De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 1."— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 1

2 Programma vandaag  Welkom  Mededelingen (planning; contact e.d.)  Coll. 3a Theorie “Tactisch communicatieplan”  Coll. 3b Theorie “Operationele communicatieplan”  SLC:afspraken  Presentatie Inge en Emily (12.00u.) lokaal 2.54  Coll. 3 Praktijk (n.a.v. consult + opdr. )  Aan de slag Opleiding CDM - College 2 CM COLLEGE 02 SHEET 2

3 Coll. 3 Praktijk : consult WG  13.00u. – 13.20u. : GR. 2 lokaal 2.54  13.20u. – 13.40u. : GR. 3 lokaal 2.54  13.40u. – 14.00u. : GR. 4 lokaal 1.07  14.00u. – 14.20u. : GR. 5 lokaal 1.07  14.20u. – 14.40u. : GR. 6 lokaal 1.07  14.40u. – 15.00u. : GR. 1 lokaal 1.07  Graag 5 min. voor tijd in omgeving lokaal!  Volgende week: start gr.3, enz. 3

4 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 4 Communicatiemanagement  College 3a: het tactische communicatieplan

5 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 5 Vorige week …  … hebben we gesproken over het strategisch communicatieplan –SWOT analyse –Positionering –Imago, identiteit en reputatie

6 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 6 Deze week …  … gaan we het hebben over het tactisch communicatieplan  Dat was … … beleidsvorming op het niveau van de functionele toepassingsgebieden, te weten concern-, marketing- en interne communicatie.  De nadruk ligt deze les op concerncommunicatie!

7 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 7 Quiz:  Vraag 1: Wat verstaan wij onder concerncommunicatie?  Antwoord: Concerncommunicatie is de communicatie over de gehele organisatie

8 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 8 Quiz:  Vraag 2: Waarom communiceer je als organisatie over je organisatie?  Antwoord: –Dichten van de ‘kloof’ tussen identiteit en gewenste identiteit en imago en gewenst imago –Lading geven aan organisatie als merk –Organiseren van de totale communicatie van de organisatie –Bepalen van de inhoudelijke ‘rode draad’ en de centrale boodschap –Bepalen van de visuele identiteit en zorgen voor eenheid in vorm en uitstraling.

9 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 9 Quiz:  Vraag 3a: Wat zijn communicatiemodaliteiten?  Antwoord: Dat zijn verschijningsvormen van communicatie  Vraag 3b: Welke communicatiemodaliteiten horen bij concerncommunicatie?  Antwoord:, Financiële communicatie, issues management, public affairs, crisis- en arbeidsmarktcommunicatie

10 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 10 Financiële communicatie  Doelgroep –Institutionele beleggers (pensioenfondsen) –Particuliere beleggers –Banken –Overheid –Financiële pers –Intermediairs (adviseurs, analisten, handelaren)  Doel –Relatie met aandeelhouders bevorderen –Beeldvorming

11 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 11 Financiële communicatie  Vraag: Welke middelen heb je tot je beschikking?  Antwoord: –Schriftelijke middelen: jaarverslagen, persberichten, prospectus, internet e.d. –Mondelinge middelen: persconferentie, bedrijfsbezoeken, aandeelhoudersvergaderingen e.d.

12 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 12

13 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 13 Wat zijn jouw taken als communicatiemedewerker bij het uitbrengen van een jaarverslag?  Adviseren over te behandelen onderwerpen  Bewaken van budget  Redigeren van teksten  Selecteren van illustraties en foto's  Aansturen van ontwerper, copywriter en fotograaf  Bewaken van huisstijl  Verspreiden van jaarverslag  Verzorgen van publiciteit

14 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 14 Issues Management  Vraag: Wat is een issue?  Antwoord: Onderwerpen of geschilpunten die gedurende langere tijd spelen bij publieksgroepen.  Hiervoor moet je weten wat er speelt bij je publieksgroepen. Vinden je publieksgroepen dat je er te weinig aan doet?

15 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 15 Kredietcrisis: gevecht om de klant

16 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 16 Klassieker … Brent Spar  Brent Spar, een laadstation voor olietankers, was in juni 1995 versleten en zou buiten gebruik worden genomen door de eigenaars Shell en ESSO.1995ShellESSO  Shell claimde, na eigen onderzoek, dat afzinken in de diepzee de beste optie was. Afbreken op het land zou gevaarlijker zijn, schadelijker zijn voor het (land-)milieu en ook veel meer kosten.  Door Greenpeace werd gesteld dat de installatie nog tonnen kwik, cadmium, koper, arseen en 5000 ton olie bevatte die vissen en zeebewoners zouden aantasten. Afzinken zou volgens Greenpeace leiden tot ernstige milieuschade en daarom riep zij Shell op af te zien van het afzinken.Greenpeacekwikcadmiumkoperarseen olie  Aanvankelijk weigerde Shell, zich beroepend op een zelf uitgevoerd onderzoek, waaruit bleek dat afzinken juist minder milieubelastend zou zijn.  Greenpeace riep wereldwijd op tot een boycot van Shell-tankstations. Die leidde uiteindelijk tot het besluit om de Brent Spar niet af te zinken, maar om deze af te breken en delen van het stalen skelet opnieuw te gebruiken bij de constructie van een nieuwe kade in Stavanger, Noorwegen. Toch bleef Shell volharden in haar mening dat afzinken de beste optie geweest zou zijn, zowel uit oogpunt van veiligheid als milieuvriendelijkheid.StavangerNoorwegen  Shell leed tijdens de campagne van Greenpeace ernstige imago-schade, maar ook het imago van Greenpeace zelf kreeg een knauw toen achteraf bleek dat de Brent Spar weliswaar een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen bevatte, maar dat het resterende tonnage aardolie flink was overschat.

