De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategisch beleidsplan Toerisme

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategisch beleidsplan Toerisme"— Transcript van de presentatie:

1 Strategisch beleidsplan Toerisme
Investeren in een dynamisch kusttoerisme

2 Missie of uitgangspunten voor strategisch plan
Veilig stellen van socio-economische betekenis van kusttoerisme door : op een duurzame wijze opwaarderen en vermarkten van de Kust als een kwalitatieve bestemmingsregio voor het hele jaar met aandacht voor de zich wijzigende behoeften van een breed publiek van toeristen

3 Kerncijfers voor kusttoerisme 2009
personencapaciteit waarvan in individuele vakantiewoningen (70,8%) 31,4 miljoen overnachtingen waarvan 15,3 miljoen in commercieel logies en 16,1 miljoen in tweede verblijfstoerisme een derde in juli-augustus Overnachtingen in commercieel logies 61% Vlamingen, 22% Walen, 6% Nederlanders, 4% Duitsers 18,6 miljoen dagtoeristen 2,5 miljard euro bestedingen (een derde in juli en augustus) Circa voltijds direct tewerkgestelden

4 Dagtoerisme sterk afhankelijk van het weer

5    De Top Tien van 2009 Dag  (°C) (Uren zon) (uren neerslag)
(x1000) 1 Zondag, 26/07/2009 23 9 / 237 2 Zondag, 23/08/2009 26 13 231 3 Woensdag, 19/08/2009 28 199 4 Zondag, 9/08/2009 20 197 5 Zondag, 31/05/2009 Pinksteren 18 15 193 6 Zaterdag, 15/08/2009 OLV Hemelvaart 22 190 7 Donderdag, 6/08/2009 24 8 Zondag, 16/08/2009 10 177 Woensdag, 5/08/2009 176 Vrijdag, 1/05/2009 1e mei 170

6 Kenmerken van een topdag (o.b.v. 1997-2009)
Gemiddelde temperatuur: 22°C Gemiddeld 2/3e van de dag open hemel 80% van de Top Tien dagen ligt in de zomervakantie 60% van de Top Tien dagen ligt op zondag 25% ligt op een feestdag tussen 1 mei en 15 augustus Hemelvaart en OLV Hemelvaart zijn klassiekers: op 13 jaar halen zij elk 9 keer de Top Tien, ook Nationale Feestdag doet het goed: 8x in Top Tien

7 Ook verblijfstoerisme aan de Kust afhankelijk van weer
Impulsbeslissingen vooral in hotels bij mooi weer Na mooie Paasvakantie meer boekingen vooraf voor verhuringen Campingvakanties heel erg gevoelig aan weer Maar toch is het verblijfstoerisme is nu reeds sterk gespreid over jaar door gerichtheid op dichtbijtoerisme en meer korte vakanties buiten het seizoen Juli en augustus nog een derde!

8 Spreiding dagtoerisme gelijkt op die van verblijfstoerisme
Verblijfstoeristen aan de Kust, 2009: Aantal overnachtingen in commercieel logies, zonder directe verhuur

9 Stap 2: Strategische doelstellingen in SBP
Versterken van kwaliteit van product en dienstverlening: Kust = eigentijdse bestemming van topkwaliteit Verruimen van belevingswaarde van kustproduct Behouden van evenwicht tussen diverse types van kusttoerisme: Commercieel logies versus tweede woningen 4. Bijsturen van de marktbenadering door efficiëntere inzet van marketing middelen 5. Combineren van imagowerking door overheid en concrete aanbiedingen door privésector 6. Structureel investeren in kusttoerisme

10 Stap 3: Marktstrategie 1. Positionering van de Kust
- De Kust geeft vitaliteit en energie - Gezonde bestemming - Actieve bestemming - Zich opnieuw jong voelen - Jonge uitstraling - De Kust zorgt voor gezelligheid, animatie en een onbezorgde vakantiesfeer - Gezellige drukte - Opgewekte, gezellige, vrolijke en speelse vakantiebestemming Specifieke accentverschillen naar doelgroepen mogelijk Ook belangrijk voor productontwikkeling

11 Stap 3: Marktstrategie Belangrijkste markten: dichtbije markten
- Vlaamse markt - Wallonië/Brussel Buitenlandse markten Nederlandse markten Duitse markten

12 Stap 4: 1. Actiegerichte strategie productontwikkeling
4 globale aandachtspunten Sprong voorwaarts op vlak van kwaliteit Ondanks investeringen nog vaak verouderde infrastructuren Nog veel werk rond dienstverlening Diversiteit als garantie voor een breed publiek maar met specifieke aandacht voor behoeften van diverse doelgroepen Imagovernieuwing door innovatie Ombuigen van traditioneel imago naar een meer trendy beleving met innovatieve en eigentijdse aanpak Ruimte voor toeristische ontwikkelingen Pleidooi voor ontwikkelen van een visie over stedelijk netwerk Kust

