De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Er zijn verschillende manieren om producten te presenteren. Zo kan ieder product een eigen ‘look en feel’ krijgen om zo verschillende doelgroepen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Er zijn verschillende manieren om producten te presenteren. Zo kan ieder product een eigen ‘look en feel’ krijgen om zo verschillende doelgroepen."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Er zijn verschillende manieren om producten te presenteren. Zo kan ieder product een eigen ‘look en feel’ krijgen om zo verschillende doelgroepen aan te spreken. Ook kan er gekozen worden voor uniforme presentatie om site-identiteit te bevorderen en navigatie te vergemakkelijken (Omanson et al., 2001). In een pilotstudy die werd uitgevoerd door Omanson et al. (2001) werden verschillende eigenschappen van websites door experts op belang beoordeeld: logo, lettertype, lay-out, kleurenpalet, titel van de pagina, achtergrond en navigatiestructuur. Het logo en de navigatiestructuur bleken daarvan het meest belangrijk. Elk van deze elementen kan van invloed zijn op de consumentenperceptie. In dit onderzoek wordt ingegaan op het nut en de wenselijkheid van visuele consistentie. Aan de hand van een consistente en inconsistente SONY-website worden de site-identiteit en productattitude beoordeeld. Methode o Enquêtes op www.thesistools.comwww.thesistools.com o Benadering per e-mail o 32 respondenten vulden de vragenlijst in o Leeftijd tussen de 15 en 25 jaar o 50% (n=16) consistente website (man = 69%, vrouw 31%) o 50% (n=16) inconsistente website (man = 69%, vrouw 31%) o De respondenten kregen een korte introductie, algemene vragen, specifieke vragen over de consistente / inconsistente website (aan de hand van screenshots) en het verzoek voor het invullen van persoonskenmerken. o De specifieke vragen bij de website gingen over de lay-out, consistentheid, het gebruik van logo’s en afbeeldingen, functionaliteit, overtuigingskracht en productidentiteit. o Analyse in SPSS ONLINE MARKETING | GROEP 1 | EFFECTS OF VISUAL CONSISTENCY ON SITE IDENTITY AND PRODUCT ATTITUDE Resultaten Discussie Uit onderzoek is gebleken dat consistente websites voor een prettigere ervaring zorgen bij de consument. Dit blijkt uit het feit dat navigeren op consistente websites als gemakkelijker wordt ervaren. De beoordeling van de lay-out staat in verband met de beoordeling van de functionaliteit van consistente websites. Tevens is gebleken dat proefpersonen de informativiteit van consistente websites hoger inschatten dan die van inconsistente websites. Dit wordt veroorzaakt door de positieve productattitude ten opzichte van consistente websites en vergrootte kans om ook daadwerkelijk tot aanschaf over te gaan. Consistente websites vergroten het plezier dat de bezoeker aan de website beleeft en komen professioneler en zakelijker over wat de productattitude verbetert en uiteindelijk tot meer aankopen zal leiden. Kritiekpunten: • Beperkt aantal proefpersonen • Ongelijke genderverdeling proefpersonen • Veel proefpersonen in de groep gevorderde en experts • Gebruik van screenshots in plaats van complete websites • Consistentie is de huidige norm, onderzoek daardoor achterhaald Hypothese 1: Consistente websites worden door consumenten als prettiger ervaren dan inconsistente websites. Het navigeren op de consistente website werd prettiger ervaren dan op een inconsistente website (t(30)= 3.51, p=<.01). Hypothese 2: Een consistente omgeving heeft invloed op de site-identiteit. De identiteit van het product/merk sloot bij de consistente website beter aan bij de lay-out en werd als functioneler en meer ondersteunend beschouwd. De consistentie van de website is van invloed op de perceptie van informativiteit (t(30)=2.71, p=<.025). Hypothese 3: Een consistente website oogt professioneler en betrouwbaarder en draagt bij aan een positievere attitude jegens het product. Meer dan 60% van de respondenten vond dat de consistente website professioneel en verzorgd was vormgegeven, dit percentage lag bij de inconsistente website op nog geen 40%. De intentie om een product te bestellen is bij een consistente website hoger (59%) dan bij de inconsistente website (41%) (t(30)=3.51, p=<.01). Giliam Alberto, Martijn Kersten, Luuk Stoop, Andries Verheijden en Michael Wesselink


Download ppt "Introductie Er zijn verschillende manieren om producten te presenteren. Zo kan ieder product een eigen ‘look en feel’ krijgen om zo verschillende doelgroepen."

Verwante presentaties


Ads door Google