De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 1 Door Marc Dillen Directeur-generaal Sterk in bouw, energie en milieu Vlaamse bouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 1 Door Marc Dillen Directeur-generaal Sterk in bouw, energie en milieu Vlaamse bouw."— Transcript van de presentatie:

1 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 1 Door Marc Dillen Directeur-generaal Sterk in bouw, energie en milieu Vlaamse bouw = in Vlaanderen verankerde industriële cluster met belangrijke economische hefboomfunctie Samen bouwen aan de E-weg Visie van de inschrijvers

2 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 2 Efficiëntie van bouwproces = cruciaal om voor nieuwe uitdagingen betaalbare + gezonde + bouwtechnisch duurzame oplossingen te krijgen Belangrijke rol van ICT bij o.m. planning, kostprijsberekening enz. Vlaamse bouw = innoverende cluster Cruciaal belang van bouwproject als integrator van bouwinnovaties

3 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 3  Aannemers met webadres: 83% van Vlaamse leden van Confederatie Bouw  Aantal bezoeken per maand op website www.confederatiebouw.be: +/- 70.000www.confederatiebouw.be  Aantal unieke bezoekers: +/-30.000  Aantal log-ins (leden-bezoekers): +/- 21.000  Confederatie Bouw volgt Vlaamse overheid  Vanaf januari 2012 wordt eigen nieuwsbrief enkel nog elektronisch verspreid en niet meer op papier Vlaamse bouw = innoverende cluster Toenemend gebruik van internet

4 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 4 E-calculator  Om terugverdieneffect op lange termijn van energiezuinige investeringen in nieuwe woningen te berekenen  optimale keuzes maken initiële bouwkost/ lange termijn energiekost  gunstigere financieringsvoorwaarden krijgen bij financiële instellingen  Basis voor verdere onderhandelingen met banken Re-calculator  In volgende fase te ontwikkelen voor woningrenovaties Confederatie Bouw innoveert in ICT Ontwikkeling eigen ICT-producten: E- en Re-calculator

5 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 5 Roof-IT  Maatopnames van daken op het terrein  offerte + gedetailleerde hoeveelheidsstaat Mobix  Mobiele oplossing voor een vlotte controle van verwarmingsketels met inachtname van specifieke eisen voor elk gewest  overdracht in real time van gegevens naar bedrijf  ter plaatse drukken of elektronisch versturen van interventierapport naar de klant Verdere ontwikkeling  Op termijn verschillende programma’s samenbrengen in een geïntegreerd mobiel instrument Confederatie Bouw innoveert in ICT Ontwikkeling eigen ICT-producten: Roof-IT, Mobix en andere

6 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 6 ABC DigiBouw = Aannemers Begeleiden en Coachen naar het Digitale Bouwbedrijf VCB beschikt over ICT-adviseur met als taken:  licht bouwbedrijven door (IT-scan)  zoekt naar concrete verbeterpunten  brengt informatica-infrastructuur in kaart  gaat na hoe het bedrijf informatica inzet  geeft aanbevelingen over betere afstemming tussen bedrijfsnoden en informatica (verbeterpunten en stappenplan) Met financiële steun van Vlaanderen en Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Confederatie Bouw bevordert bouw-ICT VCB partner van ABC Digibouw

7 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 7 Doorlichting ook vaak gevraagd door en uitgevoerd bij zeer kleine bedrijven VCB partner van ABC Digibouw In kader van ABC Digibouw doorgelichte bedrijven naar bedrijfsgrootte

8 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 8 Doorlichtingen doorgevoerd in alle sectoren van de bouw Goede score bij voor de overheid essentiële sector van burgerlijke en utiliteitsbouw VCB partner in ABC Digibouw In kader van ABC Digibouw doorgelichte bedrijven naar bedrijfsactiviteit

9 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 9 •Planning (27% van cases): gebeurt nog bij 26% van bezochte aannemers zonder software •Calculatie (24% van cases): vaak te weinig bedrijfsspecifiek vanuit eigen kosten •ERP of Enterprise Resource Planning (10% van cases): betreft integratie tussen diverse bedrijfsprocessen •Software in het algemeen (8% van cases) •Documentenbeheer (8% van cases) •Hardware (4% van cases) •Tekenpaketten (3% van cases) •Track and trace (2% van cases): registratie en rapportage ritten, bewegingen + gepresteerde uren •E-procurement op vraag van overheid buiten project ABC Digibouw gehouden  VCB heeft complementair hiertoe actie ondernomen VCB partner in ABC Digibouw Prioritair door te voeren verbeterpunten bij doorlichting van bedrijven

10 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 10 VCB telt ongeveer 10.000 leden Rol van beroepsorganisatie = belangen verdedigen en decreten/besluiten bijsturen indien nodig Maar ook belangen behartigen en meewerken met overheid als op die manier mensen en middelen efficiënter kunnen worden ingezet E-tendering kan win-win situatie betekenen voor opdrachtgever en opdrachtnemer Vandaar samenwerking met overheid om van E-tendering een succes te maken Betrokkenheid van VCB bij bouw ICT Meewerking aan invoering van E-tendering

