De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master Communicatiewetenschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master Communicatiewetenschap"— Transcript van de presentatie:

1 Master Communicatiewetenschap
Faculteit der Sociale Wetenschappen Dr. Liesbeth Hermans Student: Jasper Peeters

2 Vandaag Communicatiewetenschap Masterspecialisaties
Voorbereidende minoren Toelatingsprocedure Beroepsperspectieven facebook.com/communicatiewetenschapnijmegen linkedin.com/groups/Communicatiewetenschap-Nijmegen

3 Communicatiewetenschap in Nijmegen
Sterk samenhangend programma waarin alles aan bod komt over de werking van media Kenmerkend voor Nijmegen is dat een gecombineerde gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke benadering centraal staat: aan de ene kant wordt gekeken naar de individuele verwerking en effecten van mediaboodschappen en aan de andere kant aandacht is voor de sociale context waarbinnen die mediaboodschappen worden gemaakt en gebruikt.

4 Één Masterdiploma Communicatiewetenschap met keuze uit 2 masterspecialisaties
Media & Beïnvloeding Media, Journalistiek & Nieuwsgebruik Sluiten aan bij werkveld van CW-ers Belangrijke onderzoeksthema’s Communicatiewetenschap

5

6 Programma

7 Gezamenlijk programma
Wetenschapscommunicatie berichten uit de ivoren toren: schrijven voor een lekenpubliek Héléne van Beek Merel van Ommen Onderzoeksmethoden

8 Masterspecialisatie Media, Journalistiek en nieuwsgebruik
Theorie, onderzoek en praktijk naar nieuws en informatie- overdracht Het professionele handelen van informatieprofessionals/journalisten De inhoud van het nieuws/informatie De wijze waarop gebruikers nieuws/informatie verwerken

9 Programma Onderdeel Inhoud Theorie
Journalistiek en samenleving in transitie Nieuws als journalistiek product Actuele vraagstukken De informatie-explosie, nieuwsconsumptie, en nieuwsverwerking Internet en sociale media in de journalistiek Praktijkopdracht Praktijkproject: Onderzoek bij een nieuwsredactie Thesis Individueel afstudeerproject

10 Theorie 1: Journalistiek en samenleving in transitie
Maatschappelijke informatievoorziening (publieke opinie, openbaarheid) Normatieve aspecten van professionele ethiek; diversiteit transparantie de rol van het publiek. 2: Nieuws als journalistiek product Journalism Studies: nieuwsproductie, nieuwsinhoud en nieuwsverwerking

11 Veld: actuele problemen 1: De informatie-explosie, nieuwsconsumptie, en nieuwsverwerking
Gevolgen toegenomen beschikbare informatie binnen onze samenleving 2: Internet en sociale media in de journalistiek Gevolgen van internet en sociale media: productie, gebruik en inhoud

12 Praktijkproject: Onderzoek op een nieuwsredactie
Student maakt kennis met de dagelijkse praktijk van een nieuwsredactie; observaties, interviews. Onderzoek rond organisatieprobleem. Buzzproject regionale media

13 Gastcolleges/workshops door journalisten uit het werkveld

14 Media, Journalistiek en nieuwsgebruik: Thesis/onderzoeksthema’s
Mulltitasken Geïnformeerde burger (?) Informatie-overload Veranderende rol journalisten

15 Media, Journalistiek en nieuwsgebruik
Thesisthema’s: Professionaliteit van de beroepsgroep Innovatie en journalistiek Effecten van brongebruik/emoties in nieuws etc Jongeren en nieuws (gebruik en verwerking) Gevolgen van mulltitasken op verwerking nieuws Constructie van de werkelijkheid in het nieuws

16 Media, Journalistiek en nieuwsgebruik
Thesisonderwerpen: Beautyblogs: het model voor de journalistiek? Een onderzoek naar motieven om beautyblogs te lezen Follow the leader Een netwerkanalytisch onderzoek naar het professionele relatienetwerk van journalisten op Twitter DeBuzz: Burgeroffensief of liever innovatief? Een onderzoek naar de publieksopvattingen over deBuzz en de regionale journalistiek Burgerbronnen in nieuwsberichten De effecten van verschillende typen burgerbronnen in, en de nabijheid van een nieuwsbericht Van Zonnekoning tot Goddelijke dikkerd Een inhoudsanalyse naar het gebruik van raciale stereotypen in Nederlandse dagbladen

17 Jireel Verhage Van Zonnekoning tot Goddelijke dikkerd Een inhoudsanalyse naar het gebruik van raciale stereotypen in Nederlandse dagbladen

18 Waar je het allemaal voor doet
Aan de slag bij: Nieuwsmedia, uitgevers Communicatie- en onderzoeksbureau’s Overheids- en nonprofitinstellingen Freelancer; zelfstandig ondernemer maar ook communicatie bureaus, voorlichting… Of door in de wetenschap: Research master / PhD

19 Masterspecialisatie Media en Beinvloeding
Theorie, onderzoek en praktijk van strategische en persuasieve communicatie Zowel commerciële als maatschappelijke doelstellingen Focus op onderliggende processen (hoe werkt het?) Rol van sociaal-culturele context in het beïnvloedingsproces Ontwikkelingen in het medialandschap: innovatieve mediatechnologieën (bijv. smartphones en tablets) Oog voor de “echte wereld”: relevantie voor maatschappij en bedrijfsleven

