De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een speurtocht door een middeleeuwse handelsstad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een speurtocht door een middeleeuwse handelsstad."— Transcript van de presentatie:

1

2 Een speurtocht door een middeleeuwse handelsstad

3 Hallo Jongens en Meisjes, Jullie gaan deze week een speurtocht maken door een middeleeuwse stad. Daar gaan jullie op zoek naar het antwoord op de volgende vraag: Hoe was het leven in een middeleeuwse stad? Om het antwoord op deze vraag te kunnen vinden zullen jullie allerlei opdrachten moeten volbrengen. Maar voordat het zover is, moeten we van het jaar 2008 terug naar het jaar 1100 na Chr. Hoe gaan we dit doen? We kunnen het beste met de tijdmachine gaan, dus stap in en hou je goed vast. Tijdmachine Een speurtocht door een middeleeuwse stad

4 Zo, zijn jullie allemaal bijgekomen van de snelle reis? Maar hoe weten we nu of we wel in het juiste jaar zijn aangekomen? Geef op de tijdbalk aan in welke tijd we nu ongeveer zijn. Een speurtocht door een middeleeuwse stad 2000 v. Chr. 0 1500 2002

5 Een speurtocht door een middeleeuwse stad 2000 v. Chr. 0 1500 2002 Jullie weten dus nu iets extra´s over de tijd waarin we ons op dit moment begeven. Op het kaartje hieronder zie je een stad, de Italiaanse stad Genua. Klik op de stad om te weten te komen wat jullie allemaal moeten doen.

6 Helaas, dit is niet Genua

7 Een speurtocht door een middeleeuwse stad De Middeleeuwen Periode van ongeveer 500 tot 1500 n. Chr. De periode begint met verdwijnen van het Romeinse rijk en eindigt met een aantal veranderingen in Europa, zoals: ontdekkingsreizen, boekdrukkunst en splitsing binnen de christelijke kerk. Men noemt deze eeuwen De Middeleeuwen omdat het in het midden van onze jaartelling valt. De periode voor De Middeleeuwen noemt men De Oudheid (3000 v. Chr. – 500 n. Chr.). En wij leven in onze Tijd (1945 - nu).

8 De tijdmachine is ontploft Probeer het nog een keer klikhier

9 Voor de stadspoort van Genua Voordat jullie door de poortwachter naar binnen worden gelaten, vertelt hij eerst de spelregels aan jullie. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

10 Spelregels Jullie groepje bestaat uit vier personen. Iedere persoon heeft een taak (verdeel zelf de taken): • De doener: besturen van de computer • De lezer: het hardop voorlezen van de tekst • De schrijver: het netjes invullen van de antwoorden op het formulier • De controleur: controleren of alle taken worden uitgevoerd Tijdens de speurtocht moeten jullie dingen doen en vervolgens jullie antwoorden invullen op het formulier. Dit moet netjes gebeuren. Volg gewoon de instructies op het scherm, lukt dit niet, steek dan je vinger op. Werk samen, met zijn allen weet je meer dan in je eentje. Veel succes!! Een speurtocht door een middeleeuwse stad

11 Plattegrond Genua De poortwachter heeft jullie binnengelaten. Jullie weten nog helemaal niets over de stad zelf. Ga daarom informatie inwinnen bij het gemeentehuis. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

12 Het gemeentehuis van Genua Een speurtocht door een middeleeuwse stad De stad Genua bestaat al heel lang. ± 300 jaar voor Christus werd er in de wereld al over Genua gesproken. Opdracht 1 Geef op de tijdbalk aan wanneer er voor het eerst werd gesproken over Genua. Onder de macht van de Romeinen vonden er veel plunderingen plaats. Na 774 n. Chr. werd het wat rustiger in Italië en dus ook in Genua. Deze stad werd steeds geliefder en het was weer veiliger om in de stad te wonen dan op het platteland. Maar voordat een stad zich stad mag noemen, heeft het een bepaald recht nodig. Kijk in het stadsregister hoe dat recht heet.

13 Stadsregister Een speurtocht door een middeleeuwse stad Stadsrecht: Het recht van de inwoners om hun stad zelf te besturen en zelf recht te spreken. Opdracht 2 Noteer op je formulier wat stadsrecht inhoudt. Dit stadsrecht werd niet zomaar gegeven, je moest als stad wel erg belangrijk zijn. Opdracht 3 Bedenk wat er zo belangrijk kon zijn aan Genua met het oog op de handel. Genua was zeker een belangrijke stad, in 958 kreeg zij haar stadsrecht uitgereikt door koning Berengarius. We zijn nu al een eeuw verder en Genua is de belangrijkste handelsstad rond de Middellandse Zee. Naar stadsplattegrond

14 Plattegrond Genua Nu jullie de geschiedenis van Genua kennen, wordt het tijd om het heden te ontdekken. In Genua wonen veel ambachtslieden. Ga uitzoeken wat zij zoal doen op een dag. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

15 De gilden Een speurtocht door een middeleeuwse stad Welkom in de gilden van Genua. Jullie gaan proberen lid te worden van het Bakkersgilde. Maar wat is een gilde eigenlijk? Vraag het aan de smid, die natuurlijk ook lid is van een gilde.

