De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oktober 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Veerle Noerens, VIVO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oktober 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Veerle Noerens, VIVO"— Transcript van de presentatie:

1 Oktober 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Veerle Noerens, VIVO
Trefdag arbeidsbemiddelaars Info over werk en opleiding in de sociale sector Oktober 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Veerle Noerens, VIVO

2 Overzicht Inleiding (Veerle en Lon) Websites
Ik ga ervoor (Lon) Rol in de zorg (Lon) VIVO (Veerle) Onderwijskiezer (Veerle) Jobkanaal on tour (Veerle) Inleefmomenten: wat is het, hoe organiseren (Lon) Servicepunten zorg (Lon)

3 Inleiding Doelstelling van de workshop  Informeren over informatiekanalen Samen discussiëren en inspireren Wat helpt u Wat helpt de kandidaat Wat werkt Wat ontbreekt nog Vragen

4 Het actieplan ‘Werk maken van werk in de zorgsector’
beleidsdocumenten Actieplan werk focust op acties gericht op: Instroom: hoe jongeren aantrekken naar een zorgopleiding? Doorstroom: hoe zorgverstrekkers naar verschillende sectoren toe leiden? Retentie: hoe zorgverstrekkers in de zorgsector houden?

5 Focus van de website ‘Ik ga ervoor’
In het kader van het actieplan ‘Werk maken van werk in de zorgsector’ (cf. beleidsdocumenten ) de instroom in de zorgopleidingen van jongeren en van zij-instromers voldoende groot houden / groter maken om in de toekomst kwaliteitsvolle zorg voor elke patiënt / cliënt / bewoner te vrijwaren

6 Welke zorg- en welzijnsberoepen?
Gezondheidszorg en welzijn Verpleegkundigen / verzorgenden / zorgkundigen Maar ook andere knelpuntberoepen O.a. ziekenhuisapothekers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten (bron: VDAB) Medisch laboratorium technoloog, logistiek werkers, poetshulpen (Bron: VOPZ, provinciaal gebonden aandachtsberoepen) Kinderopvang Begeleider in de kinderopvang en buitenschoolse opvang Onthaalouder Personen met een handicap Orthopedagogen, opvoeders, begeleider PAB In het totaal: 13 Zorg- en welzijnsberoepen in de kijker

7 Speerpunten in het werk als zorgverlener
Werken met je hart, je hoofd en je handen Preventief, curatief en zorgend bezig zijn met mensen Samenwerken met anderen (multidisciplinair) Inspelen op de mogelijkheden / problemen van elke patiënt. Continu groeien en ontplooien in een innovatieve omgeving

8 Campagne: website en facebook
Website: Facebookgroep

9 Website 37 verschillende jobfiches
Meer dan 250 mogelijkheden om inleefmomenten aan te vragen Een rechtstreekse lijn met de VDAB En….advertenties en filmpjes om te verspreiden onder de jongeren en het brede publiek

10 Campagnebeelden En candid camera filmpjes op de website

11 Specifieke campagne voor de jongeren
Mei 2012 Jongeren naar de website brengen via teasing. Een campagne met een knipoog, gericht op jongeren die doorverwijst/doorlinkt naar de website en facebook. Concept: Het is even stom…. Ontdek de zorgsector Resultaat: bijna bezoeken aan website

12 Jongerenaffiches en filmpjes

13 Focus van de website Rol in de zorg

14 Niet alleen zorgberoepen

15 Met info over en linken naar …

16 VIVO vzw Het Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de social profit Een sectoraal opleidingsinstituut voor de vzw en openbare social profit sectoren. Op vind je onder andere informatie over de social profitsector, de verschillende beroepen en opleidingsmogelijkheden in de sector. Onze website openzetten en mensen loodsen doorheen de verschillende pagina’s

17 Welke info op www.vivosocialprofit.org
Rubriek Wat is social profit Beschutte Werkplaatsen Personen met een arbeidshandicap Activiteiten Websites Gezinszorg Gezondheidsvoorzieningen

