III81 Meer Termen Hogerwal / Lagerwal Bakboord / Stuurboord Bak houden Loefzijde / Lijzijde Hoge zijde / Lage zijde Bovenlangs / Onderlangs Oploeven / Afvallen Deinzen Voor top en takel

82 CWO Kielboot III82 Nog meer Termen Het bezeild hebben Overstag gaan / Gijpen Korte slag / Lange slag Killen Verlijeren Opschieter Volvallen Verhalen

83 CWO Kielboot III83 Bijliggen

84 CWO Kielboot III84 P eilingen

85 CWO Kielboot III85 Dwarspeiling

86 CWO Kielboot III86 Aanvaringspeiling (raak)

87 CWO Kielboot III87 Aanvaringspeiling (mis)

88 CWO Kielboot III88 Achtergrond & Ankerpeiling

89 CWO Kielboot III89 M anoeuvres

90 CWO Kielboot III90 Sliplanding op hogerwal Ree! Haakvoor houdt af en aan Te ruim Te hoog

91 CWO Kielboot III91 Opschieter (op hoger wal) Ree! Haakvoor houdt af en aan

92 CWO Kielboot III92 Afvaren van hogerwal Fok bak aan bakboord Haakvoor zet af naar hek Fok over en aan

93 CWO Kielboot III93 Aanmeren op lagerwal Ree! Maak gereed om te ankeren Anker uit Zwaard op, Fok neer

94 CWO Kielboot III94 Voor top en takel Ree! Grootzeil neer Ree!

95 CWO Kielboot III95 Afvaren van lagerwal Fok over en aan! Fok bak aan bakboord!

96 CWO Kielboot III96 Opkruisen mooi in theorie,maar Het is niet de praktijk Bak! Over! Ree! Klaar om te wenden…

97 CWO Kielboot III97 Opkruisen

98 CWO Kielboot III98 Opkruisen Trekboeg Haalboeg Trekwal Opkruisen

99 CWO Kielboot III99 Stormrondje Ree! Bak! Over! Klaar voor gijp! Fok over!Gijp

100 CWO Kielboot III100 Man overboord Man overboord! ZWEM Haakvoor wijs! Ree! Bak! Over! Ree! Fok bak aan bakboord!

101 CWO Kielboot III101 Loskomen van aan de grond Zo snel mogelijk van de ondiepte af sturen Diepte van het schip verminderen –Bij een lelievlet of schouw het zwaard ophalen –Bij schepen met vaste kiel moet je krengen (scheefhangen) om de diepgang te verminderen Met de wrikriem dieper water zoeken en wegvaren door bomen Duwen

102 CWO Kielboot III102 Hoofdstuk 3 Borden Betonning Dag en nachttekens

103 CWO Kielboot III103 Borden

104 CWO Kielboot III104 Typen borden Moet Mag niet Mag wel

105 CWO Kielboot III105 Waterbewegingen

106 CWO Kielboot III106 Kleine schepen Sport

107 CWO Kielboot III107 Zeilschepen

108 CWO Kielboot III108 Schepen op Spierkracht

109 CWO Kielboot III109 Pas of voor pont

110 CWO Kielboot III110 Ankeren

111 CWO Kielboot III111 Afmeren

112 CWO Kielboot III112 Keren

113 CWO Kielboot III113 Einde verbod of gebod

114 CWO Kielboot III114 Hoofd & Nevenvaarwater

115 CWO Kielboot III115 Stil houden & opletten

116 CWO Kielboot III116 In- uit- & doorvaart

117 CWO Kielboot III117 Marges binnen & buiten

118 CWO Kielboot III118 Maximale Hoogte & Diepte 6 6 Meters Decimeters

119 CWO Kielboot III119 Maximale snelheid 6 Ten opzichte van het water (km/u)

120 CWO Kielboot III120 Uitvarende schepen

121 CWO Kielboot III121 Spui & uitlaat - tekens spuien inlaten spuien inlaten

122 CWO Kielboot III122 Sport Quiz-et ? 6

123 CWO Kielboot III123 B etonning

124 CWO Kielboot III124 SIGNI systeem Rechts –Rood –Stompe vorm –Even genummerd Links –Groen –Spitse vorm –Oneven genummerd

