De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eddy Gerretsen 40 jaar (Bouw) Akoestiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eddy Gerretsen 40 jaar (Bouw) Akoestiek."— Transcript van de presentatie:

1 Eddy Gerretsen 40 jaar (Bouw) Akoestiek

2 40 jaar (Bouw) Akoestiek hoe het begon hoe het was en is
hoe het zal worden slotopmerkingen 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

3 Hoe het begon 48 jaar geleden met Natuurkunde gestart
studie in Delft 48 jaar geleden met Natuurkunde gestart al gauw in studentenhuis De Bolk, andere spoorzijde vaak lang wachten, maar er werd gewerkt aan een viaduct nu verdwijnt het viaduct en komt er een tunnel: Paul de Vos verhaalt over treinperikelen 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

4 Hoe het begon studie in Delft tijdens de bouw op De Bolk laag frequent geluid en trillingen van heien en treinen kamerindeling aangepast; akoestische interesse gewekt? later verhuist naar de Staalbouw: licht, staalframe bouwsysteem geen geluidhinder (?), wel windhinder ! Wist toen niet dat dit nu speerpunten van TNO onderzoek zijn, Sven Lentzen vertelt er meer over 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

5 Hoe het begon studie in Delft koos voor afstuderen de werkgroep Akoestiek van prof. Kosten en dr. van Wulfften Palthe kandidaats-onderwerp betrof zaalakoestiek: werkt het velum in de Aula voldoende als klankkaatser (april 1969) afstudeeer onderwerp betrof luistercomfort (oktober 1970) meen dus te mogen zeggen dat ik vandaag 40 jaar in de Akoestiek werkzaam ben en een bijdrage heb gegeven aan enkele ontwikkelingen daarna nooit meer wat aan zaalakoestiek gedaan, mooi dat Renz van Luxemburg u en mij zal bijpraten 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

6 Hoe het begon start bij TNO - TPD in 1971 aangenomen als ‘prullebak’ bij Geluidwering, sinds dien veel leuke, wisselende onderwerpen geluidoverdracht buiten, stille bussen, beoordeling industriegeluid, uitlaatlaatdempers, meetmethoden, moto-cross, band-wegdekgeluid, …. kan hier alleen enkele hoogtepunten aanstippen, maar vrijwel bij alle onderwerpen vormt rekenen / modelleren een belangrijk onderdeel 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

7 Er is niets zo praktisch als een goed rekenmodel
Hoe het was motto Er is niets zo praktisch als een goed rekenmodel vrij naar Manfred Heckl 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

8 Hoe het was uitlaatgeluid – modelleren en dempers optimaliseren
1972 – 1990 Uitlaatgeluid schepen, locomotieven, bussen, industriële installaties en …... recent compressoren! 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

9 Hoe het was geluidoverdracht buiten – modelleren
invloed bodem, wind, schermen - eerste berekeningen op PDP-8 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

10 Hoe het was geluidoverdracht buiten – modelleren
dikke zwarte lijn lage bron boven grasland nu zelfde beeld 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

11 Hoe het was geluidoverdracht buiten – modelleren nu net zo makkelijk
met meewind en bij complexe geometrie 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

12 Hoe het was motocross – dempers, meetmethoden, geluidoverdracht
geluidoverdracht beperken relevante emissiemeetmethode bronmaatregelen: dempers 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

13 Hoe het was band-wegdekgeluid – interactie modelleren V W F
: TRIAS, Kropp’s model als uitgangpunt 2D Excitation V W F s band Structure-borne sound and air-pumping 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

14 Hoe het was band-wegdekgeluid – wegdek modelleren
empirisch model vanuit zeefkromme en bindmiddel > porositeit, structuur factor, stromingsweerstand : absorption model Zwikker/ Kosten / Hamet empirisch model vanuit productieproces, zeefkromme en bindmiddel : textuur 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

