De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De prestaties van een auto

Verwante presentaties


Presentatie over: "De prestaties van een auto"— Transcript van de presentatie:

1 De prestaties van een auto
Voertuigweerstanden, Motorkarakteristieken, Transmissie

2 Wat zijn die prestaties?
Topsnelheid Acceleratie Elasticiteit Brandstofverbruik Wegrijden op helling Caravan trekken Wegligging Remvertraging J.Nieuwland Prestaties van een auto

3 Waarvan zijn de prestaties afhankelijk?
Voertuigweerstanden Motor (koppel + verbruik) Transmissie Grip van de banden Traction control J.Nieuwland Prestaties van een auto

4 Toetsvraag prestaties
Wegligging Wegrijden op een helling Brandstofverbruik Acceleratie Remvertraging Klik op de knoppen van de eigenschappen die in deze presentatie aan de orde komen. Elasticiteit Caravan trekken Topsnelheid J.Nieuwland Prestaties van een auto

5 Motorkarakteristieken
Draaimoment (koppel) Vermogen Brandstofverbruik J.Nieuwland Prestaties van een auto

6 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Draaimoment T Meten op motorproefstand Vol gas Hele toerenbereik Onder genormaliseerde omstandigheden T = draaimoment [ Nm ] (Newtonmeter) J.Nieuwland Prestaties van een auto

7 Maximum draaimoment Tmax
Het maximum draaimoment Tmax is de hoogste waarde van de kromme Gegeven bij het toerental waarbij het optreedt n1 Dat is ongeveer het midden van het toerengebied (3500/min) J.Nieuwland Prestaties van een auto

8 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Vermogen P Wordt berekend uit het draaimoment met: P = 2 . . fo .T [ W ] fo = rotatiefrequentie [ Hz ] = motortoerental n [ 1/s ] T = Draaimoment [ Nm ] P = Vermogen [ Watt ] Het vermogen is de hoeveelheid arbeid per seconde J.Nieuwland Prestaties van een auto

9 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Maximum vermogen Pmax Het maximum vermogen Pmax is het hoogste punt van de kromme Gegeven bij het toerental waarbij het optreedt n2 Dat is in het hoogste deel van het toerengebied Maximale prestaties: Hoge toeren draaien! J.Nieuwland Prestaties van een auto

10 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Brandstofverbruik B Gemeten op een motorproefstand Voor een reeks belastingen en toerentallen Voorgesteld als Ei-diagram Links is alleen volgas! Behoort bij T en P diagrammen J.Nieuwland Prestaties van een auto

11 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Ei-diagram 1 Horizontale as: rotatiefrequentie [ Hz ] Verticale as: Gemiddelde effectieve druk pe [ bar ] (is evenredig met Tmax) Velden: specifiek verbruik Be [ g/kWh ] Be min < 245 g/kWh Laagste specifieke verbruik: Bijna veel gas, middentoeren J.Nieuwland Prestaties van een auto

12 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Ei-diagram 2 Extra Lijnen: constant vermogen [ kW ] Het laagste specifieke verbruik: o Vol gas: Toerental maximum draaimoment o Deellast: Toerental nog (veel) lager Zuinig rijden deellast: Lage toeren en relatief veel gas J.Nieuwland Prestaties van een auto

13 J.Nieuwland Prestaties van een auto

14 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Voertuigweerstanden Rolweerstand Fr [ N ] Luchtweerstand Fl [ N ] Hellingweerstand Fh [ N ] Aanhangerweerstand Fah Acceleratieweerstand Transmissieverliezen Deze twee rekenen we er niet bij. Ze komen later aan de orde. J.Nieuwland Prestaties van een auto

15 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Rolweerstand Fr [ N ] Ontstaat door: Bandvervorming Lagerweerstand Wegvervorming Berekenen met: Fr = m x g x fr [ N ] fr = rolweerstandscoëfficiënt 0,01 < fr < 0,035 (op asfalt) G x x - Fr x r = 0 >> Fr = G x fo = G x x/r dus: fo = x/r J.Nieuwland Prestaties van een auto

16 De rolweerstandscoëfficiënt fo
Afhankelijk van: Bandconstructie Bandafmetingen Bandspanning Loopvlakmateriaal Snelheid Wegoppervlak Soort wegdek De rolweerstandscoëfficiënt wordt constant gesteld op 0,02 J.Nieuwland Prestaties van een auto

17 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Luchtweerstand Fl [ N ] Ontstaat door luchtstroming tegen en langs de auto Berekenen met: Fl = /2 x A x cw x (vv ± vl)²  = dichtheid lucht (±1,28)[kg/m³] A = frontaal oppervlak auto [m²] cw = luchtweerstandcoëfficiënt [-] vv = voertuigsnelheid [m/s] vl = luchtsnelheid (in rijrichting) De luchtweerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid J.Nieuwland Prestaties van een auto

