De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Communicatiemanagement

Verwante presentaties


Presentatie over: "Communicatiemanagement"— Transcript van de presentatie:

1 Communicatiemanagement
Opleiding CDM - College 2 CM

2 Programma vandaag Welkom Mededelingen (planning; contact e.d.)
Coll. 3a Theorie “Tactisch communicatieplan” Coll. 3b Theorie “Operationele communicatieplan” SLC:afspraken Presentatie Inge en Emily (12.00u.) lokaal 2.54 Coll. 3 Praktijk (n.a.v. consult + opdr. ) Aan de slag Opleiding CDM - College 2 CM

3 Coll. 3 Praktijk : consult WG
13.00u. – 13.20u. : GR. 2 lokaal 2.54 13.20u. – 13.40u. : GR. 3 lokaal 2.54 13.40u. – 14.00u. : GR. 4 lokaal 1.07 14.00u. – 14.20u. : GR. 5 lokaal 1.07 14.20u. – 14.40u. : GR. 6 lokaal 1.07 14.40u. – 15.00u. : GR. 1 lokaal 1.07 Graag 5 min. voor tijd in omgeving lokaal! Volgende week: start gr.3, enz.

4 Communicatiemanagement
College 3a: het tactische communicatieplan Opleiding CDM - College 2 CM

5 Vorige week … … hebben we gesproken over het strategisch communicatieplan SWOT analyse Positionering Imago, identiteit en reputatie Opleiding CDM - College 2 CM

6 Deze week … … gaan we het hebben over het tactisch communicatieplan
Dat was … … beleidsvorming op het niveau van de functionele toepassingsgebieden, te weten concern-, marketing- en interne communicatie. De nadruk ligt deze les op concerncommunicatie! Opleiding CDM - College 2 CM

7 Quiz: Vraag 1: Wat verstaan wij onder concerncommunicatie?
Antwoord: Concerncommunicatie is de communicatie over de gehele organisatie Opleiding CDM - College 2 CM

8 Quiz: Vraag 2: Waarom communiceer je als organisatie over je organisatie? Antwoord: Dichten van de ‘kloof’ tussen identiteit en gewenste identiteit en imago en gewenst imago Lading geven aan organisatie als merk Organiseren van de totale communicatie van de organisatie Bepalen van de inhoudelijke ‘rode draad’ en de centrale boodschap Bepalen van de visuele identiteit en zorgen voor eenheid in vorm en uitstraling. Opleiding CDM - College 2 CM

9 Quiz: Vraag 3a: Wat zijn communicatiemodaliteiten?
Antwoord: Dat zijn verschijningsvormen van communicatie Vraag 3b: Welke communicatiemodaliteiten horen bij concerncommunicatie? Antwoord:, Financiële communicatie, issues management, public affairs, crisis- en arbeidsmarktcommunicatie Opleiding CDM - College 2 CM

10 Financiële communicatie
Doelgroep Institutionele beleggers (pensioenfondsen) Particuliere beleggers Banken Overheid Financiële pers Intermediairs (adviseurs, analisten, handelaren) Doel Relatie met aandeelhouders bevorderen Beeldvorming Aandeelhouders vaak niet bekend dus de communicatie loopt vaak via intermediairs en adviseurs. Nu ook veel via internet. Relatie met aandeelhouders (bereid zijn om de onderneming financieel te steunen. Daarvoor moet je laten zien dat je in staat bent winst te behalen en dat je met nieuwe beursintroducties komt. Vraag naar voorbeelden Opleiding CDM - College 2 CM

11 Financiële communicatie
Vraag: Welke middelen heb je tot je beschikking? Antwoord: Schriftelijke middelen: jaarverslagen, persberichten, prospectus, internet e.d. Mondelinge middelen: persconferentie, bedrijfsbezoeken, aandeelhoudersvergaderingen e.d. Opleiding CDM - College 2 CM

12 Opleiding CDM - College 2 CM

13 Wat zijn jouw taken als communicatiemedewerker bij het uitbrengen van een jaarverslag?
Adviseren over te behandelen onderwerpen Bewaken van budget Redigeren van teksten Selecteren van illustraties en foto's Aansturen van ontwerper, copywriter en fotograaf Bewaken van huisstijl Verspreiden van jaarverslag Verzorgen van publiciteit Wat moet je als communicatiemedewerker doen voor het jaarverslag Opleiding CDM - College 2 CM

