De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering – presentatie studenten Marketing Engineering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering – presentatie studenten Marketing Engineering"— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering – presentatie studenten Marketing Engineering
Dr. Els Breugelmans KU Leuven Goede avond allemaal. Mijn naam is Els Breugelmans en ik ben associate professor aan de KU Leuven. In mijn opdracht daar ben ik o.a. verantwoordelijk voor het vak Marketing Engineering.

2 Marketing Engineering
KU Leuven 3e jaar Bachelor 1e jaar Master Ik bespaar u de details van het vak, maar het vak kan gevolgd worden door studenten – geïnteresseerd in marketing – uit het 3e bachelorjaar of het 1e masterjaar. Deze cursus – en eigenlijk ook al mijn andere vakken – zijn een hands-on cursus waar studenten zelf een aantal theoretische concepten in de praktijk zullen moeten toepassen. Het is dus een “learning by doing cursus”. Ik vergelijk het graag met het leren van fiets rijden: ik kan mijn dochtertje uitleggen hoe ze het moet doen, ik kan het zelf voordoen, ik kan het haar op een video laten zien, etc. maar uiteindelijk leert ze het het best door het gewoon zelf te doen! Leren fiets rijden!

3 Marketing Engineering
Het leren (doen van) marktonderzoek “Echt” bedrijf/”Echt probleem” Win-win Maar: beperkingen Veldwerk Na cursus 1 van de doelstelling van het vak is het leren (doen van) marktonderzoek. Aan het begin van de cursus zijn de studenten onbekend met het uitvoeren van een marktonderzoek, terwijl ze op het einde van de cursus zelf ervaren hebben wat het betekent om een marktonderzoek te doen. Mijn overtuiging is dat studenten veel meer leren door fouten te maken, te begrijpen waarom iets fout was/is en obv deze inzichten beter begrijpen hoe het wel moet. Om studenten inzicht te geven in wat het betekent om marktonderzoek te doen werk ik bij voorkeur samen met een ‘echt’ bedrijf, en dus een echt/reëel marktonderzoeksprobleem. Dit jaar was BAAV, m.n. Inge Buytaert & Jan De Man, bereid om mee te werken. Ik zou hen dan ook hartelijk willen bedanken voor deze samenwerking. M.i. creëert het werken (het uitvoeren van een marktonderzoek voor) een echte case een win-win situatie. Win voor studenten omdat ze aan iets “echt” werken en de kans hebben om hun kennis in te zetten voor de praktijk, en win voor het bedrijf omdat ze eerste inzichten krijgen. Betekent dit dat de marktonderzoeken perfect zijn, nee. Er zijn zeker beperkingen maar de teams die hier vandaag staan hebben beiden een accuraat werk geleverd, waar weliswaar beperkingen zijn maar waar resultaten betrouwbaar en valide zijn. De studenten doen een werkelijk veldonderzoek, met data en gegevens afkomstig van “echte” consumenten die tot jullie doelgroep behoren.

4 Marketing Engineering
Eéndagsreizen Stijn Berkvens Joran Liessens Kim Vandendijk Klaas Wijnen Meerdaagse reizen Quinten Friederichs Mauro Ockerman Falco Troonbeeckx Jeff Wouters Concurrentie… winnende teams! Hoge graad van academische accuraatheid, hoge mate van managerial relevantie. Academisch accuraat Managerial relevant

5 Questions? Els.Breugelmans@kuleuven.be
Always looking for collaborations with firms.

6 Marktonderzoek voor BAAV
Management presentatie Groep 4: Stijn berkvens Joran liessens Kim Vandendijk Klaas wijnen

7 Introductie Probleem: autocars voor ééndagsreizen Deelproblemen:
Imago Productkenmerken: comfort, reisduur, overkoepelende website, … Klantkenmerken: eigen auto, vervoerpreferentie, … Doelgroep: 18 jaar en ouder

8 Marktonderzoek 131 respondenten

9 Imago over de leeftijdscategorieën heen
1 = Zeer slecht 2 = Slecht 3 = Neutraal 4 = Goed 5 = Zeer goed

10 Invloed van de totale reisduur

11 Vergelijking tussen autobezitters en niet-autobezitters
Ik ben geneigd de autocar te gebruiken

12 Vergelijking autocar met openbaar vervoer

13 Soorten ééndagsreizen

14 Belang van een overkoepelende website
Het bestaan van een overkoepelende website is belangrijk

15 Belang van een overkoepelende website
Het bestaan van een overkoepelende website is belangrijk

16 Consumer trend studie Google
51% van de Belgische populatie zoekt online voordat ze koopt. 57 % van de Belgen kocht in 2013 goederen of services online. 85 % van de Belgen zal eind 2014 online zijn. 90% zal volgend jaar online aankopen doen.

