De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW

Verwante presentaties


Presentatie over: "VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW"— Transcript van de presentatie:

1 VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW

2 VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW
in de kijker…..

3 Vlaams Ergotherapeutenverbond

4 Vanaf januari 2005

5 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

6 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

7 Enkele vaststellingen...
Recente tendensen in de gezondheidszorg: Sterker vraag- dan aanbodgestuurd. Zinvolheid van aanbod wordt in vraag gesteld Duidelijke appreciatie voor thuiszorg Client-centred gedachte is belangrijk; mondiger geworden cliënt Nood aan en vraag naar wetenschappelijke objectivering. EPB duidelijk meer dan modewoord. Harmonische balans tussen wetenschappelijke fundering en klinische praktijk. Verschuiving van meer ‘traditionele’ ergo naar meer op reële zorgvraag afgestemde ergo. Besparingen geven aanleiding tot accentueren van overlappingen en terreinafbakeningen tov andere disciplines. Duiding van beroepsidentiteit binnen een multidisciplinair team. Overheid taxeert niet elke discipline op dezelfde manier.

8 Enkele vaststellingen...
Nieuwe tendensen in de opleiding Bologna-akkoorden geven ergotherapeutische opleidingsstructuur een ander gezicht. BAMA op de werkvloer mogelijks aanleiding tot verschuivingen in werkverhouding. Opleidingsprofiel wordt wellicht meer competentiegericht. Meer éénduidigheid en transparantie naar beroepstoegang (Europa) maar ook vagere beroepsgrenzen. Herbekijken van beroepsprofiel en eventueel statuten (acten)

9 Een beroepsvereniging is nodig !!
Nood aan een duidelijke beroepsidentiteit !

10 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

11 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

12 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. (Afrika) C.L.A.T.O. (Lat. Am) A.P.R.G. (Azië) N. A. G. (N-Am.) WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes V.L.O.E. Vlaams Overleg Ergotherapie + + + FOE VE AEB ned. Red EDiTh

13 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

14 World Federation of Occupational Therapists (1952)
Enig kanaal naar een aantal wereldwijde organisaties (vb. WHO) Ondersteunen van: Ergo-opleidingen overal ter wereld Uitgifte van de ‘minimal standards for education’ en het kwaliteitslabel ‘WFOT approved’ Onderzoek en kwaliteitsbewaking Uniformiseren van essenties van het ergotherapieberoep Omschrijving ET Terminologie, vertalingen van officiële documenten Ethische code Uitwisselen van informatie, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie Promotie en ontwikkeling Ergotherapie Onderhandelen met overheden Organisatie Wereldcongres Internationale samenwerking Website: Doel is opkomen voor het beroep ergotherapie op wereldniveau

15 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

16 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

17 Council of Occupational Therapy for the European Countries (1986)
Website: Ondersteunen landelijke beroepsverenigingen en ergo-opleidingen binnen Europa Bewaakt de ‘minimal standards for education’ binnen Europese opleidingen Start en ondersteunt nieuwe opleidingen (bv. Oost-Europa) Contacten ENOTHE Uniformiseren essenties van het ergotherapieberoep Terminologie, vertalingen van officiële documenten Ethische Code van WFOT->Standard of Practice Uitwisselen van informatie, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie door werkgroepen, enquetes, enz) Promotie en Ontwikkeling Ergotherapie Legt contacten op Europees niveau en buiten de EU Organisatie Europees Congres Doel is opkomen voor het beroep ergotherapie binnen Europa

18 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

19 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

20 Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten
Ondersteunen Ergo-opleidingen binnen België Bewaakt de ‘minimal standards for education’ binnen Belgische opleidingen 2000: 15 ergo-opleidingen in Belgie door WFOT goedgekeurd Uniformiseren essenties van het ergotherapieberoep Terminologie, vertalingen van officiële documenten Ethische Code van WFOT->Standard of Practice Uitwisselen van informatie, ervaringen, wetgeving mbt ergotherapie) Leden worden gemandateerd binnen COTEC en WFOT Promotie en ontwikkeling Ergotherapie Vertegenwoordigt Belgische ergotherapeuten op nationaal en internationaal vlak Kontakttorgaan met de Federale overheid, nationale instanties (RIZIV), nationale adviesraden (NRPB) Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten Website: Doel is opkomen voor het beroep ergotherapie op nationaal niveau

