De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW. in de kijker…..

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW. in de kijker….."— Transcript van de presentatie:

1 VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW

2 in de kijker…..

3

4 Vanaf januari 2005

5 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

6 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

7 • Recente tendensen in de gezondheidszorg: • Sterker vraag- dan aanbodgestuurd. Zinvolheid van aanbod wordt in vraag gesteld • Duidelijke appreciatie voor thuiszorg • Client-centred gedachte is belangrijk; mondiger geworden cliënt • Nood aan en vraag naar wetenschappelijke objectivering. EPB duidelijk meer dan modewoord. Harmonische balans tussen wetenschappelijke fundering en klinische praktijk. •Verschuiving van meer ‘traditionele’ ergo naar meer op reële zorgvraag afgestemde ergo. •Besparingen geven aanleiding tot accentueren van overlappingen en terreinafbakeningen tov andere disciplines. • Duiding van beroepsidentiteit binnen een multidisciplinair team. Overheid taxeert niet elke discipline op dezelfde manier.

8 • Nieuwe tendensen in de opleiding • Bologna-akkoorden geven ergotherapeutische opleidingsstructuur een ander gezicht. BAMA op de werkvloer mogelijks aanleiding tot verschuivingen in werkverhouding. • Opleidingsprofiel wordt wellicht meer competentiegericht. Meer éénduidigheid en transparantie naar beroepstoegang (Europa) maar ook vagere beroepsgrenzen. Herbekijken van beroepsprofiel en eventueel statuten (acten)

9 Een beroepsvereniging is nodig !! Nood aan een duidelijke beroepsidentiteit !

10 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

11 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

12 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. (Afrika) C.L.A.T.O. (Lat. Am) A.P.R.G. (Azië) N. A. G. (N-Am.) V.L.O.E. Vlaams Overleg Ergotherapie FOE + VE + AEB ned. Red + EDiTh

13 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

14 World Federation of Occupational Therapists (1952) • Enig kanaal naar een aantal wereldwijde organisaties (vb. WHO) • Ondersteunen van: Ergo-opleidingen overal ter wereld • Uitgifte van de ‘minimal standards for education’ en het kwaliteitslabel ‘WFOT approved’ • Onderzoek en kwaliteitsbewaking • Uniformiseren van essenties van het ergotherapieberoep • Omschrijving ET • Terminologie, vertalingen van officiële documenten • Ethische code • Uitwisselen van informatie, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie • Promotie en ontwikkeling Ergotherapie • Onderhandelen met overheden • Organisatie Wereldcongres • Internationale samenwerking Website: http://www.wfot.org.au Doel is opkomen voor het beroep ergotherapie op wereldniveau

15 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

16 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

17 Council of Occupational Therapy for the European Countries (1986) Website: http://www.cotec-europe.org • Ondersteunen landelijke beroepsverenigingen en ergo- opleidingen binnen Europa • Bewaakt de ‘minimal standards for education’ binnen Europese opleidingen • Start en ondersteunt nieuwe opleidingen (bv. Oost-Europa) • Contacten ENOTHE • Uniformiseren essenties van het ergotherapieberoep • Terminologie, vertalingen van officiële documenten • Ethische Code van WFOT->Standard of Practice • Uitwisselen van informatie, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie door werkgroepen, enquetes, enz) • Promotie en Ontwikkeling Ergotherapie • Legt contacten op Europees niveau en buiten de EU • Organisatie Europees Congres Doel is opkomen voor het beroep ergotherapie binnen Europa

