De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master Communicatiewetenschap Faculteit der Sociale Wetenschappen Dr. Liesbeth Hermans Student: Jasper Peeters.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master Communicatiewetenschap Faculteit der Sociale Wetenschappen Dr. Liesbeth Hermans Student: Jasper Peeters."— Transcript van de presentatie:

1 Master Communicatiewetenschap Faculteit der Sociale Wetenschappen Dr. Liesbeth Hermans Student: Jasper Peeters

2 Vandaag • Communicatiewetenschap • Masterspecialisaties • Voorbereidende minoren • Toelatingsprocedure • Beroepsperspectieven facebook.com/communicatiewetenschapnijmegen linkedin.com/groups/Communicatiewetenschap-Nijmegen Twitter: @CW-RU

3 Communicatiewetenschap in Nijmegen •Sterk samenhangend programma waarin alles aan bod komt over de werking van media • Kenmerkend voor Nijmegen is dat een gecombineerde gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke benadering centraal staat:  aan de ene kant wordt gekeken naar de individuele verwerking en effecten van mediaboodschappen en  aan de andere kant aandacht is voor de sociale context waarbinnen die mediaboodschappen worden gemaakt en gebruikt.

4 Media & Beïnvloeding Media, Journalistiek & Nieuwsgebruik  Sluiten aan bij werkveld van CW-ers  Belangrijke onderzoeksthema’s Communicatiewetenschap Één Masterdiploma Communicatiewetenschap met keuze uit 2 masterspecialisaties

5

6 Programma

7 Gezamenlijk programma  Wetenschapscommunicatie berichten uit de ivoren toren: schrijven voor een lekenpubliek Merel van Ommen  Onderzoeksmethoden Héléne van Beek

8 Theorie, onderzoek en praktijk naar nieuws en informatie- overdracht  Het professionele handelen van informatieprofessionals/journalisten  De inhoud van het nieuws/informatie  De wijze waarop gebruikers nieuws/informatie verwerken Masterspecialisatie Media, Journalistiek en nieuwsgebruik

9 Programma OnderdeelInhoud TheorieJournalistiek en samenleving in transitie Nieuws als journalistiek product Actuele vraagstukken De informatie-explosie, nieuwsconsumptie, en nieuwsverwerking Internet en sociale media in de journalistiek PraktijkopdrachtPraktijkproject: Onderzoek bij een nieuwsredactie ThesisIndividueel afstudeerproject

10 Theorie 1: Journalistiek en samenleving in transitie Maatschappelijke informatievoorziening (publieke opinie, openbaarheid) Normatieve aspecten van professionele ethiek; diversiteit transparantie de rol van het publiek. 2: Nieuws als journalistiek product Journalism Studies: nieuwsproductie, nieuwsinhoud en nieuwsverwerking

11 Veld: actuele problemen 1: De informatie-explosie, nieuwsconsumptie, en nieuwsverwerking Gevolgen toegenomen beschikbare informatie binnen onze samenleving 2: Internet en sociale media in de journalistiek Gevolgen van internet en sociale media: productie, gebruik en inhoud

12  Praktijkproject: Onderzoek op een nieuwsredactie Student maakt kennis met de dagelijkse praktijk van een nieuwsredactie; observaties, interviews. Onderzoek rond organisatieprobleem. http://nos.nl/op3/video/574138- mensen-hebben-privacyallergie.html Buzzproject regionale media

13 Gastcolleges/workshops door journalisten uit het werkveld

14 Media, Journalistiek en nieuwsgebruik: Thesis/onderzoeksthema’s  Mulltitasken  Geïnformeerde burger (?)  Veranderende rol journalisten  Informatie- overload

15 Thesisthema’s:  Professionaliteit van de beroepsgroep  Innovatie en journalistiek  Effecten van brongebruik/emoties in nieuws etc  Jongeren en nieuws (gebruik en verwerking)  Gevolgen van mulltitasken op verwerking nieuws  Constructie van de werkelijkheid in het nieuws Media, Journalistiek en nieuwsgebruik

