De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1.Geschiedenis 2.Technologie 1.Vergisting 2.GreenWatt 3.Hydro-Chic & GreenWatt partners Vergisting / WKK optimaal voor je witlooftrekkerij Kontakt: GreenWatt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1.Geschiedenis 2.Technologie 1.Vergisting 2.GreenWatt 3.Hydro-Chic & GreenWatt partners Vergisting / WKK optimaal voor je witlooftrekkerij Kontakt: GreenWatt."— Transcript van de presentatie:

1 1.Geschiedenis 2.Technologie 1.Vergisting 2.GreenWatt 3.Hydro-Chic & GreenWatt partners Vergisting / WKK optimaal voor je witlooftrekkerij Kontakt: GreenWatt sa - Rue de Libersart, 1a B.1457 Tourinnes-Saint-Lambert Mobile: +32 (0)473 13 63 34 Tel: +32 (0)10 24 87 59 Fax: +32 (0)2 791 57 66 www.greenwatt.bewww.greenwatt.be www.endive.netwww.endive.net

2 •Greenwatt is een spin-off bedrijf van UCL. We zijn een ingenieursbureau gespecialiseerd in het leveren van biogasinstallaties voor de voedingsindustrie. •Greenwatt is gespecialiseerd in the "waste to energy" business. Greenwatt ontwikkelt en verkoopt installaties met als doel plaatselijk organisch materiaal van de voedingsindustrie te verwerken in groene energie (elektriciteit en warmte ). •Het hart van het GreenWatt’s proces is een 2 fasige digester (metanogenese en acidogenese zijn gesplitst). Deze werd ontwikkelt in het laboratorium van Prof. Gerin’s in de Katholieke Universiteit te Louvain-la-Neuve. •Greenwatt heeft met succes een piloot installatie ontworpen en is nu een industrieel installatie aan het afwerken voor een witloofteler in Nijvel (Wallonïe) Greenwatt vestigt zich op een ontwikkeling in de voedingssector en leidt parallel een R& D programma om de waterbehandelingsmarkt te benaderen. Samenvatting

3 •2000  eerste studie in UCL vergisting van witloofwortelen •« Spin-off » van UCL (GEBi Pr Gerin) •2004  NV gesticht door 3 partners : –2 Investeringsfondsen –Privaat cooperative van de stichters Greenvest •2005 – 2008: Werking van de eerste piloot vergistingstation in 2 fasen in de « Ferme de l’Hosté » in Waver •2007 - 2008: ontwikkeling van de vergister FAD (Flushing Anaerobic Digestor) •2008: Eerst industrieel projekt: De Paepe/Nijvel in werking in 2010 Geschiedenis

4 - Degradatie van organisch materiaal in een gesloten systeem, zonder zuurstof en zonder licht en met micro-organismen - 3 fases : - Acidogenese (Hydrolyse en verzuring) - Acetogenese - Methanogenese - Productie van biogas (65-80% CH 4, 20-35% CO 2 ) - Optimale condities voor metanogenesis :tussen 30°C en 40°C zonder zuurstof pH rond de 7 witloofwortelen zonder bactericiden Principe van de vergisting

5

6 Biogas en andere brandstoffen

7 Installatie van klassiek vergistingsysteem

8

9

10 (m³/verse t.) Methanogeen vermogen van enkele teelten

11 De technologie van klassieke vergisters  Risico voor verzuring van de bioreactor, wat de methanogenese blokkeert  Hoge werkingsonkosten wat de technologie beperkt tot grote installaties  Technologie dikwijls beperkt tot 1 type invoerproduct met toevoeging van mest  Risico dat de bioreactor afdicht door ontwikkeling van micro- organismen die niet onder controle zijn Klassieke vergister - principes

12  Le FAD (Flushing Anaerobic Digestor) is  Hoog rendement vergister Een origineel design  Met geintergreerd een installatie  Voor afdichting te verhinderen  voor het vernieuwen van de biofilm  Technologie in 2 fasen met opeenvolgend het vloeibaarmaking van de vaste invoerproducten (acidogénèse) en de vergisting (méthanogenese) Het brengt mee  stevigheid,  Vertrouwbaarheid, zekerheid  Soepelheid in het gebruik  optimaal rendement. Patent of GreenWatt Technologie GreenWatt - innovatie FAD WKK stap 2 stap 1 wortels Stockage Biogaz & digestat vloeibaarma king acidogenese

13 De FAD (Flushing Anaerobic Digestor) Technologie GreenWatt - innovatie Patent of GreenWatt

14 gas productie adaptatie

15 Technologie GreenWatt - bezoek FAD WKK stap 2 stap 1 Electriciteit & warm water wortels Stockage Biogaz & digestat Méthanogenese vloeibaarma king acidogenese 1.De vloeibaarmakingskuip (1 ère stap van de vergisting: Acidogenese). De organische stof (invoerproduct) wordt gedegradeerd in vluchtige vetzuren met als gevolg een daling van de pH 2.De vergister (2 ème stap) : Méthanogenese). De FAD vergister wordt met zuur vloeibaar likeur gevoed en regelt zijn eigen pH op een optimale waarde van 7 om de vetzuren in biogas rijk aan metaan te veranderen. 3.Navergister en stockeringskuip met biogas

