De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Recht op kinderopvang Kritische doorlichting van een beleidsplan Bron: Peeters, J., & Vandenbroeck, M. (2000). Recht op kinderopvang. Alert,26(5),56-66.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Recht op kinderopvang Kritische doorlichting van een beleidsplan Bron: Peeters, J., & Vandenbroeck, M. (2000). Recht op kinderopvang. Alert,26(5),56-66."— Transcript van de presentatie:

1 Recht op kinderopvang Kritische doorlichting van een beleidsplan Bron: Peeters, J., & Vandenbroeck, M. (2000). Recht op kinderopvang. Alert,26(5),56-66. ppt gemaakt door Emma Vanden Bussche 1BaO b 1.Vooraf: een stuctuurbeeld 2.De particuliere sector 3.Kwaliteit en vernieuwing 4.Groeiende noden 5.Toegankelijkheid en betaalbaarheid 6.Kwaliteit en diversiteit 7.Ons besluit is…

2 1. Vooraf: een structuurbeeld Verschillende soorten kinderopvang:  diensten voor opvanggezinnen wat? organiseren dagopvang en buitenschoolse opvang bij opvanggezinnen.  kinderdagverblijven wat? instellingen die overdag kinderen opnemen tussen 0 en 3 jaar. Soms ook buitenschoolse opvang mits toelating van Kind en Gezin.  opvang van zieke kinderen aan huis wat? begeleidster komt aan huis om op het zieke kind te passen. Gaat uit van het ziekenfonds.

3  particuliere opvanggezinnen (POG) wat? gekend als ‘zelfstandige onthaalmoeders’  particuliere opvanginstellingen (POI) wat? verzorgen een zeer verscheiden aanbod aan kinderopvang- voorzieningen: dagopvang, dag- en nachtopvang en/of vakantieopvang.  buitenschoolse opvang wat? alle vormen van opvang voor kinderen vanaf 4 jaar. Bron illustratie:(http://www.google.be/imgres)

4 2. De particuliere sector  geïsoleerde positie ten aanzien van de andere vormen van kinderopvang oorzaak? Lijdt onder gebrek aan middelen voor vorming en bijscholing.  minister wil particuliere sector meer steunen hoe? particuliere opvanginstellingen voortaan € 375 per kind per jaar ontvangen als ondersteuning van de overheid. waarom? bevorderen kwaliteitsontwikkeling en vorming van het personeel stimuleren.  wanneer krijg je deze tegemoetkoming? voldoen aan de pedagogische kwaliteit volgens de KWAPOI-schaal. 1 234567 onvoldoendevoldoendegoeduitstekend

5 3. Kwaliteit en vernieuwing  pleiten voor subsidieregeling voor de kleinschalige groepsopvang. waarom? 1) interessante voorzieningen te kunnen introduceren. 2) stimulans die we in het landschap van kinderopvang nodig hebben. Eens met:  Standpunt van Peter Moss (voorzitter van het vroegere Netwerk Kinderopvang van de Europese Commessie) waarom? Volgens P. Moss gaat het niet-subsidiëren van welzijnsvoorzieningen ten koste van één van de drie partijen: 1) de kinderen (slechte kwaliteit/omstandigheden) 2) het personeel (onderbetaald en/of overwerkt) 3) de ouders (te duur of ontoegankelijk)

6 Oneens met :  privatiserende voorstellen van de Minister waarom? een verhoging van de vergoedingen voor alle opvanggezinnen is terecht, maar een gelijkschakeling met opvanggezinnen aangesloten bij diensten lijkt ons geen goede beleidoptie. Bron illustratie: (http://www.ed.nl)  opvang in de scholen blijft veruit meeste kinderen aantrekken. over die opvang weinig geweten, degelijk onderzoek ontbreekt. wel weten we dat er géén kwaliteitseisen worden gesteld.

7 4. Groeiende noden  kansarme buurten ook nood aan kinderopvang. hoe? 1) Pilootprojecten op gang brengen. 2) prijs geven aan gemeenten die ‘grensoverschrijdend’ werken.  zieke kinderen meer kansen geven. hoe? opvang van zieke kinderen aan huis. probleem: 1) voor zieke kinderen niet optimaal met dat een wildvreemde voor hen moet zorgen. 2) bijzonder dure opvang en moeilijk te organiseren. oplossing: ouders meer omstandigheidsverlof geven.