13 Stap 4: Actiegerichte strategie productontwikkeling
Krachtlijn 1: Beleven van zee, strand en duinen verbeteren Aaneengesloten wandelen op stranden Kwalitatieve basisuitrusting voor comfortabel strandleven Actief strand- en zeeleven Veilige en nette stranden Recreatief ontsluiten van duinen voor wandelaars naast gerichte natuurbeleving Voldoende speelduinen voor jeugdbewegingen Strategisch Natuurpark Zwin

14 Stap 4: Actiegerichte strategie productontwikkeling
Krachtlijn 2: Boeiende en geanimeerde badplaatsen Zeedijk als belangrijkste ontmoetingsruimte Inrichten van 4 strategische projectgebieden met meer hoogdynamische ontwikkelingen als jachthaven, golf, tweede woningen Goed ontsloten bouwkundig erfgoed Hogere beeldkwaliteit in de badplaatsen Gevarieerd winkelaanbod ook in multifunctionele omgevingen Belevingsgericht inrichten van attracties en musea

15 Stap 4: Actiegerichte strategie productontwikkeling
Krachtlijn 3: De Kust als een netwerk De Kust als een netwerk voor zachte recreatie Ontwikkelen van een grootschalig wandelnetwerk op kustniveau Verder belevingsgericht uitbouwen van de Kustfietsroute / FNW Kust De Kust als een boeiend netwerk van thematische bezienswaardigheden De Kust als een netwerk van evenementen

16 Stap 4: Actiegerichte strategie productontwikkeling
Krachtlijn 4: Een Kust in relatie tot een aantrekkelijk hinterland Verder recreatief ontsluiten van hinterland Wandelen Fietsen Mountainbiken Paardrijden Goed ontsloten steden en bezienswaardigheden in het hinterland Een goed ontsloten WOI-erfgoed voor kusttoeristen

17 Stap 4: Actiegerichte strategie productontwikkeling
Krachtlijn 5: Een verblijfsvriendelijke kust voor iedereen Gepaste formules voor verhuur van vakantiewoningen Een toekomstgerichte en kwaliteitsbewuste hotelsector Kwalitatieve campings met hoge belevingswaarde Voldoende aanbod voor kampeerauto’s Kwalitatief aanbod van ‘Toerisme voor Allen’ voor volwassenen Gepast en voldoende aanbod aan jeugdlogies: ook jongeren aantrekken Complementair aanbod aan gastenkamers

18 Stap 4: Actiegerichte strategie productontwikkeling
Krachtlijn 6: Een bereikbare Kust Optimale ontsluiting van de Kust met de trein Optimale ontsluiting van de Kust met de wagen Vlotte doorstroming langs de Kust met de tram Ontsluiting van de Kust en Brugge met het vliegtuig

19 Stap 4: Actiegerichte strategie productontwikkeling
Krachtlijn 7: Een gastvrije Kust Uitwerken regionale toeristische visie over onthaal Verbeteren onthaalinfrastructuur Professionaliseren van het onthaal in lokale toeristische diensten Mobiliseren van ruim gamma aan toeristische actoren die in contact komen met de toerist

20 Stap 4: Actiegerichte strategie marketing
Krachtlijn 1: Beleving voor korte vakanties, bestemming voor lange vakanties Op buitenlandse markten Korte vakanties aan zee onder ‘Het Goede Leven’ Voor langere vakanties aan de Kust in huurvakantiewoningen of vakantiedorpen wordt de bestemming als uitgangspunt gebruikt (beleving = ‘beach life’) Voor langere vakanties op campings => meesurfen op campagne van TVL voor belevingsproduct ‘kamperen’

21 Stap 4: Actiegerichte strategie marketing
Krachtlijn 2: Duidelijke taakverdeling binnenland/buitenlandmarketing Taken voor lokaal marketingbeleid promotie dagtoerisme tweede verblijfstoerisme specifieke complementaire acties voor promotie commercieel verblijfstoerisme Verdeling van taken voor bovenlokaal marketingbeleid Leisure-verblijfstoerisme - Buitenland: - Hoofdtaak: Toerisme Vlaanderen - Westtoer/kustgemeenten: aanvullende campagnes (i.o.m. TVL) - Binnenland: - Hoofdtaak: Westtoer/kustgemeenten - Ondersteunende rol van TVL via VlaVak MICE-verblijfstoerisme - Buitenland: Toerisme Vlaanderen - Binnenland: Westtoer