16 Technologie GreenWatt - bezoek FAD Stockage Biogaz & digestat WKK stap 2 stap 1 Méthanogenese Electriciteit & warm water wortels vloeibaarma king acidogenese

17 Technologie GreenWatt - labo te Waver Bouwperiode : 2005-2006

18 Technologie GreenWatt - industrialisatie Veronderstelling : • Witlooftrekkerij van 150 bakken per dag • Hoeveelheid beschikbare wortelen: 15 ton/dag • Werking van de trekkerij : 5 dagen /7 dagen 15 uren/dag • Electrisch verbruik : 1.000 – 1.500.000 kW/jaar (of 100.000 euros)

19 Geproduceerd energie : Thermisch: 100 kWth electrisch: 80 kWé 24h/24 Netto energie geproduceerd /jr: 530 MWhé / jr ~behoefte van 120 gezinnen 600 MWhth/jr ~behoefte van 40 gezinnen Afvalproducten : Modder : meststof water: 14 m³/dag Idrukkerij Rossel witloftrekkerij JOLUWA Wereld première, energie productie van voedingsafval op productiesite100% autonoom Vergisting WKK Witlooftrekkerij JOLUWA nevenproduct: 17 ton / dag witloofwortelen Productie witloof 0 CO2 lozing 800 meter 100% witloof 1T wortels = 60m³ Biogas ~35l diesel Économie de 440 T CO2/an Situatie 2008

20 Bouwperiode : 2008-2009 Aangelegd elektrisch vermogen : 95 kW Aangelegd warmte vermogen : 120 kW Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag

21 Bouwperiode : 2008-2009 Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag

22 Bouwperiode : 2008-2009

23 4 Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag

24 - gecombineerde productie van elektriciteit en warmte - Warmte terugwinning verkwist in de motor Technologie GreenWatt - WKK

25

26 absorbeur condensator Verdamper generator Witlooftrekkerij L.D. = 8 mbars H.D. = 100 mbars LiBr opgelost LiBr geconcentree rd 12°C 6°C Q b 86°C 81°C. Q h 31°C 37°C Q abs 31°C37°C Q cond 1.0 0.7 1.7 Technologie GreenWatt – absorptie groep

27

28 Stroom diagram 4 Technologie GreenWatt – Witloftrekkerij : 150 trekbakken / dag

29 - De vloeibaar afval, een co-product van de vergisting Water rijk aan meststoffen (bewezen door analysen) - 86 mg/l stikstof (N) - 17 mg/l fosfor (P)) - 700 mg/l kalium (K) De problematiek van de waterbehandeling

30 Mogelijk gebruik van de vloeibaar afval : - Op het veld strooien - Klassieke lagunage - Intensieve lagunage - Water wordt in de trekkerij gebruikt Riet teelt Kas (kalium etende planten) De problematiek van de waterbehandeling

31

32 Voorbeeld van het gebruik van de vloeibaar afval : De problematiek van de waterbehandeling

33 afmetingen : Vloeibaarmakingskuip van 450 m³ vergister FAD 55 m³ Stockagekuip van 450 m³ Gevoed via bulk en wordt verhakselt, WKK module van 100 kW Warm water circuit naar drukkerij Rossel invoer: witloofafval (wortels +blaadjes en haartjes) 16,7 T/dag, 5 d/week., 49 weken/jaar Geproduceerd energie: electrisch: 80 kwe gemiddeld 24h/24 thermisch: 94 kWth (eigen gebruik en drukkerij Groupe ROSSEL) 80kWth water van 90°C & 10kWth water van 40°C Geproduceerd energie/jaar: 429 MWhé / jaar & 500 MWhth /jaar afval : modder (22% min droge stof) water: 14,7 m³/dag 5dagen/week Vergisting in 2 fasen & WKK witlooftrekkerij Joluwa Nivelles (Be) drukkerij Rossel Witlooftrekkerij JOLUWA Vergisting en WKK GreenWatt Realisatie Inauguration 9 mars 2010

34 Voorbehandeling : - Verhakselen van de witlofpennen - Pennen hoeven niet gewassen te worden - Semi continu gevoed Tweefasige systeem : - Afvalproduct wordt energie - Werkt zonder stalmest met 100 % witlofpennen, bladeren en worteltjes (en alle organische verse stof) - Mogelijkheid de productie ‘s nachts te verlagen om zich aan de behoefte aan energie aan te passen - Gas hoeft niet gezuiverd te worden -Door de warmte van de WKK in koude te veranderen kan men de ¾ van de productie koude van de trekcel bekomen Nabehandeling van het digestaat :  3 % van de massa is droge stof en wordt automatisch uit de tank gehaald => bodemverbeteraar  95 % is water met 700 mg/l K en slechts 90 mg/l N en 20 mg/l P => water kan weer in de trekcel gebruikt worden. Ligging van de vergistingsinstallatie : - Zo dicht mogelijk naast de trekcel  geen transport - Geen geuren Voordelen van de GreenWatt vergisting

