De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondreiniging : het sluiten van de kringloop OVAM congres 12/11/2013 Dirk Ponnet, directeur Vlaanderen DEC voorzitter WG CGR Febem/OVB.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondreiniging : het sluiten van de kringloop OVAM congres 12/11/2013 Dirk Ponnet, directeur Vlaanderen DEC voorzitter WG CGR Febem/OVB."— Transcript van de presentatie:

1 Grondreiniging : het sluiten van de kringloop OVAM congres 12/11/2013 Dirk Ponnet, directeur Vlaanderen DEC voorzitter WG CGR Febem/OVB

2 Activiteiten DEC DREDGINGENVIRONMENTAL TECHNIQUES PROJECT DEV. & CONCESSIONS Environmental & maintenance dredgingSoil remediationSediment treatment Brownfield redevelopment HYDRAULIC ENGINEERING FLUVIAL & MARINE AGGREGATES Environmental & shore protection Landfill and isolation techniquesTreatment centresSand exploitation

3 3 Inhoud 1. Welke bodemverontreinigingen zijn mogelijk ? 2. Hoe kunnen zij gereinigd worden ?

4 4 1. Types polluenten • Organische: koolwaterstoffen • Alifatische koolwaterstoffen • Monocyclische aromaten: BTEX • Polycyclische aromaten: PAK’s • Gehalogeneerde koolwaterstoffen : VOCl’s • Specifieke: bestrijdingsmiddelen, PCB’s… • Anorganische: • Zware metalen: As, Cd, Zn, Pb, Cu, Hg, Cr, Ni… • Cyaniden • Anionen: nitraten, fosfaten, sulfaten, chloriden… • Andere: • Asbest • radionucleiden

5 5 Polluenten - voorkomen • Zuivere stof: enkel bij bijvoorbeeld KWS, VOCl’s… • Geassocieerd aan aparte fase: • tussen bodempartikels, bijvoorbeeld kooldeeltjes • vastgehecht aan bodempartikels, bijvoorbeeld teer, zware metaalprecipitaten • Ingesloten in bodempartikels, bijvoorbeeld zware metalen geadsorbeerd in kleipartikels • Intrinsiek in bodemvreemd materiaal: slakdeeltjes, verbrandingsassen • Verdeling bodem-grondwater

6 6 2. Grondreinigingstechnieken 1. Bioremediatie 2. Fysico-chemische grondwassing 3. Thermische desorptie 4. Immobilisatie 5. Storten onschadelijk maken reiniging

7 7 Biologische reiniging • Principe: Versnelde natuurlijke afbraak door optimalisatie van de leefcondities micro-organismen • Verontreinigingen: • Koolwaterstoffen < C30 (kerosine, benzine, diesel) • Toepassing: • Enkel biologisch afbreekbare én beschikbare polluenten. • Alle textuurtypes (zand, leem, klei) Gasfase Percolaat Lucht toevoer Verontreinigde grond Bio- filter Verwarming

8 8 Biologische reiniging

9 9 Biologische reiniging - voorbeeld • Breuk in een NAVO leiding => bodemverontreiniging met kerosine • Ontgraving van 20.000 ton verontreinigde grond • Afvoer naar GRC NV • Bedrag: € 1,5 mio.

10 10 Fysico-chemische grondwassing • Principe: • Voornamelijk scheiding op basis van korrelgrootte, densiteit, oppervlak actieve eigenschappen • In tweede instantie: chemische extractie polluenten, overgang van mineraalfase naar waterfase • Oorsprong : mijnbouw en opconcentratie ertsen

11 11 Fysico-chemische grondwassing

12 12 Fysico-chemische grondwassing • Verontreinigingen: • Zware metalen • PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) • Cyanides, PCB, … • Toepassing: • Stenige, zandige of lemige grond (fractie < 63 µm maximaal 40%) • Voorkomen van polluenten is belangrijk

13 13 Sand Fysico-chemische grondwassing

14 14 Fysico-chemische grondwassing – voorbeeld London Olympics • Oude industriële site (270Ha) • Reiniging on site d.m.v. 3 mobiele grondwasinstallaties • Hergebruik van de gereinigde grond op de site (80%) • 1,5 miljoen ton grond gereinigd • Bedrag: € 45 mio

15 15

16 16 Thermische desorptie • Principe: • Verdampen van de polluenten uit de grond, eventueel deels door en met ontleding, dus overdracht van de vaste fase naar de gasfase. Dit desorberen gebeurt op relatief lage temperaturen (200 tot 600 °C). • Zuivering van de rookgassen door combinatie ontstoffing, verbranding en zuivering van de rookgassen. De naverbranding op 850 tot 1200 °C vernietigt alle organische molecules. • Verdere rookgaszuivering: kalkinjectie of loogwassers voor SO2, aktief kool voor kwik en dioxines,… • Verontreinigingen: • Enkel organische of thermisch ontleedbare polluenten: MO, MAK, PAK, PCB, cyanides… • Toepassing: • Alle textuurtypes

17 17 gaswasser trommeloven naverbrander ontstoffing Kalk/aktief koolinjectie Aktief koolfilter

18 18 Thermische desorptie

19 19 Immobilisatie • Principe: • Mobiliteit (en dus risico) van de polluenten verlagen door: • Wijzigen van de fysicochemische condities ervan: bvb. kalk of cement bij zware metalen zodat de wateroplosbaarheid sterk verlaagt • Fixeren van de polluenten in een weinig permeabele matrix door middel van binders (cement, bitumen) en waterdichtende additieven • Verontreinigingen: alle polluenten • Toepassing: alle textuurtypes

20 20 Immobilisatie

21 21 Immobilisatie Knelpunten: • Duurzaamheid op zeer lange termijn nog niet bekend • Verontreinigingen worden niet verwijderd • Niet geaccepteerd als verwerkingstechniek indien herbruik wordt beoogd; wel als voorbereiding op storten of on-site berging

22 22 In de praktijk Film GRC Kallo

23 DEC NV Dirk Ponnet Haven 1025 Scheldedijk 30 2070 Zwijndrecht Tel. +32 3 250 54 11 Fax +32 3 250 52 53 ponnet.dirk@deme.be Reinigingscentra GRC Kallo Haven 1562 Sint Jansweg 10 9130 Kallo Tel.: +32 3 570 90 30 Fax: +32 3 570 90 39 GRC Brugge Kaai 420 J. Verschaveweg 110 8380 Zeebrugge Tel.: +32 50 500 930 Fax: +32 50 790 013 GRC Zolder Westlaan 262 3550 Heusden-Zolder Tel.: +32 13 315 006 Fax: +32 13 315 007


Download ppt "Grondreiniging : het sluiten van de kringloop OVAM congres 12/11/2013 Dirk Ponnet, directeur Vlaanderen DEC voorzitter WG CGR Febem/OVB."

Verwante presentaties


Ads door Google