De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Experts in de fysica achter de CD-speler Ontwikkelen van 4 competenties via projectwerk Annemie Vermeyen KaHo Sint Lieven Aalst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Experts in de fysica achter de CD-speler Ontwikkelen van 4 competenties via projectwerk Annemie Vermeyen KaHo Sint Lieven Aalst."— Transcript van de presentatie:

1 Experts in de fysica achter de CD-speler Ontwikkelen van 4 competenties via projectwerk Annemie Vermeyen KaHo Sint Lieven Aalst

2 6/09/2007 Annemie Vermeyen 2 oAnnemie.Vermeyen@KaHoSL.be oKaHo Sint-Lieven Dept. Aalst oProfessionele Bachelor Elektromechanica en Bouw oWiskunde en fysica oDank aan: Ellen Danckaert en Johan Van den Bossche EVEN VOORSTELLEN

3 en natuurlijk ook dank aan mijn studenten van 1 EM

4 6/09/2007 Annemie Vermeyen 4 Competentiegericht leren Aanpak Perceptie studentenVerbeterpuntenEvaluatieTips en valkuilen OVERZICHT

5 6/09/2007 Annemie Vermeyen 5 Competentiegericht leren Aanpak Perceptie studentenVerbeterpuntenEvaluatieTips en valkuilen OVERZICHT

6 6/09/2007 Annemie Vermeyen 6 oProf. bachelor E.M. oDeel van O.O. Wetenschappen (1 van 5 studiepunten) oProject gestuurd via toledo oGroepswerk oAantal studenten AANPAK ALGEMEEN

7 6/09/2007 Annemie Vermeyen 7 ONDERWERP oDiffractie/Interferentie oDe laser oOptica in CD-speler oElektromagnetische golven AANPAK

8 6/09/2007 Annemie Vermeyen 8 AANPAK EINDPRODUCT oExpertenblad oPoster over 4 concepten horende bij fysica achter CD- speler oExperiment dat fysica verduidelijkt oApplet over fysica achter CD- speler oVerslagen van vergaderingen

9 6/09/2007 Annemie Vermeyen 9 AANPAK VERLOOP 1 ste SEMESTER oWetenschapsdriedaagse (belbintest) oIntroductiesessie oVergadermomenten (verslag) en werkmomenten •zoeken van informatie •bronnenarchief maken

10 6/09/2007 Annemie Vermeyen 10 AANPAK VERLOOP 2 de SEMESTER oVergadermomenten en werkmomenten •Vorming van experten in bronteam •Expertenvergadering •Experiment en applet •Begrippentoets o“Maak de poster”-sessie o“Toon de poster”-sessie

11 6/09/2007 Annemie Vermeyen 11 AANPAK LEERMIDDELEN oTOLEDO •Verzamelmap documenten: richtlijnen, evaluatieformulieren,… •Kalender met alle mijlpalen: data vergadermomenten, deadlines,… •Post project fysica: digitale postvakjes •Allerlei: modelvragen, modelverslagen, tips en tricks •Groepspagina: bestands- uitwisseling en discussieforum

12 6/09/2007 Annemie Vermeyen 12 Competentiegericht leren Aanpak Perceptie studentenVerbeterpuntenEvaluatieTips en valkuilen OVERZICHT

13 6/09/2007 Annemie Vermeyen 13 oDocent • = expert én COACH oKrachtige leeromgeving •activerende werkvormen •TOLEDO PRINCIPES VAN CGO COMPETENTIES

14 6/09/2007 Annemie Vermeyen 14 Algemene competenties Denken en redeneren Informatie verwerven en verwerken Kritisch reflecteren Projectmatig en methodisch handelen Levenslang leren Communiceren met specialisten en leken Leiding geven Algemene beroepsgerichte competenties Planmatig probleemoplossen Zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid Teamgericht werken Beroepsspecifieke competenties Algemene wetenschappelijke competenties Onderzoeken Standpunt innemen Wetenschappelijke competenties

15 Beroepsspecifieke competenties De natuurkundige basis van technische toepassingen kennen. De natuurkundige wetten en definities kunnen toepassen. Algemene competenties Denken en redeneren Informatie verwerven en verwerken Kritisch reflecteren Projectmatig en methodisch handelen Levenslang leren Communiceren met specialisten en leken Leiding geven Algemene beroepsgerichte competenties Planmatig probleemoplossen Zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid Teamgericht werken

16 6/09/2007 Annemie Vermeyen 16 De student verklaart met eigen woorden… o‘interferentie’ en de relatie ervan met de werking van de CD-speler. ohet concept ‘laser’ en de functie ervan in de CD-speler. ode optica binnen de CD speler. ohet concept ‘elektromagnetische golven’ en de relatie ervan met de werking van de CD-speler. COMPETENTIES Beroepsspecifieke competenties De natuurkundige basis van technische toepassingen kennen. De natuurkundige wetten en definities kunnen toepassen.

