De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk | pag Dank u wel voor uw aandacht Kennismaking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk | pag Dank u wel voor uw aandacht Kennismaking."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk | pag Dank u wel voor uw aandacht Kennismaking

2 Hoofdstuk | pag Climate Neutral Group is een Social Venture • Onderneming zonder winstoogmerk met als doel voorkomen van klimaatverandering. • Sinds 2001, 19 fte • Onze grootste aandeelhouders zijn: ‒ Triodos Ventures BV /DOEN Foundation • Partner van:

3 Hoofdstuk | pag Marktleider in de Benelux 3

4 Hoofdstuk | pag Onze ambitie is een 100% klimaatneutrale wereld Je CO 2 -restuitstoot volledig neutraliseren & Zoveel mogelijk CO 2 -uitstoot intern reduceren

5 Hoofdstuk | pag Klimaatprobleem 5 De Upsala Gletsjer in Patagonië, Argentinië. De bovenste foto dateert uit 1928, de onderste uit 2004

6 Hoofdstuk | pag We kunnen doorgaan…. 6

7 Hoofdstuk | pag De 4 stappen naar klimaatneutraal ondernemen 7 DOELINZICHTACTIE KLIMAAT NEUTRAAL

8 Hoofdstuk | pag IATA: klimaatcompensatie nodig om CO 2 -doelen te halen 8

9 Hoofdstuk | pag Verladers verduurzamen • Bewustzijn van CO 2 bij verladende bedrijven neemt toe • Bedrijven kiezen vaker voor duurzaam inkopen (leaseauto’s, wegvervoer, kantoorinrichting …) • Keuze voor duurzamere opties in luchtvracht is beperkt • Impact van duurzamere opties is eveneens beperkt: rest- uitstoot blijft hoog • Verladers willen klimaatneutraal, maar… “compenseren is duur en ingewikkeld” 9

10 Hoofdstuk | pag CO 2 : Wereldwijd probleem, wereldwijde oplossing Emissiereducties kun je het beste behalen op de plek waar dit het goedkoopst is Begin met een target. De markt zoekt zelf de manieren om target te halen Prijs van carbon credits bepaalt of een partij meer zal reduceren of compenseren

11 Hoofdstuk | pag CO 2 compenseren • Compensatie is het gecertificeerde mechanisme waarin de uitstoot van broeikasgassen wordt geneutraliseerd door elders op aarde eenzelfde hoeveelheid uitstoot te reduceren. Compenseren is elders reduceren. • De hoeveelheid gereduceerde CO 2 in een klimaatproject wordt uitgedrukt in CO 2 -credits. • 1 ton CO 2 = 1 credit.

12 Hoofdstuk | pag Vrijwillige compensatie - hoe werkt het Situatie voor: Kolencentrale Situatie na: schone energie Additioneel verschil hiertussen levert carbon credits

13 Hoofdstuk | pag Compensatie in luchtvracht • Klimaatcompensatie is een aanbodmarkt • Bij actief aanbieden veel deelnemers • Calculator: per vlucht/rit de uitstoot van CO 2 berekend per kg • Meerprijs voor compensatie doorberekenen • Eenvoudig en betaalbaar • En wat gebeurt er met je geld? 13 100 kg van Amsterdam naar Sjanghai: € 6,30

14 Hoofdstuk | pag Wind (India, Turkije) • Energie afkomstig van kolen is in Turkije de standaard. In India is de traditionele energiebron hout. • Nauwelijks investeringen in schone technologieën • CO2 credits als essentiële financieringsbron • Lokale werkgelegenheid en kennisoverdracht • Lokale gemeenten ontvangen extra inkomsten 14

15 Hoofdstuk | pag Biogas Turkije • Afval van miljoenen inwoners rondom en in de Turkse stad Ankara werd op de vuilstortplaats buiten de stad gedumpt. • Momenteel wordt afval gesorteerd en hergebruikt • Methaan wordt afgevangen en omgezet in elektriciteit • Van al het afval wordt nu 95% hergebruikt of ingezet als duurzame energiebron. • Voordelen: minder fossiele brandstoffen nodig, minder methaan, minder stank en vrijgekomen grond. 15

16 Hoofdstuk | pag Houtovens Kenia • Traditioneel wordt gekookt op open vuur • Ontwikkeling speciale houtoven • Door de efficiënte verbranding is er veel minder hout nodig: • aanzienlijke reductie op de CO2-uitstoot, • De vrouwen hoeven dagelijks niet meer zo’n 15 km te lopen, • Er wordt minder geld aan hout uitgegeven • Reductie van rook met 80% • Koken zelf gaat sneller, tijd die anders besteed kan worden. • Lokale productie zorgt voor werkgelegenheid 16

17 Hoofdstuk | pag Kwaliteitsborging 17 Onafhankelijke verificatie (TüV) Erkende registers Transactie- bevestiging Verificatie van gerealiseerde CO 2 -reductie Registratie en ‘wegschrijven’ van CO 2 -credits Goedgekeurde accountants- verklaring door PwC Verificatie- rapport Duurzame Energie, b.v. windenergie

18 Hoofdstuk | pag klimaatneutrale luchtvracht: wat levert het op • Positieve en groene optie. Stimuleren van groene groei wereldwijd • Tastbare, aansprekende projecten. ‒ Projecten gaan klimaatverandering tegen ‒ geven huishoudens in ontwikkelingslanden toegang tot duurzame energie • Eigen imago. U laat zien dat het klimaat u ernst is en dat u daadwerkelijk iets doet • Uitdaging in de sector. U stimuleert innovatie en verduurzaming in luchtvrachtsector. • Loyaliteit van klanten. Uw relaties waarderen uw inspanningen om duurzaam te ondernemen, u sluit aan bij hun eigen inspanningen. 18

19 Hoofdstuk | pag Vragen? 19

20 Hoofdstuk | pag Standaarden • Aangekochte CO 2 credits leiden werkelijk tot CO 2 afname in de atmosfeer • Een credit is een Verified Emission Reduction VCS credits Meest gebruikt Ingesteld door o.a. WEF en projectontwikkelaars Gold Standard Credits Ontwikkeld door NGO´s waaronder WNF. Zelfde criteria als VCS met aanvullend een meetbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling. 20


Download ppt "Hoofdstuk | pag Dank u wel voor uw aandacht Kennismaking."

Verwante presentaties


Ads door Google