De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CWO Kielboot II1 Welkom Wij heten U welkom bij deze presentatie welke wij met zorg en ijver heb samengesteld. Wij ga ervan uit dat deze te verbeteren en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CWO Kielboot II1 Welkom Wij heten U welkom bij deze presentatie welke wij met zorg en ijver heb samengesteld. Wij ga ervan uit dat deze te verbeteren en."— Transcript van de presentatie:

1 CWO Kielboot II1 Welkom Wij heten U welkom bij deze presentatie welke wij met zorg en ijver heb samengesteld. Wij ga ervan uit dat deze te verbeteren en uit te breiden is. Misschien gebruikt U gedeelten hiervan zelfs in andere creaties. Dit juichen wij toe, maar zouden het fijn vinden als u de Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen in acht neemt. Kijk voor meer informatie over deze licentie op: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/ http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/nl/

2 CWO Kielboot II2 Met dank aan: Kleine Admiraliteit ’t Westland In het bijzonder: Ivo van der Lans Mark van Uffelen Remco Ammerlaan Winny Groenendaal Dennis van der Sluis Tonne Kooiman Ronald Meijnema Ton Vijverberg Sven van Eijk Andere bronnen: Edwin Moerkerk & Mark Ruis www.vaartips.nl Bronvermelding

3 CWO Roeiboot III3 C ommissie W atersport O pleidingen Theorie cursus Roeiboot III

4 CWO Roeiboot III4 Hoofdstuk 1 BPR (Binnenvaart Politie Reglement) Waterkaarten Voorrangsregels Onderdelen Lelievlet

5 CWO Roeiboot III5 B innenvaart P olitie R eglement

6 CWO Roeiboot III6 Geldigheid Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen BoNeWaWePLEeGeMaK Alle binnenwateren die niet in verbinding staan met de open zee behalve: –Boven-Rijn –Neder-Rijn –Waal –Westerschelde –Pannerdensch kanaal –Lek –Eemsmonding –Gemeenschappelijke Maas –Kanaal van Gent naar Terneuzen Er zijn meer reglementen!

7 CWO Roeiboot III7 Schipper Heeft de leiding aan boord en deelt orders uit om tenminste aan het BPR te voldoen De schipper moet aan boord zijn en de diploma’s hebben, maar hoeft niet te sturen

8 CWO Roeiboot III8 Artikel 1.04 / 1.05 Je moet alles doen om een aanvaring te voorkomen en de veiligheid te garanderen Indien nodig moet je volgens goed zeemansschap van het BPR afwijken Goed zeemanschap = Varen met kundigheid en vaardigheid, met overleg handelen en vooruitzien

9 CWO Roeiboot III9 Leeftijden Alle leeftijden 12 jaar en ouder 16 jaar en ouder 18 jaar en ouder Kleine roeiboot Klein open motorschip kleiner dan 7 meter met een buitenboord motor die niet harder kan dan 13 km/u Alle andere schepen behalve… … klein motorschip dat harder kan dan 20 km/u Klein zeilschip kleiner dan 7 meter

10 CWO Roeiboot III10 Begrippen Schip –Elk vaartuig, geschikt voor gebruik of vervoer ter water Groot schip –Een schip groter dan 20 meter Klein schip –Een schip kleiner dan 20 meter Assisteren –Hulp van een motorschip bij het voortbewegen of sturen van een ander schip

11 CWO Roeiboot III11 Regel, teken, aanwijzing Verkeersaanwijzingen door brugwachters, havenmeesters, en sluiswachters –gaan vóór verkeerstekens en gedragsregels. Verkeerstekens –borden, brug- of sluislichten, of betonning gaan vóór gedragsregels. Gedragsregels –voorrangsregels

12 CWO Roeiboot III12 Naamgeving Motorboten en zeilboten > 7m dragen –naam van het schip –naam van de eigenaar –woonplaats van eigenaar Bijboten dragen alleen de naam van de eigenaar

13 CWO Roeiboot III13 Klein vaarbewijs Een klein vaarbewijs is verplicht wanneer –Het schip 15 meter of langer is –Het schip sneller dan 20 km/u kan

14 CWO Roeiboot III14 Dag & Nacht des Daags –De tijd tussen zonsopgang en zonsondergang ‘s Nachts –De tijd tussen zonsondergang en zonsopgang

