De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Diest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Diest."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Diest

2 Scholengemeenschap “Kabadiest”  Sinds 2003 (tot 2005) en nu zes jaar tot 2011  Totaal aantal leerlingen: 1238  Personeelsleden: 170  Aanleiding: - overheid (financieel) - onderwijsaanbod - bundelen deskundigheid

3 Scholengemeenschappen  Voorwaarden om toe te treden: -meerwaarde -vrijwilligheid -optimale combinatie autonomie/solidariteit -gelijkwaardige partners -openheid -geleidelijkheid  visie ontwikkelen

4 Scholengemeenschappen  Voordelen: * samenwerking - deskundigheid - dienstverlening - vermindering planlast - wegvallen concurrentie - financiële voordelen  Nadelen: -autonomie inleveren - investering in: tijd, energie, solidariteit, financieel 

5 Voorstelling S.G. “Kabadi”  Vrije basisschool ’t Minnepoortje Assent  Vrije basisschool Voorzienigheid Diest  Vrije kleuterschool De Notelaar Kaggevinne  Vrije lagere school Buo Warandeschool T1/T8 Diest  Vrije basisschool Buo De Bremberg T2 Molenstede  Vrije kleuterschool Sint-Jan Diest  Vrije lagere school Sint-Jan Diest

6 CASS  Naam: Comité Afgevaardigden Schoolbesturen  Leden: Coördinerend directeur + Assent: Dhr. Martin Rediers ZVD:Zuster Lea Moerenhout (secretaris) Kaggevinne:Dhr. Patrick De Raedt De Bremberg: Dhr. Raoul Frederickx (voorzitter) Sint-Jan:Dhr. Marc Verdeyen  Werking: beleidsbeslissingen (personeel/visie)

7 COLDI  Naam: College van directeurs  Leden: Dhr. Peter Van Esch, directeur van basissschool Assent Mevr. Christine Vaneylen, directeur van ZVD Mevr. Inge Herbots, directeur van kleuterschool Kaggevinne Mevr. Marijke Luts, directeur van Warandeschool Mevr. Lucienne Deboutte, directeur van De Bremberg Mevr. Karine Moors, directeur van kleuterschool Sint-Jan Dhr. Guido Saliën, directeur van lagere school Sint-Jan Coördinatie: Mevr. Inge Herbots en Dhr. Guido Saliën  Werking: uitvoerend: Visie uitwerken: personeelsbeleid op elkaar afstemmen, acties uitwerken.

8 Werking SG “kabadi”  Personeelsbeleid  Samen werken: - zorg - ICT - nascholing - pedagogische studiedagen - per leerjaar/graad - hospiteren

9 VOORSTELLING VAN DE VERSCHILLENDE SCHOLEN DOOR DE DIRECTIES

10 Basisschool ‘t MINNEPOORTJE

11

12 Directie: VAN ESCH Peter Onderwijzend personeel Administratief kleuterlagerpersoneel RAYMAEKERS AnVAN ESCH PeterVAN CAUWENBERGH PIECK LiesbethVANBETS RinaKarina BERGHMANS DaniëlleVANKERCKHOVEN Raf SCHROEYEN Elissa LEMMENS Heidi VANDERBIESEN Tom PUT Peter Kinderverzorgster Arbeidspersoneel VANBETS Karine HOEYBERGHS Guido TULKENS Marina ICT-Coördinator VANKERCKHOVEN Raf Pedagogische omkadering CLB BewegingsopvoedingBeleidsondersteuningSchoolverantwoordelijke RAYMAEKERS AnLEMMENS HeidiSJONGERS Elke TaakleerkrachtSchoolarts LEMMENS HeidiDokter NOLMANS Basisschool ‘t MINNEPOORTJE

13

14 Basisschool VOORZIENIGHEID Demerstraat Wijngaardstraat

15  Gelegen op een campus  Hoofdschool – Demerstraat  Vestiging – Wijngaardstraat  165 kleuters  245 leerlingen /totaal 410 kinderen Basisschool VOORZIENIGHEID

16 Leerlingenaantal Demerstraat:  106 kleuters - 4 kleuterklassen  223 Leerlingen - 12 klassen Leerlingenaantal Wijngaard:  59 kleuters - 3 kleuterklassen  21 leerlingen - 2 klassen Basisschool VOORZIENIGHEID

