De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERKEERSENQUÊTE 2013 Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERKEERSENQUÊTE 2013 Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013."— Transcript van de presentatie:

1 VERKEERSENQUÊTE 2013 Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

2 Respondenten  283 kinderen (=70%)  89 kleuters  88 leerlingen 1 e – 2 e – 3 e  90 leerlingen 4 e – 5 e – 6 e  16 ? Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

3 Afstand tot de school Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

4 Afstand tot de school Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

5 Afstand tot de school – Google Maps Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

6 Afstand tot de school – Google Maps Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

7 Afstand tot de school – Google Maps Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

8 Afstand tot de school – Google Maps  41% op minder dan 500 meter  81,95% op minder dan 1.000 meter  89,95% op minder van 1.500 meter Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

9 Soms met auto in functie van afstand  Op minder dan 250m van de school maar toch komt 22,5% soms met de auto!  Slechts 4,1% van de kinderen die minder dan 1 km van school woont, maakt uitsluitend gebruik van de auto als vervoersmiddel. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

10 Vervoersmodus naar school Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

11 Vervoersmodus naar school  Het aantal verplaatsingen te voet blijft ongeveer constant.  Het aantal verplaatsingen per fiets (vooral de begeleide fietsers) is gestegen.  Het aantal verplaatsingen per auto daalt duidelijk (ongeveer 1 % minder per jaar). Deze trend wordt al negen jaar op rij bevestigd. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

12 Vervoersmodus naar school Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

13 Vervoersmodus naar school Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

14 Vervoersmodus naar huis Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

15 Vervoersmodus naar huis Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

16 Vervoersmodus naar huis Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

17 Vervoersmodus per groep  De jongsten worden het vaakst met de auto gebracht. Bij kleuters wordt de grootste daling van het autogebruik vastgesteld: - 5 %. Dit is duidelijk een positieve evolutie. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

18 Parkeerplaats  Amper parkeren op Kerkplein in 2007, voor de heraanleg nog 34 %. Nu terug gestegen naar 30 %.  Iets minder dan de helft parkeert in de Montfortstraat. Dit is de belangrijkste oorzaak voor het derde grootste knelpunt in de omgeving van de school. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

19 Aankomstuur  5 % van de kinderen komen voor 8u aan op school.  95% komen toe tussen 8u en 8u25  77% van de kinderen die voor 8u op school aankomen, worden met de auto tot in de Montfortstraat gebracht Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

20 Aankomstuur Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

21 Aankomstuur - evolutie Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

22 Montfortstraat  ’s Morgens waren er 47 kinderen die met de auto gebracht worden tot in de Montfortstraat na 8u.  ’s Avonds worden er 35 kinderen voor 15u45 met de auto in de Montfortstraat opgehaald. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

23 Schoolstraat  60,6 % van de ouders die nu in de Montfortstraat parkeren, zullen hun parkeerplaats wijzigen.  4,4 % wijzigt het uur van de verplaatsing.  35,0 % kiest ervoor om de verplaatsing te voet of met de fiets te maken. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

24 Schoolstraat – eerste feedback  Positief!  Veel veiliger en rustiger  Geen chaos op kerkplein  Hekken over algemeen op tijd gezet en weggehaald  Aanwezigheid politie nodig – toch nog bijna elke dag overtreders  Er is een bepaalde mentaliteitswijziging:  Mensen die voordien niet met fiets komen, komen nu wel met de fiets  Mensen die hun kind vroeger tot de schoolpoort brachten, laten de kinderen nu zelfstandig vanaf de Kapelstraat naar de school gaan Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

25 Knelpunt 1: Vijfhoek - pijnpunten  117 meldingen  Al vier enquêtes op rij het grootste knelpunt!  Een derde van de meldingen vraagt hulp bij het oversteken op dit kruispunt, best gesubsidieerde Gemachtigd Opzichter  Een ander derde van de meldingen vraagt zich af hoe vooral de fietsers zich moeten verplaatsen op dit kruispunt.  De meest logische oplossing is om fietspaden volledig rond het kruispunt aan te leggen. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

