De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesley Legrand Sociaal werk AO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesley Legrand Sociaal werk AO"— Transcript van de presentatie:

1 Lesley Legrand Sociaal werk AO
Adoptie Lesley Legrand Sociaal werk AO

2 Wat is adoptie?

3 Wat is adoptie? Adoptie is een juridische maatregel die kinderen in nood de mogelijkheid biedt om op te groeien in een gezin. Adoptie kan slechts in laatste instantie, wanneer alle andere mogelijke oplossingen ter plaatse uitgeput zijn. - Bedenktijd - Zoekactie Bij adoptie voed je het kind van andere ouders op.

4 Wat is adoptie?

5 Wie zijn de adoptiekinderen?
Waarom staan mensen hun kinderen af voor adoptie?

6 Ter bezinning Een liedje van Twarres, children

7 Wie zijn de adoptiekinderen?
Lina, een meisje uit China Voorbeeld de 1-kind- of 2-kinderenpolitiek in het land van herkomst.  Meisjes zijn daar het slachtoffer van.

8 Wie zijn de adoptiekinderen?
Michael, een jongen uit Guatemala Voorbeeld Ongehuwde of alleenstaande moeder armoede

9 Wie zijn de adoptiekinderen?
Zoé, een meisje uit Zuid-Afrika Voorbeeld het kind werd geboren uit een buitenechtelijke relatie, verkrachting of incestrelatie;

10 Wie zijn de adoptiekinderen?
Kaat, een meisje uit Taiwan Voorbeeld De moeder en/of de vader van het kind is/zijn overleden;

11 Wie zijn de adoptiekinderen?
Karel, een Vlaamse jongen Voorbeeld de psychische of fysieke gezondheidstoestand van de moeder is niet goed

12 Kan iedereen zomaar worden geadopteerd?
Nee, het kind moet psychologisch en medisch gezien voordeel halen uit de adoptie de toestemming van de ouders moet vrijwillig zijn, zonder druk en zonder materiële of andere tegenprestaties gegeven werd. het kind mag niet verlaten zijn als gevolg van misbruik, verkoop of ontvoering. 

13 Problemen bij adoptie? Adoptieouders hebben vaak een voorkeur voor een jong kind of een bepaald geslacht. Gevolg: Oudere kinderen en kinderen met een handicap vallen dan vaak uit de boot waardoor het vaak gebeurt dat juist die kinderen die het hardst een gezin nodig hebben, in een instelling blijven.

14 Wie mag adopteren? Gehuwden Samenwonenden
Samenwonenden zonder samenlevingscontract moeten dat ze minstens 3 jaar samenwonen Alleenstaanden Koppels van gelijk geslacht Er kunnen wel bijkomende vereisten worden opgelegd door het land van herkomst!

15 Verschillende soorten adoptie
Binnenlandse adoptie Het kind van je partner adopteren Buitenlandse adoptie

16 Binnenlandse adoptie In Vlaanderen worden gemiddeld 20 à 30 kinderen per jaar afgestaan Informatiesessie Voorbereidingssessies Adoptiedienst wachtlijst Als je een kindje krijgt toegewezen wordt je begeleidt bij de procedure voor de jeugdrechtbank

17 Het kind van je partner adopteren
Stiefouderadoptie Er is geen biologische relatie tussen het kind en de persoon die het kind wil adopteren. Ze krijgen een aangepast, maar wel verplicht, voorbereidingsprogramma : waarom? Ze kennen het kindje al.

18 Buitenlandse adoptie Een kind adopteren is een proces van lange duur.
Verschillende stappen worden doorlopen.

19 STAP 1: Je kijkt of je aan de voorwaarden voldoet.
1) Hoe oud moet je zijn? a) Minstens 18 jaar oud zijn b) Minstens 21 jaar oud zijn c) Minstens 25 jaar oud zijn 2) Hoeveel jaar ouder moet je zijn dan het kind dat je wilt adopteren? a) Je moet minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat je wilt adopteren b) Je moet minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat je wilt adopteren c) De leeftijd dat je ouder bent heeft geen invloed

20

21 STAP 2: aanmelding Vlaamse Centrale Autoriteit Aanmeldingsformulier
Informatiemap

22 STAP 3: voorbereiding Verplicht voor iedereen
Informeert de toekomstige ouders Vijftal sessies vb. bij Triobla

23 Voorbereiding: Waarom?
Omdat veel adoptiekinderen in hun eerste levensfase emotioneel en/of lichamelijk werden verwaarloosd. Dit kan hun toekomstige ontwikkeling beïnvloeden. Het is belangrijk dat je als adoptieouder de achtergrond en de mogelijkheden van het kind respecteert en je eigen mogelijkheden en verwachtingen hierop afstemt.  Door de confrontatie met de realiteit van adoptie krijg je de kans om een adoptie beter in te schatten en zo te kijken of je dat zelf wilt en aan kan.  

24 STAP 4: geschiktheidfase
Jeugdrechter beslist Maatschappelijk onderzoek Maatschappelijke assistent Psycholoog Duurt maximum 2 maanden

25 Voorbeeld van een maatschappelijk onderzoek
Eerste evaluatiegesprek, met de maatschappelijke assistent In dit gesprek vroeg men ons naar onze ervaringen met de voorbereidingscursus en onze motivatie om te adopteren. We krijgen de opdracht ons levensverhaal te schrijven en binnen te brengen in het centrum.  Tweede evaluatiegesprek, met de psycholoog Tijdens dit gesprek werd ons levensverhaal verder uitgediept en werd er gepeild naar de opvoeding die we zelf gehad hebben en we ons kindje zouden willen geven. Huisbezoek door de maatschappelijke assistente. Er werd gepeild naar onze vriendenkring en buurt. We kregen ook een soort tussentijdse evaluatie.  Laatste evaluatiegesprek bij de psycholoog. In dit laatste evaluatiegesprek ging het over onze relatie en onze persoonlijkheid. Nu is het afwachten tot het advies. Over drie dagen mogen we bellen om te weten of we een positief advies zullen krijgen om te kunnen adopteren.

26 STAP 5: adoptiedienst De adoptiedienst staat in voor:
- de bemiddeling de matching - de plaatsing van het kind  - de nazorg Zij helpen je met alle administratieve, juridische en praktische zaken

27 wachtperiode Hangt af van land tot land Spannende, stressvolle periode
Kan emotioneel zeer zwaar zijn

28 Duur adoptieprocedure
Schommelt tussen anderhalf en 3 jaar

29 De stappen nog eventjes op een rijtje
STAP 1: je kijkt of je aan de voorwaarden voldoet STAP 2: aanmelding STAP 3: voorbereiding STAP 4: geschiktheidfase STAP 5: adoptiedienst

30 Wat kost een adoptie? Kan tot 13.000 euro oplopen Enkele kosten:
1) Verzorgingskosten van het kind in het land van herkomst. 2) Kosten voor het medisch onderzoek van het kind. 3) Procedurekosten, hier en in het buitenland. 4) Vertaalkosten en legalisatiekosten.  5) Bijdrage in de werkings- en personeelskosten van de adoptiedienst. 6) Vergoeding van de lokale contactpersonen. 7) Forfaitaire bijdrage gevraagd door de overheid van het land van herkomst. 8) Bijdrage aan de ondersteuning van projecten voor de kinderen die niet kunnen worden geadopteerd.  9) Reis- en verblijfkosten om het kindje op te halen of via een escorte naar België te laten brengen. 10) Nazorg   


Download ppt "Lesley Legrand Sociaal werk AO"

Verwante presentaties


Ads door Google