20 Media, communicatie en beïnvloeding
Afsluitende werkstukken Beïnvloeding in entertainment media laten zien als voorbeeld Spel Crunch Time

21 Thema’s Onderdeel Inhoud Theorie Persuasion in the social context
Beïnvloeding in entertainment-media Actuele vraagstukken Weerstand tegen beïnvloeding Innovaties in marketingcommunicatie Praktijkopdracht Company-meets-student Thesis Individueel afstudeerproject Verder ook: onderzoeksdesign & analyse, wetenschapscommunicatie

22 Theorie 1: Persuasion in the social context
Mediagebruik in sociale context Sociale beïnvloeding (bijv. via sociale media) Sociale gevolgen voor individu en maatschappij: collectief wereldbeeld, moraal, identiteit 2: Beïnvloeding in entertainment-media Geïntegreerde vormen van persuasieve communicatie Bijvoorbeeld: Brand placement Advergames Entertainment-education

23 Veld: Actuele vragen 1: Weerstand tegen beïnvloeding
Waar beïnvloeding is…is weerstand Hoe kan de ontvanger geholpen worden om meer weerstand te bieden aan bepaalde boodschappen? Wat kan de zender (in de boodschap) doen om weerstand ten opzichte van de boodschap te verkleinen? 2: innovaties in marketingcommunicatie Ontwikkelingen in medialandschap: Location-based marketing Augmented reality Behavioral targeting (social media) Viral marketing Etc.

24 Communicatie in de praktijk: Student meets Company
Focusgroeponderzoek rond marketing- of organisatieprobleem

25 Media & Beïnvloeding Thesis Thema’s: Jonge Consument Reclamevermijding Narratieve reclame Social marketing

26 Thesis onderwerpen voorbeelden
Een originele boodschap doet waarderen & communiceren: De invloed van guerrillamarketing op jongeren Waargenomen effecten van gepersonaliseerde reclame op Facebook door tieners Kracht van Merkassociaties: Een onderzoek naar processen die een rol spelen bij het tot stand komen van merkassociaties bij jonge consumenten Before its in fashion its in Vogue, een kwalitatief onderzoek naar verschuivingen binnen de mode-industrie als gevolg van de opkomst van modeblogs. WIVAH, een onderzoek naar sneakerliefhebbers op online sneakerfora.(Wat Ik Vandaag Aanheb) The impact of prosocial behavior in television news on children's prosocial behavior

27 Waar je het allemaal voor doet
Aan de slag als: Beleids- of communicatieadviseur Communicatieonderzoeker Etc. Of door in de wetenschap: Research master / PhD

28 Instroom in master communicatiewetenschap
Communicatiewetenschap bachelor Nederlandse Universiteit hebben zonder meer toegang tot beide masterspecialisaties Overig: afhankelijk van vooropleiding twee routes: 1. Voorbereidende minoren voor specifieke masterspecialisatie [2. Pre-master toelating tot beide masterspecialisaties]

29 Route 1: Voorbereidende minoren
Bereidt voor op specifieke masterspecialisatie Voor wie? Studenten met een verwante WO-bachelor: Sociale wetenschappen: sociologie, culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, pedagogiek en onderwijskunde, psychologie Letteren: Communicatie- en Informatiewetenschappen, Geschiedenis*, Nederlands* Managementwetenschappen: Politicologie* * alleen masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik 29

30 Route 1: Voorbereidende minoren
Minoren met omvang van ec, afhankelijk van voorkennis: veelal Inleiding in de CW, veldvakken… Te behalen tijdens eigen bachelor Toestemming via studieadviseur CW 30

31 Route 2: Toelatingsprocedure premaster
Voorwaarden: In bezit van WO/HBO bachelordiploma Voldoen aan wiskunde-eis wiskunde toets is 6 juni Schrijf-eis Motivatie Ongeveer 25 plekken Eenmalige wiskundetoets en schrijftoets Brief examencommissie: voor 1 juli 2013 Kopie diploma + cijferlijst (of verklaring) Bewijsstuk wiskunde-eis Werkstuk/scriptie of bewijsstuk taaltoets Motivatiebrief half juli bericht over toelating 31

32 Route 2: Pre-master (60ec = 1 studiejaar)
Theorie Inleiding in de CW Theorieën Mediaboodschappen Theorieën Media-effecten Media, Journalistiek en Beleid Veld Strategische Communicatie Media, Cultuur en Gemeenschap Onderzoek - Methoden van Onderzoek B - Statistiek A + B Integratie: theorie en onderzoek Leerproject 2: kwalitatief onderzoek

33 Aansluiting HBO-WO Grote overgang: - andere manier van denken: know how- know why - veel zelfstudie: discipline Engelse / Nederlandse literatuur (60 / 40)

34 Waarom Nijmegen? Communicatiewetenschap in Nijmegen:
Master met gedragsgeoriënteerde en maatschappijgeoriënteerde benadering Goede begeleiding door docenten/korte lijnen Sterk samenhangend programma Koppeling praktijk Goede beoordeling door studenten in Elsevier en Keuzegids Nijmegen als studentenstad studievereniging

35 Bedankt voor jullie aandacht!
Studieadviseur Esther Marsman: Verdere informatie? Neem een brochure mee  Meer informatie over de opleiding,voorlichtingsactiviteiten en aanmelding vind je op: facebook.com/communicatiewetenschapnijmegen linkedin.com/groups/Communicatiewetenschap-Nijmegen


Download ppt "Master Communicatiewetenschap"

Verwante presentaties


Ads door Google