De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis Technologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis Technologie"— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis Technologie
Vergisting GreenWatt Hydro-Chic & GreenWatt partners Vergisting / WKK optimaal voor je witlooftrekkerij Kontakt: GreenWatt sa - Rue de Libersart, 1a B.1457 Tourinnes-Saint-Lambert Mobile: +32 (0) Tel: +32 (0) Fax: +32 (0)

2 Samenvatting Greenwatt is een spin-off bedrijf van UCL. We zijn een ingenieursbureau gespecialiseerd in het leveren van biogasinstallaties voor de voedingsindustrie. Greenwatt is gespecialiseerd in the "waste to energy" business. Greenwatt ontwikkelt en verkoopt installaties met als doel plaatselijk organisch materiaal van de voedingsindustrie te verwerken in groene energie (elektriciteit en warmte ). Het hart van het GreenWatt’s proces is een 2 fasige digester (metanogenese en acidogenese zijn gesplitst). Deze werd ontwikkelt in het laboratorium van Prof. Gerin’s in de Katholieke Universiteit te Louvain-la-Neuve. Greenwatt heeft met succes een piloot installatie ontworpen en is nu een industrieel installatie aan het afwerken voor een witloofteler in Nijvel (Wallonïe) Greenwatt vestigt zich op een ontwikkeling in de voedingssector en leidt parallel een R& D programma om de waterbehandelingsmarkt te benaderen.

3 Geschiedenis 2000  eerste studie in UCL vergisting van witloofwortelen « Spin-off » van UCL (GEBi Pr Gerin) 2004  NV gesticht door 3 partners : 2 Investeringsfondsen Privaat cooperative van de stichters Greenvest 2005 – 2008: Werking van de eerste piloot vergistingstation in 2 fasen in de « Ferme de l’Hosté » in Waver : ontwikkeling van de vergister FAD (Flushing Anaerobic Digestor) 2008: Eerst industrieel projekt: De Paepe/Nijvel in werking in 2010

4 Principe van de vergisting
Degradatie van organisch materiaal in een gesloten systeem, zonder zuurstof en zonder licht en met micro-organismen 3 fases : - Acidogenese (Hydrolyse en verzuring) - Acetogenese - Methanogenese Productie van biogas (65-80% CH4, 20-35% CO2) Optimale condities voor metanogenesis : tussen 30°C en 40°C zonder zuurstof pH rond de 7 witloofwortelen zonder bactericiden Acidogenèse : Ethanol, acides gras volatiles, CO2 et hydrogene Acetogenèse : Acétates+ CO2 et H2 Methanogenèse : CH4+CO2

5 Principe van de vergisting
Acidogenèse : Ethanol, acides gras volatiles, CO2 et hydrogene Acetogenèse : Acétates+ CO2 et H2 Methanogenèse : CH4+CO2

6 Biogas en andere brandstoffen

7 Installatie van klassiek vergistingsysteem

8 Installatie van klassiek vergistingsysteem

9 Installatie van klassiek vergistingsysteem

10 Methanogeen vermogen van enkele teelten
(m³/verse t.)

11 Klassieke vergister - principes
De technologie van klassieke vergisters Risico voor verzuring van de bioreactor, wat de methanogenese blokkeert Hoge werkingsonkosten wat de technologie beperkt tot grote installaties Technologie dikwijls beperkt tot 1 type invoerproduct met toevoeging van mest Risico dat de bioreactor afdicht door ontwikkeling van micro-organismen die niet onder controle zijn

12 Technologie GreenWatt - innovatie
FAD vloeibaarmaking acidogenese Stockage Biogaz & digestat FAD Le FAD (Flushing Anaerobic Digestor) is Hoog rendement vergister Een origineel design Met geintergreerd een installatie Voor afdichting te verhinderen voor het vernieuwen van de biofilm Technologie in 2 fasen met opeenvolgend het vloeibaarmaking van de vaste invoerproducten (acidogénèse) en de vergisting (méthanogenese) Het brengt mee stevigheid, Vertrouwbaarheid, zekerheid Soepelheid in het gebruik optimaal rendement. stap 1 WKK stap 2 wortels Patent of GreenWatt

13 Technologie GreenWatt - innovatie
De FAD (Flushing Anaerobic Digestor) Patent of GreenWatt

14 gas productie adaptatie

15 Technologie GreenWatt - bezoek
Méthanogenese FAD vloeibaarmaking acidogenese Stockage Biogaz & digestat FAD stap 1 WKK stap 2 wortels Electriciteit & warm water De vloeibaarmakingskuip (1ère stap van de vergisting: Acidogenese). De organische stof (invoerproduct) wordt gedegradeerd in vluchtige vetzuren met als gevolg een daling van de pH De vergister (2ème stap) : Méthanogenese). De FAD vergister wordt met zuur vloeibaar likeur gevoed en regelt zijn eigen pH op een optimale waarde van 7 om de vetzuren in biogas rijk aan metaan te veranderen. Navergister en stockeringskuip met biogas 15 15