18 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

19 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

20 • Ondersteunen Ergo-opleidingen binnen België • Bewaakt de ‘minimal standards for education’ binnen Belgische opleidingen • 2000: 15 ergo-opleidingen in Belgie door WFOT goedgekeurd • Uniformiseren essenties van het ergotherapieberoep • Terminologie, vertalingen van officiële documenten • Ethische Code van WFOT->Standard of Practice • Uitwisselen van informatie, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie) • Leden worden gemandateerd binnen COTEC en WFOT • Promotie en ontwikkeling Ergotherapie • Vertegenwoordigt Belgische ergotherapeuten op nationaal en internationaal vlak • Kontakttorgaan met de Federale overheid, nationale instanties (RIZIV), nationale adviesraden (NRPB) Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten Website: http://www.ergobel.be Doel is opkomen voor het beroep ergotherapie op nationaal niveau

21 NBFE – FNBE (1960) Vlaams Ergotherapeutenverbond (1971) Association des Ergothérapeutes (1973) Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten Website: http://www.ergobel.be Sinds 1968 lid van de WFOT

22 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

23 European Network of Occupational Therapy in Higher Education (1995) Doelstelling: - De ergotherapieopleidingsprogramma’s binnen Europa uniformiseren. - Samenwerken met COTEC ter promotie van de ergoopleidingen in Europa. Opgericht op initiatief van COTEC

24 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

25 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

26 Federatie van Onderwijs in de Ergotherapie (1967) Doelstelling: - het bevorderen van het onderwijs in de ergotherapie; o optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende opleidingen (onderhouden van een sfeer van collegialiteit) o de organisatie ervan verzekeren in samenwerking met de publieke overheden; o Oog hebben voor voor alles wat te maken heeft met ergotherapie Vormt samen met de FEE (Fédération pour l’ Enseignement de l’ Ergothérapie) de nationale vereniging van ergotherapieopleidingen VLOE (Vlaams Overleg Ergotherapie) is een overlegorgaan tussen de o.a. Vlaamse Hogescholen en het VE.

27 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

28 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

29 Acta Ergotherapeutica Belgica (1988) Het driemaandelijks tijdschrift voor ergotherapie. Het is een initiatief van de opleidingen ergotherapie in directe samenwerking met de Vlaamse en Waalse beroepsvereniging voor ergotherapie. AEB omvat daarom zowel Nederlandstalige als Franstalige artikels.

30 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

31 NBFE – FNBE (1960) Vlaams Ergotherapeutenverbond (1971) Association des Ergothérapeutes (1973) Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten Website: http://www.ergobel.be

32 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

33 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

34 Historiek van VE Vlaams Ergotherapeutenverbond wordt opgericht 18 maart 1971. …De bevordering van de studie van de ergotherapie, het dienstbaar maken van deze inzichten aan een verantwoorde zorg voor gehandicapten, de bescherming van de beroepsbelangen van haar leden, de vervolmaking van hun kennis, het leggen en onderhouden van de nodige kontakten. Dit alles voor het verwezenlijken van de sociale en wetenschappelijke strevingen van het beroep…

35 Historiek van VE •(Diploma)Titel was ‘arbeidstherapeut’, …’92: officieel ‘gegradueerde in de ergotherapie’. •VZW, •Nu zijn de stappen gezet voor het bekomen van statuut van ‘wettige beroepsvereniging’. •Gedragen door vrijwilligers. Streven naar meer professionalisme. •KB van 8 juli 1996 beschrijft de statuten van de ergotherapeut met de beroepskwalificaties. Ergotherapeut wordt wettelijk beschermde beroepstitel maar er zijn tot nu toe nog geen uitvoeringsbesluiten van dit KB.

36 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

37 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

38 Onze vereniging stelt zich tot doel :  De kwaliteit van het beroep ergotherapie te bevorderen en te beschermen  De belangen van haar leden op alle niveaus te behartigen  Ergotherapie bij overheden en belangrijke derden bekend maken en promoten

39 Onze vereniging stelt zich tot doel : Hoe meer ergotherapeuten lid zijn van de beroepsvereniging, hoe sterker haar onderhandelingspositie is bij overheid en nationale instanties en raden.

