De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus Klein Vaarbewijs A Les 5: Wettelijke bepalingen Jachtwerf De Treffer presenteert in samenwerking met UwHomePage.com:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus Klein Vaarbewijs A Les 5: Wettelijke bepalingen Jachtwerf De Treffer presenteert in samenwerking met UwHomePage.com:"— Transcript van de presentatie:

1 Cursus Klein Vaarbewijs A Les 5: Wettelijke bepalingen Jachtwerf De Treffer presenteert in samenwerking met UwHomePage.com:

2 © UwHomePage.com Reglementen Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee (BVA) (Basisregeling) Scheepvaart reglement Wester schelde ( SRW ) Scheepvaart reglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen ( SRKGT) Scheepvaartreglement Eemsmonding ( SRE )

3 © UwHomePage.com BVA Veel overeenkomsten met BPR Soms alleen andere benamingen Wereldwijd geldig voor alle schepen tenzij ander reglement van kracht is Bestaat uit 5 delen met in totaal 38 voorschriften.

4 © UwHomePage.com BVA Deel A ( Algemeen ) –Voorschrift 1 Reglement geld voor alle schepen als er geen ander reglement van kracht is op volle zee en alle daarmee in verbindingstaande wateren. –Voorschrift 2 Indien nodig afwijken van het reglement als dat nodig is om gevaar voor aanvaring te voorkomen, de Reder, Kapitein en Bemanning zijn volledig verantwoordelijk

5 © UwHomePage.com BVA Deel A ( Algemeen ) –Voorschrift 3 Definities, komen redelijk overeen met BPR. Worden in de reglementen nog wel soms onderverdeeld. BVA kent wel definitie voor beperkt zicht, elke situatie waardoor het zicht beperkt wordt door mist, nevelig weer, sneeuwval, zware regenbuien, zandstormen of andersoortige oorzaken

6 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) Afdeling I (bij elk soort zicht) –De voorschriften van dit deel geeft een handleiding tot de manier zoals we onze navigatie moeten uitvoeren, óók als we ten anker liggen of aan de grond zitten.

7 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 5 (uitkijk houden) Elk schip moet uitkijk houden door kijken en luisteren en indien mogelijk en van toepassing met technische hulpmiddelen.

8 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 6 (Veilige vaart) Elk schip moet er te allen tijden voor zorgen een veilige vaart te houden. rekening houden met: –Het zicht –Verkeersdichtheid –Manoeuvreerbaarheid van het schip –Eventueel achtergrond licht ‘s nachts of het stralen van de eigen verlichting –Toestand van zee, weer en obstakels –Diepgang van het schip

9 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 6 (Veilige vaart) Met goed werkende radar bovendien rekening houden met: –Eigenschappen en beperkingen van de radar installatie –Beperkingen door opgelegde beperkt radar bereik –Invloed van storingen op waarneming met radar –Mogelijkheid dat kleine schepen en ijsschotsen te laat gezien worden. –Aantal, plaats en beweging van met radar ontdekte schepen –Nauwkeurigere beoordeling van het zicht

10 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 7 (Gevaar voor aanvaring) Elk schip moet alle beschikbare middelen gebruiken om te bepalen of er gevaar voor aanvaring bestaat bij twijfel bestaat het gevaar Gevaar bestaat als de kompaspeiling van een naderend schip niet veranderd of als het een groot schip of sleep betreft

11 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 8 (voorkoming aanvaring) Maatregelen op tijd nemen, en doelmatig zijn Verandering van koers en vaart groot genoeg om waarneembaar te zijn Maatregelen moeten leiden tot voorbijvaren op veilige afstand Eventueel vaart minderen of stoppen Op tijd en duidelijk voorrang verlenen.

12 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 9 (Nauw vaarwater) Alle betonde vaarwateren zijn nauwe vaarwateren Verplicht de stuurboordzijde van het vaarwater te houden Kleine schepen en zeilschepen mogen schepen die alleen in vaargeul kan varen niet hinderen Een schip mag een vaarwater niet kruisen als hierdoor schepen die allen in vaargeul kunnen varen gehinderd worden –Bij twijfel door gehinderde schip 5 korte stoten

13 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 10 (Verkeer scheidingstekens) Geen lesstof voor het examen

14 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) Afdeling II (schepen in zicht van elkaar) –In zicht van elkaar betekent dat de schepen onderling elkaar met het blote oog kunnen zien. Dit geld ook bij slecht zicht

15 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 12 ( zeilschepen) Zeilschepen onderling gedragen zich het zelfde als in het BPR –Grote zeilschepen op tegen koers: Beidde schepen wijken naar stuurboord –Over stuurboordzeilend verleend voorrang. –Loefwaarts geeft voorrang aan lijwaartse schip

16 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 13 ( Oplopen) Opgelopen schip moet koers en vaart houden –De oploper is uitwijkplichtig. –In nauw vaarwater mag om medewerking gevraagd –Seinen identiek aan BPR uitgezonderd akkoord sein lang-kort-lang-kort

17 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 14 ( recht tegen elkaar insturen) Voor motorschepen identiek aan BPR Beide moeten naar stuurboord uitwijken. –Voorschrift 15 ( koerskruisen) Als de koersen van 2 motorschepen elkaar kruisen met gevaar voor aanvaring verleend het schip dat van bakboord komt voorrang. En indien mogelijk niet voor het andere schip overlopen.