16 Thesisonderwerpen:  Beautyblogs: het model voor de journalistiek? Een onderzoek naar motieven om beautyblogs te lezen  Follow the leader Een netwerkanalytisch onderzoek naar het professionele relatienetwerk van journalisten op Twitter  DeBuzz: Burgeroffensief of liever innovatief? Een onderzoek naar de publieksopvattingen over deBuzz en de regionale journalistiek  Burgerbronnen in nieuwsberichten De effecten van verschillende typen burgerbronnen in, en de nabijheid van een nieuwsbericht Van Zonnekoning tot Goddelijke dikkerd Een inhoudsanalyse naar het gebruik van raciale stereotypen in Nederlandse dagbladen Media, Journalistiek en nieuwsgebruik

17 Jireel Verhage Van Zonnekoning tot Goddelijke dikkerd Een inhoudsanalyse naar het gebruik van raciale stereotypen in Nederlandse dagbladen

18 Waar je het allemaal voor doet Aan de slag bij:  Nieuwsmedia, uitgevers  Communicatie- en onderzoeksbureau’s  Overheids- en nonprofitinstellingen  Freelancer; zelfstandig ondernemer  maar ook communicatie bureaus, voorlichting… Of door in de wetenschap:  Research master / PhD

19 Masterspecialisatie Media en Beinvloeding Theorie, onderzoek en praktijk van strategische en persuasieve communicatie -Zowel commerciële als maatschappelijke doelstellingen -Focus op onderliggende processen (hoe werkt het?) -Rol van sociaal-culturele context in het beïnvloedingsproces -Ontwikkelingen in het medialandschap: innovatieve mediatechnologieën (bijv. smartphones en tablets) -Oog voor de “echte wereld”: relevantie voor maatschappij en bedrijfsleven

20 Afsluitende werkstukken Beïnvloeding in entertainment media laten zien als voorbeeld Spel Crunch Time https://www.youtube.com/watch?v=hdVqDkou-VM https://www.youtube.com/watch?v=o2nK89zlHI0 https://www.youtube.com/watch?v=hdVqDkou-VM https://www.youtube.com/watch?v=o2nK89zlHI0 Media, communicatie en beïnvloeding

21 Thema’s OnderdeelInhoud TheoriePersuasion in the social context Beïnvloeding in entertainment-media Actuele vraagstukken Weerstand tegen beïnvloeding Innovaties in marketingcommunicatie PraktijkopdrachtCompany-meets-student ThesisIndividueel afstudeerproject Verder ook: onderzoeksdesign & analyse, wetenschapscommunicatie

22 Theorie 1: Persuasion in the social context 2: Beïnvloeding in entertainment-media •Mediagebruik in sociale context •Sociale beïnvloeding (bijv. via sociale media) •Sociale gevolgen voor individu en maatschappij: collectief wereldbeeld, moraal, identiteit Geïntegreerde vormen van persuasieve communicatie Bijvoorbeeld: Brand placement Advergames Entertainment-education

23 Veld: Actuele vragen 1: Weerstand tegen beïnvloeding Waar beïnvloeding is…is weerstand •Hoe kan de ontvanger geholpen worden om meer weerstand te bieden aan bepaalde boodschappen? •Wat kan de zender (in de boodschap) doen om weerstand ten opzichte van de boodschap te verkleinen? 2: innovaties in marketingcommunicatie Ontwikkelingen in medialandschap: Location-based marketing Augmented reality Behavioral targeting (social media) Viral marketing Etc.

