De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5/07/2014 1 Presentatie van het project Versie1.6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5/07/2014 1 Presentatie van het project Versie1.6."— Transcript van de presentatie:

1 5/07/2014 Student@Work 1 Presentatie van het project Versie1.6

2 Student@Work 2 De opdracht 05/07/2014

3 Student@Work 3 Inhoudsopgave 1.RSZ 2.Algemene context 3.Werkgevers context 4.Studenten context

4 05/07/2014Student@Work 4 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: een moderne overheidsinstelling

5 5/07/2014Student@Work 5 1. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: missie • OISZ – paritair beheer • Missie: – Sociale opdracht: • De RSZ vervult een sociale rol. Hij werkt sinds 1945 in een sociaal-economische omgeving die voortdurend in ontwikkeling is en waarborgt een goede financiering en een modern beheer van het stelsel van sociale zekerheid van werknemers. Dit stelsel richt zich tot de actieve en niet-actieve werknemers en hun familie en vormt het belangrijkste stelsel inzake sociale bescherming in België. – Drie fundamentele waarden: • Openheid • Vertrouwen • Vernieuwing

6 05/07/2014Student@Work 6 2. Kerncijfers RSZ • Aantal medewerkers: 1.400 • Budget: 163 miljoen EUR (70 miljoen IT) • Aantal werkgevers/klanten: ± 238.000 • Aantal werknemerslijnen: 3,5 miljoen • Inning van de bijdragen: ± 45 miljard EUR • Rijkstoelage: ± 8,1 miljard EUR • Alternatieve Financiering (AF): ± 10,8 miljard EUR

7 05/07/2014Student@Work 7 3. Verantwoordelijkheden • Zes prioritaire verantwoordelijkheden: – inning en verdeling van de sociale bijdragen en het verzekeren van het financieel beheer; – inzameling en verspreiding van loon en arbeidstijdgegevens nodig voor het bepalen van de rechten van de sociaal verzekerden; – informatieve ondersteuning aan werkgevers, sociaal secretariaten en dienstverleners; – de consolidatie en het verder uitbouwen van het e-government van de sociale zekerheid; – adviserende en beleidsvoorbereidende rol, in overleg met de sociale partners; – resultaat- en kwaliteitsgerichte uitvoering van de eigen taken, alsook van de externe en interne relaties.

8 05/07/2014Student@Work 8 4. Processen

9 05/07/2014 Student@Work 9 Video : Micro-trottoir

10 05/07/2014 Student@Work 10 Inhoudsopgave 1.RSZ 2.Algemene context 3.Werkgevers context 4.Studenten context

11 05/07/2014 Student@Work 11 Voor 2010  # studenten: 392.267  # dagen studentenarbeid: 7,3 miljoen  Loonmassa: 493 miljoen EUR  Privésector: 96 %  Interim: 36 %

12 De Tewerkstelling van studenten Toepassingsgebied  De notie "Student": niet éénduidig gedefinieerd  In principe iedereen die als dusdanig is ingeschreven in een onderwijsinstelling  Wel bepalingen over wie NIET als student kan aangeworven worden:  De studenten die sedert meer dan 12 maanden werken ;  De studenten, jonger dan 15 jaar en of studenten jonger dan 16 jaar die minstens niet de twee eerste jaren van het voltijds secundair onderwijs hebben gevolgd;  De jongeren die niet onderworpen zijn aan de schoolplicht, die een leerovereenkomst voor middenstandsopleiding hebben, een vormingsovereenkomst voor ondernemingshoofd, evenals studenten die wachtuitkeringen krijgen in de hoedanigheid van deeltijdse student;  De studenten die bij wijze van stage niet vergoede werken uitvoeren, die deel uitmaken van hun studieprogramma 5/07/2014 Student@Work 12

13 De student en de beperkte onderwerping aan de sociale zekerheid  Studenten in principe verplicht onderworpen aan de sociale zekerheid( d.w.z. storting van werkgeversbijdragen à de sociale zekerheid en inhouding van persoonlijke bijdragen op de lonen)  Beperkte onderwerping ( of betaling van een zogenaamde "solidariteitsbijdrage") mits naleving van enkele voorwaarden 05/07/2014 Student@Work 13 Student@Work 13