21 Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten
Sinds 1968 lid van de WFOT NBFE – FNBE (1960) Association des Ergothérapeutes (1973) Vlaams Ergotherapeutenverbond (1971) Website:

22 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

23 European Network of Occupational Therapy in Higher Education (1995)
Opgericht op initiatief van COTEC Doelstelling: De ergotherapieopleidingsprogramma’s binnen Europa uniformiseren. Samenwerken met COTEC ter promotie van de ergoopleidingen in Europa.

24 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

25 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

26 Federatie van Onderwijs in de Ergotherapie (1967)
Vormt samen met de FEE (Fédération pour l’ Enseignement de l’ Ergothérapie) de nationale vereniging van ergotherapieopleidingen Doelstelling: het bevorderen van het onderwijs in de ergotherapie; optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende opleidingen (onderhouden van een sfeer van collegialiteit) de organisatie ervan verzekeren in samenwerking met de publieke overheden; Oog hebben voor voor alles wat te maken heeft met ergotherapie VLOE (Vlaams Overleg Ergotherapie) is een overlegorgaan tussen de o.a. Vlaamse Hogescholen en het VE.

27 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

28 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

29 Acta Ergotherapeutica Belgica (1988)
Het driemaandelijks tijdschrift voor ergotherapie. Het is een initiatief van de opleidingen ergotherapie in directe samenwerking met de Vlaamse en Waalse beroepsvereniging voor ergotherapie. AEB omvat daarom zowel Nederlandstalige als Franstalige artikels.

30 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

31 Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten
NBFE – FNBE (1960) Association des Ergothérapeutes (1973) Vlaams Ergotherapeutenverbond (1971) Website:

32 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

33 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

34 Vlaams Ergotherapeutenverbond wordt opgericht
Historiek van VE Vlaams Ergotherapeutenverbond wordt opgericht 18 maart 1971. …De bevordering van de studie van de ergotherapie, het dienstbaar maken van deze inzichten aan een verantwoorde zorg voor gehandicapten, de bescherming van de beroepsbelangen van haar leden, de vervolmaking van hun kennis, het leggen en onderhouden van de nodige kontakten. Dit alles voor het verwezenlijken van de sociale en wetenschappelijke strevingen van het beroep…

35 Historiek van VE (Diploma)Titel was ‘arbeidstherapeut’, …’92: officieel ‘gegradueerde in de ergotherapie’. VZW, Nu zijn de stappen gezet voor het bekomen van statuut van ‘wettige beroepsvereniging’. Gedragen door vrijwilligers. Streven naar meer professionalisme. KB van 8 juli 1996 beschrijft de statuten van de ergotherapeut met de beroepskwalificaties. Ergotherapeut wordt wettelijk beschermde beroepstitel maar er zijn tot nu toe nog geen uitvoeringsbesluiten van dit KB.

36 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

37 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

38 Onze vereniging stelt zich tot doel :
De kwaliteit van het beroep ergotherapie te bevorderen en te beschermen De belangen van haar leden op alle niveaus te behartigen Ergotherapie bij overheden en belangrijke derden bekend maken en promoten Hoe meer ergotherapeuten lid zijn van de beroepsvereniging, hoe sterker haar onderhandelingspositie is bij overheid en nationale instanties en raden.

39 Onze vereniging stelt zich tot doel :
De kwaliteit van het beroep ergotherapie te bevorderen en te beschermen De belangen van haar leden op alle niveaus te behartigen Ergotherapie bij overheden en belangrijke derden bekend maken en promoten Hoe meer ergotherapeuten lid zijn van de beroepsvereniging, hoe sterker haar onderhandelingspositie is bij overheid en nationale instanties en raden.