8 5. Toegankelijkheid en betaalbaarheid aandacht besteden aan toegankelijkheid en diversiteit van de kinderopvang  Mattheus-effect trachten te vermijden. waarom? speelt vaak een discriminerende rol.  systeem nodig waarbij ouderbijdrage varieert naargelang draagkracht van het gezin en gepaard gaan met een redistributie van de ouderbijdragen. waarom? anders zullen in kansarme buurten veel minder werkingsmiddelen beschikbaar zijn dan bij de rijkere buurten. Bron illustratie: (http://www.sodahead.com) Bron illustratie: (http://www.google.be)

9 6. Kwaliteit en diversiteit  weg afleggen ivm de opleidingen die men moeten volgen. oplossing: pleiten voor drie waarborgen! 1) een gespecialiseerde opleiding kinderopvang A1 niveau 2) opleggen van een bepaald percentage (60%) diploma’s in alle voorzieningen 3) stimuleren van mensen zonder diploma om opleidingen te volgen via onderwijs voor sociale promotie  tevreden met diversiteit van de kinderopvang. waarom? zorgen voor inclusieve opvang: voorziening voor kinderen met speciale zorgbehoeftes  onderwijs en buitenschoolse opvang meer samenwerken.

10 Ons besluit is…  streven naar een eigentijdse kinderopvang  bepaalde oplossingen ontbreken nog  opdeling tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde sector  kwaliteitsvolle en duurzame kinderopvang zonder ondersteuning van de overheid niet mogelijk is  lage scholingsgraad van de medewerkers nog steeds probleem  toenemend maatschappelijk belang dat aan deze groeisector wordt gehecht Bron illustratie:(http://www.google.be)

