De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Salarisenquête van bedrijfsjuristen in België Luik, 19 mei 2005 Marc BIHAIN Human Resources Director ING Belgium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Salarisenquête van bedrijfsjuristen in België Luik, 19 mei 2005 Marc BIHAIN Human Resources Director ING Belgium."— Transcript van de presentatie:

1 1 Salarisenquête van bedrijfsjuristen in België Luik, 19 mei 2005 Marc BIHAIN Human Resources Director ING Belgium

2 2 Overzicht van de uiteenzetting •Het beroep in enkele cijfers... –De individuele kenmerken –De kenmerken van de onderneming •Over de bezoldiging... –Het verloop van de loopbaan volgens functie en geslacht –Andere factoren die het salaris bepalen –De wijzen van bezoldiging •Besluitvorming

3 3 Methodologie •De definitie van de "bedrijfsjurist" omvat de functies jurist, juridisch verantwoordelijke, juridisch/fiscaal/administratief directeur en secretaris-generaal •Verdeling in drie categorieën: adviseur, manager, directeur •Bruikbare antwoorden: 286 •Een behoorlijk representatieve steekproef van de juristen van 30 tot 50 jaar •De salarissen worden bruto voorgesteld, zonder boni, participatie, aandelenopties en overige voordelen •Gegarandeerde anonimiteit van de gegevens

4 4 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken 2 - De kenmerken van de onderneming

5 5 Het beroep in enkele cijfers… Snel overzicht over de resultaten (1)  39% van de juristen zijn vrouw  1 jurist op 10 is tussen 25 en 30 jaar oud, 1 jurist op 2 is tussen 30/40 jaar en 1 jurist op 3 behoort tot de leeftijdscategorie 40/55 jaar  70% van de juristen volgde een 3de cyclus en 23% volgde een opleiding in het buitenland  37% van de juristen deed beroepservaring op aan de balie en 7% verwierf professionele ervaring aan de universiteit  98% van de juristen werkt voltijds, maar 23% werkt regelmatig thuis

6 6 Het beroep in enkele cijfers… Snel overzicht over de resultaten (2)  48% van de juristen legt zich overwegend toe op handelsrecht en vennootschapsrecht.  Het aantal dienstjaren van 52% van de juristen varieert tussen 3 en 9 jaar; 18% heeft een anciënniteit van meer dan 15 jaar  57% van de juristen werkt voor een onderneming met meer dan 1.000 werknemers  70% van de juristen werkt in Brussel  60% van de juristen is “adviseur", 25% "manager" en 15% "directeur"

7 7 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken 60% 25% 15% 0 50 100 150 200 250 300 Personen Functie / geslacht Vrouw 112752215 Man 174945129 Totaal (286) Adviseurs (169) Managers (73) Directeurs (44)

8 8 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken 0% 20% 40% 60% 80% 100% Percentages Functie / geslacht Vrouw 39%44%30%34% Man 61%56%70%66% Totaal AdviseursManagersDirecteurs

9 9 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken

10 10 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken

11 11 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken 0% 20% 40% 60% 80% 100% Percentages Full time / Part time Man 99%1%0% Vrouw 96%4%0% Full time90%80%70%60%50%

12 12 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken 70% 31% 11% 10% 7% 6% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Totaal Rechten Management Fiscaliteit/Boekhouding Overige Economie Financiën Aanvullende opleiding 65% 37% 1% 7% 6% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Totaal Balie Notariaat Universiteit Openbaar Ambt Overige Aanvullende ervaring

13 13 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken

14 14 Het beroep in enkele cijfers… 1 - De individuele kenmerken 5% 30% 57% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1 taal2 talen3 talen4 talen Gebruik van vreemde talen

15 15 Het beroep in enkele cijfers… 2 - De kenmerken van de onderneming Financiële sector 35%

16 16 Het beroep in enkele cijfers… 2 - De kenmerken van de onderneming 70% 20% 10% 0 50 100 150 200 Personen BrusselVlaanderenWallonië Werkplek AdviseursManagersDirecteurs

