De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tracking en Tracing in de agrosector op basis van RFID Plan van aanpak voor Tracking en Tracing projecten op basis van geïnventariseerde projecten en samenwerkingsverbanden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tracking en Tracing in de agrosector op basis van RFID Plan van aanpak voor Tracking en Tracing projecten op basis van geïnventariseerde projecten en samenwerkingsverbanden."— Transcript van de presentatie:

1 Tracking en Tracing in de agrosector op basis van RFID Plan van aanpak voor Tracking en Tracing projecten op basis van geïnventariseerde projecten en samenwerkingsverbanden In opdracht van Platform Agrologistiek, FloraHolland en Frugicom Januari 2010 Copyright 2010: Platform Agrologistiek, FloraHolland, Frugicom, Alltrace

2 Opdrachtgevers Opdrachtgevers: Platform Agrologistiek www.agrologistiek.eu FloraHolland www.floraholland.nl Frugicom www.frugicom.nl Opdrachtnemer: Alltrace www.alltrace..nl

3 Inhoudsopgave Deel I: Beschrijving RFID projecten en samenwerkingsverbanden in de agrosector •Projectinventarisaties •Samenwerkingsverbanden •Ervaringen/Lessen vanuit de projecten Inleiding •Aanleiding •Doelstelling •Definities: –Tracking en Tracing –RFID Bijlagen •Verklarende woordenlijst Deel III: Leerpunten TOP-10 Deel II : Plan van aanpak Tracking en Tracing projecten op basis van RFID •Het plan van aanpak is opgesteld op basis van: –Geïnterviewde en geïnventariseerde projecten en samenwerkingsverbanden –Praktijkervaring van Alltrace.

4 Aanleiding Tracking en Tracing projecten zien we in vele bedrijven. Het zijn ingrijpende projecten waarbij uiteenlopende processen in de organisatie geanalyseerd en betrokken worden. Tracking en Tracing vraagt soms een extra inspanning maar levert in ruil daarvoor een schat aan informatie. Zoveel informatie dat de organisatie in het begin van het project zeer goed moet definiëren wat er met die informatie moet gaan gebeuren. Wat is exact de doelstelling van Tracking & Tracing en wat moet aangestuurd worden met behulp van de verkregen informatie. Bij Container Centralen wordt RFID geïmplementeerd en dit leidt tot een aantal (herkenbare) vragen… INLEIDING Operatie Chip-It Container Centralen (CC) is voornemens om alle 3,5 miljoen containers (Denen) te voorzien van RFID. De insteek van CC is in eerste instantie gericht op de interne processen en de kwaliteitbeheersing van de containers. De implementatie van RFID heeft geleid tot enige kritiek en zorgen van een aantal Nederlandse CC Container gebruikers die de voordelen hiervan niet zien. Eerste analyse Na een eerste analyse binnen de blijkt dat er meerdere van dit soort RFID initiatieven zijn, dat er zeer beperkte samenwerking is tussen de verschillende initiatieven en dat de meeste partijen het wiel opnieuw uitvinden in Tracking en Tracing projecten. Houvast bieden voor Tracking en Tracing projecten Vanuit het Platform Agrologistiek, FloraHolland en Frugicom is de vraag gekomen om dieper te analyseren welke projecten en samenwerkingsverbanden er zijn op het gebied van RFID. Dit om op een rij te krijgen wat er speelt, wie wat doet en wat de branche er van kan leren. Het uiteindelijke doel is dat er meer projecten worden opgestart en afgerond met een aantoonbaar positief resultaat. De analyse en ervaringen uit geanalyseerde projecten worden vertaald naar een algemeen plan van aanpak dat als houvast dient voor Tracking en Tracing projecten.

5 Herkenbare projecten waar andere partijen van kunnen leren Samenvatting belangrijkste leerpunten Doelstelling Een ‘standaard’ model voor nieuwe en bestaande Tracking en Tracing projecten Plan van aanpak Inventarisatie bestaande projecten en initiatieven Top 10 Leerpunten Deel I Deel II Deel III Doelstellingen Onderzoek naar Tracking en Tracing projecten en Samenwerkingsverbanden in de agro-/sierteeltsector INLEIDING

