De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Genealogie of stamboomonderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Genealogie of stamboomonderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Genealogie of stamboomonderzoek

2 Tot 1812 hadden slechts gegoede burgers een familienaam
De meeste mensen hadden wel twee namen, maar de tweede naam was de voornaam van de vader (patroniem), b.v. Pieter Jansz. Keizer Napoleon heeft op 18 augustus 1811 een wet ondertekend, waarbij het verplicht werd, voor iedereen een achternaam aan te nemen De naam van de (groot)vader gold voor alle kinderen

3 Familienamen De schrijfwijze van de achternaam was vrij willekeurig:
Smid of Smit of de Smid Schleiffer werd Slijver Dit kwam omdat ambtenaren de naam fonetisch opschreven

4 Familienamen (vervolg)
Afstammingsnamen: Vaak afgeleidt van de voornaam: Jans(en) Aardrijkskundige herkomstnamen: van Apeldoorn; van Gemert Beroepsnamen: Timmerman;Visser; Kuiper(s); Nauta (latijns voor schipper) Eigenschapsnamen Sterk; de Groot; Nooitgedacht

5 Het bijhouden van een Register van de Burgerlijke Stand begint in Nederland in In Limburg en Zeeuws Vlaanderen al in 1796. Daarvoor waren de kerken de plaats, waar gedoopte kinderen, huwelijken en soms begrafenissen werden ingeschreven. Deze "DTB boeken" werden soms na 1811 aan de Gemeenten overgedragen.

6 Register van de Burgerlijke Stand
Hierin worden geboorte, huwelijk en overlijden van alle inwoners van die gemeente geregistreerd. Per gebeurtenis wordt een akte opgemaakt door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand en deze akte wordt ingeschreven in het register.

7 Registers van de Burgerlijke Stand worden in tweevoud bijgehouden.
Een exemplaar blijft bij de gemeente en gaat na een aantal jaren naar het gemeente archief. Het andere exemplaar gaat naar de rechtbank en daarna naar het Rijksarchief.

8 Openbaarheid van deze aktes:
Momenteel zijn openbaar: Geboorte aktes van 1811 tot en met 1912 Huwelijks aktes van 1811 tot en met 1937 Overlijdens aktes van 1811 tot en met 1962

9 Geboorteakte Naam van het kind en geslacht
Naam en woonplaats van de ouders (of alleen de moeder) Geboorte adres Beroep van de vader Geboortedatum en -tijdstip Namen "getuigen" Datum en nummer van inschrijving

10 Huwelijksakte Naam, leeftijden, beroepen en woonplaats van bruid en bruidegom Naam, beroep en woonplaats van de beide ouders Burgerlijke staat (jongedochter, weduwe of weduwnaar) Namen van getuigen Datum en nummer van inschrijving

11 Huwelijkse bijlagen Afschriften van de geboorte aktes van bruid en bruidegom Overlijdens aktes van ouders en / of eerdere echtgenoten Vaak een bewijs van inschrijving in de "Nationale Militie", waarin gegevens staan over de bruidegom en al of niet vrijgesteld van dienst Soms bewijs van onvermogen om de kosten te betalen.

12 Overlijdensakte Naam, beroep, leeftijd en woonplaats van de overledene
Datum en tijdstip van overlijden Burgerlijke staat van de overledene Namen van de ouders Naam van de echtgeno(o)t(e) Naam van de aangever Datum en nummer van inschrijving

13 Bevolkingsregister Naast het Burgerlijke Stand register bestaat ook nog het Bevolkingsregister. In het Bevolkingsregister wordt per gemeente bijgehouden, wie waar woont. Tot 1920 gebeurde dat per straat, daarna op achternaam. In 1939 zijn Persoonskaarten ingevoerd.

14 Waar kunnen we zoeken? Binnen de eigen familie Internet
Gemeente- of streekarchief Rijksarchieven Centraal Bureau voor Genealogie Nederlandse Genealogische Vereniging

15 Familiekring Geboortekaartjes / advertenties
Overlijdenskaarten / advertenties Bidprentjes Huwelijksaankondiging / advertenties Nog levende bronnen

16 Verwerken Voer de gevonden gegevens in een genealogie softwarepakket in. Bekende Nederlandstalige pakketten zijn: GensdataPro Aldfear Als alle gevonden gegevens verwerkt zijn, verder op Internet zoeken

17 Internet Zoek eerst via Google of er al websites zijn van andere onderzoekers met de gezochte naam Neem deze gegevens over in je eigen database Daarna verder zoek via Genlias

18 Stapsgewijze aanpak: Beperk je in de eerste ronde tot één naam, de naam van de man Eerst de overlijdensakte zoeken , dan de huwelijks akte en huwelijks bijlagen en daarna de geboorte akte.

19 Verder zoeken Internet website per provincie bezoeken
Gemeente of streekarchief bezoeken

20 Centraal Bureau voor Genealogie
Via internet opzoeken Heel veel informatie beschikbaar op microfiches, zoals familieadvertenties; -annonces; DTB boeken en dossiers van eerder uitgezochte familienamen.

21 Nederlandse Genealogisch Vereniging
Internet Lokale bijeenkomsten in Eindhoven, samen met de HCCzob genealogieclub

22 Overzicht Stamreeks Matrilineaire reeks Kwartierstaat Parenteel
vanaf voorvader naar heden of van heden terug naar voorvader Matrilineaire reeks vanaf eerste moeder naar dochter(s) of andersom Kwartierstaat vanaf heden naar beide voorouderlijnen Parenteel vanaf voorouders naar heden

23 Nog meer websites www.zerken.nl www.mensenlinq.nl www.graftombe.nl

24 Wat doe je er tenslotte mee?
Op de homepagina van je provider plaatsen In boekvorm publiceren Via de website van de NGV en CBG publiceren


Download ppt "Genealogie of stamboomonderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google