18 Welke info op www.vivosocialprofit.org
Rubriek Wat is social profit Kinderopvang Kinderdagverblijf Initiatieven Buitenschoolse Opvang Diensten voor opvanggezinnen Thuisopvang voor kinderen met een handicap Websites

19 Welke info op www.vivosocialprofit.org
Rubriek Wat is social profit Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Gehandicaptenzorg Bijzondere Jeugdzorg GKG’s GIG’s CAW Verhuurkantoren en huudersbonden Websites

20 Welke info op www.vivosocialprofit.org
Rubriek Wat is social profit Podiumkunsten Revalidatiecentra Rusthuizen Websites Sociale werkplaatsen Moeilijke bemiddelbare werkzoekenden Activiteiten

21 Welke info op www.vivosocialprofit.org
Rubriek Wat is social profit Socioculturele sector Doelgroep en thema Subsectoren Functies en diploma’s Websites Thuisverpleging

22 Welke info op www.vivosocialprofit.org
Rubriek Wat is social profit Ziekenhuizen Websites

23 Welke info op www.vivosocialprofit.org
Rubriek Werk & Opleiding De beroepen Beroepen in de social profit Beroepenzoeker De opleidingen Succes met je studies (Project € 100) Exemplaar puzzel aan je toekomst en beroepenwaaier laten rondgaan Onder de rubriek Werk & Opleiding vind je informatie over de beroepen en de opleidingen in de sociale sector. Wanneer je bij De beroepen kijkt vind je er zowel algemene beroepenfiches als een beroepenwaaier. De beroepenwaaier werd ontwikkeld voor leerkrachten en jongeren in het secundair onderwijs (Beroeps en Technisch). Op elke fiche vind je meer uitleg over de inhoud van de job, de verschillende organisaties waarin je kan werken en de opleiding die je best volgt om dit beroep uit te oefenen. Website onderwijskiezer openzetten -> Bijvoorbeeld: Een cliënt wil graag starten met een opleiding tot opvoeder. Op onderwijskiezer vind je meer informatie over de inhoud van de opleiding, … en over de verschillende scholen die de opleiding aanbieden. Succes met je studies (Project € 100) het Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen en –diensten (PC ) het Sociaal Fonds Vlaamse welzijns- en gezondheidssector (PC 331) het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel werk van de Vlaamse Gemeenschap (PC 329) voorzien een tussenkomst van maximaal 100 euro in het inschrijvingsgeld van sommige opleidingen. Het gaat over de opleiding: Begeleider in de kinderopvang Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Initiatie bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde Intercultureel werk Jeugd- en gehandicaptenzorg Assistent podiumtechnicus Podiumtechnicus Er is ook een tussenkomst van maximaal 25 euro in het betaalde schoolgeld (cursusgeld). Om hiervan te genieten moet de student/cursist ingeschreven zijn voor één van die opleidingen én praktijkervaring opdoen bij een werkgever die behoort tot één van de betrokken Organisaties uit de openbare sector, onderwijs,…. komen NIET in aanmerking

24 Welke info op www.vivosocialprofit.org
Rubriek Werk & Opleiding Project 360 en Project 600 Beide zijn een opleidingsprojecten voor verpleegkundigen. Project 600 richt zich op werknemers uit de Federale privé-sector van de gezondheidszorg Project 360 richt zicht enkel op werknemers uit de privé-ziekenhuizen en woon- en zorgcentra Het verschil tussen beide: 360 Voor de werknemers die vanuit eender welke functie de studies verpleegkunde willen aanvatten of voortzetten of die examens afleggen voor de examencommissie die leiden tot het behalen van een diploma verpleegkunde. (HBO5, brugopleiding van A2 naar A1 en de Bachelor opleiding komen in aanmerking). - werknemer heeft op 1/9 1 jaar anciënniteit in een instelling behorend tot het PC 330 Ten minste halftijds tewerkgesteld Niet van het project 600 genieten In aanmerking komen voor betaald educatief verlof Arbeidstijd zakt -> studies en werk combineren Het Fonds betaalt het bijkomend vormingsverlof (bovenop het Betaald educatief verlof) en de terugbetaling van de inschrijvingskosten met een maximum van € 620. 600 Voor werknemers uit de Federale Privé-sector van de gezondheidszorg d.w.z. rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, privé-ziekenhuizen, thuisverpleging, autonome revalidatiecentra, bloedtransfusiecentra van het Belgische Rode Kruis, Beschut wonen en wijkgezondheidscentra. Vrijgesteld van arbeid maar met behoud van hun loon.

