De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene vergadering FABA dd 5 december 2012 Presentatie Constructiv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene vergadering FABA dd 5 december 2012 Presentatie Constructiv."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene vergadering FABA dd 5 december 2012 Presentatie Constructiv

2 Paritaire organisaties Bouw: situatie tot 31 december 2010 p. 2

3 Waarom 5 paritaire organisaties? p. 3

4 Sinds 1 januari 2011 : oprichting van Constructiv samenwerkingsverband tussen de 5 paritaire organisaties van de bouwsector dienstverlenende organisatie(s) van/voor de bouwsector: ervoor zorgen dat bouwbedrijven kunnen beschikken over performante arbeiders: •aantrekkelijk sociaal statuut •nodige competenties •veilig werken op de bouwplaats •van een degelijk pensioen kunnen genieten in totaal: 230 medewerkers administratieve diensten in 1 gebouw: Koningsstraat 132 p. 4

5 de Constructiv-organisaties 50 mdw 41 mdw 4 mdw 80 mdw 4 mdw 6 mdw 3 mdw FBZ bouwFBZ pensioen Pensio B NAVBFVB KERNACTIVITEITEN = 5 autonome organisties R v B eigen team medewerkers R v B eigen team medewerkers R v B eigen team medewerkers R v B ICTFinanceBeleggingenHRM B. CaroyezB. SwaelusF. FeysI. Urbain CDR Construtec Edutec R v B eigen team medewerkers ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN = 1 sokkel van gepoolde diensten alle medewerkers uit de sokkel = op 1 payroll = FBZ Bouw Legal & interne audit Facility management Vertalingen & prepress F. VanholderC. BoulertJ. De Meyer p. 5

6 Constructiv financiering van de organisaties gebeurt voornamelijk via sociale zekerheidsbijdragen tweejaarlijks sluiten de sociale partners in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf sectorale akkoorden, die vertaald worden in CAO’s de paritaire organisaties voeren de CAO - bepalingen uit p. 6

7 Werking, structuur en controle van het FBZ Bouw Minister van Werk Paritair Comité PDOK inning en beheer zegelregimes Syndicale organisaties indiening dossiers uitbetaling voordelen Patronale Vereveningsdiensten gewaarborgd loon Raad van Bestuur Administratieve diensten Publieke uitbetalings- instellingen uitbetaling ”bouw” en “vorst ” CAO FBZ Bouw controle toepassing stelsels Jaarlijkse rapportering Jaarlijkse rapportering -commissaris-revisor -interne commissarissen - interne audit p. 7

8 navb-cnac Constructiv missie & opdracht voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten in de bouw bevordering welzijn in de bouw rol in begeleiding en re-integratie van slachtoffers p. 8

9 navb-cnac Constructiv werking advies en begeleiding op de bouwplaats door de NAVB-adviseurs opvolging en info regelgeving inzake welzijn organisatie welzijnsopleidingen (VCA-BeSaCC,…) welzijnscampagnes (“kwartsstof-campagne”,…) p. 9

10 navb-cnac Constructiv financiering gesolidariseerde middelen: ■FBZ - dotatie van € 4,8 miljoen niet-gesolidariseerde opdrachten (opleidingen) ■via rechtstreekse facturatie aan klanten p. 10

11 navb-cnac Constructiv Kerncijfers 8.500 bouwplaatsbezoeken 81.000 adviezen op de bouwplaatsen 7.000 beantwoorde vragen over welzijn in bouw 8.000 examens “Basisveiligheid VCA-BeSaCC” p. 11

12 fvb-ffc Constructiv opdracht en missie ■goed opgeleide arbeiders naar de sector toeleiden ■hun competenties laten mee-evolueren taken ■informatie, coördinatie en financiering opleidingen; ■kwaliteitsbewaking opleidingen; ■stimuleren van doorstroming bouwafgestudeerden naar de sector p. 12

13 fvb-ffc Constructiv Financiering ■via bijdrage op de lonen van de arbeiders ●bijdrage van 0,4% via RSZ ●FBZ – dotatie van € 6,5 ■projectmatige financiering van overheden, Europa, … p. 13

14 3 pijlers Bouwonderwijs •Beroeps- en technische onderwijs: convenant •Deeltijds onderwijs WerkzoekendenActieve arbeiders •Alternerende opleidingen (jongeren 18-25j) •Beroepsopleidingen werkzoekenden •Sectoraal outplacement •Opleiding tijdens de werkuren •Opleiding buiten de werkuren (winter, avond & zaterdag) Sectorale opleidingsstrategie: = opleiding gekoppeld aan tewerkstelling p. 14

15 Pijler 1: onderwijs VLWALBXLTOT Scholen2017513289 Leerlingen (3 de graad)8.0661.789879.942 Doorstroming 717 (40%) 290 (36%) 10 (30%) 1.017 (41%) JLW contracten (gestart)398861485 Doorstroming JLW84%92%100%88% p. 15