35 In vergelijking met de klassieke 1 fasige vergisting, heeft de 2 fasige technologie van GreenWatt in combinatie met een FAD (Flushing Anaerobic Digestor ) 8 voornamelijk voordelen : 1. Robuust et zelfregelend procédé vermijd problemen met zuur worden van de vergister tot het risico dat de installatie blokkeert. (de methanogenese stopt bij pH < 6) 2.Mogelijkheid om plantaardige substraten te verwerken zonder toevoer van andere externe inbreng zoals stalmest 3. Optimale werking van de vergister door regeling van de optimale pH voor methanogenese 4. Compacte installatie met geringe werkingskosten brengt de mogelijkheid een gedecentraliseerde vestiging direct bij de bron van de afval te plaatsen (10 tot 80 T invoer /dag voor 100 à 500 kWé) 5.De FAD technologie van de vergister vermijdt alle afdichtingproblemen en de vernieuwing van de biofilm verzekert een optimale werking. 6.De geringe vergistingtijd en een snelle in werking stelling na een stilstand. 7.Betere opbrengst van het biogas door optimalisatie van elke stap 8.Grote werkingsoepelheid met mogelijkheid om de werking aan te passen aan de behoeften Voordelen van de GreenWatt vergisting vloeibaarmaking acidogenese Stockage Biogas & Post-digesteur Methanogenese witloofwortelen Step 2 Step 1 Step 3

36 Vóór Uitvoerbaarheid studie Uitvoerbaarheid technico economische studie Piloot test Financiering en subsidies studie Afmetingen en Finalisatie voorstel Bestek van het bouwwerk Vergunningen en toelatingen grondwerken bouwwerk Technologie, Piping, Automatisme, elektriciteit, WKK Opleiding van het personneel 1ste invoer & inseminatie starten van de WKK vermogen test van 6 weken Technisch Support Onderhouds- contract 123456 8 7 910 GreenWatt beheert Uw vergisting – WKK project van de uitvoerbaarheidstudie tot het in gebruiksneming en het onderhoud van de installatie 1.Commercieel vóór akkoord 2.Vóór uitvoerbaarheid Akkoord op uitvoerbaarheidstudie 3.Uitvoerbaarheid en & financiering. 4.Ondertekening van het contract 5.Opening van het werf 6.Oplevering gedekt bouwwerk 7.Oplevering 8.Starten inseminatie 9.Starten WKK 10.Definitieve oplevering 1-4 weken4-10 weken4-8 weken12-24 weken8-10 weken 10-14 weken 6 weken 12 weken Partenariat GreenWatt : uw partner in vergisting

37 Kiezen voor vergisting en WKK:  Groen, duurzaam, modern en burgerlijk imago  Winstgevende oplossing, duurzaam en zonder hinder voor het verwerken van organisch materiaal  Productie van kwaliteitsmeststof  Productie van elektrische en thermische hernieuwbare energie met een retour op investering van 3 tot 7 jaar Kiezen voor GreenWatt :  Een knowhow en technologie met unieke prestaties, flexibiliteit, robuustheid en betrouwbaarheid  Een verbintenis op resultaat  Een uitgebreide en complete “stap bij stap » service  Uitvoerbaarheidstudie  Piloot Testen  Design sizing  Vergunning - en subsidiedossier  Financieringsdossier  Bouwwerk  In bedrijf stelling  Vorming van het personeel  Onderhoud Waarom voor GreenWatt kiezen ?

38 Vergistings GreenWatt in witloofkwekerij

39 Contact: Philippe Mengal - CEO Mobiel: +32 (0)484 224 677 phm@greenwatt.be GreenWatt sa Rue de Libersart, 1a B.1457 Tourinnes-Saint-Lambert Tel: +32 (0)10 24 87 59 Fax: +32 (0)2 791 57 66 www.greenwatt.be Witloof: Hubert van de Werve Hydro-Chic sa hubert@endive.nethubert@endive.net Mobiel = +32 (0)485 224 162 www.endive.netwww.endive.net - www.hydro-chic.comwww.hydro-chic.com vloeibaarmaking acidogenese Stockage Biogas & Post-digesteur Methanogenese witloofwortelen Step 2 Step 1 Step 3


Download ppt "1.Geschiedenis 2.Technologie 1.Vergisting 2.GreenWatt 3.Hydro-Chic & GreenWatt partners Vergisting / WKK optimaal voor je witlooftrekkerij Kontakt: GreenWatt."

Verwante presentaties


Ads door Google