25 Under construction werkmetmensen Waarom deze website? Doelgroep?
Opdracht in de sectorconvenant Werken aan voldoende kwalitatieve werknemers in de sector Prioriteit 1: Instroom van jongeren vanuit het onderwijs Actie 1: promotie van beroepen bij jongeren via werkmetmensen Doelgroep? Jongeren vanaf 14 jaar warm maken voor een beroep (ruimer dan het verzorgende) in de sociale sector Iedereen die op een eenvoudig en speelse manier informatie wenst over werk en opleiding in de sector Lancering Voorjaar 2013

26 Jobkanaal on tour Een belangrijke partner : Jobkanaal
Verschillende initiatieven Jobkanaal on Tour sector en/of beroep beter leren kennen. 3 bezoeken op 1 dag. In samenwerking met Voka en Unizo worden 1 vzw, 1 KMO en 1 groot profit bedrijf bezocht. Suggesties voor bezoeken zijn altijd welkom. voor Vlaams – Brabant en Limburg voor Oost– en West – Vlaanderen voor Antwerpen – Waasland, Mechelen en Kempen In het arrondissement Leuven gaat een Jobkanaal on tour door op 8/11/2012. Voor meer info neem je best contact op met Kirsten.

27 Jobkanaal Een belangrijke partner : Jobkanaal
Verschillende initiatieven Jobmatching Kennis maken met verschillende bedrijven die vandaag of in de toekomst op zoek zijn naar nieuwe medewerkers Jobstraat Bedrijven stellen hun vacatures persoonlijk voor.

28 Inleefmomenten Omschrijving ‘Een inleefmoment geeft je de kans om in de instelling van jouw keuze kennis te maken met hoe het er in de zorg of in welzijn aan toegaat. Hoe het inleefmoment concreet verloopt, hangt helemaal af van de instelling, van de diverse mogelijkheden en van jouw vragen. Als je een formulier invult, komt dit terecht bij een lokale verantwoordelijke die samen met jou nakijkt waar je precies naar op zoek bent en hoe dit dan het best kan worden ingekleurd. Het is dus geen band- maar maatwerk. Zo kan je ontdekken welke job of welke soort voorziening jou het beste ligt én of de zorg- en welzijnssector voor jou een goede omgeving is om jezelf te ontplooien.’

29 Inschrijvings-module op de website www.ikgaervoor.be

30 Servicepunten zorg In Limburg zijn er 4 Servicepunten Zorg opengegaan (in de werkwinkels in Genk, Heusden-Zolder, Hasselt en Tongeren). Deze servicepunten zorg vormen dé ontmoetingsplaats voor werkgevers en werkzoekenden. In de loop van 2012 wordt dit netwerk uitgebreid naar heel Vlaanderen.

31 En nu is het aan jullie. Reflexie? Vragen? Verwachtingen en/of noden?

32 Gezamenlijk schrijven we het scenario voor een zorgzame toekomst

33 Contactgegevens per provincie
Antwerpen: Wim Vleeshouwers, Provinciebestuur Brussel: Eva Leens, Huis voor gezondheid Limburg: Regine Van Ackere, POM Oost-Vlaanderen: An De Kryger, Provinciebestuur Vlaams-Brabant: Lies Verdonck, Provinciebestuur West-Vlaanderen: Michel De Wit, Provinciebestuur

34 Contactgegevens Eleonora (Lon) Holtzer Zorgambassadeur
GSM: Facebook: “een zorgjob ik ga ervoor” én

35 Contactgegevens Veerle Noerens Project medewerker VIVO vzw


Download ppt "Oktober 2012 Lon Holtzer, zorgambassadeur Veerle Noerens, VIVO"

Verwante presentaties


Ads door Google