De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persconferentie: afbraak oud provinciehuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persconferentie: afbraak oud provinciehuis"— Transcript van de presentatie:

1 Persconferentie: afbraak oud provinciehuis
Dinsdag, 1 oktober 2013

2 Een nieuw provinciehuis tegen 2017

3 Grote troeven Nieuwe landmark voor Antwerpen Open huis
ontwerp door XDGA – Xaveer De Geyter Open huis Dichter bij de straatkant Omgeven door een park Duurzaam en veilig gebouw Ecologisch hoogstandje compact Bij deze slide verwijzen naar de specialist die het later zal toelichten,

4 Dwarssnede nieuw provinciehuis
Openbaar park rond nieuw provinciehuis Door de ondergrondse parking komt er rond het nieuw provinciehuis ruimte vrij voor een openbaar park. Ondergrondse parking

5 Inplanting nieuw provinciehuis: bovenaanzicht

6 Inplanting nieuw provinciehuis: bovenaanzicht
Plattegrond nieuw provinciehuis Koningin Elisabethlei

7 Planning in grote lijnen
april – september 2013: verhuis diensten en weghalen meubilair oktober 2013 – mei 2014: afbraak gebouw en bouwrijp maken terrein Aanbesteed aan Wanty uit Gent Aanstelling extra opvolging asbest: Inbupro N.V. uit Merksplas juni 2014 – 2017: bouw nieuw provinciehuis Aanbesteding wordt nog voorbereid, nog geen aannemer aangesteld

8 Cijfers en feiten Totale kostprijs afbraak: 2,516 mio euro
waarvan 1,526 mio euro voor een veilige asbestverwijdering Totale selectieve afvalverwerking: ton ton beton Ander selectief materiaal: ijzer, TL-lampen, … en 1% asbesttoepassingen Extra veiligheidsvoorschriften voor asbestverwijdering: zowel voor bouwvakkers als voor buurtbewoners Zeer ervaren partners: Wanty en Inbupro N.V.

9 Inbupro N.V. Heeft mee lastenboek opgesteld i.v.m asbestverwijdering en is extra aangesteld door provincie voor controle asbestverwijdering Ingenieursbureau met expertise Selectieve ontmanteling, asbestverwijdering en afbraak werken – 90% van de projecten Fireproofing – 5% van de projecten Isolatie – 5% van de projecten Enkele gekende referenties Eric Lanslots Berlaymontgebouw fase voor Barlaymont N.V. Financietoren Brussel Provinciaal cultuurhuis de Warande in Turnhout

10 Wanty Aangesteld als aannemer voor asbestverwijdering en afbraakwerken
Gezien omvang van afbraak verschillende onderaannemers waaronder: Libreco Referenties Wanty Ontmanteling- afbraak elektriciteitscentrale Langerbruggekaai – Gent Afbraak productielijnen en Paint Shop GM Opel - Antwerpen Afbraak oude oliefabrieken Grisard - Mons

11 3 fases in de afbraak FASE 1: Selectieve ontmanteling bv verwijderen valse plafonds, lichte wandjes, … (september – december) FASE 2: Asbestverwijdering & -sanering (oktober - februari) FASE 3: Eigenlijke afbraak (+/- februari - april) ! Resterende gebouwen, parking, garage, groenbeplanting: tijdens de duur van ganse project september 13 tot mei 14 Bij deze slide verwijzen naar de specialist die het later zal toelichten,

12 Beschrijving site parkgebouw – toren – harmoniegebouw – parking – garage – bijgebouwen - beplanting

13 Werkwijze afbraak Selectieve ontmanteling (wanden, plafonds, ijzer, TL-lampen, ..) Voor- en achterbouw slopen met kranen met lange giek Toren: Tijdens voorsloop wordt verder onderzoek gedaan naar ideale methode afbraak toren. 3 opties: Kranen op het dak Grote kraan met lange giek naast toren Imploderen

14 Asbestverwijdering 1 % van de 70 000 ton zijn asbesthoudende producten
Gebruik van asbest: sinds begin jaren ‘90 verboden in Europa In bestaande gebouwen geldt inventaris asbest van het KB 16 maart 2006 ten behoeve van welzijn op het werk Bij sanering of afbraak: ruimere destructieve inventaris