125 CWO Kielboot III125 Hoofdwater Rechts zee Hoofd vaarwater

126 CWO Kielboot III126 Hoofdwater Links Hoofd vaarwater zee

127 CWO Kielboot III127 Geen Hoofdwater Geen hoofd vaarwater zee

128 CWO Kielboot III128 Stuurboord Betonning

129 CWO Kielboot III129 Betonning op de kaart

130 CWO Kielboot III130 Kardinale betonning Noord Zuid Oost West

131 CWO Kielboot III131 D ag en nachttekens

132 CWO Kielboot III132 ‘s Nachts en bij Mist !

133 CWO Kielboot III133 Lichtvoering 135° 225° 112°

134 CWO Kielboot III134 Segmenten 135° 112° 225°

135 CWO Kielboot III135 Elk schip kleiner dan 7 m

136 CWO Kielboot III136 Hinderlijk afgemeerd schip

137 CWO Kielboot III137 Klein motorschip groter 7 m

138 CWO Kielboot III138 Klein motorschip groter 7 m

139 CWO Kielboot III139 Klein gesleept schip

140 CWO Kielboot III140 Groot gesleept schip (laatste)

141 CWO Kielboot III141 Groot Motorschip

142 CWO Kielboot III142 Groot Zeilschip

143 CWO Kielboot III143 Grote sleper

144 CWO Kielboot III144 Beperkt varende Veerpont

145 CWO Kielboot III145 Vrij varende Veerpont

146 CWO Kielboot III146 Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Lichten op de boeg Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

147 CWO Kielboot III147 Veerpont Lichten op de boeg Groot zeilschip

148 CWO Kielboot III148 Lichten op de spiegel Laatste schip in een sleep Elk varend schip behalve: Groot zeilschip Veerpont Grote sleper Laatst in een sleep

149 CWO Kielboot III149 Lichten op de spiegel Veerpont Groot zeilschip

150 CWO Kielboot III150 Lichten op stuurboord Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

151 CWO Kielboot III151 Lichten op stuurboord Groot zeilschip Klein zeilschip groter dan 7 m

152 CWO Kielboot III152 Lichten op stuurboord Veerpont Grote Sleper

153 CWO Kielboot III153 Lichten op bakboord Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

154 CWO Kielboot III154 Lichten op bakboord Groot zeilschip Klein zeilschip groter dan 7 m

155 CWO Kielboot III155 Lichten op bakboord Veerpont Grote sleper

156 CWO Kielboot III156 Gevaarlijke stoffen Buiten 10 meter aanleggenBuiten 50 meter aanleggenBuiten 100 meter aanleggen Altijd 50 meter afstand houden

157 CWO Kielboot III157 Ankerbol & zwarte kegel

158 CWO Kielboot III158 Grote gesleepte schepen

159 CWO Kielboot III159 1050100 metermetermeter Gevaarlijke stoffen kegels

160 CWO Kielboot III160 Beperkt passeren Wel Niet

161 CWO Kielboot III161 Beperkt passeren Geen golfslag maken Geen Golfslag maken

162 CWO Kielboot III162 onderwatersport

163 CWO Kielboot III163 Snel schip

164 CWO Kielboot III164 Vaste bruggen en sluizen verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

165 CWO Kielboot III165 Ophaalbruggen in bedrijf verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

166 CWO Kielboot III166 ophaalbruggen buiten bedrijf verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

167 CWO Kielboot III167 Brugbediening Verboden…het is bijna zover……je mag!

168 CWO Kielboot III168 Quiz-et? Beide brugdelen zijn vast en mag je door. Houd rechts aan. Beide brugdelen zijn vast, maar alleen de linker mag je door. Het linker brugdeel is bediend, en voor beide zijden toegankelijk. Mogelijk is het rechter brugdeel van de andere kant ook verboden.

169 CWO Kielboot III169 Hoofdstuk 4 Vaarproblematiek Reven Aan- en afmeren Veiligheid aan boord Gedragsregels en etiquette Vlagvoering Dagelijks onderhoud Het weer Schiemannen Soorten lijn Knopen

170 CWO Kielboot III170 HET Weer Onweer Regen Stroming Wind

171 CWO Kielboot III171 Beaufort Schaal BFT 0: windstil

172 CWO Kielboot III172 Beaufort Schaal BFT 1-2: zwakke wind

173 CWO Kielboot III173 Beaufort Schaal BFT 3-4: matige wind

174 CWO Kielboot III174 Beaufort Schaal BFT 5-6: vrij krachtige tot krachtige wind

175 CWO Kielboot III175 Beaufort Schaal BFT 7-8: harde tot stormachtige wind

176 CWO Kielboot III176 Beaufort Schaal BFT 9-10: storm tot zware storm

177 CWO Kielboot III177 Beaufort Schaal BFT 11-12: zeer zware storm en orkaan

178 CWO Kielboot III178 Veiligheid Materiaal Controleer de boot Anker aan boord Hoosmiddelen Riemen Orde aan boord Reserve onderdelen

179 CWO Kielboot III179 Veiligheid Persoonlijke veiligheid Een goed redding- of zwemvest Warme en droge kleding Schoeisel met goed profiel Bescherming tegen de zon

180 CWO Kielboot III180 Veiligheid Redding- en zwemvesten.

181 CWO Kielboot III181 Boek Gedragsregels Vlagvoering Vaarproblematiek Reven Aan- en afmeren Dagelijks onderhoud Schiemannen Soorten lijn Knopen


Download ppt "CWO Kielboot II1 Welkom Wij heten U welkom bij deze presentatie welke wij met zorg en ijver heb samengesteld. Wij ga ervan uit dat deze te verbeteren en."

Verwante presentaties


Ads door Google