De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

40 jaar (Bouw) Akoestiek Eddy Gerretsen. 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek2 • hoe het begon • hoe het was en is • hoe het zal worden • slotopmerkingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "40 jaar (Bouw) Akoestiek Eddy Gerretsen. 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek2 • hoe het begon • hoe het was en is • hoe het zal worden • slotopmerkingen."— Transcript van de presentatie:

1 40 jaar (Bouw) Akoestiek Eddy Gerretsen

2 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek2 • hoe het begon • hoe het was en is • hoe het zal worden • slotopmerkingen 40 jaar (Bouw) Akoestiek

3 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek3 • 48 jaar geleden met Natuurkunde gestart • al gauw in studentenhuis De Bolk, andere spoorzijde vaak lang wachten, maar er werd gewerkt aan een viaduct Hoe het begon studie in Delft • nu verdwijnt het viaduct en komt er een tunnel: Paul de Vos verhaalt over treinperikelen

4 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek4 • tijdens de bouw op De Bolk laag frequent geluid en trillingen van heien en treinen • kamerindeling aangepast; akoestische interesse gewekt? Hoe het begon studie in Delft • later verhuist naar de Staalbouw: licht, staalframe bouwsysteem • geen geluidhinder (?), wel windhinder ! • Wist toen niet dat dit nu speerpunten van TNO onderzoek zijn, Sven Lentzen vertelt er meer over

5 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek5 • koos voor afstuderen de werkgroep Akoestiek van prof. Kosten en dr. van Wulfften Palthe • kandidaats-onderwerp betrof zaalakoestiek: werkt het velum in de Aula voldoende als klankkaatser (april 1969) Hoe het begon studie in Delft • afstudeeer onderwerp betrof luistercomfort (oktober 1970) • meen dus te mogen zeggen dat ik vandaag 40 jaar in de Akoestiek werkzaam ben en een bijdrage heb gegeven aan enkele ontwikkelingen • daarna nooit meer wat aan zaalakoestiek gedaan, mooi dat Renz van Luxemburg u en mij zal bijpraten

6 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek6 • in 1971 aangenomen als ‘prullebak’ bij Geluidwering, sinds dien veel leuke, wisselende onderwerpen Hoe het begon start bij TNO - TPD • geluidoverdracht buiten, stille bussen, beoordeling industriegeluid, uitlaatlaatdempers, meetmethoden, moto-cross, band-wegdekgeluid, …. • kan hier alleen enkele hoogtepunten aanstippen, maar vrijwel bij alle onderwerpen vormt rekenen / modelleren een belangrijk onderdeel

7 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek7 Hoe het was motto Er is niets zo praktisch als een goed rekenmodel vrij naar Manfred Heckl

8 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek8 1972 – 1990 Uitlaatgeluid schepen, locomotieven, bussen, industriële installaties en …... recent compressoren! Hoe het was uitlaatgeluid – modelleren en dempers optimaliseren

9 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek9 1975-1980 invloed bodem, wind, schermen - eerste berekeningen op PDP-8 Hoe het was geluidoverdracht buiten – modelleren

10 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek10 dikke zwarte lijn lage bron boven grasland nu zelfde beeld Hoe het was geluidoverdracht buiten – modelleren

11 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek11 nu net zo makkelijk met meewind en bij complexe geometrie Hoe het was geluidoverdracht buiten – modelleren

12 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek12 1984-1987 •geluidoverdracht beperken •relevante emissiemeetmethode •bronmaatregelen: dempers Hoe het was motocross – dempers, meetmethoden, geluidoverdracht

13 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek13 2D Excitation V W F s 1995-2005: TRIAS, Kropp’s model als uitgangpunt Hoe het was band-wegdekgeluid – interactie modelleren band Structure-borne sound and air-pumping

14 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek14  empirisch model vanuit zeefkromme en bindmiddel > porositeit, structuur factor, stromingsweerstand : absorption model Zwikker/ Kosten / Hamet •empirisch model vanuit productieproces, zeefkromme en bindmiddel : textuur Hoe het was band-wegdekgeluid – wegdek modelleren