17 Verband tussen leeftijd en het belang van het bestaan van een overkoepelende website
In alle categorieën ligt het gemiddelde aan de ‘belangrijke’ kant = gemiddeld gezien vind elke categorie een website belangrijk 25-<40 en 40-<55: Zeer veel ‘eerder mee eens’ en ‘helemaal mee eens’= dit zijn de twee categorieën die een overkoepelende website zeer belangrijk vinden

18 Conclusie Imago kan en moet nog verbeterd worden
Reisduur wisselend relevant Voordelen autocar versus openbaar vervoer Sportevenementen & stadsbezoeken Website als gecentreerd medium gebruiken

19 Bedankt voor jullie aandacht
Vragen?

20 Presentatie eindrapport meerdaagse autocarvakanties
3de Bach HIR KULeuven: Marketing Engineering Quinten Friederichs Falco Troonbeeckx Mauro Ockerman Jeff Wouters

21 Overzicht Inleiding: Wie, wat, waarom en hoe?
Onderzoeksvragen, resultaten en praktische toepassingen Algemene conclusie Vragen

22 Jongeren en autocarvakanties
Jongeren tussen 16 en 25 jaar Onderzoek naar servicecomponenten en consumentengerelateerde factoren die een rol spelen bij de beslissing (van jarigen) om een meerdaagse autocarvakantie te boeken.

23 Waarom jongeren? Belangrijke consumentengroep
Consumenten van de toekomst Wereld ontdekken Groepsgevoel

24 Onderzoeksmethode Online enquête Via facebook jongeren gecontacteerd
Statische analyses (zijn terug te vinden in het rapport)

25 De prijs Bereidheid tot betalen

26 De prijs Gemiddelde= 97,76

27 De duurtijd Hoe lang mag een rit maximaal duren?
Verandert dit met ervaring?

28 De getolereerde duurtijd
Het hebben van ervaring met een meerdaagse autocarreis(rechter kolom), heeft een positieve invloed om de toegelaten duur van de rit. Gem geen ervaring: 12,6 Gem wel ervaring: 14,1

29 De duurtijd

30 Eco-Reizen? Willen mensen milieu-bewuster reizen?

31 Eco-Reizen? 1: Helemaal niet akkoord 2: Niet akkoord 3: Neutraal
5: Helemaal akkoord

32 Soort reis en comfort Heeft het soort reis dat men verkiest enige invloed op het belang dat men hecht aan een bepaald type comfort op de autocar?

33 Soort reis en comfort

34 Een auto en een autocarvakantie
Heeft het hebben van een auto enige invloed op de overweging om een autocarvakantie te maken? NEEN

35 Een auto en een autocarvakantie
In percentages

36 Een auto en een autocarvakantie
Besluit: Jongeren met een auto niet uitsluiten in marketingcampagnes Verder onderzoek naar de achterliggende redenen

37 Activiteiten tijdens de reis
Hechten jongeren belang aan de mogelijkheid om eigen activiteiten te kunnen kiezen tijdens hun reis of eerder aan het aanwezig zijn van vooraf georganiseerde activiteiten?

38 Activiteiten tijdens de reis
heel veel belang 3,9 en 3 helemaal geen belang

39 Activiteiten tijdens de reis
Besluit: Jongeren hechten veel belang aan de mogelijkheid tot eigen activiteiten Groepsactiviteiten niet negeren

40 Leeftijdsgenoten en autocarvakanties
Gaan jongeren liever op meerdaagse autocarvakantie met leeftijdsgenoten? JA

41 Leeftijdsgenoten en autocarvakanties
Gemiddelde: 3,83 (op een schaal van 5 met 1=helemaal geen belang en 5= heel veel belang)

42 Leeftijdsgenoten en autocarvakanties: Preferentie vs. geslacht
Besluit: Jongens hebben een sterkere preferentie om met leeftijdsgenoten te reizen, dan meisjes heel veel belang helemaal geen belang

43 Leeftijdsgenoten en autocarvakanties
Besluit: Bied reizen met enkel jongeren aan Communiceer deze optie duidelijk Verder onderzoek is zeker een aanrader!

44 Algemene conclusie Jongeren willen goedkoop en max. 14 uur reizen
Auto=geen concurrent Environment: don’t bother! Vrijheid = blijheid: activiteiten Age matters


Download ppt "Ledenvergadering – presentatie studenten Marketing Engineering"

Verwante presentaties


Ads door Google