De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Margreet Cornelius Movies that Matter Educatie educatie@moviesthatmatter.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Margreet Cornelius Movies that Matter Educatie educatie@moviesthatmatter.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Margreet Cornelius Movies that Matter Educatie

2 WELKOM

3 Ik zal me kort even voorstellen.
U stelt zich ook voor. Zo kunnen wij elkaar beter leren kennen. Als de mededeling op het scherm ook op u slaat, blijft u staan. Is de zin niet op u van toepassing, gaat u zitten. We beginnen met allemaal te staan.

4 Ik woon in een stad met meer dan 100.000 inwoners

5 Ik reisde vandaag met de trein naar Den Haag.

6 De reistijd was minder dan 1 uur.

7 Ik heb wel een auto.

8 Ik hou van reizen (maar dan naar verre, verrre landen).

9 Ik heb tot nu toe nog bij alle verkiezingen gestemd.

10 Ik heb ook gestemd bij het referendum m.b.t. Europa in 2005

11 Ik heb een lesbevoegdheid.

12 Ik maak tijdens mijn lessen gebruik van film.

13 Maak in 1 minuut een tekening van een professor.

14 Vergelijk de tekening van jezelf met die van degene die naast je zit.

15 Waarom lijken veel tekeningen op elkaar?

16 Workshop Docentendag ProDemos
Hoe betrek je leerlingen actief bij de inhoud van de film?

17 Missie Movies that Matter
Movies that Matter zet film in voor het aanwakkeren van de dialoog over mensenrechten, de beïnvloeding van de publieke opinie en de activering tot inzet voor mensenrechten. Om die missie te realiseren legt de stichting zich toe op het vertonen en ‘verdiepen’ van mensenrechtenfilms. Movies that Matter Educatie Movies that Matter Educatie begeleidt en adviseert scholen bij de vertoning van mensenrechtenfilms op school

18 Mensenrechteneducatie
"… educatieve programma’s en activiteiten die zich richten op de promotie van een gelijke menselijke waardigheid voor eenieder, samen met andere programma’s zoals het promoten van intercultureel leren en participatie en het aanmoedigen van minderheden om voor zichzelf op te komen." Officiële definitie van mensenrechteneducatie voor het Jongerenprogramma van de Raad van Europa “Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen en het zal de werkzaamheden van de Verenigde Naties voor de handhaving van de vrede steunen.” Artikel 26, UVRM

19 Welk woord is van toepassing?
I. Vooroordeel II. Stereotype III. Discriminatie IV. Racisme

20 Welk verband is er tussen vooroordeel, stereotype en discriminatie ?

21 Een vooroordeel is een mening die niet op feiten is gebaseerd.
Een vooroordeel is meestal een mening over iemand of een groep mensen. Het gaat bijvoorbeeld over één kenmerk van een stereotype. Vooroordelen zijn een menselijk hulpmiddel om een grote stroom aan informatie in pakketten op te slaan in het geheugen. Het hebben van vooroordelen kan echter ook negatieve gevolgen hebben. Als mensen op basis van deze vooroordelen worden achtergesteld, is er sprake van discriminatie. Vooroordelen zijn hardnekkig en als een bepaalde groep eenmaal een etiket heeft gekregen dan is het moeilijk dit te veranderen. Een goede manier om hier tegen in te gaan is kennis. Door mensen of een groep mensen beter te leren kennen wordt vaak duidelijk dat de vooroordelen op onjuiste veronderstellingen berusten en niet waar zijn.

22 Door mensen of een groep mensen beter te leren kennen wordt vaak duidelijk dat de vooroordelen op onjuiste veronderstellingen berusten en niet waar zijn.

23 Waarom film? Voor jongeren is het identificatieproces belangrijk, omdat zij zich in een cruciale fase van identiteitsvorming bevinden. Jongeren zoeken actief naar rolmodellen. Dat kunnen hun ouders of docenten zijn, maar ook popidolen of acteurs. Voor een deel halen ze hun ideaalbeelden uit de media. Zij spiegelen zich aan die ideaalbeelden en willen daar graag aan voldoen. De effecten van nieuwe media op jongeren van jaar – SLO 'Jongeren zijn afgestompt door schokkende beelden in de media van hongerende kinderen in Afrika of oorlog in het Midden-Oosten. Kleine verhalen kunnen hen echter enorm aangrijpen.’ Top 40 Plug & Play – Young Works BV, bureau voor jongerencommunicatie 2004

24 Let goed op het uiterlijk van de jongen.
Let goed op het uiterlijk van het meisje.

25 Impasse

26 Wat is een impasse?

27 Waarom heet de film Impasse?

28 Bedenk een andere titel voor de film.

29 Beschrijf wat de man denkt en voelt.
Beschrijf wat de vrouw denkt en voelt.

30 Bedenk een gesprek tussen de twee mensen in de film.
Schrijf het uit als een dialoog, maar beschrijf ook de gelaatsuitdrukking, toon, volume, lichaamshouding etc. Stel jezelf voordat je begint de volgende vragen: Wat wil ik de lezer met deze dialoog laten weten of voelen? Wie begint het gesprek? Waarom begint deze personage het gesprek? Hoe reageert de ander? Waarom reageert de ander op deze manier?

