De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 17 MAART 2005

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 17 MAART 2005"— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 17 MAART 2005

2 Resultaten 2004 2003 2002 Direct rendement 7,7% 8,3% 10,1%
Indirect rendement 5,1% 6,6% 4,4% Totaalrendement 12,8% 14,9% 14,5% Intrinsieke waarde (per ultimo boekjaar) 16,14 15,43 14,65 Intrinsieke waarde (idem, excl. dividend) 14,97 14,31 13,56 Resultaat na belastingen (in $, per aandeel) 1,88 2,07 1,90 Operationeel beleggingsresultaat na belastingen (in $, per aandeel) 1,13 1,16 1,33 Dividend (in $, per aandeel) 1,17* 1,12 1,09 Bezettingsgraad (per ultimo boekjaar) 96,8% 96,6% 97,6% * Voorgesteld keuzedividend

3 2004 in beeld Economie Verenigde Staten DIM portefeuille en aandeel
Groei ? Werkeloosheid ? $ % Deficit Consumentenvertrouwen ? Kapitaal OG Markt DIM portefeuille en aandeel Waardering Goedkopere financiering Acquisities Koers Verhandelbaarheid Premie !

4 Golden Park Village Buford, Georgia
Aangekocht op 1 juni 2004 voor $ 9,5 miljoen Bouwjaar: 2000 Verhuurbare oppervlakte: m2 Bezettingsgraad: 100% ( ) Hoofdhuurders: Publix Supermarkets (65% van de oppervlakte; huur-overeenkomst tot februari 2020), Blockbuster Video (5%)

5 The Vineyards at Chateau Elan Braselton, Georgia
Aangekocht op 29 juni 2004 voor $ 13,3 miljoen Bouwjaar: 2002 Verhuurbare oppervlakte: m2 Bezettingsgraad 97,4% ( ) Hoofdhuurders: Publix Supermarkets (56% van de oppervlakte; huurovereen-komst tot januari 2023), Blockbuster Video (5%)

6 Grayson Village Loganville, Georgia
Aangekocht op 14 december 2004 voor $ 13,3 miljoen Bouwjaar: 2002 Verhuurbare oppervlakte: m2 Bezettingsgraad 93,7% ( ) Hoofdhuurders: Publix Supermarkets (53% van de oppervlakte; huurovereen-komst tot januari 2022), Washington Mutual Bank (5%)

7 The Shops at Lake Tuscaloosa Tuscaloosa, Alabama
Aangekocht op 22 december 2004 voor $ 10,5 miljoen Bouwjaar: 2003 Verhuurbare oppervlakte: m2 Bezettingsgraad 97,9% ( ) Hoofdhuurders: Publix Supermarkets (71% van de oppervlakte; huurover- eenkomst tot december 2023) en Movie Gallery (6%)

8 Winst-en-verliesrekening
$’000 2004 2003* 2002* Nettohuuropbrengsten 21.327 20.271 19.698 Totaal lasten incl. verschuldigde vennootschapsbelasting 14.079 13.408 12.203 Operationeel beleggingsresultaat na belastingen 7.248 6.863 7.495 Herwaarderingsresultaat na belastingen 4.818 5.410 3.225 Nettowinst na belastingen 12.066 12.273 10.720 Nettowinst per aandeel ($) 1,88 2,07 1,90 Operationeel beleggingsresultaat per aandeel ($) 1,13 1,16 1,33 Herwaarderingsresultaat per aandeel ($) 0,75 0,91 0,57 * De vergelijkende cijfers zijn aangepast in verband met de in 2004 doorgevoerde stelselwijzigingen

9 Balans $’000 31-12-04 31-12-03* 31-12-02* Beleggingen 305.678 258.514
Vorderingen 2.726 2.107 1.943 Overige activa 4.446 6.299 12.616 Totaal activa Eigen vermogen 95.545 83.642 Voorzieningen 7.317 5.874 4.232 Langlopende schulden Kortlopende schulden 25.334 17.796 17.924 Totaal passiva * De vergelijkende cijfers zijn aangepast in verband met de in 2004 doorgevoerde stelselwijzigingen

10 Kwaliteit van de portefeuille
Soort huurders per Grote nationale en regionale huurders 77,3% Leegstand 3,2% Lokale huurders 19,5%

11 Kwaliteit van de portefeuille
Financiering portefeuille per Eigen vermogen 35% Vreemd vermogen 65%

12

13 Dividendbeleid en -voorstel
8% van de intrinsieke waarde begin boekjaar keuzedividend Dividendvoorstel $ 1,17 contant of stock ex-dividenddatum maart 2005 einde keuzeperiode april betaalbaarstelling dividend 18 april

14 Vooruitzichten 2005* Nettowinst per aandeel $ 1,80 tot $ 2,20, waaronder een operationeel beleggings-resultaat per aandeel van minimaal $ 1,18 Dividenduitkering in $1,20 per aandeel Op basis van de huidige portefeuille en geldende inzichten, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden

15 Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 17 MAART 2005"

Verwante presentaties


Ads door Google