De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haha gemeente Terneuzen introductie Stellingen voor de presentatie Gemeente en organisatie Producten afdeling milieu en natuur Capaciteit van de afdeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haha gemeente Terneuzen introductie Stellingen voor de presentatie Gemeente en organisatie Producten afdeling milieu en natuur Capaciteit van de afdeling."— Transcript van de presentatie:

1 haha gemeente Terneuzen introductie Stellingen voor de presentatie Gemeente en organisatie Producten afdeling milieu en natuur Capaciteit van de afdeling Inrichtingenbestand Inzetplan Resultaten per 1 oktober 2005 Conclusies en stellingen

2 Even een momentje voor mezelf

3 Stellingen voor deze presentatie 1.Een goede voorbereiding is het dubbele werk 2.Een goede handhaver zou ook een goede motorcrosser kunnen zijn

4 Provincie Zeeland

5 Zeeuwsch-Vlaanderen

6 een paar cijfers 1.in 2003 heringedeeld uit 3 gemeenten 2.Oppervlakte 31.804 ha, inclusief 4.950 ha Westerschelde 3.Aantal inwoners 55.500 4.3 kernen met samen 36.500 inwoners 5.11 kernen met 19.000 inwoners 6.Economisch hart van de regio, veel ruimte, water en groen

7 de organisatie 1.Totaal 473 fte = 570 medewerkers 2.3 directies: REO, SDB en WOC 3.14 functionele afdelingen 4.Grotere afdelingen bestaan uit clusters 5.Bezuinigingsopdracht van 2,4 milj. Te realiseren in huidige raadsperiode 6.directie REO: afdelingen AJZ, Bouwen en Wonen, economie, Ruimte, Milieu en Natuur 7.Heroriëntatie REO: omgevingsbeleid, V&H, Economie, AJZ

8 Producten afd. milieu en natuur 1.Milieubeleid3.200 uur 2.Milieutoets4.300 uur 3.Milieu-informatie1.700 uur 4.Beschikkingen5.000 uur 5.Handhaving8.700 uur 6.Klachtenmeldpunt milieu 400 uur 7.Milieusamenwerking2.000 uur 25.300 uur

9 capaciteit afd. milieu en natuur 1.Afdelingshoofd 1 fte 2.Cluster milieutechnologie 7 fte 3.Cluster Vergunningverlening en haha 11,5 fte handhaving 6,5 vergunningverlening 3,5 diversen 1,5 Clusterhoofd V&H1 fte Seniormedewerker0,5 fte Medewerker A (HBO)5 fte Medewerker B (MBO)3 fte Administratief1,5fte Seph Zeeuws-Vlaanderen 0,5fte

10 Inrichtingenbestand (per 01/10/05) categorie 1234 Sub totaal 5 AmvB42399710026154621548 Vergunningplicht9136916129748345 Totaal4321133191871843501893

11 inzetplan 1.Nadruk op handhaving 2.Onderscheid AmvB vergunning 3.AmvB-bedrijven: cyclus van 4 jaar 4.Wm-vergunde bedrijven cat 4 1x per jaar cat 3 1x per 2 jaar cat 1 en 21x per 4 jaar 5. Themacontroles indien nodig

12 Resultaten per 01/10/05 Totaal:AmvB / vergunningen / regio Gepland332148 0 Afgerond191 9162 Lopend 13 31 Nog te starten128 26 Afgerond/Niet gepland 28 In orde 1e keer2e keerdw.s.aanz AmvB116 (60%) 73 (39%)1 Vergunning 25 (27%) 56 (62%)10 (11%)

13 Conclusie en stellingen Het aantal controles per medewerker bij de cluster AmvB’s (219/2,5=88) is bijna 3,5 x hoger dan bij de Wm-bedrijven (91/3,5=27); Dat komt omdat a. Amvb-bedrijven simpeler zijn b. B-functionarissen harder werken c. Clustering efficiënter is

