De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met rekenstoornissen. dagverloop •Schets stoornis-moeilijkheid en bijhorende kenmerken •Rekenobservatie •Rekenwereld tot 20 –Splitsingen –overbrugging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met rekenstoornissen. dagverloop •Schets stoornis-moeilijkheid en bijhorende kenmerken •Rekenobservatie •Rekenwereld tot 20 –Splitsingen –overbrugging."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met rekenstoornissen

2 dagverloop •Schets stoornis-moeilijkheid en bijhorende kenmerken •Rekenobservatie •Rekenwereld tot 20 –Splitsingen –overbrugging •Rekenwereld tot 100 –Omkeergetallen –Maal- en deeltafels •Rekenwereld tot 1000 –Inzicht in de getalopbouw –Handig(?) rekenen

3 Moeilijkheden-stoornis •Een stoornis zijn moeilijkheden die hardnekkig, opvallend en ernstig tegelijkertijd zijn •Dus : iedere stoornis groeit uit moeilijkheden •Kenmerken : nuttig voor het theoretische kader •Voordracht : gericht op het praktische

4 definitie rekenen op het niveau van de lagere school is het voorspellen van het resultaat van een verandering in hoeveelheid

5 rekenobservatie volgens Van Erp •situering Drs Van Erp •situering rekenobservatie

6

7 opbouw •observatie van het tellen •observatie van de koppeling Formule – Handeling •observatie van de kernvaardigheden •observatie van de koppeling Handeling - Formule

8 Tellen : algemene werkwijze

9 telreeksen •van 1 tot 10 •van 10 tot 1 •van 2 tot 7 •van 8 tot 3

10 observatiepunten •telrichting •koppeling •werkhand •reeks

11 video •Jolien R •Iris

12 koppeling Formule - Handeling •werkwijze •basisprincipe

13 som 6 + 3 •wat kan er mislopen + teken met blokjes wel de getallen, niet samenvoegen •wanneer gaat het goed een hoopje van 6 en één van 3, samenvoegen een hoopje van 6 en 3 een hoopje van 9

14 andere formules •7 – 2 •3 x 4

15 kernvaardigheden •maatbegrip •correspondentie •conservatie •classificatie •seriatie

16

17 correspondentie •toon ik

18 koppeling handeling - formule •twee kinderen eten ieder 4 boterhammen •twee kinderen eten samen 4 boterhammen •op een tak zitten 6 vogels, één vliegt er weg •in een hok zitten 7 kippen, er komen er 2 bij •hek

19 video •Jolien C •Saskia •Julie R

20 principe van remediëren

21 drie stappen •inzicht •inoefening •automatisatie

22 inzicht •koppeling –formule –verwoording (liever een bad dan een eenvoudige keuze) –handeling

23 inoefening •tempo van de overgang –processie van Echternach –kind bepaalt tempo •voordelen van spel –interactiepatroon –doel is winnen, rekenen is middel –metafoor : pion omstoten •nadelen van spel

24 automatisatie •wegnemen van materiaal •verkorten van de verwoording •durven gissen / denkfase inlassen •toenemen van de snelheid •toenemen van de stress

25 Rekenwereld tot 20

26 splitsingen •Eerst handenspel •Dan notatie •Dan memory •Dan door elkaar

27 handenspel •Toon ik, zorg voor een goede koppeling handeling-verwoording

28 notatie •Als de koppeling handeling-verwoording stevig is, kan ze ‘genoteerd’ worden

29 memoryspel

30 Splitsingen door elkaar

31 Overbrugging van het tiental •Koppel handeling – notatie en verwoording aan elkaar •Ik toon dit

32

33 Rekenwereld tot 100

34 hèlp... omkeringen

35 oorzaken •lateraliteitsprobleem •taalprobleem •veel voorkomende ontwikkelingstussenstap

36 basisprincipe

37

38 klank - MAB •1e stap : verschil in klank tussen E en T •2e stap : koppeling klank T aan staven, klank E aan eenheden •3e stap : van T en E naar klank •4e stap : inoefenen •materiaal raden naar aanleiding van klank om de beurt •materiaal toevoegen en wegnemen, telkens noemen