17 6/09/2007 Annemie Vermeyen 17 COMPETENTIES Algemene beroepsgerichte competenties Planmatig probleemoplossen Zin voor maatschappelijke verantwoordelijkheid Teamgericht werken oGedragsindicatoren •De student werkt actief mee in team •De student komt afspraken na en werkt taken af binnen de afgesproken termijn •…•… oWerkvormen •Wetenschapsdriedaagse •Vergaderingen

18 6/09/2007 Annemie Vermeyen 18 COMPETENTIES oWerkvormen •Zoeken van informatie •Bronnenarchief maken •Maken van expertenblad •Maken van poster Algemene competenties Denken en redeneren Informatie verwerven en verwerken Kritisch reflecteren Projectmatig en methodisch handelen Levenslang leren Communiceren met specialisten en leken Leiding geven

19 6/09/2007 Annemie Vermeyen 19 COMPETENTIES oGedragsindicatoren De student •stelt een lijst van trefwoorden op •zoekt efficiënt naar de gewenste informatie door trefwoorden in te voeren in bibliotheekcatalogi en zoekmachines op het internet •…•… Algemene competenties Denken en redeneren Informatie verwerven en verwerken Kritisch reflecteren Projectmatig en methodisch handelen Levenslang leren Communiceren met specialisten en leken Leiding geven

20 6/09/2007 Annemie Vermeyen 20 COMPETENTIES oWerkvormen •Expertenblad •Experten- en bronvergadering •In groep poster maken •Tentoonstelling van poster Algemene competenties Denken en redeneren Informatie verwerven en verwerken Kritisch reflecteren Projectmatig en methodisch handelen Levenslang leren Communiceren met specialisten en leken Leiding geven

21 6/09/2007 Annemie Vermeyen 21 COMPETENTIES oGedragsindicatoren De student … •maakt een poster die bestaat uit kernwoorden en korte zinnen en die op zichzelf, met weinig toelichting verstaanbaar is •gebruikt in zijn antwoord tijdens de postersessie de juiste vaktermen •…•… Algemene competenties Denken en redeneren Informatie verwerven en verwerken Kritisch reflecteren Projectmatig en methodisch handelen Levenslang leren Communiceren met specialisten en leken Leiding geven

22 6/09/2007 Annemie Vermeyen 22 COMPETENTIES oWerkvormen •Expertenvergadering •Postertentoonstelling Algemene competenties Denken en redeneren Informatie verwerven en verwerken Kritisch reflecteren Projectmatig en methodisch handelen Levenslang leren Communiceren met specialisten en leken Leiding geven

23 6/09/2007 Annemie Vermeyen 23 COMPETENTIES oGedragsindicatoren De student geeft aan… •of het expertenblad van zijn collega-expert foute informatie bevat. •welke verbeteringen kunnen aangebracht worden op het expertenblad. •of en welke informatie ontbreekt op de poster van zijn collega’s. •…•… Algemene competenties Denken en redeneren Informatie verwerven en verwerken Kritisch reflecteren Projectmatig en methodisch handelen Levenslang leren Communiceren met specialisten en leken Leiding geven

24 6/09/2007 Annemie Vermeyen 24 Competentiegericht leren Aanpak Perceptie studentenVerbeterpunten Evaluatie Tips en valkuilen OVERZICHT

25 6/09/2007 Annemie Vermeyen 25 oProductevaluatie oProcesevaluatie oCriteria op voorhand gekend DOCENT- ASSESSMENT EVALUATIE

26 6/09/2007 Annemie Vermeyen 26 oFeedback op •Vergaderverslagen •Expertenblad •Poster oPunten voor •Begrippentoets •Poster •Experiment en applet DOCENT- ASSESSMENT EVALUATIE

27 6/09/2007 Annemie Vermeyen 27 oPeer-assessment •Expertenvergadering •Postertentoonstelling •Groepswerking oSelf-assessment •Groepswerking PEER & SELF ASSESSMENT EVALUATIE

28 6/09/2007 Annemie Vermeyen 28 PEER & SELF ASSESSMENT •= LEERMOMENT •eerst individueel voorbereiden •ieder teamlid inclusief zichzelf •minimum 1 positief punt en 1 werkpunt voor elk item •dan teambespreking van ieder teamlid  teamverslag o Werkvorm EVALUATIE

29 PEER & SELF ASSESSMENT oPROCESevaluatie •via criteriabladen of feedbackfiches EVALUATIE

30 PEER & SELF ASSESSMENT oPROCESevaluatie •peerassessment: criteriabladen en groepsgesprek EVALUATIE

31 6/09/2007 Annemie Vermeyen 31 Competentiegericht leren Aanpak Perceptie studenten VerbeterpuntenEvaluatieTips en valkuilen OVERZICHT

