De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 5 HAVO. Programma informatieavond Voorstellen / rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de 5 e klas Belangrijke data dit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 5 HAVO. Programma informatieavond Voorstellen / rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de 5 e klas Belangrijke data dit."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 5 HAVO

2 Programma informatieavond Voorstellen / rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de 5 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische zaken

3 Andrea Greven • Profielcoördinator NG en NT Havo 4 & Havo 5 • Docente scheikunde • Amm.greven@bernardinuscollege.nl Amm.greven@bernardinuscollege.nl • 046-2040150 (a.u.b. niet meer bellen na 21.00 uur)

4 Doelen Mijn doelen -Transparante begeleiding -Monitoren van cijfers Doelen van de leerlingen -Behalen van diploma, HBO-opleiding

5 Verschillen 4 Havo ten opzichte van 5 Havo • Geen proefwerken, wel Se-periode (3) en CE periode (1) • Geen CKV, LB, MA; deze vakken zijn in de 4 e klas afgesloten • Geen rapporten, wel examendossier digitaal. Definitieve ED lijst op papier

6 Belangrijke data dit schooljaar 2013 19 aug – 11 okt: 1 e lesperiode 12 okt – 20 okt:herfstvakantie 21 okt – 1 nov:1 e SE-periode 4 nov – 17 jan:2 e lesperiode 3 dec:ouderavonden docent 10 dec:ouderavond PC 21 dec – 5 jan:kerstvakantie

7 Belangrijke data dit schooljaar 2014 20-31 januari2 de schoolexamenperiode 3 feb – 24 mrt3 e lesperiode 1mrt – 9 mrt carnavalsvakantie 24 mrt – 4 apr3 e schoolexamenperiode 7 apr – 25 apr4 e lesperiode 24 apr gala 25 aprlaatste schooldag

8 Belangrijke data dit schooljaar 2014 26 apr – 11 meimeivakantie 12 mei – 23 meiCENTRAAL EXAMEN 24 mei – 11 junwachten … wachten … 12 junUITSLAGDAG 16 jun – 20 junHer-centraal-examen 25 jun2 e uitslagdag 27 junDIPLOMAUITREIKING Alle informatie in de september- en maartbrief

9 Vakken in het gemeenschappelijk deel • Nederlands (CE) • Engels (CE) • Maatschappijleer (SE, afgesloten 4 Havo) • CKV ( handelingsdeel, afgesloten 4 Havo) • Levensbeschouwing (SE, afgesloten 4 havo, schoolkeuze) • Lichamelijke opvoeding (handelingsdeel, wordt afgesloten op 5 Havo)

10 Vakken in het profieldeel N&G, verplicht profielkeuzevak en examenvak in de vrije ruimte • Scheikunde (CE) • Biologie(CE) • Wiskunde A of wiskunde B(CE) • NLT (SE) of Natuurkunde(CE) of Aardrijkskunde (CE) • Eén keuzevak uit de overige vakken

11 Vakken in het profieldeel N&T, verplicht profielkeuzevak en examenvak in de vrije ruimte • Scheikunde (CE) • Natuurkunde(CE) • Wiskunde B(CE) • Informatica(SE) of Biologie(CE) of Wiskunde D (SE) • Eén keuzevak uit de overige vakken

12 Programma voor Toetsing en Afsluiting • Digitaal beschikbaar op website van school vóór 1 oktober 2013, www.bernardinuscollege.nlwww.bernardinuscollege.nl • Via de website is het mogelijk om PTA per vak af te drukken! • Regels voor te laat komen bij SE en CE staan vermeld in het PTA. Bij twijfel contact opnemen met de profielcoördinator. PTA

13 Examens, herexamens • Op 18 november, 17 februari en 16 april vinden de herkansingen plaats • De leerling heeft het recht om 1 SE uit de voorafgaande SE- periode te herkansen • Een leerling mag maximaal twee herkansingen van hetzelfde vak maken • Stof is hetzelfde als de oorspronkelijke toets • Indien een leerling een SE-toets in de reguliere week heeft gemist, krijgt hij/zij het inhaalwerk op de herkansingsdag en kan het vak niet herkanst worden. • CE: in één vak kan herexamen gedaan worden

