De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PERSCONFERENTIE: AFBRAAK OUD PROVINCIEHUIS Dinsdag, 1 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PERSCONFERENTIE: AFBRAAK OUD PROVINCIEHUIS Dinsdag, 1 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 PERSCONFERENTIE: AFBRAAK OUD PROVINCIEHUIS Dinsdag, 1 oktober 2013

2 Een nieuw provinciehuis tegen 2017

3 Grote troeven  Nieuwe landmark voor Antwerpen  ontwerp door XDGA – Xaveer De Geyter  Open huis  Dichter bij de straatkant  Omgeven door een park  Duurzaam en veilig gebouw  Ecologisch hoogstandje  compact

4 Dwarssnede nieuw provinciehuis Openbaar park rond nieuw provinciehuis Ondergrondse parking

5 Inplanting nieuw provinciehuis: bovenaanzicht

6 Koningin Elisabethlei Plattegro nd nieuw provincie huis

7 Planning in grote lijnen  april – september 2013: verhuis diensten en weghalen meubilair  oktober 2013 – mei 2014: afbraak gebouw en bouwrijp maken terrein  Aanbesteed aan Wanty uit Gent  Aanstelling extra opvolging asbest: Inbupro N.V. uit Merksplas  juni 2014 – 2017: bouw nieuw provinciehuis  Aanbesteding wordt nog voorbereid, nog geen aannemer aangesteld

8 Cijfers en feiten  Totale kostprijs afbraak: 2,516 mio euro  waarvan 1,526 mio euro voor een veilige asbestverwijdering  Totale selectieve afvalverwerking: 70 000 ton  60 000 ton beton  Ander selectief materiaal: ijzer, TL-lampen, … en 1% asbesttoepassingen  Extra veiligheidsvoorschriften voor asbestverwijdering: zowel voor bouwvakkers als voor buurtbewoners  Zeer ervaren partners: Wanty en Inbupro N.V.

9  Heeft mee lastenboek opgesteld i.v.m asbestverwijdering en is extra aangesteld door provincie voor controle asbestverwijdering  Ingenieursbureau met expertise  Selectieve ontmanteling, asbestverwijdering en afbraak werken – 90% van de projecten  Fireproofing – 5% van de projecten  Isolatie – 5% van de projecten  Enkele gekende referenties Eric Lanslots  Berlaymontgebouw fase voor Barlaymont N.V.  Financietoren Brussel  Provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout Inbupro N.V.

10 Wanty  Aangesteld als aannemer voor asbestverwijdering en afbraakwerken  Gezien omvang van afbraak verschillende onderaannemers waaronder: Libreco  Referenties Wanty  Ontmanteling- afbraak elektriciteitscentrale Langerbruggekaai – Gent  Afbraak productielijnen en Paint Shop GM Opel - Antwerpen  Afbraak oude oliefabrieken Grisard - Mons

11 3 fases in de afbraak FASE 1: Selectieve ontmanteling bv verwijderen valse plafonds, lichte wandjes, … (september – december) FASE 2: Asbestverwijdering & -sanering (oktober - februari) FASE 3: Eigenlijke afbraak (+/- februari - april) ! Resterende gebouwen, parking, garage, groenbeplanting: tijdens de duur van ganse project september 13 tot mei 14

12 Beschrijving site parkgebouw – toren – harmoniegebouw – parking – garage – bijgebouwen - beplanting

13 Werkwijze afbraak  Selectieve ontmanteling (wanden, plafonds, ijzer, TL-lampen,..)  Voor- en achterbouw slopen met kranen met lange giek  Toren: Tijdens voorsloop wordt verder onderzoek gedaan naar ideale methode afbraak toren. 3 opties:  Kranen op het dak  Grote kraan met lange giek naast toren  Imploderen

14 Asbestverwijdering  1 % van de 70 000 ton zijn asbesthoudende producten  Gebruik van asbest: sinds begin jaren ‘90 verboden in Europa  In bestaande gebouwen geldt inventaris asbest van het KB 16 maart 2006 ten behoeve van welzijn op het werk  Bij sanering of afbraak: ruimere destructieve inventaris

15 042-002Torenalgemeen2 Afdichtingen flenzen + spindels kraanwerk25stukseenvoudige handelingen / onderdrukzone 042-002Torenalgemeen2 Asbestcement sandwichpaneel aan binnenzijde blind raampaneel 128,4m²eenvoudige handelingen 042-002Toren02.542Sanitair herenAsbestcement verluchtingskanaal5meenvoudige handelingen / onderdrukzone 042-002Toren02.552Sanitair damesAsbestcement verluchtingskanaal3meenvoudige handelingen / onderdrukzone 042-002Torenalgemeen2 Asbesthoudende vloertegels of restanten van tegels810,95m²eenvoudige handelingen / onderdrukzone 042-002Torenalgemeen2 Asbestkarton in zekeringen30stukeenvoudige handelingen 042-002Toren02.092Opslag Picalplaat in openingen takelschacht 02.44 (op aangeven van technisch medewerker provincie) 2,5m²onderdrukzone 042-002Torenalgemeen2 Zwarte vloerlijm (onder vloerbekleding of egalisatie)810,95m²eenvoudige handelingen / onderdrukzone Voorbeeld inventaris toren – verdieping 2

