De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 24 MAART 2004

Verwante presentaties


Presentatie over: "ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 24 MAART 2004"— Transcript van de presentatie:

1 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 24 MAART 2004

2 Resultaten in vogelvlucht
2003 2002 2001 Direct rendement 8,8% 9,8%* Indirect rendement 4,9% 2,1% 4,0% Totaalrendement 13,7% 11,9% 12,8% Intrinsieke waarde (excl. dividend) 14,66 14,03 13,59 Intrinsieke waarde (incl. dividend) 15,78 15,12 14,63 Resultaat na belastingen (in USD, per aandeel) 1,27 1,35 1,17 Dividend (in USD, per aandeel) 1,12** 1,09 1,04 Bezettingsgraad (per ) 96,6% 97,6% 98,1% * Excl. effect van de belastingbate uit voorgaande jaren 8,7% ** Voorgesteld keuzedividend

3 2003 in beeld Economie Verenigde Staten DIM portefeuille en aandeel
Groei Werkeloosheid $ % Deficit Consumentenvertrouwen Kapitaal OG Markt DIM portefeuille en aandeel Waardering Goedkopere financiering Acquisities Koers Verhandelbaarheid Discount

4 Keith Bridge Commons Cumming, Georgia
Aangekocht op 27 februari 2003 voor USD 12,0 miljoen Bouwjaar: 2002 Verhuurbare oppervlakte: m2 Bezettingsgraad: 75,1% bij aankoop; 87,4% per Hoofdhuurder: Kroger (57% van de oppervlakte), huurovereenkomst tot 2022

5 Sunrise Town Center Sunrise, Florida
Aangekocht op 12 maart 2003 voor USD 13,97 miljoen Bouwjaar: 1989 Verhuurbare oppervlakte: m2 Bezettingsgraad per ,5% Hoofdhuurders: L.A. Fitness (40,5% van de oppervlakte) en Office Depot (18,8%)

6 Winst-en-verliesrekening
$’000 2003 2002 2001 Nettohuuropbrengsten 20.836 20.049 20.106 Financieringslasten – netto Afschrijvingen - 507 - 697 - 685 Beheerkosten - 861 - 733 -565 Totaal lasten Resultaat voor belastingen 8.294 7.471 6.949 Vennootschapsbelasting - 799 163 - 621 Nettowinst 7.495 7.634 6.328 Netto herwaarderingsresultaat 4.202 1.614 2.861 Totaalresultaat 11.697 9.248 9.189 Nettowinst per aandeel ($) 1,27 1,35 1,17 Indirect resultaat per aandeel ($) 0,71 0,29 0,53 Totaalresultaat per aandeel ($) 1,98 1,64 1,70

7 Balans $’000 31-12-03 31-12-02 31-12-01 Beleggingen 260.691 226.946
Vorderingen 2.107 1.943 2.007 Overige activa 6.479 13.127 6.697 Totaal activa Eigen vermogen 97.670 86.343 80.095 Kortlopende schulden 17.796 17.924 18.107 Langlopende schulden Voorzieningen 6.106 4.478 3.613 Totaal passiva

8 Kwaliteit van de portefeuille
Soort huurders per Grote nationale en regionale huurders 78,3% Leegstand 3,4% Lokale huurders 18,3%

9 Kwaliteit van de portefeuille
Financiering portefeuille per Eigen vermogen 37% Vreemd vermogen 63%

10 Kwaliteit van de portefeuille

11 Dividendbeleid en -voorstel
8% van de intrinsieke waarde begin boekjaar keuzedividend Dividendvoorstel 2003 USD 1,12 contant of stock ex-dividenddatum 26 maart 2004 einde keuzeperiode 8 april 2004 betaalbaarstelling dividend 20 april 2004

12 Nieuwe aandelen

13 Vooruitzichten 2004* Direct rendement 8 à 10%
Indirect rendement 1 à 3% Per saldo totaalrendement 9 à 13% Dividenduitkering 2005: $ 1,17 per aandeel * Op basis van de huidige portefeuille en geldende inzichten, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden en op basis van de in 2003 geldende verslaggeving regels

14 Corporate Governance Karakteristiek DIM Vastgoed Corporate Governance
Beleggingsinstelling (Wtb) Financieel product Extern management door DIM B.V. Helder beleggingsprofiel en transparante structuur: VS onroerend goed, stabiel rendement, 8% + 4%, laag risico, beursnotering Toezicht door raad van commissarissen Toezicht door Autoriteit Financiële Markten Prioriteitsaandelen Tabaksblat toepassen voorzover passend en mogelijk

15 Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 24 MAART 2004"

Verwante presentaties


Ads door Google