40 Wat betekent dit nu heel concreet?

41 Het VE PROMOOT Deelname aan verschillende beurzen,
Alert zijn naar wat in de media verschijnt omtrent ergotherapie en daarop inspelen Organisatie ‘dag van de ergotherapie’ in okt. 2006 Enz. VOOR MEER INFORMATIE... VE ombudsdienst - Ourthestraat, Torhout tel 050/

42 Het VE INFORMEERT Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989) Organiseert onze WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE... VE ombudsdienst - Ourthestraat, Torhout tel 050/

43 Het VE INFORMEERT Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989) Organiseert onze WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE... VE ombudsdienst - Ourthestraat, Torhout tel 050/

44 Geven van informatie, beantwoorden van vragen allerhande, ….
Een zeer goed uitgebouwde ombudsdienst staat elke dag ter beschikking van de ergotherapeuten Geven van informatie, beantwoorden van vragen allerhande, …. Enkele voorbeeldjes…. Ik ben afgestudeerd in Brunel University. Kan ik in België aan de slag als ergotherapeute? Wat moet ik daarvoor doen? Kan je mij iets meer info geven over ergoparadigmata, hanteerbaar in de psychiatrie? Mijn werkgever dwingt mij te werken onder een ‘zelfstandige’ statuut. Ik wil dat niet. Wat kan ik doen? Kan je mij iets meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van de ergotherapie in Vlaanderen? in de PDL spreekt men van de 7 factoren. Hoe zit dat voor de ADL en IADL? Zijn daar ook ‘factoren’ onderscheiden? Kan ik als ergotherapeut diensthoofd worden van een afdeling in een WZC? Enz.

45 Het VE INFORMEERT Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989) Organiseert onze WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE... VE ombudsdienst - Ourthestraat, Torhout tel 050/

46 Het VE INFORMEERT Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989) Organiseert onze WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE... VE ombudsdienst - Ourthestraat, Torhout tel 050/

47 Het VE INFORMEERT Organiseert een OMBUDSDIENST die zijn leden op vraag informeert Ondersteunt actief de initiatieven van het ERGOTIJDSCHRIFT “AEB” : Acta Ergotherapeutica Belgica (1989) Organiseert onze WEBSITE VOOR MEER INFORMATIE... VE ombudsdienst - Ourthestraat, Torhout tel 050/

48

49

50

51 Het VE is SCHRIJVER en BEWAKER van de BEROEPSESSENTIES
Samen met de hogeschoolteams van gedachten wisselen omtrent het huidige opleidingsprofiel en de congruentie ervan met het beroepsprofiel. Standpunt tov BAMA-structuur VOOR MEER INFORMATIE... VE ombudsdienst - Ourthestraat, Torhout tel 050/

52 Het VE LEGT en ONDERHOUDT CONTACTEN
met allerlei medische, (Verenigingen voor huisartsen) paramedische en Ergo-organisaties Instanties (vb.VVI) met de provinciale raden Met de ergo-werkgroepen in Vlaanderen Met allerlei gezondheidsorganisaties (mutualiteiten, WGK, landelijke LOGO’s, enz.) Met regionale en federale overheden(RIZIV, Vlaams Fonds, enz) Met de academische wereld AEB

53 Het VE organiseert VORMING en BIJSCHOLING
Houdt heel nauw kontakt met ergo-opleidingen Organiseert zelf postgraduate cursussen en congressen of participeert in de organisatie van vormings- en studiedagen of -avonden van externe groeperingen organiseert of ondersteunt werkgroepen en discussiefora Werkgroep rusthuisergotherapeuten, Werkgroep ziekenhuizen, Werkgroep PAAZ-diensten, Werkgroep kinderpsychiatrie Werkgroep BO – G.On.-zorgcoördinator Werkgroep pulmonaire revalidatie, enz. OKE (Ondersteunings- en Kenniscentrum Ergotherapie)