15 CWO Roeiboot III15 Vaarweg & Vaarwater Vaarwater Vaarweg

16 CWO Roeiboot III16 Roeiboot Een schip dat wordt voortbewogen door spierkracht

17 CWO Roeiboot III17 Motorboot Een schip dat o.a. wordt voortbewogen m.b.v. mechanische middelen

18 CWO Roeiboot III18 Zeilboot Een schip dat enkel wordt voortbewogen door de wind

19 CWO Roeiboot III19 Sleper Een schip dat ingericht is om te slepen Voert tijdens het slepen:

20 CWO Roeiboot III20 Sleep Een samenstel van meer schepen aan een tros met voorop een motorschip

21 CWO Roeiboot III21 Veerpont Een schip dat een veerdienst onderhoudt waarbij de vaarweg wordt overgestoken

22 CWO Roeiboot III22 Quiz-et ? Groot of klein schip?

23 CWO Roeiboot III23 Geluidseinen Attentiesein Ik ga stuurboord uit Ik ga bakboord uit Ik sla achteruit Ik kan niet manoeuvreren

24 CWO Roeiboot III24 Geluidseinen Verzoek tot medische hulp Verzoek tot openen van een brug of een sluis Er dreigt een aanvaring Noodsein Mistsein Blijfweg sein

25 CWO Roeiboot III25 Quiz-et ? Ik sla achteruit

26 CWO Roeiboot III26 Quiz-et ? Verzoek openen van een brug of sluis

27 CWO Roeiboot III27 Quiz-et ? Verzoek om medische hulp

28 CWO Roeiboot III28 W aterkaarten

29 CWO Roeiboot III29 Waterkaarten - Kleur Normaal vaarwater Ondiep vaarwater Vaarwater (motorvaart alleen met vergunning) Onbelangrijk vaarwater (geen motorvaart) Riet en biezen Houtgewas

30 CWO Roeiboot III30 Kleurgebruik

31 CWO Roeiboot III31 Waterkaarten - merktekens Hoogte doorvaart Wijdte doorvaart Diepte water Lengte sluis Vaste brug Beweegbare brug Sluis Keersluis Voetbrug H W D L || ||BB >> > I (dm) (m) (dm)

32 CWO Roeiboot III32 Almanakken Almanak deel 1 & 2 Deel 1: –Reglementen –Vaartips –Elke 3 jaar Deel 2: –Vaargegevens Routes Hoogten Dieptes Bruggen Sluizen –Elk jaar

33 CWO Roeiboot III33 V oorrangsregels

34 CWO Roeiboot III34 Volgorde van uitwijken Hoofdvaarwater gaat voor nevenvaarwater Snel schip geeft iedereen voorrang Stuurboordwal geeft voorrang Grote schepen gaan voor kleine schepen Zeilboten gaan voor roeiboten Roei- en zeilboten gaan voor motorboten

35 CWO Roeiboot III35 Zeilboten onderling Kruisende koers Tegengestelde koers Oplopende koers

36 CWO Roeiboot III36 Roeiboten onderling

37 CWO Roeiboot III37 tegengestelde koers

38 CWO Roeiboot III38 Oplopende koers Oploper Opgelopene

39 CWO Roeiboot III39 Oplopende koers Oploper Opgelopene

40 CWO Roeiboot III40 Speciale manoeuvre

41 CWO Roeiboot III41 Engten Tegen stroom wijkt voor voor stroom Klein wijkt voor groot Ieder wijkt voor schip dat de engte bezeild heeft Motor wijkt voor roei Schip dat de engte niet bezeild heeft wijkt voor ieder ander schip Obstakel aan stuurboord wijkt Je mag een engte nooit blokkeren

42 CWO Roeiboot III42 Engte aan Stuurboord

43 CWO Roeiboot III43 Engte niet Bezeild

44 CWO Roeiboot III44 Engte Bezeild

45 CWO Roeiboot III45 Quiz-etQuiz-et ?

46 CWO Roeiboot III46 Quiz-et ? Hoofdvaarwater

47 CWO Roeiboot III47 Afwijkende manoeuvre Groot schip mag medewerking verlangen... –van ieder ander schip... –maar heeft dan nooit voorrang Klein schip mag medewerking verlangen –van ander klein schip... –maar heeft dan nooit voorrang

48 CWO Roeiboot III48 Hoofdstuk 2 Roeicommando’s Manoeuvres Ankers Peilingen

49 CWO Roeiboot III49 R oeicommando’s

50 CWO Roeiboot III50 Roeicommando’s Riemen op Riemen geroeid Riemen toe Haalt op… gelijk Strijkt… gelijk Op riemen Riemen lopen Riemen over Stop af