6 Definitie: Tracking en Tracing Tracking en Tracing 'Het (in real- time of off- line) kunnen herleiden van het logistieke traject van (samengestelde)producten.‘ (Van de Goor et al., 1996) Voordat dit rapport de diepte ingaat, delen we onze definities van de belangrijkste begrippen met u. Vandaar een korte omschrijving van Tracking en Tracing en RFID. Overige definities staan in de bijlage ‘Verklarende Woordenlijst’. Tracking (heden-toekomst) … is de mogelijkheid om een product(groep) te volgen gedurende zijn reis door de logistieke keten Tracing (verleden) … is de mogelijkheid om achteraf na te gaan waar een product(groep) vandaan komt en welke stappen deze heeft doorlopen in de logistieke keten DEEL I – Plan van Aanpak INLEIDING Verleden Heden Toekomst

7 Definitie: RFID RFIDRadio Frequentie IDentificatie Het is een technologie om meerdere objecten tegelijk vanaf een afstand contactloos te identificeren met behulp van radiogolven. De tag bevat een chip met daaraan gekoppeld een antenne samengebracht in een behuizing. De tag ontvangt een radiosignaal van een RFID antenne en gebruikt datzelfde signaal om gegevens terug te zenden. Tag / Label / Transponder / Smartlabel De antenne zendt een radioveld uit en ontvangt radiosignalen terug van de tag. De reader is gekoppeld aan de antenne. De reader verzamelt alle signalen die van de antenne(s) komen. De middelware is een software-onderdeel dat de overgang verzorgt tussen de fysieke RFID infrastructuur en uw besturingslaag (MES, ERP, WMS etc.) AntenneReaderMiddelware Onderdelen van RFID systemen INLEIDING

8 Management Summary INLEIDING Samenvatting RFID Projectinventarisaties: •Er is een beperkt aantal RFID projecten binnen de agrosector in Nederland •Er is beperkte samenwerking tussen deze projecten •Projecten zijn in eerste instantie vaak technisch georiënteerd •De doorlooptijd van de projecten is gemiddeld genomen langer dan 1 jaar •Projecten waarbij meer dan 3 schakels zijn aangesloten zijn zeer schaars •Veel projecten richten zich op de interne logistiek en niet zozeer op ketenintegratie Samenvatting RFID Samenwerkingsverbanden: •Individuele bedrijven zijn niet vaak vertegenwoordigd in samenwerkingsverbanden •Veel RFID samenwerkingsverbanden zijn niet op de hoogte van elkaars bestaan •Er is geen samenwerking/kennisdeling tussen de samenwerkingsverbanden op gebied van RFID Technologie: •Voor identificatie wordt meestal de RFID UHF Gen 2(ISO18000-6) gebruikt •Als back-up scenario wordt barcodering of datamatrixcodering gebruikt •Meestal vindt in de projecten RFID identificatie op krat/pallet/trayniveau plaats •Op productniveau wordt meestal barcodering toegepast, nieuw daarin is de GS1 databar Plan van aanpak: •Bepaal vooraf duidelijk de projectdoelstellingen •Los eerst de grootste huidige knelpunten in de procesgang op alvorens RFID te introduceren •Als RFID geen toegevoegde waarde levert, begin er dan niet aan(kies een alternatief) •Betrek de juiste mensen vanaf het begin bij het project (operatie + management) •Manage het veranderproces

9 Inhoudsopgave •Projectbeschrijvingen •Samenwerkingsverbanden •Ervaringen/Lessen Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden Deel I

10 Projecteninventarisatie – overzicht ProjectnaamKetenProductIdentificatieDeelnemers*Techniek VersschakelVersgesneden groenten KratSchuitema, Heemskerk, KPN, NXP, Cap Gemini, WUR RFID(UHF) FlorensisStekjesKratFlorensis, CaptureTech, Visidot Datamatrix Walking plant system PlantjesPotWPS Zetes, RFID(LF, UHF) BionestAardbeienDoosBionest, Ambient,Edeka Zigbee New FreshVersproducten algemeen KratDelhaize, Bruel, EPS, Mieloo&Alexan der RFID(UHF) I = inslag b = binnen eigen processen u = uitslag Groen = in scope project Wit = buiten scope project *Belangrijkste deelnemers met betrekking tot de RFID/auto-id systemen die zijn toegepast in het project DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

