De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesoptimalisatie Het brainstormen voorbij. Probleemstelling  Procesoptimalisatie baseert zich vaak op de intuïtie van de aanwezige belanghebbenden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesoptimalisatie Het brainstormen voorbij. Probleemstelling  Procesoptimalisatie baseert zich vaak op de intuïtie van de aanwezige belanghebbenden."— Transcript van de presentatie:

1 Procesoptimalisatie Het brainstormen voorbij

2 Probleemstelling  Procesoptimalisatie baseert zich vaak op de intuïtie van de aanwezige belanghebbenden. Dat maakt de genereerde ideeën tijdens workshops: 1.Niet consistent 2.Niet betrouwbaar Nochtans is procesoptimalisatie de meest kritische fase in een proceslevenscyclus. 1.Het is weinig ondersteund door methodologie en tools 2.Het wordt beschouwd als iets creatiefs 3.We stellen vast dat verschillende personen verschillende oplossingen aanbrengen.  Nood aan een raamwerk

3 Opwarming 

4 Eerste taak: belanghebbenden en hun wensen identificeren  Stakeholder 1Objectief 1 Stakeholder 2… ……

5 Tweede taak:procesvisie definiëren  Een procesvisie brengt de objectieven van de procesoptimalisatie samen. Creëert consensus tussen de belanghebbenden. Moet in lijn zijn met de organisatievisie Wordt een eigenschap van het proces  Procesvisie in 1 zin. Oefening: procesvisie restaurant

6 Derde taak: de operationele procesprincipes  Een set van 3 tot 5 principes die de procesvisie in operationele richtlijnen vertaalt. –bv. zo ‘paperless’ mogelijk. – bv. de klant komt altijd eerst Deze moeten gedragen zijn door de proceseigenaar Ze stroomlijnen de eigenlijke procesoptimalisatie

7 Positionering van procesoptimalisatie  Selecteren van processen Identificeren van processen Modelleren van processen Analyseren van processen Optimaliseren van processen Implementeren van processen Uitvoeren van processen Monitoren van processen

8 Positionering t.o.v. 3 klassieke technieken  1.Six Sigma: vooral meten wat fout gaat; Focus: issues management. Re-actief. 2.Lean Management: alles waar de klant niets aan heeft is ‘waste’; Focus van lean: zou de klant ervoor betalen?

9 3. Root cause analyse vb. London Heathrow Terminal 5

10 Procesoptimalisatie op basis van opportuniteiten!  Focus op nieuwe manieren van werken Veel meer gericht op procesinnovatie Pro-actieve aanpak Denk terug vanuit een blue sky en niet vanuit as-is Veel leuker –Vb. Hoe kan gps-technologie een verzekeringsfirma helpen?

11 4 opties voor procesoptimalisatie  Nieuw proces Verbeteren Innovatie Afleiden Hergebruik Betere praktijken Potentiële praktijken Bestaande praktijken Nieuwe praktijken analytisch

12 Toelichting  Procesverbetering: onderzoekt op een analytische manier de as is en past procesverbeterpatronen toe om wijzigingen aan te brengen Procesafleiding: verzamelt beschikbare info van andere, potentieel betere praktijken Proceshergebruik: onderzoekt de context van een proces om na te gaan of er aspecten van gebruikt kunnen worden Procesinnovatie: kijkt verder dan bestaande praktijken en tracht nieuwe praktijken te identificeren en te implementeren

13 Procesverbetering  1.Eliminate non-value adding task 2.Replace task with a more adequate task 3.Insert a new task 4.Improve a single task 5.Delay activity to gain time and avoid early individualisation 6.Pull instead of push 7.Re-sequence 8.Consolidate multiple process instances into one 9.Break up one process into multiple instances 10.Split a task into two subsequent tasks 11.Split a task into two parallel tasks 12.Integrate two subsequent tasks 13.Create two variants for one task 14.Parallelise two previously subsequent tasks 15.Make a task optional

14 1. Eliminatie  Vb. Veel landen elimineerden een immigratieformulier en laten nu bezoekers ‘met hun voeten’ aangeven. 13 2. Replacing  134 Vb. Universiteiten vervangen klassieke lessen door podcasts

15 3. Insert activity  Meestal omwille van: –Kwaliteitsverhoging –Waardevermeerdering –Hogere veiligheid/compliance Vb. Bank stuurt een code via sms als een extra beveiligingsstap bij online-banking 1342

16 4. Verbeter  Meestal omwille van: –Verhoogde effeciëntie/effectiviteit Vb. Automatisering Vb. Ergonomische veranderingen Vb. de procedure/reglementering veranderen 12’3

17 5. Delaying  Meestal omwille van: –schaalvoordelen behalen –stock-kosten verminderen Bv. Wachten voor invoer van gegevens in een systeem totdat je er een stapel hebt Bv. IKEA: wacht met de assemblage zodat meer variaties mogelijk zijn, zodat de producten gemakkelijk transporteerbaar zijn. 132

18 6. From push to pull  Meestal omwille van: –Vraag- in plaats van aanbodgestuurd werken –Flessenhals tegengaan –Stock verminderen 123

19 7. Re-sequencing  Meestal omwille van: –Obstakels verminderen –Risicopooling –Alles wat meerwaarde creëert naar voor schuiven in het proces –De kritische activiteiten asap uitvoeren 132