40

41  Deelname aan verschillende beurzen,  Alert zijn naar wat in de media verschijnt omtrent ergotherapie en daarop inspelen  Organisatie ‘dag van de ergotherapie’ in okt. 2006  Enz. VE ombudsdienst - Ourthestraat, 11 - 8820 Torhout tel 050/214616 - e-mail : ve.ombudsdienst@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE... Het VE PROMOOT

42  Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert  Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989)  Organiseert www.ergotherapie.be, onze WEBSITE VE ombudsdienst - Ourthestraat, 11 - 8820 Torhout tel 050/214616 - e-mail : ve.ombudsdienst@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE... Het VE INFORMEERT

43  Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert  Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989)  Organiseert www.ergotherapie.be, onze WEBSITE VE ombudsdienst - Ourthestraat, 11 - 8820 Torhout tel 050/214616 - e-mail : ve.ombudsdienst@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE... Het VE INFORMEERT

44 Een zeer goed uitgebouwde ombudsdienst staat elke dag ter beschikking van de ergotherapeuten Geven van informatie, beantwoorden van vragen allerhande, …. Enkele voorbeeldjes…. •Ik ben afgestudeerd in Brunel University. Kan ik in België aan de slag als ergotherapeute? Wat moet ik daarvoor doen? •Kan je mij iets meer info geven over ergoparadigmata, hanteerbaar in de psychiatrie? •Mijn werkgever dwingt mij te werken onder een ‘zelfstandige’ statuut. Ik wil dat niet. Wat kan ik doen? •Kan je mij iets meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de ergotherapie in Vlaanderen? • in de PDL spreekt men van de 7 factoren. Hoe zit dat voor de ADL en IADL? Zijn daar ook ‘factoren’ onderscheiden? •Kan ik als ergotherapeut diensthoofd worden van een afdeling in een WZC? •Enz.

45  Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert  Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989)  Organiseert www.ergotherapie.be, onze WEBSITE VE ombudsdienst - Ourthestraat, 11 - 8820 Torhout tel 050/214616 - e-mail : ve.ombudsdienst@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE... Het VE INFORMEERT

46  Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert  Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989)  Organiseert www.ergotherapie.be, onze WEBSITE VE ombudsdienst - Ourthestraat, 11 - 8820 Torhout tel 050/214616 - e-mail : ve.ombudsdienst@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE... Het VE INFORMEERT

47  Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert  Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989)  Organiseert www.ergotherapie.be, onze WEBSITE VE ombudsdienst - Ourthestraat, 11 - 8820 Torhout tel 050/214616 - e-mail : ve.ombudsdienst@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE... Het VE INFORMEERT

48

49

50

51 •Samen met de hogeschoolteams van gedachten wisselen omtrent het huidige opleidingsprofiel en de congruentie ervan met het beroepsprofiel.  Standpunt tov BAMA-structuur VE ombudsdienst - Ourthestraat, 11 - 8820 Torhout tel 050/214616 - e-mail : ve.ombudsdienst@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE... Het VE is SCHRIJVER en BEWAKER van de BEROEPSESSENTIES

52 H et VE LEGT en ONDERHOUDT CONTACTEN  met allerlei – medische, (Verenigingen voor huisartsen) – paramedische en – Ergo-organisaties – Instanties (vb.VVI)  met de provinciale raden  Met de ergo-werkgroepen in Vlaanderen  Met allerlei gezondheidsorganisaties (mutualiteiten, WGK, landelijke LOGO’s, enz.)  Met regionale en federale overheden(RIZIV, Vlaams Fonds, enz)  Met de academische wereld  AEB

53  Houdt heel nauw kontakt met ergo-opleidingen  Organiseert zelf postgraduate cursussen en congressen of  participeert in de organisatie van vormings- en studiedagen of -avonden van externe groeperingen  organiseert of ondersteunt werkgroepen en discussiefora – Werkgroep rusthuisergotherapeuten, – Werkgroep ziekenhuizen, – Werkgroep PAAZ-diensten, – Werkgroep kinderpsychiatrie – Werkgroep BO – G.On.-zorgcoördinator – Werkgroep pulmonaire revalidatie, – enz.  OKE (Ondersteunings- en Kenniscentrum Ergotherapie) Het VE organiseert VORMING en BIJSCHOLING