11 Projecteninventarisatie - overzicht ProjectnaamKetenProductIdentificatieDeelnemers*Techniek GreencoreVersproducten (convenience goods) KratGreencore, CaptureTech, EPS RFID(UHF) Van plant tot klant PlantenFust, tray, rolcontainer Florilog, PT, InteraxiRFID(UHF) CaliKomkommersDoosUniveg Trade Spain, Markro(Metro) Barcode Kiwi-new sealand KiwiPalletEastpackRFID(UHF) Kaas KaaswielCono, JB besturingstechniek, Kaasmerk Datamatrix BGN/SelexyzBoekenBoekBGN/Selexyz Centraal Boekhuis CaptureTech/Progress RFID(UHF) *Belangrijkste deelnemers met betrekking tot de RFID/auto-id systemen die zijn toegepast in het project I = inslag b = binnen eigen processen u = uitslag Groen = in scope project Wit = buiten scope project DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

12 Projectbeschrijvingen •Florensis •WPS •Bionest •New Fresh •Greencore •Van plant tot klant •Cali komkommers •Eastpack Kiwi New Sealand •Cono kaas •BGN/Selexyz/Centraal Boekhuis Op de volgende pagina’s volgt een beschrijving van de volgende projecten: DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

13 Vers Schakel is wereldwijd een uniek project, geïnitieerd door Schuitema/C1000 vanuit de drive om de kwaliteit en beschikbaarheid van verse groenten in het winkelschap te verbeteren. Hiertoe is RFID voor het eerst toegepast in de gehele logistieke keten van vers gesneden groente, van leverancier Heemskerk tot en met het C1000 winkelschap. Project: Versschakel Introductie Doel Resultaten/Lessen Kwalitatief, betaalbare producten naar de consument brengen en zorg dragen voor voldoende beschikbaarheid. Aantonen dat de EPC Global structuur werkt in de praktijk. Technologie RFID UHF Gen 2 op kratniveau (GRAI code in chipgeheugen) •Kies de juiste partners- ervaring! •Investeer in kwaliteit: RFID labels zijn geen commodity, breng indien mogelijk twee labels aan •Test: uitgebreid testen •Doorzettingsvermogen •Openheid in de keten- zorg dat eenieder informatie wil delen •Probeer niet een ERP systeem te ontwikkelen voor de gehele keten, focus op track en trace functionaliteit •Een online operator console naast iedere leespoort voor directe gebruikersfeedback •Een secure netwerk (VPN) tussen de verschillende locaties •SMS waarschuwingen bij foutsituaties helpen het eindresultaat verbeteren bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Schuitema, Heemskerk, KPN, NXP, Cap Gemini, WUR Projectdeelnemers (mbt auto-ID) DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

14 Internationale plantenkwekerij Florensis gebruikt voor het kweken en transporteren van jonge planten speciale trays. Het plantenmateriaal wordt in deze trays aan de afnemers geleverd, maar de trays blijven eigendom van Florensis. Om ze te kunnen registreren en traceren implementeerde het bedrijf een nieuw geautomatiseerd systeem op basis van 2D codering. Project: Florensis Introductie Doel Resultaten/Lessen Bijhouden welke trays in welke conditie naar welke klant gaan. 100% uitgangscontrole en automatisch bijhouden traystand bij de klanten. Technologie Datamatrix code op de kratten (per krat aparte nummerrange) •Een issue was wel de grote hoeveelheid data die door ons netwerk wordt gestuurd. Dat stelde extra eisen aan het netwerk. •Ga goed na of je (een van) de eerste wilt zijn in het gebruik van een nieuw technologie. Evalueer meerdere potentiële leveranciers. •RFID is niet zaligmakend. Het 2D systeem levert voor Florensis evenveel, zoniet meer, functionaliteit dan een RFID systeem tegen een fractie van de kosten. •Registreer altijd op individueel niveau (krat, pallet etc. ) als je producten terug wilt ontvangen. bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Florensis, CaptureTech, Matadex Projectdeelnemers (mbt auto-ID) DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

15 Het Walking Plant System van Horti Systems werd de afgelopen tien jaar gestaag ontwikkeld tot een betrouwbaar en flexibel systeem voor de teelt en logistiek van potplanten. De laatste drie jaar is Zetes erbij betrokken voor de implementatie van RFID software. Daarmee is het Walking Plant System verrijkt met een compleet nieuwe tak en uitgegroeid tot een compleet order- en afleversysteem: het Plant Order System. Project: WPS Introductie Doel Resultaten/Lessen • Weten wat je in huis hebt aan planten • 100% kwaliteitsselectie • Automatisch orders completeren Technologie RFID (LF) inmiddels UHF Gen2 op plantpot dragers •Niet nader gespecificeerd bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu WPS, Zetes Projectdeelnemers (mbt auto-ID) DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