54 Het VE ONDERHANDELT met federale (via NBFE) en regionale ministeries en beleidsorganisaties, RIZIV, Vlaams Fonds, Mutualiteiten, Wit-Gele Kruis, Huisartsenorganisaties, Ministerie van Onderwijs NRPB schreef & onderhandelde samen met de Waalse collega’s de ergostatuten (8 juli 1996), Neemt actief deel aan onderhandelingen voor een beperkte ERGONOMENCLATUUR voor de thuiszorg (via NBFE) Met andere gezondheidszorgberoepen omtrent functieprofielen in bepaalde interventiedomeinen

55 Het VE ONDERSTEUNT en VERDEDIGT BEROEPSBELANGEN
Uitbouw van een volwaardige juridische ondersteuning zowel op het sociaal-rechterlijk- als het aansprakelijkheidsvlak. Aanbod op de Website van een groot informatieblok inzake algemeen wettelijke aspecten Organiseren van een juridische hulpcel die collega’s juridisch ‘op maat’ te woord staat en helpt. Ondersteunt leden in eventuele gerechtelijke procedures, Uitbouwen van een collegiale steungroep wat betreft ergo-specifieke wetgeving. Uitbouw van een ethische ondersteuning, algemeen en specifiek op Ergotherapie-uitoefening gericht. Voorzien van intervisieteam van en voor ergotherapeuten

56 Het VE ONDERSTEUNT en VERDEDIGT BEROEPSBELANGEN
Heel expliciete (juridische) stappen worden gezet om te bekomen dat de ergotherapeut als ‘zorgverstrekker’ wordt opgenomen in het KB dat werkingsmodaliteiten van GDT’s regelt Bepleiten dat alleen de ergotherapeut en de arbeidstherapeut (diplomatitel voor 1992) de functie van ergotherapeut kunnen uitvoeren. Representatieve deelname aan de gezondheidsdialogen (Min. De Motte) binnen residentiële zorg ouderen, ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, conventies RIZIV. Besprekingen met het Vlaams Fonds omtrent inschakeling van de ergotherapeut in de interdisciplinaire teams (PAB, arbeidstrajectbegeleiding).

57 Het VE ONDERSTEUNT en VERDEDIGT BEROEPSBELANGEN
ONDERSTEUNINGS- en KENNISCEL ERGOTHERAPIE

58 Het VE DENKT INTERNATIONAAL
Onder de koepel van de NFBE, actief participerend lid van WFOT, COTEC. Contacten met ENOTHE. Deelname in Internationale projecten (vb. Core components in OT) Ondersteunen van startende beroepsverenigingen (vb. Georgië, Estland) VOOR MEER INFORMATIE... VE ombudsdienst - Ourthestraat, Torhout tel 050/

59 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

60 Vlaams Ergotherapeutenverbond Association des Ergotherapeutes
Situering van het VE O.T.A.R.G. C.L.A.T.O. A.P.R.G. N. A. G. WFOT World Federation of Occupational Therapists COTEC ENOTHE European Network of Occupational Therapy in Higher Education Council of Occupational Therapy for the European Countries HRPB NBFE Nationale Belgische Federatie van Ergotherapeuten FOE - FEE Federatie Opleidingen Ergotherapie EDiTh VE WFOT: Vlaams Ergotherapeutenverbond AEB Acta Ergotherapeutica Belgica AE Association des Ergotherapeutes

61

62 Het VE ONDERSTEUNT EDiTh
“EDiTh” betekent Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg v.z.w. Gestart vanuit werkgroep Thuiszorg Doelstellingen Ergotherapeutische dienstverlening in de thuiszorg verzekeren Ergotherapeuten bereikbaar maken voor hulpvragers, mantelzorgers, prof Uitwisseling van informatie tussen de leden, Band met opleidingen en andere medische en paramedische beroepen VOOR MEER INFORMATIE... Secretariaat : Tervuursestraat, Leuven GSM 0497/