14 De student en de beperkte onderwerping aan de sociale zekerheid (vervolg)  Huidige situatie:  Tijdens "de grote schoolvakantie" ( juli- augustus-september)  Niet meer dan 23 dagen tewerkgesteld zijn gedurende de schoolvakanties ( juli-augustus- september)  23 dagen bij dezelfde hetzij bij meerdere werkgevers  Effectief gepresteerde dagen en uren gedurende de overeenkomst, maar eveneens niet effectief gepresteerde doch wel vergoede dagen en uren  Bijdrage van 7,51%  Buiten de grote schoolvakantie ( T1-T2-T3)  Prestaties tijdens de duur van de overeenkomst  Maximum 23 dagen ( effectief gepresteerde dagen en niet effectief gepresteerde, doch wel vergoede dagen)  Bijdragevoet van 12, 51 %  Overeenkomst voor tewerkstelling als student: 6 maanden  Nieuwe situatie ( vanaf 2012)  Nog steeds sprake van een beperkte onderwerping  Geen onderscheid meer tussen twee periodes: 50 dagen  Toepassing van een uniforme bijdragevoet van 8,13%  Mits naleving van bepaalde voorwaarden  Overeenkomst voor tewerkstelling als student: 12 maanden 05/07/2014 Student@Work 14

15 05/07/2014 Student@Work 15 De opdracht

16 05/07/2014 Student@Work 16 Uitwerking Portaal "Student@Work"  Productie: 1 oktober 2011 Toepassing "Student@Work - 50 days"  Productie: 1 december 2011

17 05/07/2014 Student@Work 17 2 doelgroepen • Zekerheid bieden aan …

18 05/07/2014 Student@Work 18 Student: Consultatie 50 days

19 05/07/2014 Student@Work 19 Attest voor de werkgever

20 05/07/2014 Student@Work 20 Werkgever: consultatie (facultatief)

21 05/07/2014 Student@Work 21 Garantie voor werkgever  Automatische feedback in Dimona  Werkgever krijgt garantie dat de geplande dagen in Dimona binnen het contingent vallen.

22 05/07/2014 Student@Work 22 Inhoudsopgave 1.RSZ 2.Algemene context 3.Werkgevers context 4.Studenten context

23 05/07/2014 Student@Work 23

24 05/07/2014 Student@Work 24 Werkgever: Dimona-aangifte  Alle bestaande kanalen blijven behouden;  Alle bestaande regels en voorschriften inzake Dimona blijven bestaan.

25 05/07/2014 Student@Work 25 Aanpassing op de Dimona-aangifte • Vanaf 01/12/2011 • De Dimona-aangifte van studenten kan gebeuren in periodes van kwartaalgrenzen (datum van en tot) met aanduiding van aantal dagen van tewerkstelling. • Of kan gebeuren in dagaangiftes

26 05/07/2014 Student@Work 26 Twee manieren voor Dimona-aangifte (1) • Periode - aangifte

27 05/07/2014 Student@Work 27 Twee manieren voor Dimona-aangifte (2) • Dagaangifte

28 05/07/2014 Student@Work 28 Impact op het Glossarium (1) Modifications Batch (2011/3) • IN en UPDATE aangiftes voor een STU: – Nieuwe zone PlannedDaysNbr (01017) • Nieuwe anomalie codes die hieraan gelinkt zijn (niet toegelaten, niet geldig en niet aanwezig) – Nieuwe anomalieën voor de overschrijding van een kwartaal • Aantal dagen groter dan het aantal dagen dat de periode telt • Begindatum en einddatum moeten binnen hetzelfde kwartaal vallen • STX - aangifte: geen aanpassingen

29 05/07/2014 Student@Work 29 Info na de Dimona-aangifte • Contingentfeedback:  Niet-blokkerende anomalie indien een aangifte het contingent overschrijdt.

30 05/07/2014 Student@Work 30 Impact op het Glossarium (2) Contingentfeedback Batch (2011/3) • Nieuwe anomalie betreffende de blok NaturalPerson: Overschrijding van het contingent – Niet – blokkerende anomalie; – Bijkomende informatie omtrent het aantal dagen in overschrijding in de notificatie.

31 05/07/2014 Student@Work 31 Garantie voor werkgever  Automatische feedback;  Werkgever krijgt garantie dat de geplande dagen binnen het contingent vallen.

32 05/07/2014 Student@Work 32

33 05/07/2014 Student@Work 33 Doel van DmfA • Link met de berekening van het contingent 1)Dimona: aantal geplande dagen 2)DmfA: Eventuele correctie eens de effectief gepresteerde dagen gekend • Signaal naar werkgevers indien aantal dagen DmfA en Dimona verschillend zijn.

34 05/07/2014 Student@Work 34 Invloed van DmfA op contingent •Er gebeurt een automatische rechtzetting van het contingent als het aantal dagen in de DmfA-aangifte niet overeenkomt met de initiële aangifte in Dimona. Dit rekening houdend met de vooropgestelde regels. – Indien een contract binnen 1 kwartaal valt => rechtzetting bij ontvangst van de DmfA dat kwartaal – Indien een contract over meerdere trimesters loopt => dan rechtzetting op basis van alle DmfA's van de betrokken kwartalen

35 05/07/2014 Student@Work 35 Detailbeeld van student

36 05/07/2014 Student@Work 36 Invloed van DmfA op het contingent • Overschrijding in Dimona – Om aanspraak te kunnen maken op dagen van het contingent, moet de werkgever deze dagen aangeven in Dimona; – Geeft een werkgever in Dimona meer dagen aan dan er resten van het contingent, dan is dit een geldige Dimona, maar krijgt hij een waarschuwing dat hij de student voor deze extra dagen onder gewone bijdragen moet aangeven in DmfA.