18 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 16 ( Maatregelen van uitwijker) Zie voorschrift 8 ( op tijd en duidelijk zichtbaar) Voor duidelijkheid het liefst andere boordlicht tonen.

19 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 17 (Maatregelen koershouder) Verplicht koers en vaart behouden Indien toch gevaar voor aanvaring blijft bestaan dan zelf maatregelen nemen ( b.v mee gaan liggen) Voor motorschepen is het verboden naar bakboord uit te wijken

20 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 18 (verantwoordelijkheden van schepen onderling) Wie het beste manoeuvreerbaar is wijkt uit Varend motorschip wijkt voor onmanoeuvreerbaar schip, beperkt manoeuvreerbaar schip, vissersschip, zeilschip. Varen zeilschip wijkt voor onmanoeuvreerbaar schip, beperkt manoeuvreerbaar schip, vissersschip Alle schepen behalve onmanoeuvreerbare schepen en beperkt manoeuvreerbare schepen wijken voor geulgebonden schip ( 3 rode lichten of zwarte cilinder )

21 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) Afdeling III (Beperkt zicht) –Dit voorschrift geld voor schepen die niet In zicht van elkaar zijn als zij varen in een gebied waar het zicht beperkt is of in de buurt van zo’n gebied –Belangrijkste criterium NIET in zicht van elkaar

22 © UwHomePage.com BVA Deel B ( Voorschriften voor uitwijken ) –Voorschrift 19 (gedrag bij beperkt zicht) Dit voorschrift vervangt bij slecht zicht voorschriften 12 t/m 18 Veilige vaart lopen Machines voor onmiddellijk gebruik gereed Ieder schip moet mistseinen geven Ieder op radar varend schip dat een ander schip waarneemt moet vaststellen of er een gevaarlijke situatie kan ontstaan en maatregelen nemen ter voorkoming hiervan

23 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –De voorschriften voor verlichting en dagtekens wijken op sommige punten wat af van het BPR

24 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 23 (Varende motorschepen) Toplicht op het voorschip Tweede toplicht achter en hoger dan het voorste toplicht voor schepen groter dan 50 meter Boordlichten Heklicht < 7 mtr rondomschijnend wit licht + indien mogelijk boordlichten <12 mtr hoeft niet in het midscheepsevlak te staan

25 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 24 (slepen en duwen) Een sleepboot moet voeren Twee toplichten loodrecht onder elkaar >200 mtr dan drie lichten Boordlichten Heklicht Sleeplicht (geel) boven heklicht ! >200 mtr overdag ruitvormig dagmerk

26 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 24 (slepen en duwen) Een gesleept schip moet voeren Boordlichten Heklicht >200 mtr overdag ruitvormig dagmerk Indien moeilijk manoeuvreerbaar op sleepboot: –Rood – wit – rood –Bal – ruit - bal

27 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 25 (zeilschepen) Gelijk aan BPR Optioneel rood boven groen rondom schijnend minimaal 1 meter van elkaar (geld ook voor kleine zeilschepen, niet in combinatie met 3 kleurenlicht) Boordlichten Heklicht < 7 mtr geen verlichting verplicht moeten wel rondom schijnend wit licht kunnen tonen bij gevaar voor aanvaring (geld ook voor spierkracht)

28 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 26 (Vissersschepen) Bezig met treilvisserij gelijk aan BPR Groen boven wit rondom schijnend >50 mtr toplicht hoger en achter de rondomschijnende lichten Andere visserij : rood boven wit rondom schijnend Bij vaart door het water ook boordlichten,toplicht en heklicht

29 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 27 (onmanoeuvreerbare en beperkt manoeuvreerbare schepen) Twee rode rondom schijnende lichten Indien vaart makend ook boordlichten Geen toplicht Overdag twee zwarte bollen Lichten en dagtekens ook als schip ten anker licht Dan tevens ankerlicht of zwarte bol

30 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 27 (onmanoeuvreerbare en beperkt manoeuvreerbare schepen) Voor kleine schepen <12 mtr: Tekens en lichten niet verplicht behalve wanneer het bezig is met duikwerkzaamheden Dan ‘s nachts rood – wit – rood (beperkt manoeuvreerbaar) en overdag seinvlag A (van alle kanten herkenbaar)

31 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 28 (door diepgang beperkt manoeuvreerbare schepen) Mag verticaal 3 rode lichten en overdag een zwarte cilinder voeren Navigatie lichten behorende bij zijn lengte

32 © UwHomePage.com BVA Deel C ( Lichten en dagtekens ) –Voorschrift 29 (Loodsvaartuigen) In plaats van het toplicht een wit boven een rood rondom schijnend licht (rode neus onder witte pet) Tijdens vaart navigatie lichten behorende bij zijn lengte Overdag blauwe vlag met witte L (NL) of rode vlag met witte P (B & UK)


Download ppt "Cursus Klein Vaarbewijs A Les 5: Wettelijke bepalingen Jachtwerf De Treffer presenteert in samenwerking met UwHomePage.com:"

Verwante presentaties


Ads door Google