17 17 27 15 26 30 74 26 45 17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Personen Minder dan 50 Tussen 50 en 100 Tussen 100 en 250 Tussen 250 en 500 Tussen 500 en 1000 Tussen 1000 en 5000 Tussen 5000 en 10000 Tussen 10000 en 20000 Meer dan 20000 Kleine / Middelgrote / Grote ondernemingen Het beroep in enkele cijfers… 2 - De kenmerken van de onderneming 57% van de juristen werkt voor een onderneming met meer dan 1000 werknemers

18 18 2 3,3 3,2 2,2 3,8 7 12,3 20,1 24,7 0 5 10 15 20 25 Juristen Minder dan 50 Tussen 50 en 100 Tussen 100 en 250Tussen 250 en 500 Tussen 500 en 1000 Tussen 1000 en 5000 Tussen 5000 en 10000 Tussen 10000 en 20000 Meer dan 20000 Aantal juristen per type onderneming Het beroep in enkele cijfers… 2 - De kenmerken van de onderneming

19 19 Het beroep in enkele cijfers… 2 – Het profiel van de bedrijfsjurist

20 20 Uitgaande van de onderzochte steekproef is de bedrijfsjurist: •Eerder een man dan een vrouw •Eerder jong dan oud •Eerder adviseur dan manager of directeur •Gespecialiseerd in handelsrecht en in vennootschapsrecht •Een voormalig advocaat met een bijkomende juridische opleiding in België •Drietalig •Tewerkgesteld in Brussel, binnen een grote onderneming actief binnen de financiële sector

21 21 En dan dringen we nu door tot de kern van de uiteenzetting: De bezoldiging van de bedrijfsjurist! “I hope you’re not trying to suggest that I didn’t pay you enough Foster”

22 22 Over de bezoldiging… 1 - Het verloop van de loopbaan volgens functie en geslacht 2 - Andere factoren die het salaris bepalen 3 - De wijzen van bezoldiging

23 23 Over de bezoldiging… Snel overzicht over de resultaten (1) •De voornaamste factoren die een impact hebben op de bezoldiging zijn: –De leeftijd –De functie –Het geslacht –De internationale dimensie •De secundaire factoren: –De grootte/omzet van de onderneming –De activiteitensector –De juridische specialiteit

24 24 Over de bezoldiging… Snel overzicht over de resultaten (2) •Het gemiddeld jaarsalaris van de bedrijfsjurist bedraagt aan het begin van de loopbaan 41.000 € en aan het einde van de carrière 101.000 € •De variabele bezoldiging en bedrijfswagens zijn regelmatig gebruikte vormen van bezoldiging; aandelenopties zijn daarentegen veel minder gebruikelijk •De variabele bezoldiging, bedrijfswagens en aandelenopties worden veeleer toegekend aan juristen met ervaring en gaan doorgaans gepaard met een hoger salaris binnen dezelfde functie- en ervaringsklasse

25 25 Over de bezoldiging… 1 - Het verloop van de loopbaan volgens de functie

26 26 Over de bezoldiging… 1 - Het verloop van de loopbaan volgens de functie Voor het opstellen van een salarisbeleid: •Aan de hand van de waargenomen gegevens, hebben we getracht om de loonvariatie tussen de leeftijdsgroepen 1 (25/30 jaar) tot 7 (55/60 jaar) voor de adviseurs/managers/directeurs in beeld te brengen •Toegepaste methode: Logaritmische functie die een steeds stijgende trend (reeks punten die maximaal naar de geobserveerde punten toe evolueren) vertoont •Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een curve waarop fictief een salaris (Y) voor iedere functie met iedere leeftijd (X) overeenstemt.

27 27 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens de functie

28 28 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens de functie Adviseurs / Managers / Directeurs - Evolutie 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 012345678 Leeftijdscategorieën Bruto jaarsalaris (vast) Log. (Directeurs)Log. (Adviseurs)Log. (Managers)

29 29 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens de functie

30 30 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht Worden vrouwen even goed betaald als mannen?