18 Luchtweerstandscoëfficiënt fl [-] Gemeten in de windtunnel
Afhankelijk van: Hoofdvorm auto Lengte auto Ribbels, naden en afrondingen carrosserie Doorstroming motorcompartiment Vorm onderkant auto J.Nieuwland Prestaties van een auto

19 Hellingweerstand Fh [N] Ontbondene van het gewicht langs de helling
Berekenen met: Fh = m x g x sin of: Fh = m x g x p/100 [ N ] m = voertuigmassa [ kg ] p = hellingpercentage [ - ]  = hellingshoek [ o ] Gebruikelijk is hellingweerstand = gewicht x hellingpercentage J.Nieuwland Prestaties van een auto

20 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Aanhangerweerstand Fah [N] De som van rol-, lucht- en hellingweerstand van de aanhanger De luchtweerstand achter de auto is moeilijk te bepalen Caravan: 0,5 < cw < 0,65 en 4 < A < 4,5 [m²] Optellen bij de auto. J.Nieuwland Prestaties van een auto

21 Weerstandsvermogen P [W] Vermogen is kracht maal snelheid [ Nm/s = W ]
Pr = m x g x fr x vv [ W ] Pl = /2 x A x cw x (vv±vl)² x vv (Als er geen wind is: vv³) Ph = m x g x p/100 x vv of: Pt = Ft x vv = Pr + Pl + Ph (W) J.Nieuwland Prestaties van een auto

22 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Transmissie Bestaat uit: Wegrijkoppeling Schakelkoppeling(en) (Tandwiel-)overbrengingen Cardanas + asreductie eventueel haakse overbrenging Differentieel(s) Aandrijfassen wielen Eindreductie (eventueel) J.Nieuwland Prestaties van een auto

23 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Transmissie Zorgt bij alle bedrijfsomstandigheden voor voldoende aandrijfkracht aan de wielen Bedrijfsomstandigheden: Snelheidsgebied (Extra) rijweerstanden Start en stopwerk Rekening houdend met: Motorkarakteristieken Voertuigeigenschappen Grip van de banden J.Nieuwland Prestaties van een auto

24 Asreductie Stemt de motor- en voertuigkarakteristiek op elkaar af
Eerst de maximum snelheid bepalen Bepalen bij welk toerental die gehaald moet worden Dan de asreductie kiezen in combinatie met de hoogste versnelling en de wielmaat Eventueel eindreductie J.Nieuwland Prestaties van een auto

25 Versnellingsbak Bij iedere snelheid en geschikt toerengebied
Lage toeren voor zuinig rijden, geluid, slijtage en uitlaatgassen Hoge toeren voor prestaties Lage versnelling geeft lage snelheid en vergroting van de trekkracht (P=F x v) Vrije stand (bij lang stilstaan) Achteruit J.Nieuwland Prestaties van een auto

26 Aandrijfkracht vergroten in de lagere versnellingen
Te berekenen met: Fd = T x iv x ia / rd x htr Fd = aandrijfkracht [N] T = draaimoment [Nm] iv = overbrenging versnelling ia = overbrenging asreductie rd = dynamische wielstraal [m] htr = transmissierendement (±0,85) J.Nieuwland Prestaties van een auto

27 Groot vermogen beschikbaar bij alle snelheden
Te berekenen met: Pw = Pm x htr = Fd x v en v = fo x 2p x rd / (iv x ia) Pw = wielvermogen Pm = motorvermogen Fd = aandrijfkracht v = snelheid; rd = wielstraal htr = transmissierendement fo = rotatiefrequentie motor J.Nieuwland Prestaties van een auto

28 “Acceleratieweerstand Fa” is eigenlijk trekkrachtoverschot Fo !
Normaal geeft de chauffeur zo veel gas dat de snelheid gelijk blijft (Fd = Ft en a = 0) Trekkrachtoverschot Fo is het verschil tussen de weerstand en de aandrijf-kracht (meestal bij volgas) Acceleratie berekenen met: a = Fo / m’ (m/s²) J.Nieuwland Prestaties van een auto

29 J.Nieuwland Prestaties van een auto
Grip op het wegdek Afhankelijk van: Normaalkracht band-weg Wrijvingscoëfficiënt Verschillen links en rechts Komt aan de orde bij: Dynamische asbelastingen Differentieels en 4wd Einde J.Nieuwland Prestaties van een auto


Download ppt "De prestaties van een auto"

Verwante presentaties


Ads door Google