De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 17 MAART 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 17 MAART 2005."— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 17 MAART 2005

2 2 Resultaten 200420032002 Direct rendement7,7%8,3%10,1% Indirect rendement5,1%6,6%4,4% Totaalrendement12,8%14,9%14,5% Intrinsieke waarde (per ultimo boekjaar)16,1415,4314,65 Intrinsieke waarde (idem, excl. dividend)14,9714,3113,56 Resultaat na belastingen (in $, per aandeel)1,882,071,90 Operationeel beleggingsresultaat na belastingen (in $, per aandeel) 1,131,161,33 Dividend (in $, per aandeel)1,17*1,121,09 Bezettingsgraad (per ultimo boekjaar)96,8%96,6%97,6% * Voorgesteld keuzedividend

3 3 •Economie Verenigde Staten –Groei ? –Werkeloosheid ? –$ –% –Deficit –Consumentenvertrouwen ? –Kapitaal –OG Markt 2004 in beeld •DIM portefeuille en aandeel –Waardering –Goedkopere financiering –Acquisities –Koers –Verhandelbaarheid –Premie !

4 4 Golden Park Village Buford, Georgia •Aangekocht op 1 juni 2004 voor $ 9,5 miljoen •Bouwjaar: 2000 •Verhuurbare oppervlakte: 6.386 m 2 •Bezettingsgraad: 100% (01-01-2005) •Hoofdhuurders: Publix Supermarkets (65% van de oppervlakte; huur- overeenkomst tot februari 2020), Blockbuster Video (5%)

5 5 •Aangekocht op 29 juni 2004 voor $ 13,3 miljoen •Bouwjaar: 2002 •Verhuurbare oppervlakte: 7.343 m 2 •Bezettingsgraad 97,4% (01.01.2005) •Hoofdhuurders: Publix Supermarkets (56% van de oppervlakte; huurovereen- komst tot januari 2023), Blockbuster Video (5%) The Vineyards at Chateau Elan Braselton, Georgia

6 6 Grayson Village Loganville, Georgia •Aangekocht op 14 december 2004 voor $ 13,3 miljoen •Bouwjaar: 2002 •Verhuurbare oppervlakte: 7.725 m2 •Bezettingsgraad 93,7% (01.01.2005) •Hoofdhuurders: Publix Supermarkets (53% van de oppervlakte; huurovereen- komst tot januari 2022), Washington Mutual Bank (5%)

7 7 •Aangekocht op 22 december 2004 voor $ 10,5 miljoen •Bouwjaar: 2003 •Verhuurbare oppervlakte: 5.801 m 2 •Bezettingsgraad 97,9% (01.01.2005) •Hoofdhuurders: Publix Supermarkets (71% van de oppervlakte; huurover- eenkomst tot december 2023) en Movie Gallery (6%) The Shops at Lake Tuscaloosa Tuscaloosa, Alabama

8 8 Winst-en-verliesrekening $’00020042003*2002* Nettohuuropbrengsten21.32720.27119.698 Totaal lasten incl. verschuldigde vennootschapsbelasting14.07913.40812.203 Operationeel beleggingsresultaat na belastingen7.2486.8637.495 Herwaarderingsresultaat na belastingen4.8185.4103.225 Nettowinst na belastingen12.06612.27310.720 Nettowinst per aandeel ($)1,882,071,90 Operationeel beleggingsresultaat per aandeel ($)1,131,161,33 Herwaarderingsresultaat per aandeel ($)0,750,910,57 * De vergelijkende cijfers zijn aangepast in verband met de in 2004 doorgevoerde stelselwijzigingen

9 9 Balans $’00031-12-0431-12-03*31-12-02* Beleggingen305.678258.514224.510 Vorderingen2.7262.1071.943 Overige activa4.4466.29912.616 Totaal activa312.850266.920239.069 Eigen vermogen105.73195.54583.642 Voorzieningen7.3175.8744.232 Langlopende schulden174.468147.705133.271 Kortlopende schulden25.33417.79617.924 Totaal passiva312.850266.920239.069 * De vergelijkende cijfers zijn aangepast in verband met de in 2004 doorgevoerde stelselwijzigingen

10 10 Kwaliteit van de portefeuille Soort huurders per 31-12-2004 Grote nationale en regionale huurders 77,3%Leegstand 3,2%Lokale huurders 19,5%

11 11 Financiering portefeuille per 31-12-2004 Eigen vermogen 35% Vreemd vermogen 65% Kwaliteit van de portefeuille

12 12

13 13 Dividendbeleid en -voorstel •Dividendbeleid –8% van de intrinsieke waarde begin boekjaar –keuzedividend •Dividendvoorstel –$ 1,17 contant of stock –ex-dividenddatum 21 maart 2005 –einde keuzeperiode 4 april 2005 –betaalbaarstelling dividend 18 april 2005

14 14 Vooruitzichten 2005* •Nettowinst per aandeel $ 1,80 tot $ 2,20, waaronder een operationeel beleggings- resultaat per aandeel van minimaal $ 1,18 •Dividenduitkering in 2006 $1,20 per aandeel •Op basis van de huidige portefeuille en geldende inzichten, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden

15 Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 17 MAART 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google