11 bronnenlijst Bron: Peeters, J., & Vandenbroeck, M. (2000). Recht op kinderopvang. Alert,26(5),56-66. http://www.google.be/imgres?q=buitenschoolse+opvang&start=10&num=10&hl=nl&biw=1138&bih=528&tbm=isch&tbnid=MbtDQvxe6kBl5 M:&imgrefurl=http://www.elsrobeyns.be/content.php%3FhmID%3D1825%26smID%3D1611%26print%3Dy&docid=9sW6wFrUIl41jM&imgurl =http://www.elsrobeyns.be/images/dbimages/pics/thumb_mama.jpg&w=266&h=334&ei=GYO- TsqEOIiZOuakpMQB&zoom=1&iact=hc&vpx=794&vpy=153&dur=4549&hovh=252&hovw=200&tx=112&ty=216&sig=1181263205918986299 48&sqi=2&page=2&tbnh=148&tbnw=132&ndsp=10&ved=1t:429,r:3,s:10 http://www.google.be/imgres?q=buitenschoolse+opvang&start=10&num=10&hl=nl&biw=1138&bih=528&tbm=isch&tbnid=MbtDQvxe6kBl5 M:&imgrefurl=http://www.elsrobeyns.be/content.php%3FhmID%3D1825%26smID%3D1611%26print%3Dy&docid=9sW6wFrUIl41jM&imgurl =http://www.elsrobeyns.be/images/dbimages/pics/thumb_mama.jpg&w=266&h=334&ei=GYO- TsqEOIiZOuakpMQB&zoom=1&iact=hc&vpx=794&vpy=153&dur=4549&hovh=252&hovw=200&tx=112&ty=216&sig=1181263205918986299 48&sqi=2&page=2&tbnh=148&tbnw=132&ndsp=10&ved=1t:429,r:3,s:10 http://www.ed.nl/regio/helmondstad/article1837076.ece http://www.google.be/imgres?q=uitroepteken&hl=nl&biw=1138&bih=564&tbm=isch&tbnid=fCXRhD3vHEyNAM:&imgrefurl=http://dirkzwag erieit.nl/2009/10/12/uitroepteken-geen-merk/&docid=Gs0obktHwfG5FM&imgurl=http://dirkzwagerieit.nl/wp- content/blogs.dir/5/files/2009/10/ausruf_JOOP1.jpg&w=187&h=169&ei=Fp2- TvyKAtOZhQfwjdXMBA&zoom=1&iact=rc&dur=487&sig=118126320591898629948&page=7&tbnh=135&tbnw=149&start=76&ndsp=11&ved =1t:429,r:4,s:76&tx=16&ty=51 http://www.google.be/imgres?q=uitroepteken&hl=nl&biw=1138&bih=564&tbm=isch&tbnid=fCXRhD3vHEyNAM:&imgrefurl=http://dirkzwag erieit.nl/2009/10/12/uitroepteken-geen-merk/&docid=Gs0obktHwfG5FM&imgurl=http://dirkzwagerieit.nl/wp- content/blogs.dir/5/files/2009/10/ausruf_JOOP1.jpg&w=187&h=169&ei=Fp2- TvyKAtOZhQfwjdXMBA&zoom=1&iact=rc&dur=487&sig=118126320591898629948&page=7&tbnh=135&tbnw=149&start=76&ndsp=11&ved =1t:429,r:4,s:76&tx=16&ty=51 http://www.sodahead.com/fun/when-driving-through-a-relatively-rich-neighborhood-do-you-find-yourself-trying-to-sneak-a-peek- thr/question- 1249211/?link=ibaf&q=rich+neighborhood&imgurl=http://images.sodahead.com/polls/001249211/31499182_cc092cb5d5_xlarge.jpeg http://www.sodahead.com/fun/when-driving-through-a-relatively-rich-neighborhood-do-you-find-yourself-trying-to-sneak-a-peek- thr/question- 1249211/?link=ibaf&q=rich+neighborhood&imgurl=http://images.sodahead.com/polls/001249211/31499182_cc092cb5d5_xlarge.jpeg http://www.google.be/imgres?q=poor+neighborhood&hl=nl&sa=X&biw=1138&bih=564&tbm=isch&tbnid=KUTfGSnU0- ENaM:&imgrefurl=http://www.suite101.com/view_image_articles.cfm/2920939&docid=2tcR6OKLmxmzrM&imgurl=http://images.suite101.c om/2920921_COM_cairo_poor_neighborhood.jpg&w=800&h=532&ei=laG-Tr3iCpHrOZ- bpckB&zoom=1&iact=hc&vpx=826&vpy=255&dur=1085&hovh=183&hovw=275&tx=186&ty=140&sig=118126320591898629948&page=8&tb nh=164&tbnw=212&start=71&ndsp=9&ved=1t:429,r:8,s:71 http://www.google.be/imgres?q=poor+neighborhood&hl=nl&sa=X&biw=1138&bih=564&tbm=isch&tbnid=KUTfGSnU0- ENaM:&imgrefurl=http://www.suite101.com/view_image_articles.cfm/2920939&docid=2tcR6OKLmxmzrM&imgurl=http://images.suite101.c om/2920921_COM_cairo_poor_neighborhood.jpg&w=800&h=532&ei=laG-Tr3iCpHrOZ- bpckB&zoom=1&iact=hc&vpx=826&vpy=255&dur=1085&hovh=183&hovw=275&tx=186&ty=140&sig=118126320591898629948&page=8&tb nh=164&tbnw=212&start=71&ndsp=9&ved=1t:429,r:8,s:71 http://www.google.be/imgres?q=hamer+rechtbank&hl=nl&biw=1138&bih=564&tbm=isch&tbnid=0ufnC1p9I0JN0M:&imgrefurl=http://advoc aattilburg.net/arbeidsrecht-advocaat- tilburg&docid=cOzPfPhUEHlWvM&imgurl=http://www.jurimeco.nl/arbeidsrecht%252520hamer.jpg&w=270&h=202&ei=SYa_Tui4FsKbOo3Oo IgE&zoom=1&iact=hc&vpx=226&vpy=249&dur=617&hovh=161&hovw=216&tx=180&ty=121&sig=118126320591898629948&page=6&tbnh= 152&tbnw=215&start=47&ndsp=9&ved=1t:429,r:5,s:47 http://www.google.be/imgres?q=hamer+rechtbank&hl=nl&biw=1138&bih=564&tbm=isch&tbnid=0ufnC1p9I0JN0M:&imgrefurl=http://advoc aattilburg.net/arbeidsrecht-advocaat- tilburg&docid=cOzPfPhUEHlWvM&imgurl=http://www.jurimeco.nl/arbeidsrecht%252520hamer.jpg&w=270&h=202&ei=SYa_Tui4FsKbOo3Oo IgE&zoom=1&iact=hc&vpx=226&vpy=249&dur=617&hovh=161&hovw=216&tx=180&ty=121&sig=118126320591898629948&page=6&tbnh= 152&tbnw=215&start=47&ndsp=9&ved=1t:429,r:5,s:47


Download ppt "Recht op kinderopvang Kritische doorlichting van een beleidsplan Bron: Peeters, J., & Vandenbroeck, M. (2000). Recht op kinderopvang. Alert,26(5),56-66."

Verwante presentaties


Ads door Google