De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willem de Lange Eindhoven, 30 oktober 2009 Duurzame inzetbaarheid - naar een adaptatiebeleid voor oudere werknemers NIP Collegereeks ‘Tussen seniorentijd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willem de Lange Eindhoven, 30 oktober 2009 Duurzame inzetbaarheid - naar een adaptatiebeleid voor oudere werknemers NIP Collegereeks ‘Tussen seniorentijd."— Transcript van de presentatie:

1 Willem de Lange Eindhoven, 30 oktober 2009 Duurzame inzetbaarheid - naar een adaptatiebeleid voor oudere werknemers NIP Collegereeks ‘Tussen seniorentijd en senioriteit’

2 Ouderenbeleid is een onderdeel van het HR- beleid, dat erop gericht is om oudere werknemers zo lang mogelijk • productief, • gemotiveerd en • gezond werkzaam te laten zijn. Definitie

3 Doel: verhogen van de arbeidsparticipatie Middel: fiscale maatregelen / ‘VPL-dossier’ (2005) Resultaat: Bereidheid tot doorwerken tot 65 jaar 2005: 21% 2008: 36% (Bron: NEA) Het beleid van de overheid

4 Netto arbeidsparticipatie (in %) Arbeidsparticipatie ouderen19982008 Mannen 55 – 65 jaar Vrouwen 55 – 65 jaar Totaal 55 – 65 jaar 43 15 29 57 33 45 Bron: CBS Statline 2009

5 Doel: verhogen van de arbeidsparticipatie Middel: verhogen AOW / pensioengerechtigde leeftijd (2009) Bereidheid tot doorwerken na 65 jaar 2008: 12%Mannen: 14% Vrouwen: 9% (Bron: NEA) Het beleid van de overheid

6 - 2001 – 2007: vervroeging van de uittrede-leeftijd / 2/3e stopte eerder dan voorzien - financiële prikkels werken - invloed gezondheidsproblemen - langer leven, langer werken - waarderen is belangrijker dan ontlasten - invloed werkdruk en regelcapaciteit - invloed partner Bron: Nidi 2009 / Tijdschrift voor HRM 2009/3 Wat willen de werknemers?

7 Doorwerken na 60e is wenselijk: Totale economie61 Industrie en landbouw65 Bouwnijverheid58 Handel, horeca en reparatie58 Transport60 Zakelijke dienstverlening75 Zorg en welzijn51 Overige dienstverlening65 Overheid62 Onderwijs52 Bron: OSA Vraag naar arbeid 2008 Wat willen de werkgevers?

8 Typen ouderenbeleid Accepteren van Bevorderen van beperkte inzetbaarheid employability Verversings- strategie Verzorgings- strategie Ontwikkelings- strategie Financiële maatregelen (k.t. / curatief) Begeleidings- maatregelen (l.t. / preventief)

9 Ouderenbeleid in de praktijk Maatregel Teruggang in functie en salaris Aanpassing werktijden Stimuleren cursusdeelname Vrijstellen van overwerk Aanpassing werkplek Aanpassing takenpakket Vrijstelling onregelm. diensten Taakverlichting Deeltijd pre-pensioen Kortere werkweek Extra vrije dagen Najaar 2005 6 20 22 25 27 28 35 41 43 77 Bron: OSA Vraag naar arbeid 2008 N ajaar 2007 5 21 25 23 24 26 23 35 41 45 74

10 aantal CAO’s% werknemers Arbeidsduur - extra vrije dagen8983 - meer adv4845 Ploegenarbeid / onregelmatig werk - geen overwerk6664 - geen nachtarbeid/pl.arbeid10 8 Vervroegde pensionering - VUT4943 - flexibele pensionering8386 - verplicht pensioen < 65 jaar10 4 Regelingen in CAO’s

11 De Commissie Gelijke Behandeling (1) Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd WGB L (1 mei 2004) ‘beleid’ van CGB 1/4 ’04 – 1/1 ’06: Aparte regelingen voor ouderen zijn in strijd met de WGB L (ongerechtvaardigd onderscheid)

12 Waarom een adaptatiebeleid? • Afnemende lichamelijke gezondheid • Grotere herstelbehoefte Verminderde belastbaarheid Factoren: • Aard van het werk* Life events • Regelcapaciteit* Leefstijl • Verblijfsduur in functie

13 De Commissie Gelijke Behandeling (2) ‘Beleid’ van CGB vanaf december ’06: • onderwerp van overleg sociale partners • toetsing op ‘inhoudsvolle wijze’ • verminderen belasting / vergroten belastbaarheid en inzetbaarheid • bewustwording • solidariteit tussen generaties

14 Om een loopbaan te houden 1)dient men oog te hebben voor de onvermijdelijke obsoletie van de mens en daarvoor voorzieningen te treffen 2)moet de werknemer zich voortdurend aanpassen aan veranderende functie- eisen Stelling

15 Typen ouderenbeleid Accepteren van Bevorderen van beperkte inzetbaarheid employability Verzorgings- strategie Ontwikkelings- strategie Adaptatiebeleid Begeleidings- maatregelen (l.t. / preventief)

16 werknemer ontwikkeling werk adaptatie Naar een uitgebalanceerde strategie Ouderenbeleid: ontwikkelingsgerichte arbeidsadaptieve maatregelen maatregelen Uitgangs- situatie t 0 Maatregelen Situatie t 1 match Veran- derende eisen vanuit de markt, techno- logie, samen- leving etc.

17 Voorbeelden van maatregelen in een ‘evenwichtig ouderenbeleid’ = adaptatiebeleid TypeArbeids- adaptatiemaatregelen Ontwikkelingsmaatregelen (werknemersadaptatie) Arbeids-inhoud- functieadaptatie - functiewisseling - loopbaanontwikkeling - vergroting regelcapaciteit Arbeidsom- standigheden - ergonomische aanp. - organisatie v.h. werk n.v.t. Arbeids- voorwaarden - verkorting arbeidstijd - aanpassing werktijden - sabbatsverlof Arbeids-relatie- demotie - deeltijdwerk - herziening arbeidsrelatie Opleiding en ontwikkeling n.v.t.- bij- en omscholing - coaching

18 Conclusie: Ouderenbeleid wijkt in essentie niet af van het ‘gewone’ personeelsbeleid

19 Integratie in het personeelsbeleid • Maatwerk • Onderdeel van de gesprekkencyclus • Belasting – belastbaarheidsbalans • POP: ook voor de oudere werknemer • Adequate leerstrategie • Balans in productiviteit en arbeidskosten

20 De oudere werknemer heeft veel om op terug te kijken de uitdaging is om nog steeds een loopbaan te hebben Statement


Download ppt "Willem de Lange Eindhoven, 30 oktober 2009 Duurzame inzetbaarheid - naar een adaptatiebeleid voor oudere werknemers NIP Collegereeks ‘Tussen seniorentijd."

Verwante presentaties


Ads door Google