16 Technologie GreenWatt - bezoek
Méthanogenese FAD vloeibaarmaking acidogenese Stockage Biogaz & digestat FAD stap 1 WKK stap 2 wortels Electriciteit & warm water 16 16

17 Technologie GreenWatt - labo te Waver
Bouwperiode :

18 Technologie GreenWatt - industrialisatie
Veronderstelling : Witlooftrekkerij van 150 bakken per dag Hoeveelheid beschikbare wortelen: 15 ton/dag Werking van de trekkerij : 5 dagen /7 dagen 15 uren/dag Electrisch verbruik : – kW/jaar (of euros)

19 witloftrekkerij JOLUWA Witlooftrekkerij JOLUWA
Wereld première , energie productie van voedingsafval op productiesite100% autonoom witloftrekkerij JOLUWA Idrukkerij Rossel 800 meter 1T wortels = 60m³ Biogas ~35l diesel Geproduceerd energie : Thermisch: 100 kWth electrisch: 80 kWé 24h/24 Netto energie geproduceerd /jr: 530 MWhé / jr ~behoefte van 120 gezinnen 600 MWhth/jr ~behoefte van 40 gezinnen Afvalproducten : Modder : meststof water: 14 m³/dag Économie de 440 T CO2/an Productie witloof 0 CO2 lozing Situatie 2008 100% witloof Vergisting WKK Witlooftrekkerij JOLUWA nevenproduct: 17 ton / dag witloofwortelen

20 Aangelegd elektrisch vermogen : 95 kW
Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag Bouwperiode : Aangelegd elektrisch vermogen : 95 kW Aangelegd warmte vermogen : 120 kW

21 Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag
Bouwperiode :

22 Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag
Bouwperiode :

23 Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag
4

24 Technologie GreenWatt - WKK
gecombineerde productie van elektriciteit en warmte - Warmte terugwinning verkwist in de motor

25 Technologie GreenWatt - WKK

26 Technologie GreenWatt – absorptie groep
1.0 1.7 86°C 81°C . Qh 31°C 37°C Qcond condensator generator H.D. = 100 mbars LiBr geconcentreerd L.D. = 8 mbars Witlooftrekkerij Verdamper LiBr opgelost 12°C 6°C Qb absorbeur 31°C 37°C Qabs 0.7

27 Technologie GreenWatt – absorptie groep

28 Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag
Stroom diagram 4

29 De vloeibaar afval, een co-product van de vergisting
De problematiek van de waterbehandeling De vloeibaar afval, een co-product van de vergisting Water rijk aan meststoffen (bewezen door analysen) 86 mg/l stikstof (N) 17 mg/l fosfor (P)) 700 mg/l kalium (K)

30 van de vloeibaar afval : - Op het veld strooien Klassieke lagunage
De problematiek van de waterbehandeling Mogelijk gebruik van de vloeibaar afval : - Op het veld strooien Klassieke lagunage Intensieve lagunage Water wordt in de trekkerij gebruikt Riet teelt Kas (kalium etende planten)

31 De problematiek van de waterbehandeling

32 Voorbeeld van het gebruik van de vloeibaar afval :
De problematiek van de waterbehandeling Voorbeeld van het gebruik van de vloeibaar afval :

33 Realisatie witlooftrekkerij Joluwa Nivelles (Be) afmetingen : invoer:
Inauguration 9 mars 2010 witlooftrekkerij Joluwa Nivelles (Be) Vergisting in 2 fasen & WKK afmetingen : Vloeibaarmakingskuip van 450 m³ vergister FAD 55 m³ Stockagekuip van 450 m³ Gevoed via bulk en wordt verhakselt, WKK module van 100 kW Warm water circuit naar drukkerij Rossel invoer: witloofafval (wortels +blaadjes en haartjes) 16,7 T/dag, 5 d/week., 49 weken/jaar Geproduceerd energie: electrisch: 80 kwe gemiddeld 24h/24 thermisch: 94 kWth (eigen gebruik en drukkerij Groupe ROSSEL) 80kWth water van 90°C & 10kWth water van 40°C Geproduceerd energie/jaar: 429 MWhé / jaar & 500 MWhth /jaar afval : modder (22% min droge stof) water: 14,7 m³/dag 5dagen/week Witlooftrekkerij JOLUWA drukkerij Rossel GreenWatt Vergisting en WKK