15 Hoe het was ‘bij toeval’ ook Bouwakoestiek
begon in 1971 bij Jan Kramer op de kamer, verantwoordelijk voor de Bouwakoestische metingen Jan Tukker werkte al aan rekenmodel geluidoverdracht, maar het model was niet reciprook en dat moest wel! daarover veel discussie op Jan’s (en dus mijn) kamer ik moest me er op den duur wel mee bemoeien, en zo is’t gekomen 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

16 Hoe het was Bouwakoestiek - de rode draad door 40 jaar
vanaf 1972 meewerken aan normen en praktijkrichtlijnen in NEN-cie met G.J. Kleinhoonte- van Os, later ook internationaal na verschijnen Bgg en Bouwbesluit gewerkt aan opzet voor een nieuwe versie van NEN 1070 vanaf 1972 ook onderzoek naar rekenmodellen voor SBR en VROM Europese normalisatie vanaf 1989 als gevolg van de Richtlijn Bouwproducten (CPD) 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

17 Hoe het was Bouwakoestiek - effecten van geluid
buurgeluid minstens zo hinderlijk als verkeersgeluid te weinig aandacht voor geluidhinder door buren kwaliteitseisen feitelijk in 50 jaar nauwelijks aangepast 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

18 Hoe het was Bouwakoestiek - effecten van geluid
typerende relatie voor alle bronnen door rekening te houden met broneigenschappen kwaliteitsklasse / rapportcijfer stap van 5 dB 20% per klasse tot halvering % per klasse 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

19 Hoe het was Bouwakoestiek - kwaliteitsklassen NEN 1070:1999 +10 -10 1
kwaliteitsnummer 1 2 3 4 5 beoordelings niveau dB(A) >50% % % % <5% luchtgeluid contactgeluid buitengeluid installatiegeluid gewenste kwaliteit goede basis kwaliteitsklasse woningen wettelijk minimum 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

20 Hoe het was Bouwakoestiek - kwaliteitsklassen in Europa
quality levels in Europe – courtesy of Birgit Rasmussen komende vier jaar poging tot Europese harmonisatie: COST-action TU 901 en CEN/TC126 WG4 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

21 Hoe het was Bouwakoestiek - modelleren van geluidoverdracht
sinds 1994 onderzoek versterkt via leerstoel bij Bouwkunde TU-Eindhoven met Heiko Martin ca. 30 afstudeerders en 2 promovendi luchtgeluidisolatie tussen ruimten contactgeluidisolatie tussen ruimten geluidwering gevel geluiduitstraling gevels geluid van installaties galm in gangen e.d. rekenmodellen voor bouwelementen en totale overdracht 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

22 EN 12354: link tussen product en gebouw prestatie
Hoe het was Bouwakoestiek - Europese activiteiten CEN/TC126/WG2 EN 12354: link tussen product en gebouw prestatie airborne sound insulation part impact sound insulation part façade insulation (from outside) part façade radiation (to outside) part sound levels due to service equipment part sound absorption in rooms part werken aan modellen maakte nieuwe product-meetnormen noodzakelijk: voorzetwanden, knooppunten, constructiegeluid installaties .. 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

23 The making of ... EN 12354 1989-2009 40 jaar (Bouw) Akoestiek
12 februari 2010

24 Hoe het was EN 12354-1&2 – lucht- en contactgeluidoverdracht
beschouw verschillende onafhankelijke overdrachtspaden totale overdracht is som van de deeloverdrachten elk pad: opwekking > knooppunt verzwakking > afstraling 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

25 Hoe het was EN 12354-1&2 – lucht- en contactgeluidoverdracht
Trillingoverdrachtsverzwakking knooppunten: nieuwe grootheid Kij (vergelijkbaar met R voor elementen) pas reciprociteit toe: afstraalfactor = instraalfactor > term verdwijnt! globale aanpak door element demping te verwaarlozen: eenvoudige relaties voor elk overdrachtspad i > j 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