17 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 17 Public Affairs  Doelgroepen: –Politieke organisaties –Gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden –Maatschappelijke groepen –Consumentenorganisaties –Patiëntenverenigingen –Actiegroepen  Doel: –Beïnvloeding politieke besluitvormingsprocessen

18 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 18 Public Affairs: altijd doordacht handelen… Stap 1Actoren in kaart brengen en hun belangen/ posities bepalen Stap 2Strategische allianties onderzoeken Stap 3Tegenstellingen vaststellen, medestanders vinden Stap 4Zoeken naar het optimaal haalbare, naar compromissen Stap 5Strategie implementeren

19 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 19 … met de volgende middelen:

20 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 20 Vergeet alleen je omgeving niet! Community communications  Waar bestaat de omgeving uit?  Doel: goodwill kweken

21 Het zal je maar gebeuren……..  milieuramp, brand, een ongeluk  fraude, ruzie in bedrijfstop  bedrijfsovername,een staking.  een product recall Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 21

22 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 22

23 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 23

24 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 24

25 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 25

26 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 26

27 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 27

28 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 28

29 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 29

30 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 30 Crisiscommunicatie  Doelgroep –Extern: publiek en media Betrokkenen crisis Eigen organisatie Overheid Hulpdiensten Media –Intern: medewerkers crisisbeheersing overige medewerkers  Doel –Openheid –Onrust en paniek beperken –Imagoschade beperken

31 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 31 Crisiscommunicatie  Strategie –Direct betrokkenen informeren Persoonlijke brief, Call center, Internet –Daarna interne communicatie Intranet –Vervolgens perscommunicatie Persbericht, Telefonische informatie, Persconferentie, Woordvoering –Nazorg Informatie over voortgang onderzoek, Informatie over afhandelingschade en bedanken voor medewerking en begrip –Evaluatie

32 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 32 Aandachtspunten tijdens een crisis  Zeg meteen de waarheid en bespreek mogelijke oplossingen  Probeer het probleem niet te minimaliseren  Zeg wat je weet, verval niet in speculaties  Zorg voor een persoonlijke aanpak  Toon eerst medeleven  Geef daarna pas informatie over schade en kosten  Schat ook emotionele schade in  Schuif de schuld niet af  Blijft ‘to the point’  Verval niet in details en jargon  Geef relevante antwoorden  Tenslotte: wees bereikbaar

33 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 33 In andere tijden : Arbeidsmarktcommunicatie  Doelgroep –Scholen, opleidingsinstituten –Arbeidsmarktbemiddelaars –Potentiële werknemers  Doel –Imago goede werkgever –Vacatures invullen met de juiste mensen

34 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 34 De middelen voor arbeidsmarktcommunicatie  Welke middelen zet je in? –Personeelsadvertentie –Uitzendbureaus –Eigen medewerkers –Banenbeurzen/ open dagen –Internet; Linkedin; Facebook –Contact met scholen

35 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 35 Algemene middelen voor concerncommunicatie  Coporate advertising: issue en advocacy advertising  Dagelijks handelen: receptie, telefoonverkeer, schriftelijke communicatie en afstemming back- en frontoffice  Bedrijfsbezoeken/ open dag en events: congres, conferentie, seminar, symposium, workshop  Huisorgaan, sponsored magazine en e-zine  Klachtbehandeling  Relatiegeschenken

36 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 36 Issue en advocacy advertising  Issue advertising Vorm van adverteren waarbij de organisatie zich richt op het bevorderen van een (openbare) discussie met overheid en publiek over actuele zaken die het functioneren van de organisatie be ï nvloeden.  Advocacy advertising Hierbij richt de organisatie zich op een actueel onderwerp dat negatieve gevolgen voor een organisatie kan hebben. Als de organisatie passief blijft, is de kans op imagobeschadiging groot.

37 Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 37

38 Opleiding CDM - College 2 CM COLLEGE 06 SHEET 38


Download ppt "Communicatiemanagement Opleiding CDM - College 2 CM Sheet 1."

Verwante presentaties


Ads door Google