26 Knelpunt 1: Vijfhoek - oplossingen  Fietspaden volledig rond het kruispunt aan te leggen.  De overgangen van het fietspad naar de fietssuggestiestroken in de Kapelstraat moeten ook verbeterd worden Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

27 Knelpunt 2: Kapelstraat - pijnpunten  57 meldingen  Was na heraanleg sterk weggezakt, maar maakt sindsdien een sterke opmars.  Asverschuiving is levensgevaarlijk  Oversteken tussen KBC en Nagels  Overdreven snelheid Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

28 Knelpunt 2: Kapelstraat - oplossingen  Heraanleg asverschuiving is absoluut nodig!  Zebrapad tussen KBC en Nagels  Controle op overdreven snelheid Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

29 Knelpunt 3: Montfortstraat - pijnpunten  46 meldingen  Foutparkeren  Voetpadparkeren  Terugkeren in de straat  Parkeren op het Chiro-terrein Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

30 Knelpunt 3: Montfortstraat - oplossingen  Schoolstraat  Parkeerverbod aan één zijde van de straat tussen straatschooltoegang en Wierookstuk  Asverschuiving door parkeerverbod  Daarna optreden tegen stoepparkeerders (eerst sensibilisatie, daarna verbalisatie). Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

31 Knelpunt 4: Kerkplein - pijnpunten  27 meldingen (2 plaatsen gedaald – # meldingen -50%)  De helft van de meldingen vraagt toezicht op het Kerkplein  Gemeenteplan op hoek van Kapelstraat met Pronkenbergstraat belemmert zicht op en van voetgangers  Geen voetpad ter hoogte van de parochiezaal. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

32 Knelpunt 4: Kerkplein - pijnpunten  Gemachtigd Opzichter van 7u55 tot 8u25  Verplaatsen gemeenteplan  Bij heraanleg van de omgeving rond de parochiezaal moet er een veilige oplossing voorzien worden voor voetgangers en kleine fietsertjes. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

33 Knelpunt 5: Kruisen Holle Weg - pijnpunten  23 meldingen  Drie plaatsen gestegen en aantal meldingen x 2  Overdreven snelheid Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

34 Knelpunt 5: Kruisen Holle Weg - oplossingen  Grondige heraanleg van het zebrapad aan de voetweg achter het Patersboske: uitsprong van de stoep aan beide zijden van de weg.  Uitbreiding zone 30 tot aan het kruispunt met het Vekenveld.  Mogelijk kan er ook een automatische snelheidsdetectie met smiley/grumpey voorzien worden. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

35 Knelpunt 6: rond punt Duffelshoek - pijnpunten  14 meldingen  Blijft op de zesde plaats.  Fietsers komende uit de Holle Weg worden nog altijd geconfronteerd met een bord ‘verboden voor fietsers’ op het fietspad. Er wordt geen alternatief geboden.  Er is geen zebrapad om de Holle Weg te kruisen. Sommige zebrapaden liggen nog ver van het rond punt.  Komende uit de Holle Weg valt het niet op dat je een rond punt nadert. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

36 Knelpunt 6: rond punt Duffelshoek - oplossingen  Situatie duidelijker en veiliger maken voor fietsers  Uitspring van de stoep komende uit de Holle Weg. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

37 Knelpunt 7: Richting Lint - pijnpunten  13 meldingen  De heraanleg was succesvol. De veiligheid voor voetgangers en fietsers is sterk verhoogd. Het knelpunt is ook twee plaatsen gedaald. Het aantal meldingen is bijna gehalveerd.  Auto’s komende uit Lint snijden soms de bocht te veel af.  Onveilig om over te steken. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

38 Knelpunt 7: Richting Lint - oplossingen  Toevoegen volle middellijn in de bocht vlak voor het kruispunt met de Liersebaan.  Zebrapaden aan het kruispunt van Molenstraat met Nieuwstraat.  Verkeersspiegels op kruispunt van Molenstraat met Nieuwstraat + kruispunt van Nieuwstraat met Brantstraat Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