17 DE NOTELAAR Kaggevinne

18  1-klassige autonome kleuterschool  momenteel 23 kleuters (wij moeten 12 kleuters hebben om te blijven bestaan)  verschillende leeftijdsgroepen in één klas (2,5-5j./differentiëren is een must)  zeer rustig gelegen achter feestzaal ”De Ketel”  onze kleuters komen vooral vanuit de buurt/het dorp DE NOTELAAR Kaggevinne

19 Ons personeel bestaat dit schooljaar uit: - 1 voltijdse leerkracht - 6/24 GOK-leerkracht - 6/36 administratieve hulp - 1/36 ICT-coördinator - 1 directie met klasopdracht(zorg-uren) Wij hebben een klein,maar zeer enthousiast team,met een grote inzet en een warm hart voor onze school ! DE NOTELAAR Kaggevinne

20 DE BREMBERG

21 De Bremberg: BuBaO Specifieke kenmerken: Matig tot ernstige mentale handicap (event. + andere beperkingen = meervoudige handicap) Vaak samen met bepaald syndroom – speciale opvang voor kinderen met mentale handicap + ASS GON-autisme Kleuterafdeling:3 P.E. Auti-werking:4 P.E.97 lln Lagere afdeling:6 P.E.

22 Types in BKO en BLO 1licht mentale handicap 2matig of ernstig mentale handicap 8ernstige leerstoornissen 3ernstige emotionele en/of gedragsproblemen 4fysieke ( = lichamelijke) handicap 5langdurig ziek (ziekenhuis of preventorium) 6visuele handicap 7auditieve handicap

23 WARANDESCHOOL

24 Buitengewoon Lager Onderwijs 141 leerlingen 52 in type 1 89 in type 8 13 GON 8 lln ASS 5 lln leerstoornissen Multidisciplinair team Directie 21 ASV-leerkrachten paramedici : 2 kinesisten – 3 logopedisten – 1 sociaal verpleegkundige – 1 ortho 1 administratief medewerker (30/36) 1 ICT-coördinator (4/36) Scholengroep Sint-Jan WARANDESCHOOL

25 Uitgangspunten IHP beeldvorming doelen aanpak uitvoering evaluatie IHP zorgvraag

26 Kleuterschool SINT-JAN DiestDeurne

27 Kleuterschool SINT-JAN DIESTDEURNE 115 kleuters 73 kleuters 6 klassen 3 klassen Autonome kleuterschool 2 Vestigingsplaatsen :

28 - klastitularissen: 9 - kinderverzorgster: 1 (12/32) - zorgteam: 2 (1 klL + orthopedagoog) - lkr. bewegingsopvoeding: 1 - ICT: 1 (6/36) - administratie: 2 (16/36) Kleuterschool SINT-JAN

29 Lagere school SINT-JAN

30  - CENTRUMSCHOOL  - CAMPUS  - INSTROOM: VOORAL VANUIT ONZE KLEUTERSCHOOL * DIRECTE OMGEVING * BUURTGEMEENTEN  - 260 LEERLINGEN (LAGERE SCHOOL) Lagere school SINT-JAN

31  14 VOLTIJDSE KLASTITULARISSEN  VOLTIJDS L.O. LEERKRACHT  ZORG-GOK: - 1 ½ de OPDRACHT - 12u ZORGCOÖRDINATOR (orthopedagoog)  ICT-COÖRDINATOR (7/36)  ADMINISTRATIE (30/36) OMKADERING Lagere school SINT-JAN

32 Katholieke basisscholen DIEST  Vrije basisschool ’t Minnepoortje Assent 013/31 20 88  Vrije basisschool Voorzienigheid Diest 013/33 46 31  Vrije kleuterschool De Notelaar Kaggevinne 013/314795  Vrije lagere school Buo Warandeschool T1/T8 Diest 013/31 13 26  Vrije basisschool Buo De Bremberg T2 Molenstede 013/33 38 86  Vrije kleuterschool Sint-Jan Diest 013/ 35 19 23  Vrije lagere school Sint-Jan Diest 013/35 19 20


Download ppt "WELKOM Scholengemeenschap Katholieke Basisscholen Diest."

Verwante presentaties


Ads door Google