De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RHC Groninger Archieven1 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RHC Groninger Archieven1 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven."— Transcript van de presentatie:

1 RHC Groninger Archieven1 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven

2 RHC Groninger Archieven2 Wat is archief? Vergelijk: je eigen administratie  (vakantie)foto’s  Schoolwerkstukken  (liefdes)brieven  agenda’s  telefoonrekeningen  Facebookpagina (elektronisch archief) Eigenlijk: verouderde administratie die is ontvangen en opgemaakt door een instelling, persoon of groep van personen Maar ook: de instelling waar deze stukken worden bewaard > gemeentearchief H.-S.

3 RHC Groninger Archieven3 Waarom bewaren? 1. omdat het moet (archiefwet 2012) > overheidsinstellingen > openbaarheid & recht en bewijs 2. om een beeld te bewaren van de geschiedenis van Groningen voor toekomstige generaties (historici en particulieren)

4 RHC Groninger Archieven4 4 Verzamel bij familie zoveel mogelijke schriftelijke en mondelinge informatie over het doel van je onderzoek (voorouders) –Familieverhalen –Trouwboekjes, koopakten, brieven, dagboeken, foto’s, voorwerpen, etc. 4 Bepaal van te voren wat je wilt gaan uitzoeken. Er bestaan verschillende vormen van familieonderzoek > beperken! 4 Er is een flink aanbod van boeken (Teleac, NGV en CBG) en gidsen voor hulp bij onderzoek –www.groningerarchieven.nlwww.groningerarchieven.nl –openbare bibliotheek Familieonderzoek: de verkenning (1)

5 RHC Groninger Archieven5 4 Kijk eerst (b.v. bij de Groninger Archieven) of er al iets is gepubliceerd over het doel van je onderzoek Let op: wees kritisch! en controleer a.d.h.v. originele bronnen 4 Kijk eens op internet (b.v. zoekactie op een naam & ‘genealogie’). Zoek op verschillende termen 4 Maak gebruik van een programma voor de opslag van genealogische informatie, zoals www.heritage.com of www.myheritage.nl (www.geni.com)www.heritage.comwww.myheritage.nlwww.geni.com 4 Werk nauwkeurig, noteer gegevens (data, aktenummers) en de naam van de bron 4 ‘kleed’ je kale stamboomgegevens verder ‘aan’ met: –Foto’s > www.beeldbankgroningen.nlwww.beeldbankgroningen.nl –Archiefstukken (ook: films) > www.groningerarchieven.nlwww.groningerarchieven.nl –Hierbij hoort natuurlijk ook: bezoek aan een locatie of persoon (familie, oud collega’s, buren, etc.) Familieonderzoek: de verkenning (2)

6 RHC Groninger Archieven6 Voorbeelden van vragen die je jezelf kunt stellen: 4 Waar woonden opa en oma precies? 4 Is er een bouwtekening van het huis? 4 Hoe zag hun straat/wijk of dorp er destijds uit? 4 Bestaat er een foto/archief van het bedrijf waar opa werkte? 4 Waar en wanneer zijn ze geboren/getrouwd/overleden? Kan ik die akten vinden? > ook: geboorteplek, gemeentehuis of graf 4 Hoe was hun gezin samengesteld? 4 Heeft opa in militaire dienst gezeten? 4 Waren ze lid van verenigingen? 4 Het verhaal gaat rond dat…..> ook: gebeurtenissen (bijv. de 1e auto) Familieonderzoek: de verkenning (3)

7 Het is goed te bedenken dat…. we weliswaar de beschikking hebben over: Databases, scans en doorzoekbare bestanden op internet (Eigentijdse) (naam)indexen bij archiefinstellingen Maar dat……..( en dat hangt daar natuurlijk mee samen ) > het meeste niet op internet staat > archiefbronnen niet zijn gemaakt voor familieonderzoek Vaak ontbreken dossiers of verzamelde gegevens Namen van personen ontbreken vaak in archiefbeschrijvingen (internet) Niet alles is openbaar > start met een zo oud mogelijk gegeven Als je dieper op in gaat, moet je vaak gewoon aanvragen en doorbladeren Je hebt soms te maken met moeilijk leesbare handschriften RHC Groninger Archieven7

8 Starten op internet 4 www.meertens.knaw.nl > verspreiding familienamen, voornamen www.meertens.knaw.nl 4 www.allegroningers.nl (www.wiewaswie.nl) > persoonsgegevens www.allegroningers.nlwww.wiewaswie.nl 4 www.beeldbankgroningen.nl > afbeeldingen (www.beeldbankhs.nl) www.beeldbankgroningen.nlwww.beeldbankhs.nl 4 www.groningerarchieven.nl (www.archieven.nl) > archieven van o.a. de gemeente Groningen en de provincie Groningen www.groningerarchieven.nlwww.archieven.nl 4 www.kb.nl / www.dekrantvantoen.nl > familieberichten, advertenties www.kb.nlwww.dekrantvantoen.nl 4 www.hetverhaalvangroningen.nl > verhalen uit de buurt www.hetverhaalvangroningen.nl 4 www.groningerarchiefnet.nl > kijken in de archieven van gemeenten www.groningerarchiefnet.nl 4 www.gahetna.nl > vraagbaak > alle onderzoeksgidsen www.gahetna.nl 4 www.graftombe.nl www.graftombe.nl RHC Groninger Archieven8