31 31 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht

32 32 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht Gewicht van mannelijke directeurs en managers?

33 33 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht Adviseurs Mannen / Vrouwen - Vaststelling 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 Bruto jaarsalaris (vast) Adviseurs M - Perc. 50 525006250080000 Adviseurs V- Perc. 50 500006000065000 30/35 jaar35/40 jaar40/45 jaar

34 34 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht Managers Mannen / Vrouwen - Vaststelling 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 Bruto jaarsalaris (vast) Managers M - Perc. 50 550008000092500 Managers V - Perc. 50 525007500072500 30/35 jaar35/40 jaar40/45 jaar

35 35 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht Adviseurs / Managers / Directeurs - Vaststelling 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Bruto jaarsalaris (vast) Directeurs M - Perc. 50 5500010250092500 Directeurs V - Perc. 50 750008500070000 30/35 jaar35/40 jaar40/45 jaar

36 36 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht Ter illustratie van deze algemene trend: •Aan de hand van de waargenomen gegevens hebben we getracht om de loonvariatie tussen de leeftijdsgroepen 1 (25/30 jaar) tot 7 (55/60 jaar) voor mannen en vrouwen aan te tonen •Toegepaste methode: Logaritmische functie die een steeds stijgende trend (reeks punten die maximaal naar de geobserveerde punten toe evolueren) vertoont •Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een curve waarop fictief een salaris (Y) voor elk der beide geslachten met iedere leeftijd (X) overeenstemt.

37 37 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht

38 38 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht Mannen / Vrouwen - Evolutie 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 012345678 Leeftijdscategorieën Bruto jaarsalaris (vast)

39 39 Over de bezoldiging… 1 - het verloop van de loopbaan volgens geslacht

40 40 Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen De internationalisering van de activiteiten 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 € 90.000 € 100.000 € 110.000 € 120.000 € 1 tot 2 jaar3 tot 5 jaar6 tot 9 jaar10 tot 15 jaarMeer dan 15 jaar Bruto jaarsalaris (vast) Log. (Nationale missies)Log. (Nationale en internationale missies) Log. (Internationale missies)

41 41 Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen Gebruik van vreemde talen 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 3 tot 5 jaar6 tot 9 jaar10 tot 15 jaarMeer dan 15 jaar Bruto jaarsalaris (vast) Log. (1 taal)Log. (2 talen)Log. (3 talen)Log. (4 talen)

42 42 Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen Derde cyclus nationaal / internationaal 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 130.000 140.000 3 tot 5 jaar6 tot 9 jaar10 tot 15 jaarMeer dan 15 jaar Bruto jaarsalaris (vast) Log. (Buitenlandse opleiding)Log. (Nationale opleiding)Log. (Geen opleiding)

43 43 Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen Nationale / internationale ervaring 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 3 tot 5 jaar6 tot 9 jaar10 tot 15 jaarMeer dan 15 jaar Bruto jaarsalaris (vast) Log. (Geen andere ervaring)Log. (Nationale ervaring)Log. (Internationale ervaring)

44 44 Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen Grootte van de onderneming 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 25/30 jaar30/35 jaar35/40 jaar40/45 jaar45/50 jaar Bruto jaarsalaris (vast) Log. (Middelgrote ondernemingen)Log. (Grote ondernemingen)Log. (Kleine ondernemingen)

45 45 Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen Omzet 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 € 90.000 € 100.000 € 110.000 € 120.000 € 25/30 jaar30/35 jaar35/40 jaar40/45 jaar45/50 jaar Bruto jaarsalaris (vast) Log. (Meer dan 50.000.000)Log. (Tussen 25 en 50.000.000) Log. (Minder dan 10.000.000)Log. (Tussen 10 en 25.000.000)