54  met federale (via NBFE) en regionale ministeries en beleidsorganisaties, – RIZIV, – Vlaams Fonds, – Mutualiteiten, Wit-Gele Kruis, – Huisartsenorganisaties, – Ministerie van Onderwijs – NRPB  schreef & onderhandelde samen met de Waalse collega’s de ergostatuten (8 juli 1996),  Neemt actief deel aan onderhandelingen voor een beperkte ERGONOMENCLATUUR voor de thuiszorg (via NBFE)  Met andere gezondheidszorgberoepen omtrent functieprofielen in bepaalde interventiedomeinen Het VE ONDERHANDELT

55  Uitbouw van een volwaardige juridische ondersteuning zowel op het sociaal- rechterlijk- als het aansprakelijkheidsvlak.  Aanbod op de Website van een groot informatieblok inzake algemeen wettelijke aspecten  Organiseren van een juridische hulpcel die collega’s juridisch ‘op maat’ te woord staat en helpt.  Ondersteunt leden in eventuele gerechtelijke procedures,  Uitbouwen van een collegiale steungroep wat betreft ergo-specifieke wetgeving.  Uitbouw van een ethische ondersteuning, algemeen en specifiek op Ergotherapie-uitoefening gericht.  Voorzien van intervisieteam van en voor ergotherapeuten H et VE ONDERSTEUNT en VERDEDIGT BEROEPSBELANGEN

56  Heel expliciete (juridische) stappen worden gezet om te bekomen dat de ergotherapeut als ‘zorgverstrekker’ wordt opgenomen in het KB dat werkingsmodaliteiten van GDT’s regelt  Bepleiten dat alleen de ergotherapeut en de arbeidstherapeut (diplomatitel voor 1992) de functie van ergotherapeut kunnen uitvoeren.  Representatieve deelname aan de gezondheidsdialogen (Min. De Motte) binnen residentiële zorg ouderen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, conventies RIZIV.  Besprekingen met het Vlaams Fonds omtrent inschakeling van de ergotherapeut in de interdisciplinaire teams (PAB, arbeidstrajectbegeleiding). H et VE ONDERSTEUNT en VERDEDIGT BEROEPSBELANGEN

57 ONDERSTEUNINGS- en KENNISCEL ERGOTHERAPIE Het VE ONDERSTEUNT en VERDEDIGT BEROEPSBELANGEN

58 Onder de koepel van de NFBE, actief participerend lid van WFOT, COTEC. Contacten met ENOTHE. Deelname in Internationale projecten (vb. Core components in OT) Ondersteunen van startende beroepsverenigingen (vb. Georgië, Estland) VE ombudsdienst - Ourthestraat, 11 - 8820 Torhout tel 050/214616 - e-mail : ve.ombudsdienst@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE... Het VE DENKT INTERNATIONAAL

59 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

60 Situering van het VE COTEC Council of Occupational Therapy for the European Countries ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie AEB VE Vlaams Ergotherapeutenverbond AE Association des Ergotherapeutes WFOT World Federation of Occupational Therapists NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten EDiTh Acta Ergotherapeutica Belgica HRPB O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G.

61

62 “ EDiTh” betekent Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg v.z.w. Secretariaat : Tervuursestraat, 83 - 3000 Leuven GSM 0497/371557 - e-mail : edith_vzw@hotmail.com VOOR MEER INFORMATIE... Het VE ONDERSTEUNT EDiTh Doelstellingen  Ergotherapeutische dienstverlening in de thuiszorg verzekeren  Ergotherapeuten bereikbaar maken voor hulpvragers, mantelzorgers, prof  Uitwisseling van informatie tussen de leden,  Band met opleidingen en andere medische en paramedische beroepen Gestart vanuit werkgroep Thuiszorg