16 Pijler 2: werkzoekenden (WZ) VLWALBXLTOT Aantal15.36519.2408.07442.679 WZ met basisopleiding 1.8101.210883.137 WZ doorstroming 674 (37%) 343 (28%) 19 (22%) 1.036 (33%) ABO contract (gestart)16443126621 Doorstroming ABO86%79%75%80% Aantal outplacementbegeleidingen (opgestarte dossiers) 28514683514 p. 16

17 Bijscholing p. 17

18 Bijscholing arbeiders: aantal betrokken arbeiders sinds 2005 p. 18

19 Bijscholing arbeiders: aantal betrokken bedrijven sinds 2005 p. 19

20 Opleidingsaanbod: meest gevolgde opleidingen Vaktechnisch Hoogwerker Coffrage moderne Vervolmaking metselen Plaatsen van prefab elementen Rijbewijzen vrachtwagen C Metselwerk uitvoeren Snelopbouwkraan Basis binnen schrijnwerk Hydraulisch graafmachine Grondwerker basis Niet-vaktechnisch Basis veiligheid VCA Veilig werken op hoogte EHBO nijverheidshelper Safety Management Training Parrainage des nouveaux collaborateur Technisch Nederlands Bouw Mentoropleiding Opfrissing EHBO nijverheidshelper Kwaliteitszorg EHBO Initiatiecursus p. 20

21 Uitdaging voor de bouwsector : Beheer van verloop in de bouwsector p. 21

22 Voorbeeld van een regionaal team: Oost-Vlaanderen Regiomanager G.Gille FVB-opleidingsadviseursuitvoering Vlaams sectorconvenant uitvoering en organisatie sectorale en lokale tewerkstellings- en transitieprojecten K. Goedertier K. Moens J. Roelandt K. Pauwels W. Borgonjon D. Slagmulder G. Van Eeckhoven 4/5 F. Lecompte 1/2 E. De Croock 4/5 A. Steenhuyse Administratieve medewerkers p. 22

23 fbz - fse Constructiv missie toekenning en uitkering van aanvullende en bovenwettelijke sociale voordelen aan bouwvakarbeiders betrokkenen ■Actieve arbeiders ■Zieke of invalide arbeiders ■Gepensioneerde of eindeloopbaan arbeiders ■Familieleden arbeiders ■Werkgevers p. 23

24 fbz - fse Constructiv evolutie van voordelen bestaanszekerheid ●1962 aanvullende werkloosheidsvergoeding bouw vorstvakantiegeld weerverletzegels ●1964 vakantiegeld aan gepensioneerden getrouwheidszegels terugbetaling gewaarborgd loon ●1966 vakantiegeld aan weduwen zware of dodelijke arbeidsongevallen ●1968 langdurige ziekte p. 24

25 fbz - fse Constructiv evolutie van voordelen bestaanszekerheid ●1970 aanvullende werkloosheidsvergoeding bij ontslag ●1974 brugpensioen-ongeschikten 60 jaar (nu 56) ●1976 brugpensioen 62 jaar (nu 58) ●1977 vakantiegeld invaliden ●1978 promotievergoeding getrouwheidszegels bij ziekte p. 25

26 fbz - fse Constructiv evolutie van voordelen bestaanszekerheid ●1983 rustdagen ingevolge arbeidsduurvermindering ●1987 begeleidende maatregelen ●1994 halftijds brugpensioen ●2000 premie voor langer werken na 58 jaar ●2007 nieuw stelsel van aanvullend pensioen ●2008 brugpensioen na 40 jaar loopbaan ●2009 sociaal voordeel (syndikale premie) ●2010 hospitalisatieverzekering (arbeiders; familieleden; gepensioneerden) p. 26

27 fbz - fse Constructiv financiering van het FBZ Bouw uitsluitend door patronale bijdragen ■deels forfaitaire bijdrage ■deels percentage op loon ■varieert in functie van activiteit en grootte van onderneming ■inning door RSZ en PDOK 024054044026 Forfait per kwartaal (*) 630 €619 € 539 € Getrouwheidszegels9,12 % Weerverletzegels2,10 % Rustdagen2,60 % Jaarlijkse vakantie10,27 % Gewaarborgd loon (-20 WN)1,50 % p. 27

28 totale inkomsten 2011 € 1.154 mio forfaitaire bijdrage € 316 mio bijdragen in % loonmassa € 807 mio financiële opbrengsten € 31 mio p. 28

29 fbz - fse Constructiv uitgaven in functie van de doelstellingen van de stelsels I. stelsels van bestaanszekerheid I.1. voordelen rechtstreeks uitbetaald aan arbeiders I.1.1. beloning van productiviteit: zegels; rustdagen; promotievergoeding; sociaal voordeel I.1.2. aanvulling op het inkomen: vergoedingen bij vorst, bouw, ongevallen en ziekte, invaliditeit I.1.3. eindeloopbaan: brugpensioen; begeleidende maatregen; aanvullend pensioen I.2. voordelen uitbetaald aan werkgevers I.2.1. gewaarborgd maandloon ondernemingen < 20 arbeiders I.2.2. brugpensioen: financiering capitatieve bijdrage I.3. strijd tegen de sociale fraude I.3.1. onmiddellijke aangifte van tewerkstelling I.3.2. terugbetaling vergoeding bouw > 25 d door de werkgever I.3.3. forfaitaire bijdrage II.overdracht van de bijdragen (vakantiegeld; dotaties FVB en NAVB) III.andere opdrachten (info werkgevers, syndicale vorming, vakantie- accommodatie) p. 29