9 9 Genealogie – de bronnen 4 Burgerlijke Stand (> 1811) 4 Bevolkingsregister 4 Doop-, Trouw- en Begraafboeken (< 1811) 4 Overige bronnen bij de Groninger Archieven

10 RHC Groninger Archieven10 Burgerlijke Stand 4 Kenmerken –Momentopname –Boekhouding totale bevolking na 1811 –Opgemaakt in tweevoud –Registraties van de burgerlijke overheid 4 Aandachtspunten –Aangiftedatum is niet altijd gelijk aan de datum van geboorte en overlijden –Let op: kanttekeningen en adressen

11 RHC Groninger Archieven11 Burgerlijke Stand 4 Soorten akten en openbaarheid –Geboorte (tot 1913) –Huwelijk (tot 1938) > ook: bijlagen –Overlijden (tot 1963) 4 Recentere stukken? > gemeenten

12 RHC Groninger Archieven12 Burgerlijke Stand 4 Toegangen op internet: –www.allegroningers.nlwww.allegroningers.nl –www.drenlias.nlwww.drenlias.nl –www.allefriezen.nlwww.allefriezen.nl –www.wiewaswie.nlwww.wiewaswie.nl

13 BEVOLKINGSREGISTRATIES VOOR 1920  Ordening op adres (per buurt/dorp) – eventueel: adreswijzigingen  Veranderingen in gezinssituatie over een periode van 10 of 20 jaar  Opgemaakt in enkelvoud > gemeentelijke bron.  Registraties kunnen per gemeente verschillen  Gegevens werden aanvankelijk mondeling doorgegeven en vaak niet geverifieerd  Soms: index (stad Groningen geautomatiseerd). Voor Appingedam zie www.groningerarchiefnet.nlwww.groningerarchiefnet.nl  Indien van toepassing: aparte registers van schippers, dienstboden en militairen  Niet alle registraties ter inzage bij de Groninger Archieven. Globaal tot 1900

14 RHC Groninger Archieven14 Bevolkingsregister

15 BEVOLKINGSREGISTRATIES NA 1920 4 4.   Gezinskaarten > ordening op naam van het gezinshoofd (registratie van bewoners per adres voortaan op woningregisters)   Persoonskaarten (na 1938) en - lijsten (na 1994 – GBA) > niet openbaar > uittreksels via het C.B.G. in Den Haag

16 RHC Groninger Archieven16 Doop-, Trouw- en Begraafboeken 4 Kenmerken  Administraties van kerken  Geen (uitgebreide) akten, maar (korte) registraties  Registraties zien er niet allemaal hetzelfde uit > verschillen:  Een deel van het materiaal is in de loop der tijd verdwenen 4 Aandachtspunten  Lezen van het oude handschrift  Veelal geen vaste achternamen> patroniemen  Verschillende schrijfwijzen van namen

17 RHC Groninger Archieven17 Overige bronnen bij de Groninger Archieven Archieven van overheidsinstellingen Particulieren archieven Verzamelingen (ook: OVCG & Poparchief) Omvang: ca. 28 km Periode: 1247 – de krant van vandaag

18 RHC Groninger Archieven18 (semi) overheidsarchieven Het Provinciaal Bestuur (belastingen (op erfenissen), kentekens tot 1950, infrastructurele projecten) De gemeente Groningen (bouw- en hinderwetvergunningen, vanaf 1875, bevolkingsregisters, overlijdensbriefjes, woningregisters, 1921-1960) Rechtbanken (strafzaken, faillissementen, voogdij) Notariskantoren (testamenten, huwelijkscontracten, koop/verkoop) Scholen (klassefoto’s, cijferlijsten) Gevangenissen (register van gedetineerden) Kamer van Koophandel (handelsregister vanaf 1921)

19 RHC Groninger Archieven19 Particuliere Archieven Bedrijven (personeelsfoto’s, loonadministratie) Kerkgenootschappen (lidmaten) Verenigingen (sport, toneel, muziek, studenten e.d.) Bijzonder onderwijs

20 RHC Groninger Archieven20 Verzamelingen Kaarten, prenten en tekeningen Films (collectie GAVA) Foto’s en prentbriefkaarten Bibliotheek boeken & tijdschriften Documentatie Telefoonboeken Adresboeken kranten

21 RHC Groninger Archieven21 Bezoek aan onze studiezaal  Bezoekadres: Cascadeplein 4 Groningen (nabij het Hoofdstation)  Let op: ‘s maandags gesloten!  Pasje voor de aanvraag van stukken bij receptie (> identiteitsbewijs)  1e bezoek? > vraag inlichtingen bij onze studiezaalbalie  Uitgebreide digitale reproductiemogelijkheden  Wifi in de studiezaal  Fotograferen (zonder flits) mag  educatie@groningerarchieven.nl


Download ppt "RHC Groninger Archieven1 Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven."

Verwante presentaties


Ads door Google