31 Vind je dat de film een goed of een slecht einde heeft?
Het verhaal had ook anders kunnen aflopen. Bedenk een ander einde voor de film en laat dit zien in een storyboard van vijf frames.

32 In het gratis magazine Rails kunnen treinreizigers oproepen plaatsen voor mensen die ze een keer in de trein gezien of ontmoet hebben. Stel dat je de jongen bent; schrijf een oproep aan de vrouw die tegenover je zat.

33 DUS (hoe betrek je leerlingen actief bij de inhoud van de film?)
Een activiteit (opdracht, stelling, etc) vooraf Duidelijke kijkopdrachten Tijdens film: afbreken. Laten voorspellen. Zelf verder afmaken, etc. Verwerkingsopdrachten waarin je gedwongen wordt na te denken over de personages en gebeurtenissen in de film.

34 Volgende film: The T- Shirt

35 Ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?

36 Vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je mensen mag beledigen.

37 Vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je mag discrimineren.

38 Vrijheid van meningsuiting geldt overal en voor iedereen.

39 Hoe laat de regisseur zien dat de klant vaderlandslievend en gelovig is?
Wat staat er op de voorkant en de achterkant van het t-shirt van de winkelier? Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de winkelier en de klant?

40 Waar gaat het mis? (Dan zetten we de film stop)

41 The T- Shirt The T-Shirt

42 Hoe gaat het verder?

43 Wat zou jij doen?

44 Als de klant een pistool trekt neemt het verhaal een gewelddadige wending. Stel dat jij het scenario zou moeten aanpassen zonder gewelddadig einde. Wat gebeurt er? Schrijf de dialoog die tussen de mannen ontstaat uit en beschrijf wat ze doen, zeggen en voelen.

45 Een vlag heeft een symbolische functie
Een vlag heeft een symbolische functie. De klant en de winkelier geven echter een verschillende betekenis aan de symboliek van de Amerikaanse vlag. Wat symboliseert de vlag volgens de klant? Wat symboliseert de vlag volgens de winkelier?

46 Welke van de onderstaande uitspraken over de winkelier en de klant zijn niet juist?
Beiden zijn gelovig. Beiden houden van baseball. Beiden houden van Slowakije.

47 Lang films. The Green Wave

48 DUS (hoe betrek je een leerling actief bij de inhoud van een film?)
Een activiteit (opdracht, stelling, etc) vooraf Duidelijke kijkopdrachten Tijdens film: afbreken. Laten voorspellen. Zelf verder afmaken, etc. Verwerkingsopdrachten waarin je gedwongen wordt na te denken over de personages en gebeurtenissen in de film.

49 Activiteit vooraf: kort debat.
Als burgers zonder toestemming demonstreren, mag de politie geweld gebruiken om de demonstranten te verwijderen.

50 Kijkopdracht: Let goed op de scenes waarin de 2 hoofdpersonages voorkomen. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen met jouw leven?

51 The Green Wave

52 Stilzet opdracht De introductie van de film vertelt eigenlijk al hoe de situatie in Iran is. Vertel.

53 Hoe zou de toekomst van Iran eruit zien?
Verwerkingsopdrachten waarbij je dwingt je te verplaatsen in personages of gebeurtenissen. Hoe zou de toekomst van Iran eruit zien? Zullen conservatieve en geestelijke leiders aan de macht blijven? Hoe zullen er wel/geen veranderingen optreden? Hoe zou de toekomst van Iran er uit zien? Zullen conservatieve politieke en geestelijke leiders aan de macht blijven? Of zullen er veranderingen komen? Hoe en waarom zullen er wel / geen veranderingen optreden? Welke rol spelen technologie, de bevolkingsopbouw en het buitenland in de toekomst van Iran volgens jou? Schrijf een korte tekst waarin je uitlegt hoe de toekomst van Iran er volgens jou uitziet.

54 Een goede educatiefilm:
Biedt voldoende context. (Iran is een Islamitische staat) Noemt niet alleen namen en gebeurtenissen, maar licht die toe (Reagan was Amerikaanse president) Mag best een ingewikkeld verhaal vertellen (Jongeren zijn niet dom!) Boeit met het verhaal Is niet te langzaam (en dat wil zeker niet zeggen dat alles “MTV” moet zijn) Hoeft niet per se over jongeren te gaan (hoewel dat wel kan helpen) Gaat niet over “Mariah Carey” Sluit aan bij de eigen leefwereld Kan ook over een net iets andere wereld gaan Heeft een goede balans qua moralisme (dus ook niet zomaar iets voorbij laten komen) Laat zien dat er ook iets tegen onrecht is te doen Is geschikt voor de leeftijd van de leerling (zie o.a.

55 Filmaanbod Movies that Matter

56 Margreet Cornelius Movies that Matter Educatie


Download ppt "Margreet Cornelius Movies that Matter Educatie educatie@moviesthatmatter.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google