16 Aardbeien zijn een extreem temperatuurgevoelig product. Bionest is een producent van aardbeien die ervoor wil zorgen dat de kwaliteit van haar producten gedurende de gehele keten wordt gewaarborgd. Hiertoe wil zij de meest innovatieve beschikbare, betaalbare technologie inzetten. Technologie om bijvoorbeeld de temperatuur nauwkeurig bij te houden. Project: Bionest Introductie Doel Resultaten/Lessen •Kwaliteitsbewaking •Shelf life expectancy algoritmes ontwikkelen Technologie Zigbee variant inclusief temperatuurmonitoring •De kwaliteit is goed te bewaken met behulp van Zigbee(RFID) technologie •Hierdoor is er minder derving in de keten omdat er beter gestuurd kan worden op kwaliteit bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Bionest, Ambient, Edeka Projectdeelnemers (mbt auto-ID) DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

17 Voor dit project beheert EPS de krattenpool van Delhaize. Op verschillende punten in de keten worden de RFID tags uitgelezen en doorgestuurd naar een door EPS beheerde database. Om te beginnen worden het EPS depot in België en 200 leveranciers op het systeem aangesloten. Hierbij wordt telkens de status en locatie van de kratten bijgehouden. Project: New Fresh Introductie Doel Resultaten/Lessen EPS streeft ernaar om de voorraadniveaus optimaal te hebben en daarmee de juiste kratten op de juiste plaats aan te kunnen leveren. Technologie RFID(UHF) beide zijden krat (GRAI) + barcode •Betrek de mensen van de werkvloer tijdig bij het project om draagvlak te vergroten. •Kijk goed naar de processen op de werkvloer. Vooral de uitzonderingen kunnen het systeem danig verstoren. Niet iedereen realiseert zich wat een bepaalde handeling aan invloed heeft op het registratiesysteem. •Geen enkele leverancier geeft garanties op de levensduur van ingebedde (inmould) tags in de kratten. bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Delhaize, EPS, Bruel, Mieloo & Alexander Projectdeelnemers (mbt auto-ID) uiiuiuiui DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

18 Bij Greencore heeft Exact samen met system integrator CaptureTech een systeem geïmplementeerd waarmee artikelen op kratniveau van een RFID-chip worden voorzien. Voor verzending stuurt Greencore haar klanten een elektronisch bericht en als die de chip uitlezen weten ze direct welke artikelen ze hebben ontvangen. Project: Greencore Introductie Doel Resultaten/Lessen •Belading vrachtwagens verbeteren, meer items per pallet, meer volle pallets •Snellere afhandeling vrachtwagens op DC (magazijn Delhaize) •Groter assortiment aanbieden aan klant •Verbeteren logistieke handelingen •Betere inzichtelijkheid in productinformatie Technologie RFID(UHF) beide zijden krat(GRAI) + barcode •Invloed vocht op scanproces •Invloed scanomgeving op scanproces – Hanteer kooi van farraday om ongewenste resultaten te vermijden •Kratten Delhaize uitgevoerd met 1 chip – Antennes aan beide zijden van de pallet •Pallet opbouw, mixed pallets •Plaats in proces waar tags gescand worden – Bouw controle in het proces •Integratie RFID met ERP systemen •Realisatie binnen budget continue bewaken •Opleiding personeel niet vergeten bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Greencore, CaptureTech, EPS Projectdeelnemers (mbt auto-ID) iu DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

19 De sierteeltsector past RFID voornamelijk intern toe. De mogelijkheden van toepassing in de keten zingt al een tijd rond. Er is onduidelijkheid over de potentie van de combinatie van deze technologie met bestaande toepassingen zoals Florecom en KISSit. In welke mate kan RFID voor de keten een toegevoegde waarde leveren en kan het geïntegreerd worden met bestaande technologieën? Project: Van plant tot klant Introductie Doel Resultaten/Lessen •Besparing in operationele processen •Minder fouten door transparantie in de keten •Kortere doorlooptijden door de gehele keten •Efficiëntere inzet van de ladingdrager pool Technologie Fust: UHF Gen 2 + EAN GRAI Rolcontainer: UHF Gen 2 + EAN GRAI Pakbon: UHF Gen 2 + EAN 128 Project loopt nog. bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Florilog, Productschap Tuinbouw, Zuydgeest de Lier, Oriental Group, Sierteeltdirect, Hamiplant, Breewel transport, Interaxi Projectdeelnemers (mbt auto-ID) buii DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