51 CWO Roeiboot III51 M anoeuvres

52 CWO Roeiboot III52 Op riemen Stopt… af Riemen over Aanleggen met de punt

53 CWO Roeiboot III53 Aanleggen met de spiegel Op riemen Riemen over Stopt… af Strijkt… gelijk BB stopt… af

54 CWO Roeiboot III54 Sliplanding SB stopt… af Op… riemen BB riemen… op Riemen… op

55 CWO Roeiboot III55 Man overboord Man overboord! ZWEM Haakvoor wijs! SB haalt… BB strijkt… gelijk Strijkt… gelijk Op… riemen BB riemen… op

56 CWO Roeiboot III56 Loskomen van aan de grond Zo snel mogelijk van de ondiepte af sturen Diepte van het schip verminderen –Bij een lelievlet of schouw het zwaard ophalen –Bij schepen met vaste kiel moet je krengen (scheefhangen) om de diepgang te verminderen Met de wrikriem dieper water zoeken en wegvaren door bomen Duwen

57 CWO Roeiboot III57 A nkeren

58 CWO Roeiboot III58 Ankers

59 CWO Roeiboot III59 Ankers

60 CWO Roeiboot III60 Ankeren

61 CWO Roeiboot III61 Vergeet je ankerbol niet

62 CWO Roeiboot III62 P eilingen

63 CWO Roeiboot III63 Aanvaringspeiling (raak)

64 CWO Roeiboot III64 Aanvaringspeiling (mis)

65 CWO Roeiboot III65 Achtergrond & Ankerpeiling

66 CWO Roeiboot III66 Hoofdstuk 3 Borden Betonning Dag en nachttekens

67 CWO Roeiboot III67 Borden

68 CWO Roeiboot III68 Typen borden Moet Mag niet Mag wel

69 CWO Roeiboot III69 Waterbewegingen

70 CWO Roeiboot III70 Kleine schepen Sport

71 CWO Roeiboot III71 Zeilschepen

72 CWO Roeiboot III72 Schepen op Spierkracht

73 CWO Roeiboot III73 Pas of voor pont

74 CWO Roeiboot III74 Ankeren

75 CWO Roeiboot III75 Afmeren

76 CWO Roeiboot III76 Keren

77 CWO Roeiboot III77 Einde verbod of gebod

78 CWO Roeiboot III78 Hoofd & Nevenvaarwater

79 CWO Roeiboot III79 Stil houden & opletten

80 CWO Roeiboot III80 In- uit- & doorvaart

81 CWO Roeiboot III81 Marges binnen & buiten

82 CWO Roeiboot III82 Maximale Hoogte & Diepte 6 6 Meters Decimeters

83 CWO Roeiboot III83 Maximale snelheid 6 Ten opzichte van het water (km/u)

84 CWO Roeiboot III84 Uitvarende schepen

85 CWO Roeiboot III85 Spui & uitlaat - tekens spuien inlaten spuien inlaten

86 CWO Roeiboot III86 Sport Quiz-et ? 6

87 CWO Roeiboot III87 B etonning

88 CWO Roeiboot III88 SIGNI systeem Rechts –Rood –Stompe vorm –Even genummerd Links –Groen –Spitse vorm –Oneven genummerd

89 CWO Roeiboot III89 Hoofdwater Rechts zee Hoofd vaarwater

90 CWO Roeiboot III90 Hoofdwater Links Hoofd vaarwater zee

91 CWO Roeiboot III91 Geen Hoofdwater Geen hoofd vaarwater zee

92 CWO Roeiboot III92 Stuurboord Betonning

93 CWO Roeiboot III93 Betonning op de kaart

94 CWO Roeiboot III94 Kardinale betonning Noord Zuid Oost West

95 CWO Roeiboot III95 D ag en nachttekens

96 CWO Roeiboot III96 ‘s Nachts en bij Mist !

97 CWO Roeiboot III97 Lichtvoering 135° 225° 112°

98 CWO Roeiboot III98 Segmenten 135° 112° 225°

99 CWO Roeiboot III99 Elk schip kleiner dan 7 m

100 CWO Roeiboot III100 Hinderlijk afgemeerd schip

101 CWO Roeiboot III101 Klein motorschip groter 7 m

102 CWO Roeiboot III102 Klein zeilschip groter dan 7 m

103 CWO Roeiboot III103 Klein gesleept schip

104 CWO Roeiboot III104 Groot gesleept schip (laatste)

105 CWO Roeiboot III105 Groot Motorschip

106 CWO Roeiboot III106 Groot Zeilschip

107 CWO Roeiboot III107 Grote sleper

108 CWO Roeiboot III108 Beperkt varende Veerpont

109 CWO Roeiboot III109 Vrij varende Veerpont

110 CWO Roeiboot III110 Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Lichten op de boeg Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