39 MAB - getal •MAB direct linken aan het geschreven getal, zonder verwoording •geschreven getal direct linken aan MAB zonder verwoording •inoefenen •getal trekken, MAB verborgen nemen, checken aan de hand van MAB •getal verborgen trekken, MAB nemen, checken aan de hand van getal

40 klank - getal •eerst : van klank naar MAB naar getal •geleidelijk aan : MAB verborgen aanwezig, fysiek verder verwijderd, tot het helemaal weg is •altijd snel teruggaan naar MAB als de omkeringen terug opkomen

41 Vermenigvuldigen en delen tot 100

42 Vermenigvuldigen algemeen •belang van vermenigvuldigen •memoriseren •geruststellen

43 inzicht •vanuit het materiaal –meerdere groepjes van 3 –dit is één groepje van 3, dit zijn 2 groepjes van drie... •vanuit een verhaal –geitenboer –paardenvoer –...

44 belang van de factoren •bijzonder belangrijk op inzichtelijk niveau •weinig belangrijk in de uitvoering •inoefening : –groepjes maken op commando, soms verandert het aantal groepjes, soms het aantal blokjes –sommen raden

45 inoefenfase •afhankelijk van het startmoment van je begeleiding •hele kluif

46 fouten interpreteren •welke weg volgde het kind wanneer het op de vraag ‘8 x 9’ het volgende antwoord geeft ? •81 •63 •64 •80 •27

47 inoefenen : enkele dillema’s •op rij of door elkaar –bij aanvang op rij, na een tijdje door elkaar –remediërend : zo snel mogelijk door elkaar, anders wordt het opdreunen dwingend

48 •per tafel of alle tafels door elkaar –in eerste instantie per tafel –zo snel mogelijk mengen –ook hier weer: remediërend versus klaspraktijk

49 •volledige verwoording of verkorte in combinatie met vingertellen

50 per tafel op rij •met materiaal •met visuele ondersteuning, uitkomsten •zuiver auditief •spel met tolletje

51 per tafel door elkaar •uitkomstenspel –bij twijfel : onmiddellijk tonen –bij fouten : interpreteren –een fout is niet erger dan een kegel omgooien, je zet het recht en speelt verder

52 enkele tafels mengen •met uitkomstenkaartjes –lottosituatie •met het honderdveld –Ieder kind één tafel (in een kleur), rollen met de 12 zijdige dobbelsteen

53 alle tafels mengen •faalangstige kinderen : stimuleren om eerst te ‘gokken’, daarna pas op rij •radende rekenaars : stimuleren om zich klaar te maken en dan hun antwoord pas te geven (denktijd creëren tussen opdracht en antwoord)

54 maalkaart •criterium •gebruik •belang van de kleuren •belang van de volledigheid •nadeel •voordeel

55 12345678910 2468 1214161820 36912151821242730 481216202428323640 5101520253035404550 6121824303642485460 7142128354249566370 8162432404856647280 9182736455463728190 102030405060708090100

56 inoefening •Rondspel (toon ik) –interpretatie van de fouten •Lotto (toon ik)

57

58

59 delen

60 delen in versus delen per

61

62 inzichtsverwerving •Video Nikolaï (slechte kwaliteit, goede inhoud) •Video Radu

63 inoefening •geen geïsoleerde tafels •fouten interpreteren

64 spellen •water halen (video Stephanie) •boter, kaas en eieren met deelsommen •Halmadeelspel (video Radu)

65

66

67 Rekenwereld tot 1000

68 Inzicht in de getalopbouw •Tiendelig stelsel •Arabische erfenis •Opbouw in verschillende niveau’s

69 bakkersverhaal •Jonge kinderen •Beeldend •Goede metafoor

70 Met MAB materiaal •Sterk handelend, verduidelijkend

71 tabel •Vouwgetallen •tabelstructuur

72 + en – 99, 199,... •vanuit materiaal (video Nikolaï) •met handgebaren •inoefenen : tegelspel (video Jolien)

73


Download ppt "Omgaan met rekenstoornissen. dagverloop •Schets stoornis-moeilijkheid en bijhorende kenmerken •Rekenobservatie •Rekenwereld tot 20 –Splitsingen –overbrugging."

Verwante presentaties


Ads door Google