20 Met behulp van bestaande technologie zoveel mogelijk keteninformatie verzamelen tbv een voorwaarts- en achterwaarts traceerbaarheidssysteem van teler t/m de finale klant. De geteste oplossing toepasselijk maken voor zoveel mogelijk warengroepen (categories). De oplossing moet internationaal toepasbaar zijn, dus geen METRO oplossing maar ook toepasbaar voor andere retailers/ketenpartners. Project: Cali komkommers Introductie Doel Resultaten/Lessen •Gebruik van electronic field passport. •UAID: Unique Area ID voor boeren/velden. •Traceability van plantbeschermingsmiddelen •Lijst met voorgeschreven activiteiten en producten met pre-oogst intervallen en MRL waarden(Maximum Residu Level). •Onafhankelijke laboratorium controles koppelen aan producten. •correcte informatie bij aankomst in Metro DC. •Lotnumber scanning bij de kassa: link maken tussen consument - product – boer. Technologie GPS voor de locaties + GS1 databar op doos •Niet nader gespecificeerd bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Univeg Trade Spain, Markro(Metro) Projectdeelnemers (mbt auto-ID) iuubiuuibibibibi DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

21 Eastpack is een Aziatisch bedrijf dat op grote schaal kiwi’s verpakt, opslaat en verstuurt aan haar wereldwijde klanten. Ze transporteren meer dan 12 miljoen trays Kiwi’s per. Ze claimen dat ze binnen een maand na afronding van het systeem duidelijke voordelen konden Project: Eastpack Kiwi New Sealand Introductie Doel Resultaten/Lessen •Makkelijk pallets vinden in de opslag •DIFOTIS leveren: deliver in full on time in spec •Waterdichte productstromen Technologie Datamatrix voor RTLS(real-time-location-system) binnen RFID(UHF Gen 2) for pallets •Boetes voor niet/te laat leveren 150k$ lager •33% besparing op assets door efficiencyverbeteringen (minder pallets, minder heftrucks, minder chauffeurs) •Derving in de keten met 3% gedaald bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Eastpack Projectdeelnemers (mbt auto-ID) iuubiuuibibibibi DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

22 Vóór de kazen bij Cono Kaasmakers Yves De Groote de vrachtwagen ingaan op weg naar de klant, leest een beeldherkenningssysteem sinds kort de unieke code van het kaasmerk. Dit is niet alleen handig voor een zo efficiënt mogelijke traceerbaarheid, maar vooral uit kwaliteit- en productieoogpunt van belang. Project: Cono kaas Introductie Doel Resultaten/Lessen •Kwaliteitsbewaking •Tracking en tracing (recalls) Technologie Datamatrix code aan beide zijden van iedere kaas •Investering 200k •50k€/jaar besparing door automatische inspectie •Er komt veel info uit het systeem, belangrijker is wat je er daarna mee doet. bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu Cono, JB besturingstechniek, Kaasmerk Projectdeelnemers (mbt auto-ID) bii DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

