De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eline Colyn 1BaSW b SPRAAK,TAAL EN LEREN HOOFDSTUK 4 : PROBLEMEN MET VOORBEREIDENDE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN BIJ KLEUTERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eline Colyn 1BaSW b SPRAAK,TAAL EN LEREN HOOFDSTUK 4 : PROBLEMEN MET VOORBEREIDENDE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN BIJ KLEUTERS."— Transcript van de presentatie:

1 Eline Colyn 1BaSW b SPRAAK,TAAL EN LEREN HOOFDSTUK 4 : PROBLEMEN MET VOORBEREIDENDE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN BIJ KLEUTERS

2 Inhoudstafel Leerproblemen Leren op school Oorzaken Diagnose Prognose Preventie Bronnen

3 Leerproblemen Beperking cognitieve vaardigheden Vb. Taalbeheersing, telvaardigheid,… Indicatie aanwezigheid :  Weinig zelfontdekking( passief zijn)  Moeilijk verwoorden gedachten  Niet begrijpen opdrachten  Niet volgen van regels  Geen verband leggen oorzaak-gevolg  Weinig fantasie spel  Vaak licht motorische problemen Psychosociale Aspecten

4 Leren op school Spelen is leren Voorwaarden om zelfstandig te leren  School zelf initiatief nemen  Psychosociale voorwaarden  Vb. nieuwsgierig zijn, ondernemen Niet beschikking psychosociale voorwaarden= leerproblemen Pijlers ontwikkeling  Taal en denken  Motoriek  Voorbereidende leeractiviteiten

5 Oorzaken Kleuter leert(speelt) met plezier Sommige zijn bang -> minder leren Oorzaken:  Bij het kind:  Cognitieve capaciteit  Executieve functies -> uitvoeren complexe vaardigheden  Sociaal-emotionele ontwikkeling achterstand  Lichamelijke en zintuiglijke achterstand  De omgeving:  School  Gezinssituatie  Combinatie Kind en omgeving

6 Diagnose Afgeleid niveau:  Oorzaak van leerprobleem  Observatie kind  Vragenlijst ouder/leerkracht  Aanpak problemen Taakniveau van schoolse vaardigheden  In kaart brengen leerprobleem  Bepalen geschikte leersituatie Orthopedagoog of psycholoog

7 Interventie Kleuter te speels Jaar langer kleuteronderwijs Taal Motoriek Nederland -> lespakket met toetsen Stimuleren via individuele programma’s Specifieke programma’s Interactie school – thuis

8 Prognose Kleuter leerproblemen Meestal een slechte vooruitzichten schoolloopbaan Uitzonderingen Geen goede aanpak -> ernstiger Negatief gedrag

9 Preventie Vroeg ontdekken leerproblemen Taak ouders en school Stimuleren ouders en school Bespreken capaciteiten van kind Aanpakken

10 Bronnen Bronnenlijst boek: Spraak,Taal en Leren Broeck, W. van den (1997). De rol van fonologische verwerking bij het automatiseren van de leesvaardigheid. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden (dissertatie). Bruyn, E.E.J. de, Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K. & Aarle, E.J.M. van (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven/Leusden: Acco. Ghesquière, P. & Leij, A. van der (2007). Technisch lezen en spellen. In K. Verschueren & H. Koomen (eds), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp. 57-72). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Hell, J.G. van, Klerk, A. de, Strauss, D.E.M. & Torremans, T. (2002). Taalontwikkeling en taalstoornissen: Theorie, diagnostiek en behandeling. Leuven: Garant. Kievit, Th., Tak, J.A. & Bosch, J.D. (2008). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Utrecht: De Tijdstroom.