16 Manieren om asbest te verwijderen  Procedure Eenvoudige handeling voor:  Voorbeeld 1  Dichtingsvoegen tussen het glaswerk en aluminium kader van de gevel  Voorbeeld 2  Asbestkarton in zekeringen

17 Manieren om asbest te verwijderen  Procedure Onderdrukzone voor:  Voorbeeld 1  Brandwerende beplating (Pical) – zachte plaat  Voorbeeld 2  Lijm aanwezig op de betonstructuur voor de bevestiging van de foamglas (isolatiemateriaal )

18  1° de te verwijderen of te demonteren materialen worden voorafgaand gefixeerd met een daarvoor speciaal ontwikkelde vloeistof teneinde de hoeveelheid asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk te houden;  2° de techniek voor de uitvoering van de werken wordt geëvalueerd door luchtmetingen uitgevoerd door een erkend laboratorium, om na te gaan of door de toepassing van deze techniek, het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel per cm 3 ;  3° indien de in punt 2° vermelde concentratie wordt overschreden, wordt een andere techniek toegepast;  4° bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een ademhalingstoestel dat filtreert met doelmatigheid P3 of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere doelmatigheid;  5° de werknemers hebben de specifieke opleiding (8 uren opleiding) Procedure eenvoudige handelingen

19 Procedure Onderdrukzone

20 Extractor - Onderdruk

21 Personeelssas

22 Werkkledij asbestverwijderaar in zone

23  Rooktesten bij de procedure van de onderdrukzone  Dagelijkse metingen tijdens de afbraak  Het afvalwater wordt bemonsterd – niet verplicht in Vlaanderen in het kader van asbestverwijdering  Vrijgave metingen bij de procedure van de onderdrukzone  Onderdrukcontrole (min -10Pa en 4 x luchtverversing)  Metingen worden uitgevoerd door erkend labo  Norm : < dan 0.01 vezel/ml voor asbestverwijderaars Controles voor werknemers én buurt

24  Verplichte melding van de werken aan FOD welzijn op het werk 14 dagen voor aanvang van de werken  Werkplan wordt door FOD al dan niet goedgekeurd  FOD volgt de werkzaamheden op  Visuele inspecties  Opvolging van de werkzaamheden door Inbupro N.V. Diverse controles

25 Afvalverwijdering  Langs binnenkant gebouw: liftkokers worden gebruikt als stortkokers  Minder stof en geluid voor de buurt  Aan- en afvoer bouwmateriaal / afval gebeurt allemaal langs Koningin Elisabethlei.  Gemiddeld 10 vrachtwagens per dag  Vrachtwagens moeten zo de stad niet doorkruisen  Veilig via bestaande verkeerslichten (ook voor fietsers!)

26  Asbestafval  Hechtgebonden – rechstreeks naar klasse I stortplaats  Niet hechtgebonden – naar Rematt voor verwerking en nadien naar klasse I stortplaats  Bouwafval  Afhankelijk van soort  Zoveel mogelijk recuperatie  Storten klasse III  Stortdocumenten  Totaal ingeschat afval :70,000 ton  Totaal ingeschat afval asbesttoepassingen : 1% van het totaal Afvalverwijdering

27 Overlast verminderen voor de buurt  Afbraak is steeds minder aangename periode voor de buurt  Overlast wordt tot minimum beperkt bv  Afval langs liftkokers, periode grote afbraak beperkt  Rijroute werfverkeer  Rijtijden werfverkeer: van 7 uur tot 19 uur  Extra metingen en controle op asbestverwijdering

28 Open communicatie met de buurt  Info op website en digitale nieuwsbrief buurt  Belangrijke informatie: via huis-aan-huis nieuwsbrief  Infovergaderingen  Zitdag werfbureau op woensdagnamiddag tussen 14 en 17 uur

29 Meer weten? Verantwoordelijke gedeputeerde: Ludwig Caluwé, tel. 03 240 52 48 Perscontacten: Lotte Caers communicatiemedewerker gedeputeerde Ludwig Caluwé lotte.caers@admin.provant.be tel. 0479 86 16 79 lotte.caers@admin.provant.be Hilde Verhelst persattaché provincie Antwerpen hilde.verhelst@admin.provant.be gsm 0473 70 78 10

30 Park voor de buurt tegen 2017


Download ppt "PERSCONFERENTIE: AFBRAAK OUD PROVINCIEHUIS Dinsdag, 1 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google