De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CPE: weer een vreemde eend in de bijt André De Haes verpleegkundige-ziekenhuishygiënist AZ St. Maarten Mechelen-Duffel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CPE: weer een vreemde eend in de bijt André De Haes verpleegkundige-ziekenhuishygiënist AZ St. Maarten Mechelen-Duffel."— Transcript van de presentatie:

1 CPE: weer een vreemde eend in de bijt André De Haes verpleegkundige-ziekenhuishygiënist AZ St. Maarten Mechelen-Duffel

2 1. CPE: omschrijving CPE = carbapenemase producerende enterobacteriaceae productie van een enzyme: carbapenemase Gram- bacteriën oa: Carbapenem oa: Klebsiella pneumoniae, Citrobacter freundii, Meronem, Imipenem Escherichia coli, Enterobacter cloacae, … Carbapenemasen-types:oa: OXA-48, KPC, VIM, NDM,…. Resistente enterobacteriaceae: • B-lactamase producerende enterobacteriaceae:  ESBL • carbapenemase producerende enterobacteriaceae:  CPE R

3 2. Epidemiologie Klebsiella pneumoniae Microbiologie: • Gram- staafje; familie Enterobacteriaceae • ontdekking van Duits-Zwitserse microbioloog: Theodor Klebs Pathologie: • conventioneel – conditioneel – opportunist – niet-pathogeen  infecties bij pat. met verminderde weerstand / besmetting steriele weefsels • urineweginfecties – respiratoire infecties – septicemieën • bij kolonisatie (symptoomloos) is er geen direct verhoogd gezondheidsrisico Epidemiologie: • darmbewoner (huid – bovenste luchtwegen) • aantal gekoloniseerden ???; dekolonisatie onmogelijk • overdracht: via handen; materialen!!! • probleem voor hoog-risicodiensten: inzo, oncologie, hematologie, brandwonden, … Weerstand: • resistentie (ESBL – CPE) • overleeft in water; weerstaat slecht aan uitdroging ??? (30 maanden – 2 uur)

4 3. CPE Klebsiella pneumoniae in Europa Proportion of Carbapenems (R) resistant Klebsiella pneumoniae isolates in participating countries in 2010 www.ecdc.eu

5 4. Type CPE en type carbapenemase België 2012 Bron: WIV www.nsih.be januari – juni 2012 AZ SM n = 26 VL n = 175 W n = 15 Brussel n = 16 België n = 206 Klebsiella pneumoniae25141129162 78,6% Escherichia coli-12-315 7,3% Enterococcus cloacae-111-12 5,8% Citrobacter freundii13227 3,4% Klebsiella pneumoniae + E. coli of C. freundii -2--2 1,0% Andere (K. oxytoca;E. aerogenes) -6-28 3,9% OXA-482616957181 87,9% KPC-57618 8,7% VIM--325 2,4% Andere (GES, NDM) -1-12 1,0%

6 5. CPE: probleemstelling • toename CPE-isolaten in Belgische ziekenhuizen: tot en met 1 ste trimester 2012:1 ste helft 2012: 206 isolaten Bron: WIV • toename CPE-dragerschap in de samenleving: antecedenten  recent ziekenhuisverblijf/transfert buitenland: 11% (Turkije-Marokko-Griekenl.-Vietnam-Italië)  recent ziekenhuis- of WZC verblijf in België: 43%  geen recent ziekenhuisverblijf in de voorgeschiedenis: 46%

7 5. CPE: probleemstelling (vervolg) • onduidelijk patiëntenprofiel voor screening in een ziekenhuis • CPE-infecties: vaak dodelijke afloop (therapeutische impasse) • resistentieverspreiding hoog: horizontale plasmide gemedieerde overdracht • problematisch antibioticagebruik

8 6. Opsporing CPE in AZ ST. MAARTEN Detectie CPE: Het labo bacteriologie beschikt over een toestel BD Phoenix TM • geautomatiseerde bepaling identificatie en antibiogram • betere en betrouwbare detectie resistente stammen (CPE kan met de gangbare manuele technieken niet altijd worden aangetoond) • verdachte stammen hoeven niet naar referentielabo voor confirmatie (tenzij het een nieuw speciës betreft) Patiënten (situatie 31/07/2012): • sinds 10/11/’11: 26 patiënten 12 ontslag huis – 9 ontslag WZC/PC – 5 overleden