63 Het VE ONDERSTEUNT EDiTh
Aanbod: Een ondersteunend netwerk voor ergo’s die aan thuiszorg doen. Practische info mbt verschillende onderwerpen omtrent thuiszorg Studie-sessies en workshops Ondersteuning bij administratieve verwerking van thuisinterventies Enz. Lidmaatschap EDiTh enkel mits lidmaatschap VE VOOR MEER INFORMATIE... Secretariaat : Tervuursestraat, Leuven GSM 0497/

64 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

65 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

66 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je wil beroep doen op beroepsinhoudelijke ondersteuning vanuit OKE

67 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je wil gaan werken in het buitenland

68 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je wil dat kwaliteit van de beroepsuitoefening gewaarborgd wordt

69 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je vindt het belangrijk dat met RIZIV, Vlaams Fonds, Mutualiteiten, enz wordt onderhandeld om de ergobelangen te verdedigen

70 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je wil onbeperkte toegang hebben tot onze zeer informatieve Website, met inbegrip van ergotherapie- geëigende zoekkanalen (vb. OTDbase).

71 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je wil over heel wat ergozaken geïnformeerd worden via AEB

72 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je wil aan bijscholingen deelnemen aan uiterst gereduceerde prijzen

73 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je vindt het belangrijk dat het VE verder kan betrokken worden bij de besprekingen voor een ergo-nomenclatuur

74 Waarom is lid zijn van VE de moeite waard?
Je wil actief deelnemen aan verschillende domeinspecifieke werkgroepen

75 Wat betekent je lidmaatschap voor VE?
Lid worden betekent een mandaat geven aan het VE om de nodige stappen te zetten om haar doelstellingen te bereiken Een hoog ledenaantal betekent een sterkere uitgangspositie in besprekingen Meer centen betekent meer mogelijkheden om een aantal projecten te verwezenlijken Meer leden betekent meer mankracht om een aantal projecten te verwezenlijken en nieuwe initiatieven op te zetten

76 Daarom………. Word lid van het VE, Deel uw ervaringen in het forum,
Sluit aan bij werkgroepen, Stuur een interessant artikel door, Word lid van de Raad van Bestuur

77 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

78 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

79 Gemandateerden van het VE
Voorzitter, Relatie Hogescholen: Jonny Peeters Vice-voorzitter en ombudsdienst : Marc Coulier Secretariaat : Ann Callaert Finanieel Beheer : Evelien Soenen Ledenadministratie : Sofie Van Luyten Thuiszorg, EDiTh: Alex Clays Internationalisering WFOT, COTEC : Marlies Suetens Internationalisering ENOTHE, Webmaster: Marc Velghe Mandaat Ontwikkelingsproblematiek, BO: Tine Vermeiren OKE: Marieke Coussens Vorming: Leen De Coninck Coördinatie fysieke Revalidatie: Bart Mistiaen

80 Gemandateerden van het VE
Extern mandaat Vlaams Fonds: Marijke Duportail

81 Openstaande mandaten binnen het VE
Mandaat ‘Public Relations’ Mandaat ‘ provinciale’ werkgroepen Mandaat ‘ Ergo-Wetgeving’ Mandaat coördinatie interventiedomeinen Psychiatrie Fysieke revalidatie Ouderenzorg Enz.

82 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

83 Een beroepsvereniging is nodig !
Welkom ! Wie zijn wij? Waarom lid van VE? Doelstelling VE Historiek VE Situering VE Een beroepsvereniging is nodig !

84 Welkom aan alle (nieuwe) leden !
VOOR MEER INFORMATIE... VE-ledenwerving – Geluwese steenweg Wervik tel 056/

85 We zijn er voor en door jullie !

86 We willen jullie er nu en later graag bij!


Download ppt "VLAAMS ERGOTHERAPEUTENVERBOND VZW"

Verwante presentaties


Ads door Google