14 AmvB-bedrijven zijn simpeler Dat blijkt niet uit de vergelijking: Wat is simpel en wat is moeilijk. Wordt bepaald door de inrichting en door kennis en ervaring van handhaver Inrichtingenbestand: 60% AmvB’s is cat.2 en 50% van vergunde inrichtingen ook AmvB-controles: 60% = cat 2 en 40% = cat 3 vergunde inrichtingen: 45% = cat 4, 30%=cat 3 en 25% cat 2 Beter naleefgedrag (of beter op de controle voorbereid)

15 AmvB-functionarissen werken harder Ze werken in ieder geval anders; clustering naar soort, zoveel mogelijk van hetzelfde in een aaneengesloten periode, projectmatig met standarisatie van voorbereiding en aanpak. Planning en programmering; macro’s en formats. Dus eerst voorbereiden en dan pas handelen Klassieke handhaver levert maatwerk, werkt solo. Voorbereiding 1 dag vooraf, vooral adh van handhavingsbrieven

16 Clustering is efficiënter Effect van clustering AmvB’s Project:landelijkprojectwerkelijkaantal kengetalkengetalkengetalcontroles Akkerbouw en fruitteelt14 74,5118 Handel en reparatie motorvoertuigen15106,2 61 Groothandel en handelsbemiddeling15 75,8 25 Verschil landelijke kengetallen en de daadwerkelijk bestede uren is 1.725 uur Stelling 1 Goede voorbereiding is het dubbele werk.

17 kansen voor individueel vergunde bedrijven 1.Individueel vergunde bedrijven zijn kwa voorschriften voor 10% uniek. 2.90% van de voorschriften is (nagenoeg) gelijk en kan derhalve worden geclusterd. 3.Een tijdsbesparing van 25% moet zondermeer mogelijk zijn

18 een goede handhaver is een goede motorcrosser Gedeelde kenmerken: veel geluid en vaak overlast doorlopende topprestatie op piekniveau intensieve voorbereiding en korte feitelijke prestatie vooraf goed overleg met trainer, coach en sleutelaar beoordeling door tegenstander, publiek en sponsor balans tussen fysiek, mentaliteit en techniek goede spoor kiezen, volle bak vooruit, geen geleuter onderweg, beker pakken en wegwezen Want anders ….

19 ‘t ès gedaan é mannekes

20 Soort overtreding Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 42005 totaal 2005 totaal Adm. Externe veiligheid1342220 176 Interne veiligheid1352232 189 Gezondheid000000 00 Openbare orde000000 00 Financieel economisch000000 00 Natuurbehoud000000 00 Bodem841230 126 Water200210 32 Lucht200000 20 Stank220100 23 Geluid502000 70 Afval730220 95 Energie230110 34 Geen melding of /vergunning 90302 16 Totaal5430715124 7349 Wm-vergunning soort overtreding

21 AmvB-projecten top-3-overtredingen Project akkerbouw en fruitteelt deel 1: - CPR 9-6 Opslag brandstof in tanks (7x) - 21.12 bordje motor afzetten en roken verboden nabij tank (6x) - 18.2 brandblussers keuren en bestrijdingsmiddelen (beide 5x) project Handel en reparaties motorvoertuigen 1.2.1 verwarmingsinstallatie jaarlijks onderhouden (15x) 2.1.2 opslag en werkzaamheden met vloeistoffen, lekbak (11x) 1.6.2 Gasflessen dienen jaarlijks gekeurd te zijn en beschermd tegen omvallen (7x) Project Groothandel en handelsbemiddeling CPR zowel tanks als opslag gevaarlijke stoffen (5x). Gasflessen keuren, cv-ketel onderhoud en de inrichting verkeerd in goede staat van onderhoud (2x).

22 ThemaAantal 1 e kwart 2 e kwart 3 e kwart 4 e kwart Totaal Geluid222915 66 Afval015 6 Stof010 1 Bodem1 2 3 Geur/stank81625 49 Overig569 20 Onbekend000 0 Totaal365356 145 klachten


Download ppt "Haha gemeente Terneuzen introductie Stellingen voor de presentatie Gemeente en organisatie Producten afdeling milieu en natuur Capaciteit van de afdeling."

Verwante presentaties


Ads door Google