11 Bronnen Leij, A. van der (2003). Leesproblemen en dyslexie. Rotterdam: Lemniscaat. Leseman, P.P.M., Mayo, A.Y., Messer, M.E., Scheele, A.F. & Heyden, K.M. van der (2009). De vroege ontwikkeling van schooltaal: Het DASH-project. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 271-287. Luit, J.E.H. van & Rijt, B.A.M. van de (2009). Utrechtse Getalbegrip Toets Revised. Doetinchem: Graviant. Luit, J.E.H. van & Schopman, E.A.M. (1998). Als speciale kleuter tel je ook mee! Doetinchem: Graviant. Luit, J.E.H. van (1997). Kinderen en vroege (leer)problemen. Doetinchem: Graviant. Luit, J.E.H. van (2004). Ontluikende rekenvaardigheid. Verloop, problemen en interventies. In P. Leseman & A. van der Leij (red.), Educatie in de voor- en vroegschoolse periode (pp. 106-118). Baarn: HBuitgevers. Meihuizen- de Regt, M.J., Moor, J.H.M. de & Mulders, A.H.M. (2009). Kinderrevalidatie. Assen: van Gorcum. Ruijssenaars, A.J.J.M. & Luit, J.E.H. van (2007). Rekenen. In K. Verschueren & H. Koomen (red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp. 4356). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

12 Bronnen Ruijssenaars, A.J.J.M., Luit, J.E.H. van & Lieshout, E.C.D.M. van (2006 ). Rekenproblemen en dyscalculie. Rotterdam: Lemniscaat. Smeets, G., Bos, A.E.R., Molen, H.T. van der & Muris, P. (2009). Klinische psychologie: Diagnostiek en therapie. Groningen: Noordhoff. Struiksma, A.J.C., Leij, A. van der & Vieijra, J.P.M. (2004). Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen. Amsterdam: VU Uitgeverij. Verschueren, K. & Koomen, H. (2007). Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

13 Bronnen Illustratie materiaal http://www.google.be/imgres?q=spelende+kleuters&um=1&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=695&tbm=isch&t bnid=frl19Ye2l4AaeM:&imgrefurl=http://www.peuterspelletjes.net/letters.htm&docid=DQUrKxJFsD- FVM&imgurl=http://peuterspelletjes.net/alfa.JPG&w=286&h=158&ei=QuLDTv__DPD34QS93aTCDQ&zoom =1&iact=rc&dur=223&sig=103336545316059016507&page=1&tbnh=126&tbnw=228&start=0&ndsp=15&ved =1t:429,r:9,s:0&tx=140&ty=43 http://www.google.be/imgres?q=spelende+peuters&um=1&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=695&tbm=isch&t bnid=DZxN7fiSksorKM:&imgrefurl=http://www.reddie- teddy.be/opvoeding/kleuter/vrijetijd&docid=Fh8XlYA9qmsq3M&imgurl=http://www.reddie- teddy.be/SiteCollectionImages/kleuter/spelende- kleuter.jpg&w=300&h=200&ei=3uLDTs2KBObY4QT59a2IDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=754&vpy=203&dur=1 493&hovh=160&hovw=240&tx=94&ty=104&sig=103336545316059016507&page=1&tbnh=118&tbnw=177& start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0 http://www.google.be/imgres?q=preventie&um=1&hl=nl&biw=1280&bih=695&tbm=isch&tbnid=UkBYH04 C3ESZGM:&imgrefurl=http://www.safestart.be/nl/prevention_policy/front- page&docid=SwyN17S3hhr1dM&imgurl=http://www.safestart.be/safestart/fr/prevention_policy/front- page/preventiebeleid_fr.jpg&w=191&h=152&ei=fOTDToqNA6PY4QTB5- 2zDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=503&vpy=458&dur=863&hovh=121&hovw=152&tx=89&ty=92&sig=10333654 5316059016507&page=1&tbnh=121&tbnw=152&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:15,s:0


Download ppt "Eline Colyn 1BaSW b SPRAAK,TAAL EN LEREN HOOFDSTUK 4 : PROBLEMEN MET VOORBEREIDENDE SCHOOLSE VAARDIGHEDEN BIJ KLEUTERS."

Verwante presentaties


Ads door Google