11 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 11 Aantal opleidingssessies gegeven tot 29 november: 40 Gemiddeld aantal deelnemers per sessie: 12 VCB dankt Vlaamse overheid voor erkenning als private geaccrediteerde opleider Goede wisselwerking tussen:  Vlaamse overheid die sensibiliseert  VCB die aanbod van opleidingen coördineert (en in dit geval bovendien eigen medewerker inschakelt)  lokale bouwconfederaties in wiens opleidingsinfrastructuur de opleidingen plaatsvinden (dicht bij de aannemers)  opleidingsfondsen van de sector (FVB en Cevora) die financieel tussenkomen  deelname tegen sterk gereduceerde kost Betrokkenheid van VCB bij bouw ICT Meewerking aan invoering van E-tendering

12 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 12 Vaakst gestelde vragen op de cursussen van de VCB:  Wie tekent? Hoe tekenen?  Op welke manier volmacht geven?  Wat met de bescherming van de offertes van de verschillende indieners?  belang van bescherming van bedrijfsspecifieke gegevens en knowhow  Hoe zekerheid hebben dat opdrachtgever de offerte effectief ontvangen heeft? Meewerking aan invoering van E-tendering Vaakst gestelde vragen

13 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 13 Belangrijk dat alle aannemers aan bod kunnen komen  verhaal is niet af door opdrachten via e-procurement openbaar te maken  aannemers die nodige uitvoeringscapaciteit hebben om overheidsopdrachten uit te voeren, moeten maximaal mee kunnen doen aan E-tendering  bijzondere aandacht voor bijvoorbeeld gespecialiseerde (ambachtelijke) bedrijven, met name in de monumentenzorg Belangrijk dat informatiesessies blijven doorgaan  bij lokale bouwconfederaties nieuwe sessies gepland in voorjaar tot zomer 2012 E-procurement kan er misschien ook toe leiden dat bestekken veralgemeend gratis beschikbaar komen: soms moeten aannemers hiervoor belangrijke som betalen Hoe moet het verder? Verdere begeleiding van aannemers

14 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 14  Succes van E-procurement bij aannemers in belangrijke mate afhankelijk van brede toepasbaarheid Hoe ruimer de toepassingsmogelijkheden:  hoe meer aannemers zich verplicht zullen voelen aan E-procurement deel te nemen  hoe meer geleverde inspanningen zullen renderen  Positief dat centrale diensten van Vlaamse overheid intussen al ver zijn gevorderd  Belangrijk om ook gedecentraliseerde diensten mee te krijgen:  entiteiten van De Lijn  schoolbesturen  ziekenhuizen en rustoorden die subsidies krijgen van VIPA  sociale huisvestingsmaatschappijen Hoe moet het verder? Uitbreiding van toepassingsmogelijkheden op Vlaams niveau

15 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 15 Belang om komende twee jaren ook gemeenten, provincies en intercommunales mee te krijgen Unieke positie van Geert Bourgeois op dit vlak als minister van  overheidsopdrachten  binnenlands bestuur (‘voogdijminister’ van de gemeenten) Naarmate elektronisch aanbesteden gemeengoed wordt, dreigen besturen die geen e-procurement toepassen, minder goed aan bod te komen Hoe moet het verder? Uitbreiding van toepassingsmogelijkheden tot op lokaal niveau

16 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 16 Aandeel van lokale overheden in investeringen in activa: hoger in verkiezingsperiode, lager tussendoor Hoe moet het verder? Relatief gewicht van verschillende publieke opdrachtgevers

17 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 17 Perspectieven zijn gunstig:  Vlaams gewest: aannemers verplicht hun offerte op digitale wijze in te dienen vanaf 1/1/2012  Brussels gewest: aanbestedende overheden = verplicht elektronische offertes te aanvaarden vanaf 1/12/2011  Waals gewest: aanbestedende overheden = verplicht elektronische offertes te aanvaarden vanaf 1/1/2012  Vlaams en Brussels gewest maken gebruik van federaal platform, Waals gewest van eigen platform Hoe moet het verder? Uitbreiding van toepassingsmogelijkheden voor gans België

18 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 18 Naar aantal deelnemende bedrijven is export naar buurlanden belangrijkste Hoe moet het verder? Stand van zaken in omliggende landen?

19 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 19  Export van bouwdiensten vanuit België: ongeveer 6 miljard euro per jaar  Ondersteuning van export van bouwdiensten vergt andere aanpak dan steun aan export van bouwproducten  essentieel is toegankelijkheid tot buitenlandse markt van overheidsopdrachten  Vlaamse overheid kan helpen bij detecteren van buitenlandse elektronische platformen voor overheidsopdrachten  Vooral in Frankrijk en Nederland  in aantal exporterende bedrijven staan Nederland en Frankrijk bovenaan Hoe moet het verder? Bekendmaking van E-procurement procedures toegepast in buitenland

20 29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 20  Voorzichtigheid bij toepassing voor bouwopdrachten  Gevaar is groot dat dit extra druk zet op de prijzen van de aannemers tot onder de reële kosten  slechte prijsvorming die ook voor de overheid nadelig kan uitdraaien  Gevaar is vooral groot als de markt voor publieke opdrachten gaat inkrimpen  VCB vreest voor een forse daling van de gemeentelijke overheidsinvesteringen vanaf najaar 2012 en de jaren daarop Hoe moet het verder? Wat met elektronisch veilen?


Download ppt "29 november 2011 Samen bouwen aan de E-weg - visie van de inschrijver 1 Door Marc Dillen Directeur-generaal Sterk in bouw, energie en milieu Vlaamse bouw."

Verwante presentaties


Ads door Google