15 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek15 Hoe het was ‘bij toeval’ ook Bouwakoestiek • begon in 1971 bij Jan Kramer op de kamer, verantwoordelijk voor de Bouwakoestische metingen • Jan Tukker werkte al aan rekenmodel geluidoverdracht, maar het model was niet reciprook en dat moest wel! • daarover veel discussie op Jan’s (en dus mijn) kamer • ik moest me er op den duur wel mee bemoeien, en zo is’t gekomen

16 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek16 Hoe het was Bouwakoestiek - de rode draad door 40 jaar • vanaf 1972 meewerken aan normen en praktijkrichtlijnen in NEN-cie met G.J. Kleinhoonte- van Os, later ook internationaal • na verschijnen Bgg en Bouwbesluit gewerkt aan opzet voor een nieuwe versie van NEN 1070 • vanaf 1972 ook onderzoek naar rekenmodellen voor SBR en VROM • Europese normalisatie vanaf 1989 als gevolg van de Richtlijn Bouwproducten (CPD)

17 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek17 Hoe het was Bouwakoestiek - effecten van geluid • buurgeluid minstens zo hinderlijk als verkeersgeluid • te weinig aandacht voor geluidhinder door buren • kwaliteitseisen feitelijk in 50 jaar nauwelijks aangepast

18 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek18 Hoe het was Bouwakoestiek - effecten van geluid typerende relatie voor alle bronnen door rekening te houden met broneigenschappen kwaliteitsklasse / rapportcijfer stap van 5 dB 20% per klasse tot halvering % per klasse

19 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek19 luchtgeluid contactgeluid buitengeluid installatiegeluid +10 -10 0 kwaliteitsnummer 12345 beoordelings niveau dB(A) >50% 25 - 50% 10 - 25% 5 - 10% <5% wettelijk minimum gewenste kwaliteit goede basis kwaliteitsklasse woningen Hoe het was Bouwakoestiek - kwaliteitsklassen NEN 1070:1999

20 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek20 Hoe het was Bouwakoestiek - kwaliteitsklassen in Europa quality levels in Europe – courtesy of Birgit Rasmussen  komende vier jaar poging tot Europese harmonisatie: COST-action TU 901 en CEN/TC126 WG4

21 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek21 •luchtgeluidisolatie tussen ruimten •contactgeluidisolatie tussen ruimten •geluidwering gevel •geluiduitstraling gevels •geluid van installaties •galm in gangen e.d. •rekenmodellen voor bouwelementen en totale overdracht Hoe het was Bouwakoestiek - modelleren van geluidoverdracht •sinds 1994 onderzoek versterkt via leerstoel bij Bouwkunde TU-Eindhoven •met Heiko Martin ca. 30 afstudeerders en 2 promovendi

22 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek22 EN 12354: link tussen product en gebouw prestatie •airborne sound insulationpart 1 - 2000 •impact sound insulationpart 2 - 2000 •façade insulation (from outside)part 3 - 2000 •façade radiation (to outside)part 4 - 2000 •sound levels due to service equipmentpart 5 - 2009 •sound absorption in roomspart 6 - 2003 werken aan modellen maakte nieuwe product-meetnormen noodzakelijk: voorzetwanden, knooppunten, constructiegeluid installaties.. Hoe het was Bouwakoestiek - Europese activiteiten CEN/TC126/WG2

23 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek23 The making of... EN 12354 1989-2009

24 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek24 beschouw verschillende onafhankelijke overdrachtspaden totale overdracht is som van de deeloverdrachten elk pad: opwekking > knooppunt verzwakking > afstraling Hoe het was EN 12354-1&2 – lucht- en contactgeluidoverdracht

25 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek25 •Trillingoverdrachtsverzwakking knooppunten: nieuwe grootheid K ij (vergelijkbaar met R voor elementen) •pas reciprociteit toe: afstraalfactor = instraalfactor > term verdwijnt! •globale aanpak door element demping te verwaarlozen: eenvoudige relaties voor elk overdrachtspad i > j Hoe het was EN 12354-1&2 – lucht- en contactgeluidoverdracht