30 Bestemming bijdragen 2011 € 1.185 mio Stelsels bestaanszekerh. € 811 mio Overdrachten bijdragen € 365 mio Bijkomende opdrachten € 9 mio •Voordelen aan arbeiders € 738 mio • Voordelen werkgevers € 35 mio • Strijd sociale fraude € 2 mio • Administratiekosten € 36 mio • Vakantie-accomodatie € 6,4 mio • Syndicale vorming € 2,2 mio • Informatie werkgevers € 0,9 mio • FVB € 6,5 mio • NAVB € 4,8 mio • Jaarlijkse vakantie € 354 mio p. 30

31 Voordelen arbeiders 738 mio € Belonen productiviteit 533 mio € Aanvulling inkomen 40 mio € Eindeloopbaan 165 mio € Zegels 338 mio € Rustdagen 145 mio € bij werkloosheid 33 mio € bij ziekte – ongeval 7 mio € Brugpensioen 28 mio € Begeleidende maatregelen 5 mio € aanvullend pensioen 132 mio € Sociaal voordeel 20 mio € Hospitalisatie 20 mio € Promotieverg. 10 mio € p. 31

32 Voordelen werkgevers 35 mio € Terugbetaling gewaarborgd loon aan wkg < 20 wkn 23 mio € Capitatieve bijdragen brugpensioen 12 mio € Flexibele werkweek p.m. p. 32

33 Strijd tegen sociale fraude 2 mio € Terugvorderen legitimatiekaart bij zwartwerk Terugvorderen vergoeding “bouw” bij werkloosheid > 25 dagen (5 mio €) Forfaitaire RSZ-bijdrage Uitgifte gepersonaliseerde C3.2a 2 mio € p. 33

34 fbz - fse Constructiv Kerncijfers FBZ Bouw:  keert ieder jaar vergoedingen uit: - aan meer dan 235.000 arbeiders, hun weduwen of familieleden en - aan 15.000 bouwwerkgevers.  staat in voor meer dan 700.000 betalingen per jaar  verstuurt 2.500.000 documenten per jaar. p. 34

35 Pensio B beheer sectoraal aanvullend pensioen:  Basisprincipes ■gestart op 1 januari 2007 voor alle bouwbedrijven en arbeiders ■Pensio B opent “individuele spaarrekening” ●per kwartaal ▪voor alle arbeiders: storting van een % van het loon op rekening % = progressief i.f.v. sectorale anciënniteit ▪voor arbeiders ouder dan 58j die blijven werken: premie van € 500 ●op deze stortingen: gegarandeerd rendement van 3,25%/j. ■opgebouwde reserves: uitgekeerd op normale pensioenleeftijd (65 j) en ten vroegste op 60 jaar ●begunstigde kan kiezen tussen uitkering in kapitaal of rente ■vroegtijdige uittreder uit de sector kan kiezen tussen: ▪reserves laten in Pensio B: met rendement van 3,25% ▪reserves meenemen naar Pensioenfonds nieuwe werkgever of bij verzekeraar ■intreder in de sector kan zijn reserves inbrengen in sectorale onthaalstructuur p. 35

36 € 41.210 = 2.993/j € 27.507 = 1.998/j = € 1.463/j p. 36

37 p. 37 Pensio B OFP - kerncijfers situatie fin 2011 ■Aantal aangeslotenen: 249.000 - actieven : 170.000 - slapers : 79.000 ■dotaties gestort op individuele rekeningen en 2012: € 48 mio ■waarde pensioenverplichtingen (eind 2012) : € 280 millions ■activa in beheer (fin 2012): € 312 millions ■gerealiseerde rendementen : 2007 (9 mois): + 3,52%2010+ 4,99% 2008: + 3,25%2011+ 0,95% 2009: + 9,68%2012 (9 mois)+ 9,00%

38 aanvullend pensioen: overgangsregeling actieven DC 25356555 WAP Pre-WAP R1000 € R1500 € 45 R500 € Bijstorting door FBZ p. 38

39 aanvullend pensioen: overgangsregeling “inactieven” doel: verdere uitbetaling van de aanvullende pensioenrente aan de huidige inactieven inactieven op 31-12-2006 ●huidige gepensioneerden ●huidige inactieven (bruggepensioneerden, in begeleidende maatregelen, invaliden) ●huidige weduwen p. 39

40 Sectorale instellingen 2 e pensioenpijler FBZ Pensioenen “verantwoordelijk voor de financiering” FBZ Bouw dotaties aan FBZ Pensioenen “beheert de dossiers” overgangsregelingen Pensio B ofp “beheert de dossiers” Plan Construo p. 40

41 Constructiv is er door en voor U ! Dank voor uw aandacht p. 41


Download ppt "Algemene vergadering FABA dd 5 december 2012 Presentatie Constructiv."

Verwante presentaties


Ads door Google