14 Verhindering Bij SE/CSE • Indien een kandidaat wegens ziekte of een ander zwaarwegende reden een bepaalde schoolexamentoets niet kan meemaken, dient door een van de ouders/verzorgers voor de aanvang van de toets de kandidaat telefonisch afgemeld te worden en binnen 24 uur na aanvang van de toets een door hem of haar getekende schriftelijke verklaring te worden overlegd aan de profielcoördinator. • Komt een leerling te laat bij een SE, dan kan hij geen aanspraak maken op verlenging. • Komt een leerling meer dan een half uur te laat, dan kan hij/zij niet meer worden toegelaten (cijfer: 1) • Te laat komen bij mondelinge schoolexamens en luistertoetsen wordt niet toegestaan (cijfer:1)

15 Slaag – zak - regeling 1 e eis:geen onvoldoende eindcijfer of - één 5 of - één 4 of twee 5en: 2 comp. punten of - één 4 en één 5: 3 comp. punten 2 e eis:maximaal één 5 bij Ne, En en Wi 3 e eis:gemiddeld 5,5 voor CE-cijfers !!! 4 e eis:LO, CKV en LOB voldoende handelingsdelen

16 Het profielwerkstuk (PWS) • Verplicht deel examenprogramma: 80 SLU • Van februari in 4 e klas tot en met februari 5 e klas • Leerling moet zelfstandig bij een zelfgekozen thema- docent liefst in tweetallen onderzoek doen over zelfgekozen onderwerp behorend tot een vak • Beoordeling met cijfer: onderdeel combinatiecijfer • Titel komt op cijferlijst • 2 e beoordeling: week 38 (16-20 september 2013) • 3 e beoordeling: week 11 (10-14 maart 2014)

17 Rekentoets • Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. • De rekentoets telt tot en met 2014-2015 nog niet mee voor de examenuitslag. • Het resultaat van de rekentoets staat wel op de cijferlijst van het examen, maar leerling kan hierop niet zakken • Vanaf 2015-2016 telt de toets mee voor de examenuitslag. Een kandidaat is dan pas geslaagd als hij/zij bij de eindcijfers als onvoldoende cijfer niet meer dan één 5 heeft voor de vakken Nederlands, Engels, wiskunde én rekenen.

18 Doorstroom mogelijkheden Atheneum • Bespreken met de onderwijsdirecteur atheneum, dhr. J. Reumkens • Bij docenten wordt geïnformeerd of Atheneum haalbaar is d.m.v. uitvoerige enquête • Goede houding en goede cijfers ( 7,0 – 7,5) • Gesprek met de leerling en de ouders • Begin januari kenbaar maken

19 Ouderavond • 3 december 2013 (algemeen) • 10 december 2013 (profielcoördinator) • Uitnodiging krijgt u via mail • Bij voorkeur zoon of dochter aanwezig bij het gesprek

20 Vrijdag 27 juni diploma- uitreiking

21 Na het havo? • Dhr. A. Erven, decaan havo, vwo en docent Maatschappijwetenschappen aja.erven@bernardinuscollege.nl • Studiefinanciering/ DUO • Voorlichtingsavond DUO 16 september, 19.00 uur in het studiehuis • Klassikale uitleg decaan • Hoger Beroeps Onderwijs

22 Digitale snelweg • Via het ouderportaal heeft u toegang tot o.a. cijfers en aanwezigheid. • Verder zal er veel informatie via de mail verstrekt worden, dus het is van belang dat de mailgegevens correct zijn binnen school. • Indien uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is moet de leerling bij de administratie toestemming verlenen voor inzage.

23 Oh ja; dit nog even…… • Meeloopdagen HBO opleiding(en) • Ondersteuning LOB • Bijbaantjes • Alles wat studeren in de weg staat • Klankbordgroep Ouders Tweede Fase

24 Jubileumjaar 100-jarig bestaan • Diverse activiteiten door het jaar heen • Feestweekend 4,5 en 6 oktober • Carnavalsoptocht • Revue in paasweekend

25 Goede begeleiding Samen verantwoordelijk!


Download ppt "Informatieavond 5 HAVO. Programma informatieavond Voorstellen / rol van profielcoördinator Bovenbouw: het karakter van de 5 e klas Belangrijke data dit."

Verwante presentaties


Ads door Google