32 6/09/2007 Annemie Vermeyen 32 oDoor de andere manier van werken ben ik meer betrokken bij het onderwerp en onthoud ik er meer van •Eerder wel/helemaal akkoord: 80% oDoor zelf informatie op te zoeken versta ik de werking van de CD- speler beter •Eerder wel/helemaal akkoord: 74% oIk vind het leerrijk om over mijn eigen functioneren na te denken •Eerder wel/helemaal akkoord: 56% ENQUETE TOLEDO PERCEPTIE STUDENTEN

33 6/09/2007 Annemie Vermeyen 33 Het is leerrijk informatie uit te wisselen met collega- studenten, want… MENING VAN DE STUDENTEN Medestudenten bekijken het soms vanuit een ander standpunt Ik ontdekte zo dingen die ik over het hoofd had gezien PERCEPTIE STUDENTEN

34 6/09/2007 Annemie Vermeyen 34 Het feedbackmoment met de docent over het expertenblad is leerrijk want… MENING VAN DE STUDENTEN feedback maakt je zekerder als je goed bezig bent. Als je niet goed bezig bent, weet je dan dat je je houding moet veranderen of het geheel van een andere kant moet bekijken.” Zo wordt je eens gewezen op wat je wel en niet goed doet. Veel docenten geven gewoon een score op iets en daarmee is de kous af. Samen overleggen met de docent over een onderwerp vind ik zeker en vast een goed idee.” PERCEPTIE STUDENTEN

35 6/09/2007 Annemie Vermeyen 35 Ik vond positief aan dit project dat… MENING VAN DE STUDENTEN werken in groepsverband, duidelijke deadlines en goede feedback van docenten en begeleiders. we naar elkaars idee over het project konden luisteren en alle informatie samen leggen tot een geheel. PERCEPTIE STUDENTEN

36 6/09/2007 Annemie Vermeyen 36 Ik vond negatief aan dit project dat… MENING VAN DE STUDENTEN Ik vind het beter punten te verdienen met examens. alles zo stipt moest gebeuren. Samenwerken met anderen was moeilijk en de inspanning van mensen die wel hun best deden, werd niet altijd beloond. PERCEPTIE STUDENTEN

37 6/09/2007 Annemie Vermeyen 37 Competentiegericht leren Aanpak Perceptie studenten Verbeterpunten EvaluatieTips en valkuilen OVERZICHT

38 6/09/2007 Annemie Vermeyen 38 oEen digitale portfolio zou nog beter zijn oDe evaluatiebladen zijn goed maar zijn zeer arbeidsintensief bij grote groepen. Digitaal? oEen project gevoed uit verschillende vakdomeinen zou nog beter zijn oTijdens postersessie extra beoordelaar die ook op vorm en manier van presenteren let VERBETEREN? Verbeterpunten

39 6/09/2007 Annemie Vermeyen 39 oFeedback geven is goed; er daarna op terugkomen bij een volgende analoge taak is nog beter oBegrippentoets was niet goed: studenten bij aanvang verwittigen dat dit gaat gebeuren en een extra moment voor doorgeven van informatie voorzien oAlle persoonlijke meningen vragen bij groepsblad want op groepsblad soms afvlakking VERBETEREN? Verbeterpunten

40 6/09/2007 Annemie Vermeyen 40 Competentiegericht leren Aanpak Perceptie studentenVerbeterpuntenEvaluatie Tips en valkuilen OVERZICHT

41 6/09/2007 Annemie Vermeyen 41 oBegin met een beperkt project oWees flexibel oWees eerlijk oMoedig aan en breng je enthousiasme over oVerklaar waarom je met competenties werkt oZorg voor voldoende belangstelling op de postertentoonstelling TIPS Tips en valkuilen

42 6/09/2007 Annemie Vermeyen 42 oOpgelet met onduidelijke afspraken: verkeerde verwachtingen oStel je niet TE soepel op: wees gepast streng oOpgelet met deadlines voor jezelf: laat je aandacht niet verslappen oKennisoverdracht is anders bij projectwerk dan bij hoorcollege: verwachtingen aanpassen! VALKUILEN Tips en valkuilen

43 6/09/2007 Annemie Vermeyen 43 Discussieronde

44 6/09/2007 Annemie Vermeyen 44 oCompetentiegericht onderwijs… waait wel over. oAls docent zijn we niet geschoold om studenten te evalueren op competenties. oAlgemene competenties zijn belangrijker dan vakinhoudelijke competenties. DIALOOG DISCUSSIERONDE

45 6/09/2007 Annemie Vermeyen 45 oCompetenties kan je niet evalueren in termen van punten, wel in termen van feedback. oOns onderwijs evolueert te sterk in de richting van projectonderwijs. DIALOOG DISCUSSIERONDE


Download ppt "Experts in de fysica achter de CD-speler Ontwikkelen van 4 competenties via projectwerk Annemie Vermeyen KaHo Sint Lieven Aalst."

Verwante presentaties


Ads door Google