23 Ieder product (boek) en locatie worden voorzien van een eigen unieke id. Ieder item wordt daarmee uniek en kan gekoppeld worden aan onderliggende producteigenschappen of aangewend worden om de locatie van het item te bepalen. Zoeken en vinden wordt daardoor vereenvoudigd en verhoogt de verkoopkans. Opheffen ‘out of stock’-positie door gebruik te maken van virtuele bestelservice. Project: BGN/Selexyz/Centraal Boekhuis (Referentieproject) Introductie Doel Resultaten/Lessen •Betrouwbaarheid beschikbaarheid product verhogen •Verhogen klantparticipatie binnen de winkel •Elimineren handmatige dagelijkse bestel- en orderroutine •Vaststellen levensvatbaarheid innovatie •Optimaliseren en sneller actualiseren assortiment naar klanten •Lage termijn: volledige integratie on- en offline activiteiten (solide multi channel focus: koppeling supply chain (push) - commercial chain (demand pull) •Verhogen omzet tegen lagere arbeidskosten Technologie RFID(UHG gen 2) op ieder boek •Invoering RFID is geen project, maar grijpt diep in op de processen •Bepaal de scope van de invoering en faseer verdere roll-out •RFID is geen ICT en/of technische ‘truc’, maar een strategische keuze •Bepaal vooraf wat er gemeten gaat worden (meten = weten) •Bepaal vooraf welke configuratie wordt toegepast •Betrek de business bij het project: maak ze eigenaar van de tool •Betrek marketing om het succes te kanaliseren (houdt de focus) •Neem vooraf de investering op in de begroting •Denk vooraf na over de retailprocessen die aangepast worden •RFID is een middel tot verregaande integratie; •Houdt rekening met interne weerstand en blijf communiceren; •Invoering van RFID is een kwestie van lange adem; •Geniet van het succes en toon leiderschap; •Maak intern goed afspraken over rollen en verdeling van taken; •Maak min.één medewerker vrij om invoering volledig te begeleiden bu Teler/KwekerHandelaarBewerkerHandelaar Retail/eindklant ibuibuibuibuibuibubibuubibuiubibubiubibu BGN/Selxyz-Centraal Boekhuis, CaptureTech, Progress Projectdeelnemers (m.b.t. auto-ID) bii DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

24 Ervaringen/Geleerde lessen vanuit de projecten •Kies de juiste partners- ervaring! •Investeer in kwaliteit: RFID labels zijn geen commodity, breng indien mogelijk twee labels aan •Test: uitgebreid testen •Doorzettingsvermogen •Openheid in de keten- zorg dat eenieder informatie wil delen •Probeer niet een ERP systeem te ontwikkelen voor de gehele keten, focus op track en trace •Een online operator console naast iedere leespoort voor directe gebruikersfeedback •Een secure netwerk (VPN) tussen de verschillende locaties •SMS waarschuwingen bij foutsituaties helpen het eindresultaat verbeteren •Invoering RFID is geen project, maar grijpt diep in op de processen •Bepaal de scope van de invoering en faseer verdere roll-out •RFID is geen ICT en/of technische ‘truc’, maar een strategische keuze •Bepaal vooraf wat er gemeten gaat worden (meten = weten) •Bepaal vooraf welke configuratie wordt toegepast •Betrek de business bij het project: maak ze eigenaar van de tool •Betrek marketing om het succes te kanaliseren (houdt de focus) •Neem vooraf de investering op in de begroting •Denk vooraf na over de retailprocessen die aangepast worden •RFID is een middel tot verregaande integratie •Houdt rekening met interne weerstand en blijf communiceren •Invoering van RFID is een kwestie van lange adem •Geniet van het succes en toon leiderschap DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

25 Ervaringen/Geleerde lessen vanuit de projecten •Maak intern goed afspraken over rollen en verdeling van taken •Maak min.één medewerker vrij om invoering volledig te begeleiden •Er komt veel info uit het systeem, belangrijker is wat je er daarna mee doet •33% besparing op assets door efficiencyverbeteringen (minder pallets, minder heftrucks, minder chauffeurs) •Derving in de keten met 3% gedaald •Invloed vocht op scanproces •Invloed scanomgeving op scanproces – Hanteer kooi van farraday om ongewenste resultaten te vermijden •Kratten uitgevoerd met 1 chip – Antennes aan beide zijden van de pallet •Pallet opbouw, mixed pallets •Plaats in proces waar tags gescanned worden – Bouw controle in het proces •Integrateer RFID met ERP systemen •Bewaak realisatie binnen budget •Opleiding personeel niet vergeten •Betrek de mensen van de werkvloer tijdig bij het project om draagvlak te vergroten •Kijk goed naar de processen op de werkvloer. Vooral de uitzonderingen kunnen het systeem danig verstoren. Niet iedereen realiseert zich wat een bepaalde handeling aan invloed heeft op het registratiesysteem. •Niemand geeft garanties op de levensduur van ingebedde tags in de kratten DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

26 Op de volgende pagina’s volgt een beschrijving van de onderstaande samenwerkingsverbanden: Samenwerkingsverbanden RFID •Frugicom: Standaardisatie teeltbericht •Pasteur •Verssector, ketenbrede verbeteringen •R.A.A.S (RFID Application And Support) DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden Deel I Vervolg Deel I Vervolg