16 Wat is een gilde? Een gilde is een samenwerkingsverband tussen mensen met hetzelfde beroep/ambacht. Nu weten jullie tenminste waar je lid van gaat worden. Opdracht 4 Schrijf in het kort op je formulier wat de voordelen zouden kunnen zijn om lid te worden van een gilde. Vraag aan Julio waarom hij gekozen heeft om zich bij een gilde aan te sluiten en wat het verschil is met een hanze. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

17 Voordelen lidmaatschap gilde  Toestemming voor verkoop van producten (monopolie)  Steun van de leden van de gilde bij problemen (overval door struikrovers)  Geen onderlinge concurrentie  Stimuleren de uitbouw van goede infrastructuur in de stad  De hanze  Verenigt kooplui uit eenzelfde regio(meerdere steden) die met een bepaald gebied handel drijven Naar stadsplattegrond Een speurtocht door een middeleeuwse stad

18 Plattegrond Genua Ga eens kijken bij het bedrijfje van Antonio. Hij is geldwisselaar en heeft een eigen werkplaats. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

19 geldwisselaar Julio In het filiaal van Antonio wordt hard gewerkt. Hij ontvangt handelaars die buitenlandse munten kopen en verkopen, bewaart geld, verricht betalingen tussen 2 klanten zonder cash geld te gebruiken ( overschrijvingen) en leent geld uit,. Na verloop van tijd werkt hij ook met zogenaamde wisselbrieven; Geldwisselaars worden vergoed door middel van rente.  Wisselbrief: Wanneer je een som deponeert bij een bank, krijg je een officieel document dat de storting bevestigt. Als je nu in een andere stad bij een filiaal van die bank de brief toont, krijg je dezelfde hoeveelheid geld ter plekke. Opdracht 5 Wat doet een geldwisselaar allemaal? Naar stadsplattegrond Een speurtocht door een middeleeuwse stad

20 geldwisselaar Julio Naar stadsplattegrond Een speurtocht door een middeleeuwse stad  In de vroege middeleeuwen werd amper geld gebruikt. Munten waren zo verschillend van elkaar dat het gebruik ervan niet mogelijk was. De Italianen waren de eerste die een betrouwbare munt sloegen op basis van de hoeveelheid goud/zilver erin verwerkt is.

21 Plattegrond Genua In de verte zit een man naar jullie te kijken. Ga luisteren naar wat hij te vertellen heeft. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

22 evolutie Oorspronkelijk trokken handelaars naar steden en markten om te kopen en verkopen (= actieve handel). Dit stopt echter wanneer de handel via zee aan belang wint. De rijkste kooplieden vestigen zich nu op een vaste plaats ( een havenstad) en regelen van hieruit hun zaken. In andere handelssteden hebben we agenten die onze zaken ter plekke behartigen( = passieve handel.) Naar stadsplattegrond Een speurtocht door een middeleeuwse stad

23 Plattegrond Genua Jullie weten dat geloof een centrale rol speelde in deze tijd. Ga eens binnen in de kathedraal om te vragen waarom. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

24 In de kathedraal Een speurtocht door een middeleeuwse stad De kathedraal staat midden in Genua en zo dus ook midden in het leven van de inwoners. De Kerk was echter geen voorstander van het bankwezen. Ga aan de geestelijke vragen waarom dat zo was.

25 De geestelijke “Ik ben een geestelijke. Als geestelijke keur ik het lenen van geld tegen hoge rente af. Wij vinden dit soort uitbuiting niet kunnen voor Christenen. Op dit moment speelt het Christelijke geloof een belangrijke rol in Europa. Bijna niemand twijfelt aan het bestaan van God. Mensen die werken in de kerk hebben veel macht en er wordt naar hen opgekeken. Opdracht 6 Door de veroordeling door de Kerk, zijn de eerste bankiers niet- christenen, heb jij enig idee welke mensen van een ander geloof wel de financiële wereld in handen namen, tot vandaag de dag zie je nog de invloeden.. Een speurtocht door een middeleeuwse stad Naar stadsplattegrond

26 Plattegrond Genua De stadspoorten gaan bijna dicht, dus trek met zijn allen een sprintje. Een speurtocht door een middeleeuwse stad Jullie weten nu alles over de middeleeuwse stad Genua. Snel, snel het begint al donker te worden.

27 De stadspoort Pas tijdens het rennen wel op voor alles wat er op de straten ligt. In de middeleeuwen was men nog niet zo hygiënisch en er liggen dus allerlei uitwerpselen op straat. Kijk uit voor de loslopende varkens, kippen en katten, want die leven gewoon vrij op straat. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

28 Terug naar 2008… Gelukkig net op het nippertje gered. Kijk nog een keer naar Genua en spring dan snel in de tijdmachine. Tijdmachine Een speurtocht door een middeleeuwse stad

29 2008- Vlaanderen Hè, hè, dat was me het reisje wel. We zijn weer aangekomen in Vlaanderen en we zitten allemaal weer keurig in de klas. Een speurtocht door een middeleeuwse stad

30 Einde Jullie hebben heel goed je best gedaan en de zoektocht volbracht. Ga nu maar weer op je plek zitten. Stop


Download ppt "Een speurtocht door een middeleeuwse handelsstad."

Verwante presentaties


Ads door Google