22 Stap 4: Actiegerichte strategie marketing
Krachtlijn 3: Actieve werking van Westtoer op de binnenlandse markt ondersteund door VlaVak van Toerisme Vlaanderen Communicatiestrategie op de binnenlandse markt met middelen kustpromotiepool voor: Vlaanderen Wallonië Duidelijke strategiewijziging tegenover vorig beleidsplan Promotie Westtoer wordt versterkt door generieke Vlaanderen Vakantieland imagocampagne van Toerisme Vlaanderen

23 Stap 4: Actiegerichte strategie marketing
Krachtlijn 4: Vernieuwde aanpak binnen de kustpromotiepool Mobiliseren van een zo groot mogelijk bedrag aan poolmiddelen Meer flexibele werking van de kustpromotiepool

24 Stap 4: Actiegerichte strategie marketing
Krachtlijn 5: Selectieve marktbewerking Selectieve inzet van de basispromotiepool op beperkt aantal markten De helft voor eigen campagnes op de binnenlandse markt (Vlaanderen + Wallonië) De helft voor de kustcampagnes van TVL op Nederland en Duitsland Beperkte acties met de optionele promotiepool Stad Oostende heeft ook troeven als citytrip voor buurlanden

25 Stap 4: Actiegerichte strategie marketing
Krachtlijn 6: Meer imagogerichte campagnes Binnenlandse markt: positief imago en seizoensverbreding Eigen imagocampagne voor de Kust met de kustpromotiepool (gericht op grote kapstokken als kustweerbericht, Beaufort, jonge uitstraling) Zorgen dat Kust ‘top of mind’ blijft. Ondersteuning via de VlaVak-campagne Campagnes op de buitenlandse markt: creëren van ‘awareness’ Imagowerking in Nederland en Duitsland Doelgerichte en meer beperkte acties op andere markten

26 Stap 4: Actiegerichte strategie marketing
Krachtlijn 7: Een gedifferentieerde communicatiestrategie Toerisme Vlaanderen Richt zich op eerste fasen van het beslissingsproces - Creëren van aandacht en bewustwording voor Vlaanderen als vakantiebestemming - Verwijzingen naar concreet boekbare aanbiedingen (call to action, samenwerking met reisindustrie, hotelindustrie) Westtoer Zal vooral lange termijn ‘awareness’ creëren voor macroproduct Kust

27 Stap 4: Actiegerichte strategie kennisontwikkeling
Krachtlijn 1: Onderzoek macro-economisch belang kusttoerisme Krachtlijn 2: Aanhouden en ontwikkelen van het KiTS-informatiesysteem Krachtlijn 3: Periodieke onderzoeken bij diverse types van kusttoeristen - Prioritaire doelgroepen: dagtoeristen, verblijfstoeristen in commercieel logies, MICE-toeristen - Andere doelgroepen: 2de verblijfstoeristen, gebruikers ligplaatsen kustjachthavens, gebruikers vaste standplaatsen op campings Krachtlijn 4: Onderzoeken naar imago en potentiële markten - Onderzoek naar imago op Vlaamse en Waalse markt: 2010 - Onderzoek naar imago en potentiële markten op de primaire Nederlandse markt in en 2013 - Onderzoek naar imago en potentiële markten in andere buitenlandse markten: 2010 Krachtlijn 5: Monitoring van set strategische indicatoren

28 Stap 4: Actiegerichte strategie organisatie en financiering
Krachtlijn 1: Taakafspraken rekening houdend met subsidiariteitsprincipe Krachtlijn 2: Coördinatierol bij regiowerking Kusttoerisme Krachtlijn 3: Mobiliseren van privé-actoren op projectmatige basis Krachtlijn 4: Opzetten van denktanks rond innovatie Krachtlijn 5: Meewerken aan bovenlokale intersectorale samenwerkingsverbanden Krachtlijn 6: Investeren in het kusttoerisme - Inzetten van reguliere middelen van Westtoer en Toerisme Vlaanderen - Pleidooi voor Vlaams Toeristisch Impulsprogramma voor de Kust - Pleidooi voor Provinciaal Fonds voor Toeristische Productontwikkeling - Zoeken naar middelen binnen Europese programma’s

29 Impact van klimaatwijzigingen
Voordeel voor kusttoerisme door nog grotere verbreding van het seizoen mede door vergrijzing van de bevolking Mogelijks zeer warme dagen en meer pieken waarbij aandacht moet gaan naar opvangen van de draagkracht van de Kust

30


Download ppt "Strategisch beleidsplan Toerisme"

Verwante presentaties


Ads door Google