9 7. CPE: ondernomen acties in AZ St. Maarten 1 VERHOOGDE + ALGEMENE AANDACHT INTENSIFIËREN VOOR STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN IN GANSE ZIEKENHUIS Handhygiëne en correct gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen! 2 SCREENING OP CPE-DRAGERSCHAP • bij opname • tijdens hospitalisatie 3 MAATREGELEN BIJ CPE GEKOLINISEERDE/GEINFECTEERDE PATIËNTEN • contactisolatie: isolatiekamer + gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen • aanvullende maatregelen:  dagelijks toilet met Isobetadine wasemulmsie (uitgezonderd haren)  toepassing geïntegreerde verpleging  dagelijks desinfectie van de kamer en van de high-touch oppervlakken  transferts beperken (intern en extern) • informatie familie + afspraken bezoek • communicatie bij ontslag patiënt • team ziekenhuishygiëne inschakelen

10 7. CPE: ondernomen acties in AZ St. Maarten (vervolg) 4 MAATREGELEN NAV CPE VERSPREIDING OP GERIATRIE CR • installatie multidisciplinaire crisiscel • aanleggen van een register van betrokken patiënten / uitgevoerde activiteiten • verhoogd toezicht toepassing standaardvoorzorgsmaatregelen • voorzien handontsmetting aan het bed • intensifiëring desinfectie high-touch oppervlakken meerdere malen/24u • aangepaste antibioticapolicy: overleg microbioloog - geriaters • cohortering verzorgingsequipe, schoonmaak, kiné, logistiek • tijdelijke opnamestop op de afdeling (opgeheven na 3 weken) Bron: advies HGR nr 8791 www.hgr-css.bewww.hgr-css.be

11 8. Maatregelen extramurale zorgverstrekkers 1 Intensifiëren en toepassen van de standaardvoorzorgsmaatregelen bij contact met al uw patiënten en vooral het toepassen van een correcte handhygiëne. Dit betekent: • handen ontsmetten:  voor en na elk patiëntencontact  voor het uitvoeren van een zuiver-aseptische zorg (wondverzorging, bloedafname, injectie, …)  na het verwijderen van (on)steriele handschoenen  na contact met materiaal uit de directe omgeving van de patiënt • handschoenen dragen:  onsteriele handschoenen bij (mogelijk) contact met lichaamsvochten: stoelgang, urine, bloed, …  steriele handschoenen bij manipulatie met de handen van steriele materialen (bv inbrengen van een blaassonde)  handschoenen nadien onmiddellijk verwijderen en handen ontsmetten • handen wassen:  bij bevuiling van de handen (vb bij accidenteel contact met lichaamsvochten zonder dragen van handschoenen) + persoonlijke hygiëne  nadien handen ontsmetten

12 8. Maatregelen extramurale zorgverstrekkers (vervolg) 2 Het is aangewezen om de patiënt als laatste op het programma te plaatsen vb laatste patiënt op de ronde van de voormiddag of van de namiddag 3 Reinigen en desinfecteren van gebruikt materiaal: vb stetoscoop, thermometer, … 4 Voor inwonende gezinsleden volstaan de maatregelen van persoonlijke hygiëne: • handen wassen voor het eten, na toiletgebruik, bij bevuilde handen • voor het schoonmaken van de woning volstaat gewoon reinigingsproduct • eetgerei wordt na gebruik afgewassen • vuil linnen wordt machinaal gewassen • afval kan via het normale afvalcircuit worden verwijderd 5 Heropname pat. in ziekenhuis: in verwijsbrief CPE-kolonisatie vermelden!

13 9. CPE: antwoord op prangende vragen • in welke mate kan een CPE+ pat. negatief worden?  exacte wetenschap niet voor handen!  vermoeden: darm blijft voor altijd gekoloniseerd, MAAR  antibioticadruk ↓ en verbetering algemene weerstand: CPE concentratie ↓  gevolg: de bacterie kan niet meer gekweekt worden  betrokkene wordt ziek, antibioticaverbruik ↑: CPE concentratie ↑ en wordt terug detecteerbaar  dit is een HYPOTHESE!!!  hamvraag: moet een pat. in dergelijke omstandigheden worden geïsoleerd???  AZ Sint-Maarten: ja • screenen van medewerkers? Neen • transfert van CPE gekoloniseerde pat. naar WZC? Ja  www.zorginfecties.be www.zorginfecties.be (bron: dr. Bart Gordts, coördinator ziekenhuishygiëne ZNA Antwerpen)

14 VRAGEN ? Bron GVA 12/07/2012


Download ppt "CPE: weer een vreemde eend in de bijt André De Haes verpleegkundige-ziekenhuishygiënist AZ St. Maarten Mechelen-Duffel."

Verwante presentaties


Ads door Google