15 Voorbeeld inventaris toren – verdieping 2
Toren algemeen 2 Afdichtingen flenzen + spindels kraanwerk 25 stuks eenvoudige handelingen / onderdrukzone Asbestcement sandwichpaneel aan binnenzijde blind raampaneel 128,4 eenvoudige handelingen 02.54 Sanitair heren Asbestcement verluchtingskanaal 5 m 02.55 Sanitair dames 3 Asbesthoudende vloertegels of restanten van tegels 810,95 Asbestkarton in zekeringen 30 stuk 02.09 Opslag Picalplaat in openingen takelschacht (op aangeven van technisch medewerker provincie) 2,5 onderdrukzone Zwarte vloerlijm (onder vloerbekleding of egalisatie)

16 Manieren om asbest te verwijderen
Procedure Eenvoudige handeling voor: Voorbeeld 1 Dichtingsvoegen tussen het glaswerk en aluminium kader van de gevel Voorbeeld 2 Asbestkarton in zekeringen

17 Manieren om asbest te verwijderen
Procedure Onderdrukzone voor: Voorbeeld 1 Brandwerende beplating (Pical) – zachte plaat Voorbeeld 2 Lijm aanwezig op de betonstructuur voor de bevestiging van de foamglas (isolatiemateriaal)

18 Procedure eenvoudige handelingen
1° de te verwijderen of te demonteren materialen worden voorafgaand gefixeerd met een daarvoor speciaal ontwikkelde vloeistof teneinde de hoeveelheid asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk te houden; 2° de techniek voor de uitvoering van de werken wordt geëvalueerd door luchtmetingen uitgevoerd door een erkend laboratorium, om na te gaan of door de toepassing van deze techniek, het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel per cm3; 3° indien de in punt 2° vermelde concentratie wordt overschreden, wordt een andere techniek toegepast; 4° bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een ademhalingstoestel dat filtreert met doelmatigheid P3 of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere doelmatigheid; 5° de werknemers hebben de specifieke opleiding (8 uren opleiding)

19 Procedure Onderdrukzone

20 Extractor - Onderdruk

21 Personeelssas

22 Werkkledij asbestverwijderaar in zone

23 Controles voor werknemers én buurt
Rooktesten bij de procedure van de onderdrukzone Dagelijkse metingen tijdens de afbraak Het afvalwater wordt bemonsterd – niet verplicht in Vlaanderen in het kader van asbestverwijdering Vrijgave metingen bij de procedure van de onderdrukzone Onderdrukcontrole (min -10Pa en 4 x luchtverversing) Metingen worden uitgevoerd door erkend labo Norm : < dan 0.01 vezel/ml voor asbestverwijderaars

24 Diverse controles Verplichte melding van de werken aan FOD welzijn op het werk 14 dagen voor aanvang van de werken Werkplan wordt door FOD al dan niet goedgekeurd FOD volgt de werkzaamheden op Visuele inspecties Opvolging van de werkzaamheden door Inbupro N.V.

25 Afvalverwijdering Langs binnenkant gebouw: liftkokers worden gebruikt als stortkokers Minder stof en geluid voor de buurt Aan- en afvoer bouwmateriaal / afval gebeurt allemaal langs Koningin Elisabethlei. Gemiddeld 10 vrachtwagens per dag Vrachtwagens moeten zo de stad niet doorkruisen Veilig via bestaande verkeerslichten (ook voor fietsers!)

26 Afvalverwijdering Asbestafval Bouwafval Stortdocumenten
Hechtgebonden – rechstreeks naar klasse I stortplaats Niet hechtgebonden – naar Rematt voor verwerking en nadien naar klasse I stortplaats Bouwafval Afhankelijk van soort Zoveel mogelijk recuperatie Storten klasse III Stortdocumenten Totaal ingeschat afval : 70,000 ton Totaal ingeschat afval asbesttoepassingen : 1% van het totaal

27 Overlast verminderen voor de buurt
Afbraak is steeds minder aangename periode voor de buurt Overlast wordt tot minimum beperkt bv Afval langs liftkokers, periode grote afbraak beperkt Rijroute werfverkeer Rijtijden werfverkeer: van 7 uur tot 19 uur Extra metingen en controle op asbestverwijdering

28 Open communicatie met de buurt
Info op website en digitale nieuwsbrief buurt Belangrijke informatie: via huis-aan-huis nieuwsbrief Infovergaderingen Zitdag werfbureau op woensdagnamiddag tussen 14 en 17 uur

29 Meer weten? Hilde Verhelst persattaché provincie Antwerpen
Verantwoordelijke gedeputeerde: Ludwig Caluwé, tel Perscontacten: Lotte Caers communicatiemedewerker gedeputeerde Ludwig Caluwé tel   Hilde Verhelst persattaché provincie Antwerpen gsm

30 Park voor de buurt tegen 2017


Download ppt "Persconferentie: afbraak oud provinciehuis"

Verwante presentaties


Ads door Google