26 Hoe het was EN 12354-1&2 – invoergegevens voor knooppunten
voorbeelden van gemeten snelheidniveauverschillen in Nederland nu veel onderzoeken elders in Europa, vooral voor typische nationale bouwmethoden 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

27 Hoe het was EN 12354-5 – geluidniveaus door installaties
grote variatie in bronnen aanstoting op meer manieren en meer punten ontvangruimte niet altijd naast bronruimte luchtgeluid in kanalen: methoden beschikbaar luchtgeluid van bronnen: methoden te ontwikkelen constructiegeluid bronnen: problematisch 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

28 Hoe het is EN 12354-5 – bronsterkte voor constructiegeluid
galmplaatmethode toegepast als in lab (EN 15657) bij beton vloer en lichte vloer kracht niet algemeen genoeg: bronimpedantie en karaktersitiek vermogen bepalen (Wsc) 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

29 Hoe het is EN 12354-1&2 – toepassen bij lichte bouwsystemen
Kij, effect i Kij, effect j Kij, effect junction element demping relevant meten en modelleren in detail (FEM, SEA) 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

30 Hoe het is EN 12354 – stand van zaken
rekenmodellen zijn essentieel om bij nieuwbouw en renovatie woningen met akoestische kwaliteit te realiseren EN levert hiervoor een Europees raamwerk en een gemeenschappelijke Europese Bouwakoestische taal door een rekenmodel op te stellen wordt de behoefte aan product gegevens duidelijker en scherper omschreven nu aandacht voor licht bouwen en installatiegeluid, hier helpt COST Action 0702 voor het Europees netwerken 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

31 Hoe het is EN 12354 – exact of indicatief rekenen
er zijn diverse rekenmodellen op basis van EN waaronder BASluco en BASutil ook voor de belangrijkste invoergegevens zijn er modellen ontwikkeld, zoals BASlab naast nauwkeurige berekeningen vaak ook indicatieve berekeningen nuttig en op z’n minst illustratief voor te verwachten effecten: Excel-versie 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

32 Hoe het zal worden voor jullie
bij TNO zal onderzoek naar geluid en trillingen in en rond gebouwen belangrijk blijven Susanne, Sven, Frans en anderen… succes er mee en … je weet me (straks) zo nodig te vinden hoop dat ook bij de TU/e de wens om er goed aandacht aan te blijven geven gestalte kan gaan krijgen Heiko, Renz … waar wenselijk wil ik daarbij helpen voor ‘leuke’ dingen blijf ik ook nog wel ‘benaderbaar’ waarschijnlijk als adviseur via Level Acoustics 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

33 Hoe het zal worden voor mij naar men zegt meer tijd voor ….
dankzij COST Actions nog verder afronden van EN en Europese kwaliteitsaanduiding gebouwen nog een paar jaar bijdrage aan cursussen (o.a. Antwerpen) meer tijd voor hobby: toneelspelen bij de Flits - Microtheater meer tijd voor reizen en …. in 2012 met Marijke een half jaar genieten in een huisje op Sicilië! 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

34 Slotopmerkingen TNO en collega’s bedankt voor de geboden mogelijkheden en werksfeer “Samen bouwen aan de kennis en de hulpmiddelen om een geluidwering met een betere kwaliteit te kunnen realiseren” deed ik met plezier aan de TU/e bij FAGO/BPS De vele relaties bedankt voor de vaak boeiende opdrachten en prettige samenwerking Jammer dat overheid en TNO inmiddels onvoldoende het belang en nut erkennen van internationale normalisatie, wat betreft inhoud en nut van het netwerk 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010

35 Bedankt en tot ziens tot slot nog één keer mijn stokpaardjes:
10log = lg nu is het :00 40 jaar (Bouw) Akoestiek 12 februari 2010


Download ppt "Eddy Gerretsen 40 jaar (Bouw) Akoestiek."

Verwante presentaties


Ads door Google