24 Communicatie in de praktijk: Student meets Company Focusgroeponderzoek rond marketing- of organisatieprobleem

25 Thesis Thema’s: -Jonge Consument -Reclamevermijding -Narratieve reclame -Social marketing Media & Beïnvloeding

26 Thesis onderwerpen voorbeelden  Een originele boodschap doet waarderen & communiceren: De invloed van guerrillamarketing op jongeren  Waargenomen effecten van gepersonaliseerde reclame op Facebook door tieners  Kracht van Merkassociaties: Een onderzoek naar processen die een rol spelen bij het tot stand komen van merkassociaties bij jonge consumenten  Before its in fashion its in Vogue, een kwalitatief onderzoek naar verschuivingen binnen de mode-industrie als gevolg van de opkomst van modeblogs.  WIVAH, een onderzoek naar sneakerliefhebbers op online sneakerfora.(Wat Ik Vandaag Aanheb)  The impact of prosocial behavior in television news on children's prosocial behavior

27 Waar je het allemaal voor doet Aan de slag als: •Beleids- of communicatieadviseur •Communicatieonderzoeker •Etc. Of door in de wetenschap: •Research master / PhD

28 Instroom in master communicatiewetenschap •Communicatiewetenschap bachelor Nederlandse Universiteit hebben zonder meer toegang tot beide masterspecialisaties •Overig: afhankelijk van vooropleiding twee routes: 1. Voorbereidende minoren voor specifieke masterspecialisatie [2. Pre-master toelating tot beide masterspecialisaties]

29 Route 1: Voorbereidende minoren Bereidt voor op specifieke masterspecialisatie Voor wie? •Studenten met een verwante WO-bachelor: –Sociale wetenschappen: sociologie, culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, pedagogiek en onderwijskunde, psychologie –Letteren: Communicatie- en Informatiewetenschappen, Geschiedenis*, Nederlands* –Managementwetenschappen: Politicologie* –* alleen masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik

30 Route 1: Voorbereidende minoren •Minoren met omvang van 18-30 ec, afhankelijk van voorkennis: veelal Inleiding in de CW, veldvakken… •Te behalen tijdens eigen bachelor •Toestemming via studieadviseur CW

31 Route 2: Toelatingsprocedure premaster Voorwaarden: –In bezit van WO/HBO bachelordiploma –Voldoen aan wiskunde-eis wiskunde toets is 6 juni 12.45-15.30 http://www.ru.nl/pwo/onderwijs/bachelor/bacheloropleiding/wiskundetoets-hbo/ –Schrijf-eis –Motivatie Ongeveer 25 plekken Eenmalige wiskundetoets en schrijftoets Brief examencommissie: voor 1 juli 2013 •Kopie diploma + cijferlijst (of verklaring) •Bewijsstuk wiskunde-eis •Werkstuk/scriptie of bewijsstuk taaltoets •Motivatiebrief half juli bericht over toelating

32 Route 2: Pre-master (60ec = 1 studiejaar) •Pre-master •Theorie –Inleiding in de CW –Theorieën Mediaboodschappen –Theorieën Media- effecten –Media, Journalistiek en Beleid •Veld –Strategische Communicatie –Media, Cultuur en Gemeenschap •Onderzoek -Methoden van Onderzoek B -Statistiek A + B •Integratie: theorie en onderzoek –Leerproject 2: kwalitatief onderzoek

33 Aansluiting HBO-WO •Grote overgang: - andere manier van denken: know how- know why - veel zelfstudie: discipline •Engelse / Nederlandse literatuur (60 / 40)

34 Waarom Nijmegen? Communicatiewetenschap in Nijmegen: •Master met gedragsgeoriënteerde en maatschappijgeoriënteerde benadering •Goede begeleiding door docenten/korte lijnen •Sterk samenhangend programma •Koppeling praktijk •Goede beoordeling door studenten in Elsevier en Keuzegids •Nijmegen als studentenstad studievereniging

35 Bedankt voor jullie aandacht! •Studieadviseur Esther Marsman: E.Marsman@maw.ru.nl •Verdere informatie? -Neem een brochure mee  -Meer informatie over de opleiding,voorlichtingsactiviteiten en aanmelding vind je op: www.studereninnijmegen.nl www.studereninnijmegen.nl facebook.com/communicatiewetenschapnijmegen linkedin.com/groups/Communicatiewetenschap-Nijmegen Twitter: @CW-RU


Download ppt "Master Communicatiewetenschap Faculteit der Sociale Wetenschappen Dr. Liesbeth Hermans Student: Jasper Peeters."

Verwante presentaties


Ads door Google