De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

William Easterly -Auteur White Man’s Burden -Hoogleraar Economie New York University -16 jaar gewerkt als onderzoeker bij de Wereldbank.

Verwante presentaties


Presentatie over: "William Easterly -Auteur White Man’s Burden -Hoogleraar Economie New York University -16 jaar gewerkt als onderzoeker bij de Wereldbank."— Transcript van de presentatie:

1 William Easterly -Auteur White Man’s Burden -Hoogleraar Economie New York University -16 jaar gewerkt als onderzoeker bij de Wereldbank

2 Planners vs searchers Planners: Goede intenties, weinig daden Scheppen hoge verwachtingen maar nemen geen verantwoordelijkheid voor daden Passen blauwdrukken toe Top heeft geen kennis van de bodem Searchers: Vinden dingen die werken / effectief zijn Nemen wel verantwoordelijkheid Aanpassen aan de lokale omstandigheden Hebben kennis van de realiteit

3 Feedback and accountability Gebrek aan feedback een van de grootste problemen bij het geven van hulp Feedback kan niet zonder verantwoordelijkheid Feedback zorgt ervoor dat overheden de markt aanvullen en niet vervangen Hulp organisaties moeten specifieke taken krijgen in plaats van brede doelen waar ze geen eigen verantwoordelijkheid voor dragen Hulpverleners worden effectieve specialisten ipv ineffectieve generalisten

4 Sommige landen hielpen zichzelf -Westerse planners gaven €100 miljard buitenlandse hulp aan arme landen -India en China, beiden groot en arm, lieten hun eigen inkomen toenemen met €715 miljard per jaar -Hong Kong, Zuid-Korea, Singapore en Taiwan gingen van de 3e naar de 1e wereld met weinig westerse hulp

5 Sachs: Poverty Trap De armste landen zitten in een poverty trap en kunnen daar zonder financiële steun van buiten niet uit komen Als arme landen een lage economische groei hebben, dan komt dit door de povertytrap en niet door slecht bestuur Buitenlandse hulp geeft een grote impuls aan de economie van arme landen

6

7 Kritiek op Easterly Gebruikt data van de armste 28 landen Dus niet de data van de 20 % allerarmste aardbewoners In 1950 toen China en India nog arm waren, waren de armsten meer dan 20 % van wereldbevolking Vanaf 1985 vallen China/India erbuiten, sindsdien woont in 20 % armste landen slechts 8,6 % wereldbevolking

8 Kritiek op Easterly China en India zijn zo sterk gegroeid dat 1,6 % gem. jaarlijkse groei van de onderste 28 geflatteerd is door hoge groei China (4,2 %) en India (2,3 %) 1950-2001 Easterly stopt slechts 8,6 % wereldbevolking in bottom billion Beter om 20 % van de wereldbevolking langs meetlat van economische groei

9 Nieuwe methode: 20 % wereldbevolking Gemiddelde armste landen van 1985 Plus helft India om niet boven de 20 % uit te komen Juistheid van de omvang is dus belangrijker hier dan wegingsfactor Easterly stopt slechts 8,6 % van wereldbevolking in bottom billion Onze methode 20 %

10

11 Conclusies 1950-2001 gem. per capita groei jaarbasis 3 succesverhalen, Lesotho, Birma, India 4 gemiddelde groeiers 26 landen die hopeloos achterop raken Nog geen bewijs voor armoedeval Hoogte van per capita bnp in 1950 vergelijkend met gem. econ. groei 1950- 2001 levert licht negatieve correlatie op

12

13 conclusies Van de 10 landen met hoogste initiele bnp zijn 6 landen in 51 jaar tijd gekrompen per capita bnp Gemiddeld deden de beste van het laagste kwintiel fors onder voor hun collega’s Dat geldt niet voor periode 1985-2001 waarover elke uitspraak voorbarig is Indruk: hoge initiele bnp koloniale erfenis die verloren ging

14 conclusies 26 achterblijvers groeiden minder dan 1,7 % Slechts 1 niet Afrikaans land : Bangladesh Armoedeval, voor zover die bestaat, is Afrikaans begrip

15 Pritchett Pritchett: positieve correlatie tussen per capita groei 1820-2001 en het initiële inkomensniveau in 1820 Armere landen hadden gemiddeld genomen een lagere groei 1820-2001, rijkere landen een hogere Om aan te haken hadden armere landen juist harder moeten groeien Easterly gelijk dat er geen negatieve of nulgroei was maar Afrika haakt niet aan

16 Terug naar Easterly

17

18 1. Zonder financiële steun komen arme landen niet uit poverty trap Er is geen bewijs dat de armste landen een lagere groei hadden dan andere landen tussen 1950 - 2001 Dit geldt niet voor de periodes 1950 -1975 en 1985 – 2001 Het kan zijn dat sommige landen wel in een poverty trap zitten maar het gemiddelde arme land zit dat niet

19 2. Lage economische groei in arme landen komt door de povertytrap en niet door slecht bestuur - Slecht bestuur is de reden dat landen een lagere economische groei hebben -Arme landen groeien juist harder als zij goed bestuurd worden -Een financiële injectie zal niet helpen als slecht bestuur de oorzaak van lage groei is

20 Bewijs voor deze stelling Onderzoeksproject Polity IV Democratie correleert positief met economische groei op lange termijn Daarnaast blijkt dat de schrijnende situatie waarin initieel rijke landen harder groeien dan initieel arme landen minder sprake is wanneer men corrigeert met kwaliteit van bestuur!

