De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Spraak,taal en leren Hoofdstuk 4 : Problemen met voorbereidende schoolse vaardigheden bij kleuters Eline Colyn 1BaSW b.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Spraak,taal en leren Hoofdstuk 4 : Problemen met voorbereidende schoolse vaardigheden bij kleuters Eline Colyn 1BaSW b."— Transcript van de presentatie:

1 Spraak,taal en leren Hoofdstuk 4 : Problemen met voorbereidende schoolse vaardigheden bij kleuters
Eline Colyn 1BaSW b

2 Inhoudstafel Leerproblemen Leren op school Oorzaken Diagnose Prognose
Preventie Bronnen

3 Leerproblemen Beperking cognitieve vaardigheden
Vb. Taalbeheersing, telvaardigheid,… Indicatie aanwezigheid : Weinig zelfontdekking( passief zijn) Moeilijk verwoorden gedachten Niet begrijpen opdrachten Niet volgen van regels Geen verband leggen oorzaak-gevolg Weinig fantasie spel Vaak licht motorische problemen Psychosociale Aspecten

4 Leren op school Spelen is leren Voorwaarden om zelfstandig te leren
School zelf initiatief nemen Psychosociale voorwaarden Vb. nieuwsgierig zijn, ondernemen Niet beschikking psychosociale voorwaarden= leerproblemen Pijlers ontwikkeling Taal en denken Motoriek Voorbereidende leeractiviteiten

5 Oorzaken Kleuter leert(speelt) met plezier
Sommige zijn bang -> minder leren Oorzaken: Bij het kind: Cognitieve capaciteit Executieve functies -> uitvoeren complexe vaardigheden Sociaal-emotionele ontwikkeling achterstand Lichamelijke en zintuiglijke achterstand De omgeving: School Gezinssituatie Combinatie Kind en omgeving

6 Diagnose Afgeleid niveau: Taakniveau van schoolse vaardigheden
Oorzaak van leerprobleem Observatie kind Vragenlijst ouder/leerkracht Aanpak problemen Taakniveau van schoolse vaardigheden In kaart brengen leerprobleem Bepalen geschikte leersituatie Orthopedagoog of psycholoog

7 Interventie Kleuter te speels Jaar langer kleuteronderwijs Taal
Motoriek Nederland -> lespakket met toetsen Stimuleren via individuele programma’s Specifieke programma’s Interactie school – thuis

8 Prognose Kleuter leerproblemen
Meestal een slechte vooruitzichten schoolloopbaan Uitzonderingen Geen goede aanpak -> ernstiger Negatief gedrag

9 Preventie Vroeg ontdekken leerproblemen Taak ouders en school
Stimuleren ouders en school Bespreken capaciteiten van kind Aanpakken

10 Bronnen Bronnenlijst boek: Spraak,Taal en Leren
Broeck, W. van den (1997). De rol van fonologische verwerking bij het automatiseren van de leesvaardigheid. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden (dissertatie). Bruyn, E.E.J. de, Ruijssenaars, A.J.J.M., Pameijer, N.K. & Aarle, E.J.M. van (2003). De diagnostische cyclus: Een praktijkleer. Leuven/Leusden: Acco. Ghesquière, P. & Leij, A. van der (2007). Technisch lezen en spellen. In K. Verschueren & H. Koomen (eds), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp ). Antwerpen/Apeldoorn: Garant. Hell, J.G. van, Klerk, A. de, Strauss, D.E.M. & Torremans, T. (2002). Taalontwikkeling en taalstoornissen: Theorie, diagnostiek en behandeling . Leuven: Garant. Kievit, Th., Tak, J.A. & Bosch, J.D. (2008). Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. Utrecht: De Tijdstroom.

11 Bronnen Leij, A. van der (2003). Leesproblemen en dyslexie. Rotterdam: Lemniscaat. Leseman, P.P.M., Mayo, A.Y., Messer, M.E., Scheele, A.F. & Heyden, K.M. van der (2009). De vroege ontwikkeling van schooltaal: Het DASH-project. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48 , Luit, J.E.H. van & Rijt, B.A.M. van de (2009). Utrechtse Getalbegrip Toets Revised. Doetinchem: Graviant. Luit, J.E.H. van & Schopman, E.A.M. (1998). Als speciale kleuter tel je ook mee! Doetinchem: Graviant. Luit, J.E.H. van (1997). Kinderen en vroege (leer)problemen . Doetinchem: Graviant. Luit, J.E.H. van (2004). Ontluikende rekenvaardigheid. Verloop, problemen en interventies. In P. Leseman & A. van der Leij (red.), Educatie in de voor- en vroegschoolse periode (pp ). Baarn: HBuitgevers. Meihuizen- de Regt, M.J., Moor, J.H.M. de & Mulders, A.H.M. (2009). Kinderrevalidatie. Assen: van Gorcum. Ruijssenaars, A.J.J.M. & Luit, J.E.H. van (2007). Rekenen. In K. Verschueren & H. Koomen (red.), Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding (pp. 4356). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

12 Bronnen Ruijssenaars, A.J.J.M., Luit, J.E.H. van & Lieshout, E.C.D.M. van (2006 ). Rekenproblemen en dyscalculie. Rotterdam: Lemniscaat. Smeets, G., Bos, A.E.R., Molen, H.T. van der & Muris, P. (2009). Klinische psychologie: Diagnostiek en therapie . Groningen: Noordhoff. Struiksma, A.J.C., Leij, A. van der & Vieijra, J.P.M. (2004). Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen. Amsterdam: VU Uitgeverij. Verschueren, K. & Koomen, H. (2007). Handboek diagnostiek in de leerlingbegeleiding. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

13 Bronnen Illustratie materiaal
bnid=frl19Ye2l4AaeM:&imgrefurl= FVM&imgurl= =1&iact=rc&dur=223&sig= &page=1&tbnh=126&tbnw=228&start=0&ndsp=15&ved =1t:429,r:9,s:0&tx=140&ty=43 bnid=DZxN7fiSksorKM:&imgrefurl= teddy.be/opvoeding/kleuter/vrijetijd&docid=Fh8XlYA9qmsq3M&imgurl= teddy.be/SiteCollectionImages/kleuter/spelende- kleuter.jpg&w=300&h=200&ei=3uLDTs2KBObY4QT59a2IDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=754&vpy=203&dur=1 493&hovh=160&hovw=240&tx=94&ty=104&sig= &page=1&tbnh=118&tbnw=177& start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0 C3ESZGM:&imgrefurl= page&docid=SwyN17S3hhr1dM&imgurl= page/preventiebeleid_fr.jpg&w=191&h=152&ei=fOTDToqNA6PY4QTB5- 2zDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=503&vpy=458&dur=863&hovh=121&hovw=152&tx=89&ty=92&sig= &page=1&tbnh=121&tbnw=152&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:15,s:0


Download ppt "Spraak,taal en leren Hoofdstuk 4 : Problemen met voorbereidende schoolse vaardigheden bij kleuters Eline Colyn 1BaSW b."

Verwante presentaties


Ads door Google