26 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek26 nu veel onderzoeken elders in Europa, vooral voor typische nationale bouwmethoden voorbeelden van gemeten snelheidniveauverschillen in Nederland Hoe het was EN 12354-1&2 – invoergegevens voor knooppunten

27 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek27 •grote variatie in bronnen •aanstoting op meer manieren en meer punten •ontvangruimte niet altijd naast bronruimte Hoe het was EN 12354-5 – geluidniveaus door installaties •luchtgeluid in kanalen:methoden beschikbaar •luchtgeluid van bronnen:methoden te ontwikkelen •constructiegeluid bronnen:problematisch

28 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek28 • kracht niet algemeen genoeg: bronimpedantie en karaktersitiek vermogen bepalen (W sc ) • galmplaatmethode toegepast als in lab (EN 15657) bij beton vloer en lichte vloer Hoe het is EN 12354-5 – bronsterkte voor constructiegeluid

29 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek29 meten en modelleren in detail (FEM, SEA) K ij, effect i K ij, effect j K ij, effect junction element demping relevant Hoe het is EN 12354-1&2 – toepassen bij lichte bouwsystemen

30 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek30 •rekenmodellen zijn essentieel om bij nieuwbouw en renovatie woningen met akoestische kwaliteit te realiseren •EN 12354 levert hiervoor een Europees raamwerk en een gemeenschappelijke Europese Bouwakoestische taal •door een rekenmodel op te stellen wordt de behoefte aan product gegevens duidelijker en scherper omschreven •nu aandacht voor licht bouwen en installatiegeluid, hier helpt COST Action 0702 voor het Europees netwerken Hoe het is EN 12354 – stand van zaken

31 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek31 •er zijn diverse rekenmodellen op basis van EN 12354 waaronder BASluco en BASutil •ook voor de belangrijkste invoergegevens zijn er modellen ontwikkeld, zoals BASlab •naast nauwkeurige berekeningen vaak ook indicatieve berekeningen nuttig en op z’n minst illustratief voor te verwachten effecten: Excel-versie Hoe het is EN 12354 – exact of indicatief rekenen EN 12354

32 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek32 •bij TNO zal onderzoek naar geluid en trillingen in en rond gebouwen belangrijk blijven Susanne, Sven, Frans en anderen… succes er mee en … je weet me (straks) zo nodig te vinden •hoop dat ook bij de TU/e de wens om er goed aandacht aan te blijven geven gestalte kan gaan krijgen Heiko, Renz … waar wenselijk wil ik daarbij helpen •voor ‘leuke’ dingen blijf ik ook nog wel ‘benaderbaar’ waarschijnlijk als adviseur via Level Acoustics Hoe het zal worden voor jullie

33 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek33 •naar men zegt meer tijd voor …. •dankzij COST Actions nog verder afronden van EN 12354 en Europese kwaliteitsaanduiding gebouwen •nog een paar jaar bijdrage aan cursussen (o.a. Antwerpen) •meer tijd voor hobby: toneelspelen bij de Flits - Microtheater •meer tijd voor reizen en …. in 2012 met Marijke een half jaar genieten in een huisje op Sicilië! Hoe het zal worden voor mij

34 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek34 •TNO en collega’s bedankt voor de geboden mogelijkheden en werksfeer •“Samen bouwen aan de kennis en de hulpmiddelen om een geluidwering met een betere kwaliteit te kunnen realiseren” deed ik met plezier aan de TU/e bij FAGO/BPS •De vele relaties bedankt voor de vaak boeiende opdrachten en prettige samenwerking •Jammer dat overheid en TNO inmiddels onvoldoende het belang en nut erkennen van internationale normalisatie, wat betreft inhoud en nut van het netwerk Slotopmerkingen

35 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek35 10 log = lg nu is het 2010.02.12.15:00 tot slot nog één keer mijn stokpaardjes: Bedankt en tot ziens


Download ppt "40 jaar (Bouw) Akoestiek Eddy Gerretsen. 12 februari 201040 jaar (Bouw) Akoestiek2 • hoe het begon • hoe het was en is • hoe het zal worden • slotopmerkingen."

Verwante presentaties


Ads door Google