21 vervolg Arme landen groeien minder hard dan rijke omdat zij slecht bestuurd worden Arme landen kunnen dus sneller groeien dan rijke indien zij beter bestuurd worden Gaat in tegen Sachs stelling dat veel relatief goed bestuurde landen te arm zijn om te investeren en op de ontwikkelingsladder op te klimmen

22 vervolg China en India geven burger moed Groeiden 1950-2006 als kool Maar kregen niet meer hulp dan andere landen met een vergelijkbaar initieel per capita bnp Misschien was reden voor succes: eigen inspanning

23 Voor sommige landen bestaat er wel armoedeval! Geldt voor 11 van de 28 allerarmste landen in 1950, die komen niet voor op diezelfde lijst van 1985 Lidmaatschap van lijst van allerarmsten is niet eeuwig Dan is armoedeval geen onontkombaar gevolg van armoede (contra Big Push) Aannemelijk dat armoede gevolg is van slecht bestuur

24 Sachs’BIG Push is problematisch Big Push werkt niet als werkelijke probleem slecht bestuur is Aanhangers BIG PUSH geloven in armoedeval maar ook dat hulp leidt tot duurzame groei Helaas is wetenschap verdeeld over de relatie hulp en groei

25 Sachs: Buitenlandse hulp geeft een goede economische impuls Landen die veel buitenlandse hulp krijgen hebben niet meer kans op snelle groei dan landen die weinig hulp krijgen

26

27 You cannot plan a market Failure of the big push, waarom misschien omdat arme landen de vrije markt ondermijnen? Easterly: free markets work but free market reforms often don’t You can’t introduce free markets top down Free markets ontstonden pas in het Westen na lange reeks van keuzen, instituties en innovaties Markten onstaan unplanned, spontaan en aangepast aan lokale tradities

28 Rusland 1992 falen shock therapie Minachting voor geschiedenis en samenleving Shoch therapie leidde niet tot overleving van meest concurrende sectoren Veel inefficienties bleven Putin maakte illiberal democracy Shock therapie in Rusland was structural adjustment IMF

29 Structural adjustment Leningen om import financieren conditioneel: vrije markt introduceren Fout was comprehensive reforms in plaats van piecemeal Fout was: gedeeltelijke hervorming werkt niet alleen totale hervorming Maar alle hervormingen zijn partieel Grote hervormingen: meer onbedoelde gevolgen Shock therapie ging voorbij aan poor institutions die corruptie en plundering niet voorkomen Structural adjustments leidde niet tot economische groei, niet in Oost-Europa en niet in Latijns Amerika

30 Vrije markt is niet altijd geweldig Goed voor iedereen, veel beter dan planning door staat Maar niet in alle staten Verklaring: vrije markten vereisen bottom up social intitutions en normen die essentieel zijn voor vrije markt Markten vereisen marktmeesters om cheating te voorkomen Vertrouwen is vereist: lage inkomen landen missen dat Denemarken: verloren portemonnees werden teruggegeven, In Afrika niet Hoe minder vertrouwen: hoe minder groei Daarom is vaak 1 ethnische groep succesvol: Joden in Europa, Indiers in Oost-Afrika, Libanezen in Oost-Afrika, Zuid-Oost Azie de Chinezen

31 Nodig is bottom up search social norms Bescherming personen en goederen Gevolg van gedecentraliseerde zoektocht naar oplossingen Sterke ethnische groepen roven land van zwakkeren Property law in USA: ontstaan in praktijk: verdeling van land en dan naar goud zoeken: voorkomen violent free for all VK/VS: bottom up common law, France: top down

32 Case law versus civil law Civil law is Napoleon: Franse, Spaanse kolonien. Algerije, Colombia, Haiti, Nicaragua Case Law: Brits: Australie, Canada, Nieuw Zeelabd, Pakistan, Oeganda, USA: goed beschermde property laws Case Law: beter ontwikkelde financiele markten Mexico: Civil Law: 1991 privatisering banken mislukte Niet opgelost: omdat banken nu minder lenen private sector, no bottom up rules, incentives not right Hayek Top down reform does not work, alleen bottom up Afrika: stagnerende economieen maar wel dynamische individuen: gsm, internet

33 Planners en gangsters Problemen met markt zijn al groot Bad governance helaas ook Democratie werkt, maar exporteren van democratie niet Democratie bevordert feed back en accountability en dus searchers, maar ODA niet Regeringen die sterk genoeg zijn om de burgers te beschermen tegen roofdieren zijn ook sterk genoeg om zelf te plunderen Weg naar democratie is nog moeilijker dan de weg naar efficiente markten Democratie in arme landen: geen bescherming van minderheden Oligarchie is geen goed systeem voor searchers Helemaal niet als de elite zich de opbrengst van de grondstoffen toeeigenen No taxation without representation and vice versa Foreign Aid is hetzelfde als olieinkomsten die direct naar elite gaan Hulp ondermijnt democratisering


Download ppt "William Easterly -Auteur White Man’s Burden -Hoogleraar Economie New York University -16 jaar gewerkt als onderzoeker bij de Wereldbank."

Verwante presentaties


Ads door Google