14 Issues Management Vraag: Wat is een issue?
Antwoord: Onderwerpen of geschilpunten die gedurende langere tijd spelen bij publieksgroepen. Hiervoor moet je weten wat er speelt bij je publieksgroepen. Vinden je publieksgroepen dat je er te weinig aan doet? Opleiding CDM - College 2 CM

15 Kredietcrisis: gevecht om de klant
Klassikaal gesprek over de kredietcrisis en hoe (Nederlandse) banken hierin hebben geopereerd. Wat is de studenten opgevallen in de communicatie? Is ze wat opgevallen? Als gevolg van deze advertentie heeft ABNAMRO kritiek gekregen van onder meer Minister Bos en branchegenoten. De zekerheid waaraan wordt gerefereerd is de zekerheid van een staatsbedrijf. Plaatje Youp is link naar deel oudejaarsconference 2008 over de kredietcrisis. Opleiding CDM - College 2 CM

16 Klassieker … Brent Spar
Brent Spar, een laadstation voor olietankers, was in juni 1995 versleten en zou buiten gebruik worden genomen door de eigenaars Shell en ESSO. Shell claimde, na eigen onderzoek, dat afzinken in de diepzee de beste optie was. Afbreken op het land zou gevaarlijker zijn, schadelijker zijn voor het (land-)milieu en ook veel meer kosten. Door Greenpeace werd gesteld dat de installatie nog tonnen kwik, cadmium, koper, arseen en 5000 ton olie bevatte die vissen en zeebewoners zouden aantasten. Afzinken zou volgens Greenpeace leiden tot ernstige milieuschade en daarom riep zij Shell op af te zien van het afzinken. Aanvankelijk weigerde Shell, zich beroepend op een zelf uitgevoerd onderzoek, waaruit bleek dat afzinken juist minder milieubelastend zou zijn. Greenpeace riep wereldwijd op tot een boycot van Shell-tankstations. Die leidde uiteindelijk tot het besluit om de Brent Spar niet af te zinken, maar om deze af te breken en delen van het stalen skelet opnieuw te gebruiken bij de constructie van een nieuwe kade in Stavanger, Noorwegen. Toch bleef Shell volharden in haar mening dat afzinken de beste optie geweest zou zijn, zowel uit oogpunt van veiligheid als milieuvriendelijkheid. Shell leed tijdens de campagne van Greenpeace ernstige imago-schade, maar ook het imago van Greenpeace zelf kreeg een knauw toen achteraf bleek dat de Brent Spar weliswaar een aanzienlijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen bevatte, maar dat het resterende tonnage aardolie flink was overschat.  Opleiding CDM - College 2 CM

17 Public Affairs Doelgroepen: Doel: Politieke organisaties
Gemeentelijke, provinciale en rijksoverheden Maatschappelijke groepen Consumentenorganisaties Patiëntenverenigingen Actiegroepen Doel: Beïnvloeding politieke besluitvormingsprocessen NFK: nederlandse federatie kankerpatiënten Foto is een link naar een filmpje over het menselijk lint dat is georganiseerd door Milieudefensie als protest tegen de mogelijke aanleg van een snelweg door Amelisweerd (Utrecht). Mede dankzij deze actie en intensieve gesprekken in Den Haag is bereikt dat de ‘weg door Amelisweerd’ geen serieuze variant meer is (zie debat 2e kamer waarin Cramer 100 keer het woordje variant gebruikte (Wereld draait door, januari)) Opleiding CDM - College 2 CM

18 Public Affairs: altijd doordacht handelen…
Stap 1 Actoren in kaart brengen en hun belangen/ posities bepalen Stap 2 Strategische allianties onderzoeken Stap 3 Tegenstellingen vaststellen, medestanders vinden Stap 4 Zoeken naar het optimaal haalbare, naar compromissen Stap 5 Strategie implementeren Opleiding CDM - College 2 CM

