De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ilonka Boomsma Brenda Kouwenhoven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ilonka Boomsma Brenda Kouwenhoven"— Transcript van de presentatie:

1 Ilonka Boomsma Brenda Kouwenhoven
Zingeving en trauma Ilonka Boomsma Brenda Kouwenhoven

2 Opbouw workshop Inleiding Oefening
Theorie: trauma, verschil type1/type2; gevolgen Zingeving in therapie: Betekenis van klachten Zin van het leven na trauma Wat heeft het opgeleverd Zingeving therapeut Oefenen casuïstiek

3 geheimoefening

4 Viktor E. Frankl De zin van het bestaan
….“Lijden vormt een onuitwisbaar deel van het leven, evenals het noodlot en de dood. Zonder lijden en dood is het leven van de mens onvolledig. De wijze waarop de mens zijn noodlot en alle daaruit voortvloeiend lijden aanvaardt, de wijze waarop hij zijn kruis draagt, biedt hem ruimschoots de gelegenheid om- zelfs onder de moeilijkste omstandigheden- een diepere betekenis te geven aan zijn leven… (blz. 88)

5 …. …”Niet ieder conflict hoeft per definitie neurotisch van aard te zijn. Een bepaalde hoeveelheid conflicten is normaal en zelfs gezond. Ook lijden is niet steeds een pathologisch verschijnsel, lijden is soms veeleer een menselijke prestatie dan een neurotisch symptoom, vooral wanneer het lijden voortkomt uit existentiële frustratie”…(blz. 129)

6 …. ..”Ik herinner mij een persoonlijke ervaring. Haast huilend van pijn (ik had mijn voeten stuk en beurs gelopen in mijn kapotte schoenen) strompelde ik kilometers lang voort in de rij gevangenen,……….Ik dwong mezelf aan iets anders te denken. Plotseling zag ik mezelf op het podium staan van een goed verlichte, behaaglijk warme intieme collegezaal. Voor mij zat een aandachtig publiek in gemakkelijke fauteuils. Ik hield een lezing over de psychologie van het concentratiekamp…( blz. 95)

7 Trauma Schokkende gebeurenis Intens gevoel van machteloosheid
Ontwrichting van het leven Intense angst,

8 Historie theorievorming
Oorlogstrauma’s Trauma’s tgv seksueel geweld ( in de jeugd)

9 Reacties op trauma’s verbijstering, ongeloof
Afwisseling herbeleven en ontkenning Diversiteit van psychische en lichamelijke klachten In gunstige gevallen: doorwerking of acceptatie

10 Gevolgen Trauma Herbeleven Vermijden Fysieke arousal acceptatie

11 Type 1 trauma (Terr, 1991) Eenmalige traumatische gebeurtenis

12 Type 2 trauma (Terr, 1991) Langdurig herhaaldelijk misbruik (traumatische ervaring)

13 Verschil tussen trauma op kinderleeftijd en op volwassen leeftijd.
Misbruik door iemand van wie het kind afhankelijk is Eventueel langdurig en herhaald Persoonlijkheidsontwikkeling is nog niet voltooid Steun en herkenning ontbreekt

14 Omgangsstrategie van volwassenen na trauma
Het vinden van een oorzaak Vergelijken met anderen Isolatie: beperken betekenis Veiligheidsmaatregelen Zoeken van emotionele steun Cursus zelfverdediging etc.

15 Omgangsstrategie kind (afhankelijk van leeftijd)
(veelal beperkter) Ontkenning Dissociatie

16 Gevolgen van trauma in de jeugd
Posttraumatische stressstoornis Dissociatieve verschijnselen eetproblemen Stoornissen in de impulscontrole (alcohol, automutilatie, ..) Depressie Angststoornis Relatieproblemen slaapstoornissen Persoonlijkheidsstoornis combinatie van deze

17 Posttraumatische stressstoornis eventueel chronisch en met verlaat begin
Hyperactiviteit: spanningsklachten Herbeleven: nachtmerries, flash-backs Vervlakking: depersonalisatie, derealisatie, dissociatieve verschijnselen, bewuste vermijding

18 Gevolgen type 1 en type 2 trauma
Type 1: PTSS, fobie Type 2 trauma: Persoonlijkheidsstoornissen, ernstige dissociatieve stoornissen, combinatie.

19 Stelling Behandeling zonder het thema zingeving/ betekenis een plaats te geven heeft veel minder waarde

20 Zingeving en Trauma Betekenis/ zin van klachten
Zingeving van het leven na een trauma Zin/ betekenis van het trauma Zingeving/betekenis voor hulpverleners

21 Symptoom: herbeleven Therapiedoel: Verleden plaats geven
Scheiden heden/verleden Betekenis/zin herbeleving

22 Symptoom:Vermijden Therapiedoel: Betekenis/zin benoemen
Overlevingsmechanisme

23 Symptoom: Slachtofferpositie
Therapiedoel: Cognitieve herstucturering Positief labelen Aandacht positie in gezin en in maatschappij Zin/onzin positie

24 Symptoom: Laag zelfbeeld
Therapiedoel: Zelfzorg verbeteren Zin van het leven

25 Symptoom: Onteigenen van het lichaam
Therapiedoel: Lichaam toe-eigenen: PMT Betekenis onteigening/ overlevingsmechanisme

26 Symptoom: Isolement, leven met geheim
Therapiedoel: Delen met lotgenoten Verandering betekenis Niet te veel individualiseren Aandacht voor maatschappelijke positie/ machtsverschillen Aandacht voor socialisatie Ruimere keuzemogelijkheden

27 Symptoom: Langdurige machteloosheid Overleving: bevriezen, dissociëren Contact lichaam/hoofd wordt verstoord Therapiedoel: Contact herstellen hoofd/emoties/lichaam Leren controle hervinden over eigen leven Zin oplossings- en overlevingsmechanisme Bronnen van inspiratie/zingeving

28 video

29 Wat staat de zin van het leven in de weg?
Verloren eigenwaarde? Lijf ontnomen? ( bv. Onbegrepen lich. Klachten) Geschaad vertrouwen? Vermogen lief te hebben dat geschaad is?

30 Video

31 Wat heeft het je ook geleerd?
Laatste fase – moeilijkste Dat ik een betere moeder ben Belang van respect voor anderen Dát ik nog leef/ kan genieten Dat ik niet waardeloos/ vies ben Dat ik weer voel Dat ik niet afgewezen wordt als ik mijn geheim prijsgeef.

32 Video

33 Zingeving hulpverlener
Secundaire traumatisering Woede verdragen Eigen socialisatie Voorwaarden: Goed thuisfront Iets dat je eruit tilt relativering

34 Literatuur Judith Herman: “Trauma en Herstel”, wereldbibliotheek, 1993. Viktor E. Frankl:”De zin van het bestaan”. Ad Donker, Rotterdam, 9e druk 2005.

35 Ilonka Boomsma Brenda Kouwenhoven
Zingeving en trauma Ilonka Boomsma Brenda Kouwenhoven


Download ppt "Ilonka Boomsma Brenda Kouwenhoven"

Verwante presentaties


Ads door Google