De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismaken met de Rijksrederij Rob Schuitema Directeur Rijksrederij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismaken met de Rijksrederij Rob Schuitema Directeur Rijksrederij."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismaken met de Rijksrederij Rob Schuitema Directeur Rijksrederij

2 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Even voorstellen(1) Wie zijn we? •Dé dienstverlenende vlootbeheerder van de overheid •Momenteel in beheer: 138 schepen •Waarvan 12 schepen met circa 110 bemanningsleden

3 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wat leveren wij? •Patrouilleschepen •Meet-/onderzoeksschepen •Betonningsvaartuigen •ETV en oliebestrijding •Overig varend zoals: directieschepen, veren, werkpontons, etc Even voorstellen(2) ETV = Emergency Towing Vessel

4 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Wat leveren wij? •Patrouilleschepen •Meet-/onderzoeksschepen •Betonningsvaartuigen •ETV en oliebestrijding •Overig varend zoals: directieschepen, veren, werkpontons, etc Even voorstellen(2) Aan wie leveren wij? Douane, Kustwacht, RWS en LNV LNV en RWS RWS en Kustwacht Kustwacht RWS LNV = Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit RWS = Rijkswaterstaat

5 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoe leveren wij de dienstverlening? •Bareboat contract •Timecharter •Beperkt bemanning inhuren •Uitbesteding bemanningszaken op eigen schepen •Uitbesteden van bemanningszaken + schip Even voorstellen(3)

6 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Doelstellingen Rijksrederij De dienstverlenende vlootbeheerder van de overheid waarmaken berust op drie pijlers: 1.Optimale invulling geven aan de klantvraag 2.Innovatief opdrachtgeverschap 3.Goede afweging tussen efficiency, veiligheid en duurzaamheid

7 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoe optimale invulling aan klantvraag? Korte termijn: •Taakgerichte vloot Midden lange termijn: •In spelen op mogelijke scenario’s •Evenwichtige leeftijdsopbouw Lange termijn: •Flexibele vloot –Contractvormen –inzetbaarheid

8 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoe innovatief opdrachtgeverschap? Door Markt optimaal ruimte te geven: –Technologie –Functionaliteit –Contractvorm

9 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoe goede afweging tussen efficiency, veiligheid en duurzaam? Door als uitgangspunt te nemen de kerntaken van onze klanten en deze zo efficiënt mogelijk te faciliteren. Daarbinnen balans zoeken: –Functionaliteit / kosten –Veiligheid / kosten –Duurzaam / kosten

10 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aanleiding voor verandering? Korte termijn: nu niet volledig taakgericht Midden lange termijn: geen evenwichtige leeftijdsopbouw niet geschikt voor mogelijke scenario’s Lange termijn:90% van de vloot straks tegelijkertijd verouderd RR dient vloot op orde te hebben, nu én in de toekomst. Acties noodzakelijk komende periode met betrekking tot op peil brengen huidige vloot.

11 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoe pakt Rijksrederij dit aan? Bart Querido Programmamanager vervangingen

12 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hoe pakt Rijksrederij dit aan? 200920102011 e.v. Vervangings- strategie Strategisch Vervangings- programma Tactisch Vervangingsproject 1 Project 2 Etc. Operationeel

13 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Vervangingsstrategie Patrouille- schepen Meet- schepen Markeer- schepen ETV LNV- vloot Douane- vloot RHIB’s Fase 1: Klantconsultaties Fase 2: Marktverkenning Opstellen overall Vervangingsstrategie apr’09 jul’09 sep’09 mrt’10 dec’10 2011 2012 2013 2014 Funct. Specs Business Case  Bouwopdracht  Charteropdracht  Etc. Vervangingsprogramma nav Vervangingsstrategie 1e optimalisatie analyse vanuit klantbehoefte Vervangings ideeën/concepten vanuit markt

14 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Waarom Marktverkenning? Rijksrederij wil bij de vervanging van haar vloot: •de markt optimaal de ruimte geven innovatief in te schrijven; •vooraf de markt mee laten denken over oplossingsrichtingen en mogelijke vormen van aanbesteding. marktverkenning •Bouwstenen, die bijdragen leveren aan voor de Rijksrederij én de markt optimale aanbestedingstrajecten

15 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Aanpak marktverkenning Digitaal / webbased 2 sporen Fysiek: Marktdag / vervolggesprekken

16 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat •Takenpakket, dat de komende periode door de Rijksrederij moet worden gefaciliteerd;Takenpakket •Inzet schepen kan voor meerdere accounts; •Multi-functionele schepen geen probleem, maar kent zijn grenzen; •Verschillende (inkoop-)contractvormen mogelijk, waarmee Rijksrederij haar dienstverlening realiseert (DBFMO); •Duurzaamheid en veiligheid staat hoog in het vaandel; •Uniformiteit verhoogt uitwisselbaarheid en meer flexibele inzet bemanning. Wat laat de klantconsultatie zien?

17 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Waar staan we nu? •Klantconsultatiefase afgerond; •Website in de lucht www.rijkswaterstaat.nl/rijksrederij:www.rijkswaterstaat.nl/rijksrederij –Transparant –Interactief –Informatief •Deze marktdag in het LEF future center Hoe verder? •Verdiepingsslagen (8 en 14 december, 12 en 19 januari) en vervolggesprekken  tot eind januari ‘10; •1e kwartaal 2010 vervangingsstrategie opstellen (intern Rijksrederij traject) •Vervangingsprogramma vaststellen en communiceren  april-mei ‘10

18 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Veel plezier en inspiratie vandaag!!!!!!!

19 Kennismaken met de Rijksrederij Ministerie van Verkeer en Waterstaat Toezicht houden •patrouilleren / aanwezig zijn •beheren visserijpercelen •langzij varende schepen komen •accomoderen IVW, AID, etc Schouwen / Kantonieren •inspecteren oevers/bodems/obstakels •(kleine) reparaties •externen informatie verstrekken Handhaven – Verkeersmanagement •bij incidenten / obstructies •bijzondere transporten Onderzoek Visserij & Natuur •wettelijke onderzoekstaken (WOT) •beleidsondersteunend onderzoek •NEAFC-controles (internationaal) Handhaven – Watermanagement •bij lozingen •informatie opsporen Meten – Infraproviding •MGD •obstakeldetectie •profielmetingen Meten – Watermanagement •bodembemonstering •waterbemonstering •biodiversiteitsmetingen •sedimentsmetingen •stroom-/debietmetingen Meten – Verkeersmanagement •intesiteit beroeps-/recreatievaart Kustwacht handhaving •algemene handhaving •douanecontrole- en surveillance •handhaving wetgeving •grenscontrole •opsporing illegale lozingen •visserijcontrole •bemanningscontrole •milieucontrole Incidentmanagement (basis) •verkeersbegeleiding •opruimen / obstakelberging. Kustwacht dienstverlening •Noodsleephulp (ETV) Vaarwegmarkeren •boeien/tonnen leggen & opnemen •storingen verhelpen •reinigen boeien/tonnen Onderzoek - Watermanagement •analyse waterkwaliteit •analyse bodemkwaliteit Incidentmanagement (extra) •SAR •COPI •oliebestrijding •(brandblussen)


Download ppt "Kennismaken met de Rijksrederij Rob Schuitema Directeur Rijksrederij."

Verwante presentaties


Ads door Google