19 … met de volgende middelen:
Ad lobby: er is sprake van invloedspoging Er is een informele ambiance De lobby is gericht op formele gezagsdragers Opleiding CDM - College 2 CM

20 Vergeet alleen je omgeving niet! Community communications
Waar bestaat de omgeving uit? Doel: goodwill kweken Opleiding CDM - College 2 CM

21 Het zal je maar gebeuren……..
milieuramp, brand, een ongeluk fraude, ruzie in bedrijfstop bedrijfsovername ,een staking. een product recall Opleiding CDM - College 2 CM

22 Opleiding CDM - College 2 CM

23 Opleiding CDM - College 2 CM

24 Opleiding CDM - College 2 CM

25 Opleiding CDM - College 2 CM

26 Opleiding CDM - College 2 CM

27 Opleiding CDM - College 2 CM

28 Opleiding CDM - College 2 CM

29 Opleiding CDM - College 2 CM

30 Crisiscommunicatie Doelgroep Doel Extern: publiek en media
Betrokkenen crisis Eigen organisatie Overheid Hulpdiensten Media Intern: medewerkers crisisbeheersing overige medewerkers Doel Openheid Onrust en paniek beperken Imagoschade beperken Opleiding CDM - College 2 CM

31 Crisiscommunicatie Strategie Direct betrokkenen informeren
Persoonlijke brief, Call center, Internet Daarna interne communicatie Intranet Vervolgens perscommunicatie Persbericht, Telefonische informatie, Persconferentie, Woordvoering Nazorg Informatie over voortgang onderzoek, Informatie over afhandelingschade en bedanken voor medewerking en begrip Evaluatie Foto linkt door naar een rap over ‘disaster’ rond optreden George Bush orkaan Katrina Opleiding CDM - College 2 CM

32 Aandachtspunten tijdens een crisis
Zeg meteen de waarheid en bespreek mogelijke oplossingen Probeer het probleem niet te minimaliseren Zeg wat je weet, verval niet in speculaties Zorg voor een persoonlijke aanpak Toon eerst medeleven Geef daarna pas informatie over schade en kosten Schat ook emotionele schade in Schuif de schuld niet af Blijft ‘to the point’ Verval niet in details en jargon Geef relevante antwoorden Tenslotte: wees bereikbaar Extra aanvulling op het lijstje van het boek wat in het crisisplan moet staan. Pag 174 Opleiding CDM - College 2 CM

33 In andere tijden: Arbeidsmarktcommunicatie
Doelgroep Scholen, opleidingsinstituten Arbeidsmarktbemiddelaars Potentiële werknemers Doel Imago goede werkgever Vacatures invullen met de juiste mensen Als alles goed gaat met de organisatie, heb je personeel nodig. Waar vind je dat? Opleiding CDM - College 2 CM

34 De middelen voor arbeidsmarktcommunicatie
Welke middelen zet je in? Personeelsadvertentie Uitzendbureaus Eigen medewerkers Banenbeurzen/ open dagen Internet; Linkedin; Facebook Contact met scholen Opleiding CDM - College 2 CM

35 Algemene middelen voor concerncommunicatie
Coporate advertising: issue en advocacy advertising Dagelijks handelen: receptie, telefoonverkeer, schriftelijke communicatie en afstemming back- en frontoffice Bedrijfsbezoeken/ open dag en events: congres, conferentie, seminar, symposium, workshop Huisorgaan, sponsored magazine en e-zine Klachtbehandeling Relatiegeschenken Opleiding CDM - College 2 CM

36 Issue en advocacy advertising
Issue advertising Vorm van adverteren waarbij de organisatie zich richt op het bevorderen van een (openbare) discussie met overheid en publiek over actuele zaken die het functioneren van de organisatie beïnvloeden. Advocacy advertising Hierbij richt de organisatie zich op een actueel onderwerp dat negatieve gevolgen voor een organisatie kan hebben. Als de organisatie passief blijft, is de kans op imagobeschadiging groot. Opleiding CDM - College 2 CM

37 Opleiding CDM - College 2 CM

38 Opleiding CDM - College 2 CM


Download ppt "Communicatiemanagement"

Verwante presentaties


Ads door Google