De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Hoevelaken, 9 juni 2010. 2 Inhoud  Korte introductie  Urendeclaratie.nl  Waarom Urendeclaratie.nl?  Processen en koppelingen  Vragen?  Demonstratie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Hoevelaken, 9 juni 2010. 2 Inhoud  Korte introductie  Urendeclaratie.nl  Waarom Urendeclaratie.nl?  Processen en koppelingen  Vragen?  Demonstratie."— Transcript van de presentatie:

1 1 Hoevelaken, 9 juni 2010

2 2 Inhoud  Korte introductie  Urendeclaratie.nl  Waarom Urendeclaratie.nl?  Processen en koppelingen  Vragen?  Demonstratie

3 3 Visie Urendeclaratie.nl • Ontwikkel een gebruiksvriendelijk, makkelijk te hanteren tijdregistratie systeem • Iedereen in het intermediaire bedrijf moet ermee kunnen werken • Koppeling tijdregistratie versus facturatie • Applicatie aanpassen aan wensenpakket • 24/7 toegankelijkheid • Keep it simple

4 4 Visie Urendeclaratie.nl • Groei in omzet uit declaraties • Als eerste Hypotheken, Pensioen en leven markt • Dan zakelijke markt • Keuze “verdien”modellen voor de particuliere portefeuille • Door tijdregistratie meer omzet • Tijdregistratie is een must om inzage in de processen te krijgen • Klant wil maatwerk, bedien hem op maat

5 5 Vertaal SERVICE naar geregistreerde / declarabele uren

6 6 De applicatie  Klantbeheer  Urenregistratie  E-mail functionaliteit (overzichten)  Facturatie  Debiteurenbeheer  Toekomst:  Nieuwsbrief  Agenda, Emailkoppelingen

7 7 Waarom Urendeclaratie.nl ?  Snelheid, eenvoud en gemak  Stopwatch  2 clicks naar overzicht per e-mail aan alle klanten  1 click verder: factuur aanmaken  Basis: alleen dat vastleggen wat strikt noodzakelijk is  Techniek  Koppeling met derden: Anva, CCS, AccountView? (maatwerk)  Open database structuur, generieke software, veel mogelijk!  Backup (dagelijks) en beveiliging (encryptie)

8 8 Urendeclaratie.nl  Kostenbesparend, efficiënt en omzetverhogend?  Managementcijfers en rapportages  Beter klantbeeld  Transparantie richting klant  Transparantie richting eigen organisatie  Applicatie overal (via internet) bereikbaar, geen software installatie of systeemeisen, slechts een browser nodig

9 9 Praktijkvoorbeeld • Kick off bij Pensioen en Verzuim afdeling • Klant krijgt keuze provisie of uren • Registreren, Coachen personeel • Na 6 weken de volledige werkweek in beeld – Coördinator maakt op maandag de verslaglegging • Ondergrens > 66% met primaire taken • Duidelijke categorieën benoemen • Overige taken, eenvoudige handelingen – Bijv centrale e-mailbox

10 10 Vervolg praktijkvoorbeeld • Bij werkdruk, slordigheden • Opvoeden, werkoverleg, nut en noodzaak, economisch belang. Confronterend, bewustwording. • Inzicht in stagiaires en tijdelijke krachten – Hoeveel tijd kost het nu daadwerkelijk • Proces in kaart brengen – Signaleren, Voorbereiden, Adviseren, Afhandelen – Wie doet wat, interne acc. manager versus de acc. manager • Nieuwe werkwijze vertalen naar doelstellingen – 25% leven / verzuim omzet via declaratie – >66% van de tijd primaire taken – Resultaat verbetering

11 11 Praktijkvoorbeeld 2 • Kantoor gaat voor nieuwe relaties over op volledige tijdregistratie • Kantoor maakt prijsafspraak, met mogelijkheid van extra facturering bij 10% overschrijding • Men wil weten wat doen we allemaal voor onze klanten • Meten, evalueren en bijstellen

12 12 Praktijkvoorbeeld 3 • Gestart in maart 2010 – Winstpunten: • Wat doen we voor de klant • Wat doen we voor welke klanten • Efficiencyslag – Inzicht in tijdsbesteding per proces, handeling • Gestructureerd werken • Communicatie en integriteit naar klant – Vertel de klant wat je doet • Extra omzet, omzet verhogend • Anders denken, economisch bestaanrecht • Gebruiksvriendelijkheid van het systeem

13 13 Praktijkvoorbeeld 4 • Assurantiekantoor met actieve hypotheekafdeling • Tarief hypotheekfee rond de 1750 euro • Na registratie en 2 maanden ervaring • Nieuwe fee vastgesteld op 2250 – 2500 euro

14 14 Aandachtspunten Urendeclaratie • Cultuurverandering • Gedrag personeel • Coaching van het veranderingsproces • Algehele organisatie • BTW problematiek • Assurantiebelasting • Incasso? – Voldoen uw algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden en dienstverleningsdocument aan de eisen die een succesvolle Incasso met zich meebrengt?

15 15 Incasso: Ga je het zelfdoen? • Stel 2000 relaties. • 25% declarabel • 200 relaties per maand • 100 relaties per kwartaal • 100 relaties per halfjaar • 100 relaties per jaar • Totaal 3100 nota’s • Herinneringen, aanmaningen, Totaal aan kosten? • Debiteuren verzekering?

16 16 Kosten uitbesteden • De abonnementskosten bedragen maandelijks 140,-- euro • Per te verrichten handeling worden de volgende tarieven gehanteerd: - per verstuurde brief € 1,00 - per verstuurde e-mail € 0,45 - per belactie € 1,95 - per elke nieuw toe te voegen debiteur € 2,00 • Stel vorige voorbeeld: • Abonnement € 1.680,00 • 3100 brieven € 3.100,00 • Oninbaar 4% € 100,00 x 20 relaties • Totaal afgerond € 7.000,00 = € 14,00 per relatie

17 17 Factoring • U levert in één declaratiebestand uw declaraties digitaal aan. • De factormaatschappij gaat u binnen de afgesproken termijn het gehele declaratiebedrag betalen minus het tarief van de dienstverlening. • De factormaatschappij sturen facturen uit naar uw relaties. Eventueel voorzien van uw kantoorgegevens. Het risico: Alle oninbare declaraties voor rekening factor. Oninbare declaraties krijgt u na.. weken retour.

18 18 Wie heeft er tot nu toe een vraag?

19 19 Wie is Spothost  Spothost opgericht in 2005, tijdens studie Communicatiesystemen  Core-business: Hosting & Internet applicaties, automatisering  Enkele cijfers:  > 2000 domeinnamen,  500 klanten  15 servers,  7 medewerkers,  99,999 %

20 20 Demonstratie www.urendeclaratie.nl


Download ppt "1 Hoevelaken, 9 juni 2010. 2 Inhoud  Korte introductie  Urendeclaratie.nl  Waarom Urendeclaratie.nl?  Processen en koppelingen  Vragen?  Demonstratie."

Verwante presentaties


Ads door Google