39 Knelpunt 8: Hoge Akker - pijnpunten  13 meldingen  Ter plaatse op de knelpuntenlijst.  Niet overal veilige over te steken  We vragen enkele aanpassingen aan het kruispunt met de Ph. Romboutslaan. Minimaal vragen we een zebrapad over deze Ph. Romboutslaan. Mogelijk kunnen ook de stoepranden uitspringen zodat er een poorteffect ontstaat aan de start van de zone 30. Eventueel wordt er ook een zebrapad voorzien over de Hoge Akker zelf. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

40 Knelpunt 8: Hoge Akker - oplossingen  Zebrapad over de Ph. Romboutslaan.  Mogelijk kunnen ook de stoepranden uitspringen zodat er een poorteffect ontstaat aan de start van de zone 30.  Eventueel wordt er ook een zebrapad voorzien over de Hoge Akker zelf. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

41 Knelpunt 9: Kruisen Groene Wandeling - pijnpunten  4 meldingen  Overdreven snelheid  Geen fietspad  De snelheid van het autoverkeer dient sterk verlaagd te worden. We stellen voor het rechte en brede karakter van deze weg te breken door toevoeging van bloembakken of plantvakken, al dan niet gecombineerd met stroken met vaste parkeerplaatsen, asverschuivingen in de rijweg bijvoorbeeld ter hoogte van sommige kruispunten en een klein rond punt (zoals in Lint) op het kruispunt met de Montfortstraat.   We vrezen dat er onvoldoende plaats is voor fietspaden.  De aanwezigheid van fietsers kan verduidelijkt worden door fietssuggestiestroken. Indien er fysisch stroken aangebracht worden (zoals in Mechelsesteenweg) moet een herhaling van de Kapelstraat uiteraard vermeden worden. Alternatief vormen de symbolen van fietsers met pijlen geschilderd op de rijweg (zoals o.a. toegepast in Brussel). Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

42 Knelpunt 9: Kruisen Groene Wandeling - oplossingen  Snelheid autoverkeer verlagen door het rechte en brede karakter van deze weg te breken door:  toevoeging van bloembakken of plantvakken;  al dan niet gecombineerd met stroken met vaste parkeerplaatsen;  asverschuivingen in de rijweg;  een klein rond punt op het kruispunt met de Montfortstraat.  We vrezen dat er onvoldoende plaats is voor fietspaden. De aanwezigheid van fietsers kan verduidelijkt worden door fietssuggestiestroken. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

43 Knelpunt 10: Ooststatiestraat  3 meldingen  We hebben dit jaar geen meldingen meer ontvangen over het kruisen van Kauwlei en Ooststatiestraat.  Enkel de slechte staat van het fietspad tussen Kauwlei en station werd drie keer vermeld. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

44 Verkeersonderricht op school  Zeer grote tevredenheid bij de ouders over het verkeersonderricht op school.  91 % antwoordt op de hoogte te zijn van het aanbod.  98 % is tevreden met dit aanbod.  Goed bevonden: praktisch, voor alle leeftijden, fluo vestjes, dode hoek, fietsen, verkeersborden, bewustwording, …  Verbeteringsvoorstellen: o.a. meer voorzien bij uitstappen op de fiets.  Meerdere ouders vragen sensibilisatie rond de fietshelm, maar geven zelf ook wel toe dat ze zelf geen fietshelm gebruiken.  Sommigen vragen ook naar een praktisch fietsexamen. Dit werd in september al een eerste keer georganiseerd voor alle Kontichse basisscholen en zal in de toekomst standaard voorzien worden in mei tijdens de educatieve fietstocht voor de vijfde jaars. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

45 Verkeersenquête  Ongeveer de helft van de ouders herinnert zich nog de vorige verkeersenquête.  Slechts 36 % kent ook nog de conclusies van deze enquête.  95% van de ouders is tevreden met de respons van verkeerswerkgroep.  93% is tevreden met de respons van de school.  44% is tevreden met de respons van de gemeente. Drie jaar geleden was dit nog 62%. Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013

46 VRAGEN &ANTWOORDEN Voorstelling PPI – 22 November 2013


Download ppt "VERKEERSENQUÊTE 2013 Verkeersenquête 2013 – 25 November 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google