De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ledenvergadering – presentatie studenten Marketing Engineering Dr. Els Breugelmans KU Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ledenvergadering – presentatie studenten Marketing Engineering Dr. Els Breugelmans KU Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Ledenvergadering – presentatie studenten Marketing Engineering Dr. Els Breugelmans KU Leuven

2 Marketing Engineering • Handelsingenieur @ KU Leuven o 3 e jaar Bachelor o 1 e jaar Master

3 Marketing Engineering • Het leren (doen van) marktonderzoek o “Echt” bedrijf/”Echt probleem” •Win-win •Maar: beperkingen o Veldwerk Na cursus

4 Marketing Engineering Eéndagsreizen Stijn Berkvens Joran Liessens Kim Vandendijk Klaas Wijnen Meerdaagse reizen Quinten Friederichs Mauro Ockerman Falco Troonbeeckx Jeff Wouters Academisch accuraat Managerial relevant

5 Questions? • Els.Breugelmans@kuleuven.be Els.Breugelmans@kuleuven.be • Always looking for collaborations with firms.

6 MANAGEMENT PRESENTATIE GROEP 4: STIJN BERKVENS JORAN LIESSENS KIM VANDENDIJK KLAAS WIJNEN Marktonderzoek voor BAAV

7 Introductie  Probleem: autocars voor ééndagsreizen  Deelproblemen:  Imago  Productkenmerken: comfort, reisduur, overkoepelende website, …  Klantkenmerken: eigen auto, vervoerpreferentie, …  Doelgroep: 18 jaar en ouder

8 Marktonderzoek  131 respondenten

9 Imago over de leeftijdscategorieën heen 1 = Zeer slecht 2 = Slecht 3 = Neutraal 4 = Goed 5 = Zeer goed

10 Invloed van de totale reisduur

11 Vergelijking tussen autobezitters en niet-autobezitters Ik ben geneigd de autocar te gebruiken

12 Vergelijking autocar met openbaar vervoer

13 Soorten ééndagsreizen

14 Belang van een overkoepelende website Het bestaan van een overkoepelende website is belangrijk

15 Belang van een overkoepelende website Het bestaan van een overkoepelende website is belangrijk

16 Consumer trend studie Google  51% van de Belgische populatie zoekt online voordat ze koopt.  57 % van de Belgen kocht in 2013 goederen of services online.  85 % van de Belgen zal eind 2014 online zijn.  90% zal volgend jaar online aankopen doen.

17 Verband tussen leeftijd en het belang van het bestaan van een overkoepelende website

18 Conclusie  Imago kan en moet nog verbeterd worden  Reisduur wisselend relevant  Voordelen autocar versus openbaar vervoer  Sportevenementen & stadsbezoeken  Website als gecentreerd medium gebruiken

19 VRAGEN? Bedankt voor jullie aandacht

20 P RESENTATIE EINDRAPPORT MEERDAAGSE AUTOCARVAKANTIES 3 de Bach HIR KULeuven: Marketing Engineering Quinten Friederichs Falco Troonbeeckx Mauro Ockerman Jeff Wouters

21 O VERZICHT Inleiding: Wie, wat, waarom en hoe? Onderzoeksvragen, resultaten en praktische toepassingen Algemene conclusie Vragen

22 J ONGEREN EN AUTOCARVAKANTIES Jongeren tussen 16 en 25 jaar Onderzoek naar servicecomponenten en consumentengerelateerde factoren die een rol spelen bij de beslissing (van 16-25 jarigen) om een meerdaagse autocarvakantie te boeken.

23 W AAROM JONGEREN ? Belangrijke consumentengroep Consumenten van de toekomst Wereld ontdekken Groepsgevoel

24 O NDERZOEKSMETHODE Online enquête Via facebook jongeren gecontacteerd Statische analyses (zijn terug te vinden in het rapport)

25 D E PRIJS Bereidheid tot betalen

26 D E PRIJS Gemiddelde= 97,76

27 D E DUURTIJD Hoe lang mag een rit maximaal duren? Verandert dit met ervaring?

28 D E GETOLEREERDE DUURTIJD Gem geen ervaring: 12,6 Gem wel ervaring: 14,1

29 D E DUURTIJD

30 E CO -R EIZEN ? Willen mensen milieu-bewuster reizen?

31 E CO -R EIZEN ? 1: Helemaal niet akkoord 2: Niet akkoord 3: Neutraal 4: Akkoord 5: Helemaal akkoord

32 S OORT REIS EN COMFORT Heeft het soort reis dat men verkiest enige invloed op het belang dat men hecht aan een bepaald type comfort op de autocar?

33 S OORT REIS EN COMFORT

34 E EN AUTO EN EEN AUTOCARVAKANTIE Heeft het hebben van een auto enige invloed op de overweging om een autocarvakantie te maken? NEEN

35 E EN AUTO EN EEN AUTOCARVAKANTIE

36 Besluit:  Jongeren met een auto niet uitsluiten in marketingcampagnes  Verder onderzoek naar de achterliggende redenen

37 A CTIVITEITEN TIJDENS DE REIS Hechten jongeren belang aan de mogelijkheid om eigen activiteiten te kunnen kiezen tijdens hun reis of eerder aan het aanwezig zijn van vooraf georganiseerde activiteiten?

38 A CTIVITEITEN TIJDENS DE REIS helemaal geen belang heel veel belang

39 A CTIVITEITEN TIJDENS DE REIS Besluit:  Jongeren hechten veel belang aan de mogelijkheid tot eigen activiteiten  Groepsactiviteiten niet negeren

40 L EEFTIJDSGENOTEN EN AUTOCARVAKANTIES Gaan jongeren liever op meerdaagse autocarvakantie met leeftijdsgenoten? JA

41 L EEFTIJDSGENOTEN EN AUTOCARVAKANTIES Gemiddelde: 3,83 (op een schaal van 5 met 1=helemaal geen belang en 5= heel veel belang)

42 L EEFTIJDSGENOTEN EN AUTOCARVAKANTIES : P REFERENTIE VS. GESLACHT Besluit: Jongens hebben een sterkere preferentie om met leeftijdsgenoten te reizen, dan meisjes helemaal geen belang heel veel belang

43 L EEFTIJDSGENOTEN EN AUTOCARVAKANTIES Besluit:  Bied reizen met enkel jongeren aan  Communiceer deze optie duidelijk  Verder onderzoek is zeker een aanrader!

44 A LGEMENE CONCLUSIE Jongeren willen goedkoop en max. 14 uur reizen Auto=geen concurrent Environment: don’t bother! Vrijheid = blijheid: activiteiten Age matters


Download ppt "Ledenvergadering – presentatie studenten Marketing Engineering Dr. Els Breugelmans KU Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google