27 Samenwerkingsverbanden RFID - overzicht InitiatiefDoelDeelnemers GS1: Verssector, ketenbrede verbeteringen De verssector kijkt naar oplossingen om de versketen efficiënter te maken. In juni 2009 is een internationale GS1-werkgroep gestart, die de wensen van de sector verzamelt om deze vervolgens te vertalen naar praktische oplossingen. Retailers: Wal-Mart, Metro,… Leveranciersvertegenwoordigers: PMA, mp, XML,… Solution providers: NCR, Zebra,… Frugicom: Standaardisatie teeltbericht Door de teeltgegevens efficiënt en betrouwbaar uit te wisselen, is een reductie van kosten te realiseren. Momenteel wordt in de requirements analyse fase bepaald welke informatie in de berichten nodig is. Het streven is om medio 2010 klaar te zijn met de testfase. FrugICom PasteurIn dit internationale samenwerkingsproject worden met behulp van wireless sensortechnologie op basis van RFID toepassingen ontwikkeld om bederfelijke goederen door de keten te kunnen volgen. NXP, IMEC-NL, TU/e, WUR, DSM, NVC, TNO, Philips AT, Boschman R.A.A.S. RFID Application And Support Ondersteunen van het MKB bij het benutten van de voordelen die RFID kan bieden om zo het concurrerende vermogen daarvan te versterken. REGIO: Rijn-Waal en Rijn-Maas-Noord (cirkel Roermond – Tiel – Enschede – Duitse grens). NV industriebank LIOF Kamer van Koophandel Limburg Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek samen met WUR FTK Forschungsinstitut für Telekommunikation e.V. Hochschule Niederrhein Een samenwerkingsverband is een samenwerking tussen organisaties en bedrijven om te komen tot nieuwe standaarden en technologieën. DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

28 Samenwerkingsverbanden - overzicht InitiatiefDoelDeelnemers PTI Produce Traceability Inititiave Supply chain wijde acceptatie van electronische traceability van iedere productdrager in 2012 http://www.producetraceability.org/endo rse_pti/index.cfm E-agri, UKDe universiteit van Manchester heeft het e-Agri, smart Agriculture initiatief opgestart. Dit e-agri onderzoek integreert onderzoek in ICT, sensoren, elektronica, controle en elektriciteitssystemen om een nieuwe toekomst voor voedselveiligheid te waarborgen. http://www.eee.manchester.ac.uk/e-agri/ DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

29 Samenwerkingsverband: Standaardisatie teeltbericht Frugicom, Frankort & Koning, FresQ, Fruitmasters, The Greenery, Productschap Tuinbouw, GS1 en ZON. Zowel door de consument als de wetgeving worden steeds meer eisen gesteld met betrekking tot MRL's en traceerbaarheid van de geteelde producten. Informatie zoals welke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn en de daadwerkelijk gemeten residuwaarden, zijn hierbij essentieel. Enerzijds voor de afzetorganisaties om te bepalen voor welke markten het product geschikt is, anderzijds voor de consument om te controleren of het geteelde product aan de gestelde eisen voldoet. Daarom ontwikkelt Frugicom een tweetal berichten. 1.Voor het uitwisselen van teeltgerelateerde informatie tussen teler en afzetorganisatie, komt een zgn. teeltregistratiebericht. Hiermee kunnen telers gedurende de teelt relevante informatie, zoals toepassing van een gewasbeschermingsmiddel op een bepaald perceel, naar hun afzetorganisatie sturen. 2.Daarnaast wordt gewerkt aan een teeltgeschiedenisbericht. Met dit bericht kan de handel relevante teeltinformatie, zoals toegepaste gewasbeschermingsmiddelen en resultaten van residuanalyses, communiceren met haar afnemers. Door de teeltgegevens efficiënt en betrouwbaar uit te wisselen, is een reductie van kosten te realiseren. Momenteel wordt in de requirements analyse fase bepaald welke informatie in de berichten nodig is. Het streven is om medio 2010 klaar te zijn met de testfase. Waarom deze samenwerking? Link: http://www.frugicom.nl/LinkClick.aspx?fileticket=pzJjw%2F 4aKYc%3D&tabid=1316 http://www.frugicom.nl/LinkClick.aspx?fileticket=pzJjw%2F 4aKYc%3D&tabid=1316 Deelnemende partijen Contactpersonen Henk van Dijk, ICT manager Fruitmasters Coen Jansen, GS1 Link DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