34 Voordelen van de GreenWatt vergisting
Voorbehandeling : - Verhakselen van de witlofpennen - Pennen hoeven niet gewassen te worden - Semi continu gevoed Tweefasige systeem : - Afvalproduct wordt energie - Werkt zonder stalmest met 100 % witlofpennen, bladeren en worteltjes (en alle organische verse stof) - Mogelijkheid de productie ‘s nachts te verlagen om zich aan de behoefte aan energie aan te passen - Gas hoeft niet gezuiverd te worden Door de warmte van de WKK in koude te veranderen kan men de ¾ van de productie koude van de trekcel bekomen Nabehandeling van het digestaat :  3 % van de massa is droge stof en wordt automatisch uit de tank gehaald => bodemverbeteraar  95 % is water met 700 mg/l K en slechts 90 mg/l N en 20 mg/l P => water kan weer in de trekcel gebruikt worden. Ligging van de vergistingsinstallatie : - Zo dicht mogelijk naast de trekcel  geen transport - Geen geuren

35 Voordelen van de GreenWatt vergisting
In vergelijking met de klassieke 1 fasige vergisting, heeft de 2 fasige technologie van GreenWatt in combinatie met een FAD (Flushing Anaerobic Digestor ) 8 voornamelijk voordelen : Robuust et zelfregelend procédé vermijd problemen met zuur worden van de vergister tot het risico dat de installatie blokkeert . (de methanogenese stopt bij pH < 6) Mogelijkheid om plantaardige substraten te verwerken zonder toevoer van andere externe inbreng zoals stalmest Optimale werking van de vergister door regeling van de optimale pH voor methanogenese Compacte installatie met geringe werkingskosten brengt de mogelijkheid een gedecentraliseerde vestiging direct bij de bron van de afval te plaatsen (10 tot 80 T invoer /dag voor 100 à 500 kWé) De FAD technologie van de vergister vermijdt alle afdichtingproblemen en de vernieuwing van de biofilm verzekert een optimale werking. De geringe vergistingtijd en een snelle in werking stelling na een stilstand. Betere opbrengst van het biogas door optimalisatie van elke stap Grote werkingsoepelheid met mogelijkheid om de werking aan te passen aan de behoeften Step 2 Step 3 Step 1 Methanogenese Stockage Biogas & Post-digesteur vloeibaarmaking acidogenese witloofwortelen

36 GreenWatt : uw partner in vergisting
GreenWatt beheert Uw vergisting – WKK project van de uitvoerbaarheidstudie tot het in gebruiksneming en het onderhoud van de installatie 1 2 Partenariat 3 4 5 6 7 Vóór Uitvoerbaarheid studie Uitvoerbaarheid technico economische studie Piloot test Afmetingen en Finalisatie voorstel Bestek van het bouwwerk Vergunningen en toelatingen grondwerken bouwwerk Technologie, Piping, Automatisme, elektriciteit, WKK Financiering en subsidies studie 10-14 weken 1-4 weken 4-10 weken 4-8 weken 12-24 weken 8-10 weken Commercieel vóór akkoord Vóór uitvoerbaarheid Akkoord op uitvoerbaarheidstudie Uitvoerbaarheid en & financiering. Ondertekening van het contract Opening van het werf Oplevering gedekt bouwwerk Oplevering Starten inseminatie Starten WKK Definitieve oplevering 8 9 10 1ste invoer & inseminatie starten van de WKK vermogen test van 6 weken Technisch Support Onderhouds- contract Opleiding van het personneel 12 weken 6 weken

37 Waarom voor GreenWatt kiezen ?
Kiezen voor vergisting en WKK: Groen, duurzaam, modern en burgerlijk imago Winstgevende oplossing, duurzaam en zonder hinder voor het verwerken van organisch materiaal Productie van kwaliteitsmeststof Productie van elektrische en thermische hernieuwbare energie met een retour op investering van 3 tot 7 jaar Kiezen voor GreenWatt : Een knowhow en technologie met unieke prestaties, flexibiliteit, robuustheid en betrouwbaarheid Een verbintenis op resultaat Een uitgebreide en complete “stap bij stap » service Uitvoerbaarheidstudie Piloot Testen Design sizing Vergunning - en subsidiedossier Financieringsdossier Bouwwerk In bedrijf stelling Vorming van het personeel Onderhoud

38 Vergistings GreenWatt in witloofkwekerij

39 www.endive.net - www.hydro-chic.com
Contact: Philippe Mengal - CEO Mobiel: +32 (0) GreenWatt sa Rue de Libersart, 1a B.1457 Tourinnes-Saint-Lambert Tel: +32 (0) Fax: +32 (0) Witloof: Hubert van de Werve Hydro-Chic sa Mobiel = +32 (0) Step 2 Step 3 Step 1 Methanogenese Stockage Biogas & Post-digesteur vloeibaarmaking acidogenese witloofwortelen


Download ppt "Geschiedenis Technologie"

Verwante presentaties


Ads door Google