111 CWO Roeiboot III111 Veerpont Lichten op de boeg Groot zeilschip

112 CWO Roeiboot III112 Lichten op de spiegel Laatste schip in een sleep Elk varend schip behalve: Groot zeilschip Veerpont Grote sleper Laatst in een sleep

113 CWO Roeiboot III113 Lichten op de spiegel Veerpont Groot zeilschip

114 CWO Roeiboot III114 Lichten op stuurboord Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

115 CWO Roeiboot III115 Lichten op stuurboord Groot zeilschip Klein zeilschip groter dan 7 m

116 CWO Roeiboot III116 Lichten op stuurboord Veerpont Grote Sleper

117 CWO Roeiboot III117 Lichten op bakboord Klein motorschip groter dan 7 m Groot motorschip Elk schip kleiner 7 m Klein gesleept schip Voor anker liggend klein schip

118 CWO Roeiboot III118 Lichten op bakboord Groot zeilschip Klein zeilschip groter dan 7 m

119 CWO Roeiboot III119 Lichten op bakboord Veerpont Grote sleper

120 CWO Roeiboot III120 Gevaarlijke stoffen Buiten 10 meter aanleggenBuiten 50 meter aanleggenBuiten 100 meter aanleggen Altijd 50 meter afstand houden

121 CWO Roeiboot III121 Ankerbol & zwarte kegel

122 CWO Roeiboot III122 Grote gesleepte schepen

123 CWO Roeiboot III123 1050100 metermetermeter Gevaarlijke stoffen kegels

124 CWO Roeiboot III124 Beperkt passeren Wel Niet

125 CWO Roeiboot III125 Beperkt passeren Geen golfslag maken Geen Golfslag maken

126 CWO Roeiboot III126 onderwatersport

127 CWO Roeiboot III127 Snel schip

128 CWO Roeiboot III128 Vaste bruggen en sluizen verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

129 CWO Roeiboot III129 Ophaalbruggen in bedrijf verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

130 CWO Roeiboot III130 ophaalbruggen buiten bedrijf verbodenaanbevolen 2-richtingen aanbevolen 1-richting

131 CWO Roeiboot III131 Brugbediening Verboden…het is bijna zover……je mag!

132 CWO Roeiboot III132 Quiz-et? Beide brugdelen zijn vast en mag je door. Houd rechts aan. Beide brugdelen zijn vast, maar alleen de linker mag je door. Het linker brugdeel is bediend, en voor beide zijden toegankelijk. Mogelijk is het rechter brugdeel van de andere kant ook verboden.

133 CWO Roeiboot III133 Hoofdstuk 4 Vaarproblematiek Aan- en afmeren Veiligheid aan boord Gedragsregels en etiquette Vlagvoering Dagelijks onderhoud Het weer Schiemannen Soorten lijn Knopen

134 CWO Roeiboot III134 HET Weer Onweer Regen Stroming Wind

135 CWO Roeiboot III135 Beaufort Schaal BFT 0: windstil

136 CWO Roeiboot III136 Beaufort Schaal BFT 1-2: zwakke wind

137 CWO Roeiboot III137 Beaufort Schaal BFT 3-4: matige wind

138 CWO Roeiboot III138 Beaufort Schaal BFT 5-6: vrij krachtige tot krachtige wind

139 CWO Roeiboot III139 Beaufort Schaal BFT 7-8: harde tot stormachtige wind

140 CWO Roeiboot III140 Beaufort Schaal BFT 9-10: storm tot zware storm

141 CWO Roeiboot III141 Beaufort Schaal BFT 11-12: zeer zware storm en orkaan

142 CWO Roeiboot III142 Veiligheid Materiaal Controleer de boot Anker aan boord Hoosmiddelen Riemen Orde aan boord Reserve onderdelen

143 CWO Roeiboot III143 Veiligheid Persoonlijke veiligheid Een goed redding- of zwemvest Warme en droge kleding Schoeisel met goed profiel Bescherming tegen de zon

144 CWO Roeiboot III144 Veiligheid Redding- en zwemvesten.

145 CWO Roeiboot III145 Boek Gedragsregels Vlagvoering Vaarproblematiek Reven Aan- en afmeren Dagelijks onderhoud Schiemannen Soorten lijn Knopen


Download ppt "CWO Kielboot II1 Welkom Wij heten U welkom bij deze presentatie welke wij met zorg en ijver heb samengesteld. Wij ga ervan uit dat deze te verbeteren en."

Verwante presentaties


Ads door Google