30 Samenwerkingsverband: Pasteur Link: (nog niet) Deelnemende partijen: NXP, IMEC-NL, TU/e, WUR, DSM, NVC, TNO, Philips Applied Technologies, Boschman, •NVC: Ger Standhardt •NXP: Romano Hoofman Samen met Wageningen University & Research en de Katholieke Universiteit Leuven gaat het Nederlands Verpakkingscentrum er voor zorgen dat de gehele supply chain van verpakte producten bij het project betrokken wordt, zodat dit technologische hoogstandje uiteindelijk in de industrie goed toegepast kan worden. In dit internationale samenwerkingsproject worden met behulp van wireless sensortechnologie op basis van RFID toepassingen ontwikkeld om bederfelijke goederen door de keten te kunnen volgen. Niet in de eerste plaats om te weten waar ze zich in de keten bevinden, maar juist om te volgen in welke staat deze producten zich bevinden. Denk daarbij aan het monitoren van de temperatuur in de cold chain, maar ook het actief meten van gassen om te bepalen of een product nog geschikt is voor consumptie. In eerste instantie zijn de te ontwikkelen toepassingen bestemd voor gebruik op kratten, dozen en pallets. Daarnaast kijkt het project naar mogelijkheden voor de verdere toekomst. Waarom deze samenwerking? Contactpersonen Deelnemende partijen Link DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

31 Samenwerkingsverband: Verssector, ketenbrede verbeteringen http://www.gs1.nl/verssector-werkt-aan-ketenbrede- verbeteringen.htmlhttp://www.gs1.nl/verssector-werkt-aan-ketenbrede- verbeteringen.html Retailers: Wal-Mart, Metro,… Leveranciersvertegenwoordigers: PMA, mpXML,… Solution providers: NCR, Zebra,… Overheidsinstanties: Contactpersoon GS1: Sarina Pielaat, sarina.pielaat@gs1.nl De verssector kijkt naar oplossingen om de versketen efficiënter te maken. In juni 2009 is een internationale GS1- werkgroep gestart, die de wensen van de sector verzamelt om deze vervolgens te vertalen naar praktische oplossingen. Het versschap neemt een belangrijke plaats in op de winkelvloer. Tot de groep versproducten behoren o.a. AGF, vlees en gevogelte, vis, zuivel en brood & banket. Het zijn geen makkelijk te verhandelen producten, ze vragen de nodige aandacht: zo is er lokale wetgeving in het teken van voedselveiligheid en speelt traceerbaarheid een steeds grotere rol. Daarnaast moeten de kosten in de keten omlaag en moet verspilling worden beperkt. Focus op productidentificatie en aanvullende informatie Bovengenoemde uitdagingen vragen bij uitstek om een ketenbrede aanpak, welke door de in juni opgerichte GS1- werkgroep in goede banen wordt geleid. In eerste instantie moet dit leiden tot een inventarisatie van hetgeen de verssector wil. Bij de daaropvolgende vertaling van deze inventarisatie naar praktische oplossingen, ligt de focus op productidentificatie en de bijbehorende aanvullende informatie: •Hoe codeer je versproducten? •Is aanvullende informatie noodzakelijk en zo ja, welke? •Welke barcode kies je voor welke toepassing? •Hoe ga je om met wichtartikelen? Waarom deze samenwerking? Deelnemende partijen Contactpersonen Link DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden

32 Samenwerkingsverband: R.A.A.S (RFID Application And Support) Doel: ondersteunen van het MKB bij het benutten van de voordelen die RFID kan bieden om zo het concurrerende vermogen daarvan te versterken. www.RFIDkenniscentrum.nl Euregionaal subsidie voor het R.A.A.S. project, Periode 1 januari 2010 tot 1 januari 2013 De Nederlandse partners richten zich op de branches Logistiek en Agro-business: •NV industriebank LIOF •Kamer van Koophandel Limburg •Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek samen met •Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) •De Duitse partners richten zich op de branches Textiel, Gezondheidszorg en Voeding: - FTK Forschungsinstitut für Telekommunikation e.V. - Hochschule Niederrhein Waarom deze samenwerking? Contactpersonen Link DEEL I – Beschrijving projecten en samenwerkingsverbanden Contactpersoon RFID Kenniscentrum: Jos van Kooij


Download ppt "Tracking en Tracing in de agrosector op basis van RFID Plan van aanpak voor Tracking en Tracing projecten op basis van geïnventariseerde projecten en samenwerkingsverbanden."

Verwante presentaties


Ads door Google