20 8. Consolidate instances  Meestal omwille van: Kosten besparen/schaalvoordelen Vb. Dagelijkse leveringen, maar maandelijkse facturen Vb. Groepsrondleidingen in musea Vb. Gezamenlijke aankopen 1 1 1 2 2 23

21 9. Individualiseren  Meestal omwille van: –Verhoogt de focus op de individuele klant –Stelt specifieke resources ter beschikking van specifieke groepen Risico op meerkost! Vb. Kostuums op maat 123 3 3

22 10. Decouple horizontally  Meestal omwille van: –Ontkoppelen van 2 niet noodzakelijk gekoppelde activiteiten –Maakt resources vrij Vb. Terwijl je in de rij bij MacDo wacht, neemt men al je bestelling op via PDA 12a2b3

23 11. Decouple vertically  Meestal omwille van: –Ontkoppelen van 2 niet noodzakelijk gekoppelde activiteiten –Snelheid maken Oppassen voor verkeerde synchronisatie! Vb. Veel onderhoudsactiviteiten tegelijk in een Formule 1 pitstop 1 2a 2b 3

24 12. Integratie  Meestal omwille van: –Procestijd verminderen door eliminatie van tijd die je anders stopt in transport of andere functiehouder informeren –Meer aantrekkelijke takenpakketten 12+3

25 13. Specialisatie  Meestal omwille van: –Geïndividualiseerde diensten leveren aan klanten –De juiste man op de juiste plaats –Verschillende prijzen voor verschillende service levels Risico: meerkost Extra procescoördinatie vereist! Vb. self check-in in luchthavens 1 2a 2b 3

26 14.Natuurlijke volgorde  Meestal omwille van: Processnelheid verhogen door onafhankelijke activiteiten parallel te laten verlopen Vb. tegelijkertijd ontwikkelen waar er vroeger gewacht werd op 2 vooraleer 3 werd ontwikkeld 1 2 3

27 15. Optioneel  Meestal omwille van: –Bijkomende diensten voorzien voor speciale klanten –Bepaalde diensten overslaan Bv. Bepaalde vergunningsvragen worden niet nagekeken Bv. toegang in frequent flyer lounge 1 2 3

28 Oefening Procesverbetering  Je bent verantwoordelijk voor het proces “toeristenbezoek aan Empire State Building” Wat is je doel? Hoe kan je dan je proces verbeteren?

29 Innovatie  Nieuw proces Verbeteren Innovatie Afleiden Hergebruik Betere praktijken Potentiële praktijken Bestaande praktijken Nieuwe praktijken analytisch

30 Innovatie  Out of the box Focus op opportuniteiten, niet op problemen (issues) Zoek creativiteitstechnieken op het web: www.mycoted.com/category/Creativity_Techniques www.mycoted.com/category/Creativity_Techniques Brainstorming regels –Focus op kwantiteit niet op kwaliteit –Ongewone ideeën zijn welkom –Bekritiseer geen ideeën –Combineer en verbeter ideeën

31 Innovatie  Maak gebruik van partners en de bredere omgeving voor innovatieve ideeën Crowdsourcing: innocentive.com Vb. Lego Vb. WWW.BPMN-community.comWWW.BPMN-community.com Coproductie

32 Hergebruik  Nieuw proces Verbeteren Innovatie Afleiden Hergebruik Betere praktijken Potentiële praktijken Bestaande praktijken Nieuwe praktijken analytisch

33 Hergebruik  Welke elementen van het proces kunnen we op een betere manier gebruiken? Welke elementen van het proces kunnen we op een andere manier gebruiken? Welke nieuwe elementen kunnen we gebruiken? Bv. beter gebruik van data: voorkeuren ken je via klantenkaarten  klanten verwittigen van mogelijk interessante aankopen voor hen. MensenDatasystemen BeterXXX AndersXXX NieuwXXX

34 Leren uit successen  Positivedeviants.com Ga op zoek naar succesverhalen, succesfiguren en onderzoek waarom ze een succes zijn.  Root causing naar succes, niet naar problemen  Pas de eigenschappen van het succesverhaal/ de succesfiguur toe op grote schaal.

35 Afleiden  Nieuw proces Verbeteren Innovatie Afleiden Hergebruik Betere praktijken Potentiële praktijken Bestaande praktijken Nieuwe praktijken analytisch

36 Afleiden  Slim ‘jatten’ –Referentiemodellen –Cases –Benchlearning “by looking around” Oefening: Koop ticketKoop snackbekijk film Verlaat filmzaal Waar zijn er betere praktijken te vinden voor elk van de fases van dit proces?

37 Samenvatting  OptimalisatiedimensieTechnieken Procesverbetering15 mogelijke patronen ProcesinnovatieBrainstormen, crowdsourcing, creativiteitstechnieken ProceshergebruikGebruik mensen, data en systemen op een betere, andere of nieuwe manier. Succes stories ProcesafleidingReferentiemodellen, benchlearning by looking around, cases


Download ppt "Procesoptimalisatie Het brainstormen voorbij. Probleemstelling  Procesoptimalisatie baseert zich vaak op de intuïtie van de aanwezige belanghebbenden."

Verwante presentaties


Ads door Google