46 46 Activiteitensectoren 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 30/35 jaar35/40 jaar40/45 jaar45/50 jaar Bruto jaarsalaris (vast) Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen Technology Energy Telecom Chemical Bank Informatic Insurance Finance Distribution Consultancy

47 47 Beoefende juridische specialiteit 35.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000 65.000 70.000 75.000 80.000 85.000 90.000 95.000 100.000 105.000 110.000 6 tot 9 jaar10 tot 15 jaarMeer dan 15 jaar Bruto jaarsalaris (vast) Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen Informatica Verzekeringen Burgerlijk Sociaal Bouw Bank en Financiën Fiscaal Handel Vennootschappen

48 48 Werkplek 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Bruto jaarsalaris (vast) Mannen 780007600075000 Vrouwen 65000 55000 BrusselVlaanderenWallonië Over de bezoldiging… 2 - De andere factoren die het salaris bepalen

49 49 Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging Komen alternatieve bezoldigingswijzen frequent voor? “ Perhaps, Mr Hartwelder, you can arrange to have the company pay me in cash rather than in stock options”

50 50 Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging AdviseursManagersDirecteurs Aandelenopties 22% 40%45% Representatiekosten 35% 47%68% Belgische tankkaart 36% 51%68% Buitenlandse tankkaart 11% 15%25% Geboortepremie 53%58%34% Variabel loon 56% 64%77% Maaltijdcheques 72%79%70% Hospitalisatieverzekering 92%95%89% Pensioenverzekering 93%95%93% Bedrijfswagen 47%66% 93%

51 51 Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging Wat vertegenwoordigt de bonus in het totale pakket van de bedrijfsjurist?

52 52 Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging

53 53 0% 20% 40% 60% 80% 100% Personen AdviseursManagersDirecteurs Variabel salaris / totaal salaris Variabele bezoldiging Bonus > 20% Bonus 15/20% Bonus 10/15% Bonus 5/10% Bonus 5% Geen bonus Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging

54 54 Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging

55 55 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Personen AdviseursManagersDirecteurs Bedrijfsauto - Functie Geen autoMet auto Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging

56 56 Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 Gemiddeld jaarloon AdviseursManagersDirecteurs Bedrijfsauto - Salaris Geen autoMet auto

57 57 0% 20% 40% 60% 80% 100% Personen 25/30 jaar30/35 jaar35/40 jaar40/45 jaar45/50 jaar50/55 jaar Bedrijfsauto - Leeftijd Geen autoMet auto Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging

58 58 0% 20% 40% 60% 80% 100% Personen AdviseursManagersDirecteurs Bedrijfsauto – Maandelijkse huur Huur < 500 €/maandHuur 500/750 € maand Huur 750/1,000 € maandHuur > 1,000 € maand Over de bezoldiging… 3 - De wijzen van bezoldiging

59 59 Besluitvorming De trends

60 60 Besluitvorming 1.Een aanzienlijke groep jongeren 2.Een toenemende vervrouwelijking van de populatie, maar op het vlak van salaris en functie houdt de discriminatie aan 3.Een ruime vertegenwoordiging van juristen binnen grote ondernemingen 4.Een aanzienlijke vertegenwoordiging van juristen in Brussel 5.Een doorgedreven opleiding en eerdere beroepservaring

61 61 Besluitvorming 6)De leeftijd oefent de grootste impact uit op het salaris 7)De hoge graad aan verantwoordelijkheden en de beheersdimensie van de functie drijven het salaris uiteraard op 8)Een voor de hand liggend voordeel voor meertalige juristen die internationaal zijn gericht 9)De variabele bezoldiging wordt in beperkte mate toegepast 10)Bedrijfswagens zijn betrekkelijk verspreid, overwegend bij juristen met beroepservaring 11)Systemen van aandelenopties zijn niet sterk verspreid

62 62 Niet geld maar arbeidsvreugde telt!


Download ppt "1 Salarisenquête van bedrijfsjuristen in België Luik, 19 mei 2005 Marc BIHAIN Human Resources Director ING Belgium."

Verwante presentaties


Ads door Google