De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie)"— Transcript van de presentatie:

1 Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie)
inaugurele rede prof. dr. Daan Rijsenbrij

2 digitale architectuur
de onderneming mensen technologie digitale architectuur

3 digitale architectuur
de architect digitale architectuur de onderneming mensen technologie

4 etymologische herleiding van het woord ‘architect’
Grieks archo tekton Sanskrita arh takshati Nederlands waardig / verdienstelijk hij vormt / hij construeert

5 betere service naar studenten!
enkele eisen en wensen betere service naar studenten! lagere kosten! nieuwe technologie fusies! globalisatie! kortere time to market! nieuwe regelgeving! outsourcing! hogere kwaliteit! deregulering!

6 polariteiten in de onderwijssituatie
opleiding: vraag- gericht kennis beoordeling: producten Bron: Mirande (IOWO 1999) expert rol docent: coach vakkennis competenties leerdoel : passief rol student: verwerken van kennis werken met kennis leeractiviteit: Kennis revolutie actief aanbod- teamlid autonoom functie docent: het web leerboek leermiddelen: virtuele contacten contact- onderwijs onderwijsvorm: samen leren zelfstudie werkvorm: Digitale revolutie visie management: beheer

7 vloedgolf aan technologieën
E-Learning E-Portfolios Web Conferencing Course Management Systems Information Retrieval/ and Search Idea Management Content Integration Virtual Teams Portals Data Mining Semantic web Communities / Social Networks Peer to Peer for learning exchange

8 naar een moderne universiteit
webachtige universiteit ondersteund door genetwerkte IT systemen hiërarchische universiteit met losse IT systemen heroriëntatie van het universitaire gebeuren door intensieve gebruikmaking van IT grootscheepse toename van de complexiteit zowel in het universitaire gebeuren als in IT nieuwe bekwaamheden / rollen voor de medewerkers snelle transformaties in het ecosysteem 1996 2004 2012

9 de definitie Architectuur beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, een applicatie en / of een infrastructuur is vormgegeven, dient te worden gebouwd en zich voordoet in het gebruik. Architectuur is een coherente en consistente verzameling principes, verbijzonderd naar - uitgangspunten, - regels, - richtlijnen en - standaarden soms vastgelegd in patterns.

10 de ‘connected world’ principes worden in principe opgesteld van buiten naar binnen Omgeving Organisatie gedrag Strategische principes Architectuur principes Processen Vaardigheden Middelen

11 functionele samenhang
architectuuraspecten functionele samenhang schoonheid constructie belevingswaarde gebruikswaarde maakbaarheid/ onderhoudbaarheid

12 beschouwingslagen stadsplan wijkplan gebouwontwerp universiteit
onderzoeksdomein applicatie: Metis

13 vier werelden voorschrijvend faciliterend bedrijfsgebeuren
informatieverkeer voorschrijvend faciliterend applicaties technologie infrastructuur

14 domeinen communicatie-ruimtes - digitale socio-room - (interne) marktplaats - communities (virtual ‘project’ room) ondersteunende domeinen - HRM - F & A - IT - zaken - inkoop / leveranciersrelaties - middelenbeheer / ‘real estate’ - relatiebeheer - communicatie / PR - juridische zaken hoofddomeinen - onderwijs - onderzoek - kennisinstituut (maatschappelijke functie) corporate knowledge - interne opleidingen - kennismanagement overall domein - besturing

15 digitale werkruimte domein ‘rood’ ‘geel’ ‘groen’ roltype ‘blauw’
portal

16 roltypes interne roltypes externe roltypes via extranet
klant cursist partner / leverancier via Internet informatiezoeker potentiële klant potentiële sollicitant potentiële student student onderzoeker docent lijn bestuurder lid Ondernemingsraad domein eigenaar domein-medewerker

17 4 (conceptuele) werklocaties
thuis (extended office) universiteit (meeting place) stageplek elders

18 (architectuur binnen het ecosysteem) overheid / maatschappij
de Waarde ligt in de Relaties (architectuur binnen het ecosysteem) leveranciers studenten Radboud Universiteit medewerkers bedrijfsleven overheid / maatschappij

19 de architect: regisseur in het beeldvormingsproces
kaderstellend enterprise architect domeinarchitect oplossingsgericht applicatiearchitect infrastructuur architect werkruimte architect

20

21 is dit het resultaat van de menselijke maat in het IT gebruik?

22 Stelling 5: Een brede academische vooropleiding is een absolute voorwaarde voor een goede architect.

23 Stelling 10: Het wordt tijd dat er een functionaris wordt benoemd die voor de digitale Nederlandse samenleving een soortgelijke taak krijgt als de Rijksbouwmeester voor de fysieke wereld.

24 Stelling 9: Digitale architectuur is nog niet populair in de directiekamer. Als het goed gaat met de onderneming, wordt deze als ballast ervaren. Als het slecht gaat, is er geen geld voor.

25 Stelling 1 : Het zal blijken dat de belangrijkste architecten van de 21ste eeuw de architecten van de digitale wereld zijn.

26 Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie)


Download ppt "Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie)"

Verwante presentaties


Ads door Google