37 05/07/2014 Student@Work 37 Invloed van DmfA op het contingent • Overschrijding in DmfA -Op basis van de info die de werkgever krijgt in Dimona, weet hij welke dagen hij onder solidariteitsbijdrage moet aangeven en welke onder gewone werknemersbijdragen. -Geeft hij meer dagen aan onder solidariteitsbijdragen dan toegestaan, dan zijn de gevolgen verschillend naargelang: • hij de enige werkgever is die de student tewerkstelt gedurende dat jaar: => in dat geval is er een retroactieve regularisatie vanaf de eerste dag van de tewerkstelling. • meerdere werkgevers de student tewerkstellen gedurende dat jaar: => in dat geval worden enkel de dagen vanaf de overschrijding geregulariseerd (dus vanaf de 51e dag), voor die werkgevers die de overschrijdende dagen foutief hebben aangegeven.

38 05/07/2014 Student@Work 38 Inhoudsopgave 1.RSZ 2.Algemene context 3.Werkgevers context 4.Studenten context

39 05/07/2014 Student@Work 39 Portaalsite: www.studentatwork.be

40 05/07/2014 Student@Work 40 Portaalsite: www.studentatwork.be

41 05/07/2014 Student@Work 41 Portaalsite: www.studentatwork.be •50 days teller •Info nieuwe wetgeving •Info van andere overheidsdiensten •Login E-ID •Sociale media

42 05/07/2014 Student@Work 42

43 05/07/2014 Student@Work 43 Student@work in de praktijk

44 05/07/2014 Student@Work 44 1. Consultatie 50 days

45 05/07/2014 Student@Work 45 2. Attest voor de werkgever • Doel: Toegang geven aan de werkgever zodat hij de resterende dagen van het contingent van de student kan consulteren. • Toegangscode  1 toegangscode per student – jaar van het contingent – maand van creatie.  Een toegangscode is 3 maand geldig vanaf de eerste dag van de maand van zijn creatie.  Een code kan gebruikt worden door meerdere werkgevers.

46 05/07/2014 Student@Work 46 3. Contract + Dimona

47 05/07/2014 Student@Work 47 4. Permanente opvolging

48 05/07/2014 Student@Work 48 5. Kalender consulteren

49 05/07/2014 Student@Work 49 5. Exporteren naar persoonlijke kalender Persoonlijke kalender van de student Exporteren van zijn studentenjobs naar zijn persoonlijke kalender Consultatie van zijn studentenjobs in zijn persoonlijke kalender Job : - Datum / uur - Werkgever - Plaats van tewerkstelling

50 05/07/2014 Student@Work 50 5. Exporteren naar persoonlijke kalender     Bestand *.ics 

51 05/07/2014 Student@Work 51 6.Consulteren biedt nieuwe mogelijkheden •Deze persoonlijke omgeving van de student biedt de RSZ de mogelijkheid om nieuwe feedback te geven zoals: •Periode van het contract •Gegevens werkgever •Gegevens RSZ aangifte •…

52 05/07/2014 Student@Work 52 Mobiele versie

53 05/07/2014 Student@Work 53 Video : demo

54 05/07/2014 Student@Work 54 Communicatie (1) Conversation manager

55 05/07/2014 Student@Work 55 Communicatie (2) Contactcenter Eranova Vandaag : werkgever (02/511 51 51) Morgen : student (02/545 50 77)

56 05/07/2014 Student@Work 56 Communicatie (3) Sociale media

57 05/07/2014 Student@Work 57 Go where the audience is !

58 05/07/2014 Student@Work 58 Sociale media gebruikers

59 05/07/2014 Student@Work 59 Max: Mascotte

60 05/07/2014 Student@Work 60 Max: Mascotte

61 05/07/2014 Student@Work 61 Max: Mascotte

62 5/07/2014 Student@Work 62 Samenwerking met sociale partners en middenveld

63 5/07/2014 Student@Work 63 Samenwerking met sociale partners en middenveld •Om van dit project een succes te maken bieden we de mogelijkheid aan om:  Pagina’s Student@work te integreren in hun eigen omgeving;  Hun website op het prikbord te plaatsen;  Actief deel te nemen aan de campagne.

64 Student@Work 64 Student@work: de cijfers


Download ppt "5/07/2014 1 Presentatie van het project Versie1.6."

Verwante presentaties


Ads door Google