63 Secretariaat : Tervuursestraat, 83 - 3000 Leuven GSM 0497/371557 - e-mail : edith_vzw@hotmail.com VOOR MEER INFORMATIE... Het VE ONDERSTEUNT EDiTh Aanbod:  Een ondersteunend netwerk voor ergo’s die aan thuiszorg doen.  Practische info mbt verschillende onderwerpen omtrent thuiszorg  Studie-sessies en workshops  Ondersteuning bij administratieve verwerking van thuisinterventies  Enz. Lidmaatschap EDiTh enkel mits lidmaatschap VE

64 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

65 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

66 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je wil beroep doen op beroepsinhoudelijke ondersteuning vanuit OKE

67 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je wil gaan werken in het buitenland

68 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je wil dat kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd wordt

69 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je vindt het belangrijk dat met RIZIV, Vlaams Fonds, Mutualiteiten, enz wordt onderhandeld om de ergobelangen te verdedigen

70 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je wil onbeperkte toegang hebben tot onze zeer informatieve Website, met inbegrip van ergotherapie- geëigende zoekkanalen (vb. OTDbase).

71 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je wil over heel wat ergozaken geïnformeerd worden via AEB

72 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je wil aan bijscholingen deelnemen aan uiterst gereduceerde prijzen

73 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je vindt het belangrijk dat het VE verder kan betrokken worden bij de besprekingen voor een ergo- nomenclatuur

74 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard? Je wil actief deelnemen aan verschillende domeinspecifieke werkgroepen

75 Wat betekent je lidmaatschap voor VE? Lid worden betekent een mandaat geven aan het VE om de nodige stappen te zetten om haar doelstellingen te bereiken Een hoog ledenaantal betekent een sterkere uitgangspositie in besprekingen Meer centen betekent meer mogelijkheden om een aantal projecten te verwezenlijken Meer leden betekent meer mankracht om een aantal projecten te verwezenlijken en nieuwe initiatieven op te zetten

76 Daarom……….  Word lid van het VE,  Deel uw ervaringen in het forum,  Sluit aan bij werkgroepen,  Stuur een interessant artikel door,  Word lid van de Raad van Bestuur

77 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

78 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

79 Gemandateerden van het VE  Voorzitter, Relatie Hogescholen: Jonny Peeters  Vice-voorzitter en ombudsdienst : Marc Coulier  Secretariaat : Ann Callaert  Finanieel Beheer : Evelien Soenen  Ledenadministratie : Sofie Van Luyten  Thuiszorg, EDiTh: Alex Clays  Internationalisering WFOT, COTEC : Marlies Suetens  Internationalisering ENOTHE, Webmaster: Marc Velghe  Mandaat Ontwikkelingsproblematiek, BO: Tine Vermeiren  OKE: Marieke Coussens  Vorming: Leen De Coninck  Coördinatie fysieke Revalidatie: Bart Mistiaen

80 Gemandateerden van het VE  Extern mandaat Vlaams Fonds: Marijke Duportail

81 Openstaande mandaten binnen het VE •Mandaat ‘Public Relations’ •Mandaat ‘ provinciale’ werkgroepen •Mandaat ‘ Ergo-Wetgeving’ •Mandaat coördinatie interventiedomeinen •Psychiatrie •Fysieke revalidatie •Ouderenzorg •Enz.

82 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

83 Een beroepsvereniging is nodig ! Situering VE Historiek VE Doelstelling VE Waarom lid van VE? Wie zijn wij? Welkom !

84 Welkom aan alle (nieuwe) leden ! VE-ledenwerving – Geluwese steenweg 33 - 8940 Wervik tel 056/419767 - e-mail : ve.ledenwerving@scarlet.be VOOR MEER INFORMATIE...

85 We zijn er voor en door jullie !

86 We willen jullie er nu en later graag bij!


Download ppt "VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW. in de kijker….."

Verwante presentaties


Ads door Google