De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) inaugurele rede prof. dr. Daan Rijsenbrij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) inaugurele rede prof. dr. Daan Rijsenbrij."— Transcript van de presentatie:

1 Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) inaugurele rede prof. dr. Daan Rijsenbrij

2 digitale architectuur de onderneming mensen technologie

3 de architect digitale architectuur de onderneming mensen technologie

4 etymologische herleiding van het woord ‘architect’ Grieks archo tekton Sanskrita arh takshati Nederlands waardig / verdienstelijk hij vormt / hij construeert

5 nieuwe technologie lagere kosten! kortere time to market! kortere time to market! hogere kwaliteit! globalisatie! outsourcing! fusies! betere service naar studenten! deregulering! nieuwe regelgeving! enkele eisen en wensen

6 opleiding: vraag- gericht kennis beoordeling: producten Bron: Mirande (IOWO 1999) expert rol docent: coach vakkennis competenties leerdoel : passief rol student: verwerken van kennis werken met kennis leeractiviteit: Kennis revolutie actief aanbod- teamlid autonoom functie docent: het webleerboek leermiddelen: virtuele contacten contact- onderwijs onderwijsvorm: samen leren zelfstudie werkvorm: Digitale revolutie gericht visie management: beheer polariteiten in de onderwijssituatie

7 Portals E-Portfolios Course Management Systems Content Integration Data Mining Virtual Teams Communities / Social Networks Web Conferencing Information Retrieval/ and Search E-Learning Peer to Peer for learning exchange Idea M anagement vloedgolf aan technologieën Semantic web

8 naar een moderne universiteit hiërarchische universiteit met losse IT systemen webachtige universiteit ondersteund door genetwerkte IT systemen 199620042012 heroriëntatie van het universitaire gebeuren door intensieve gebruikmaking van IT grootscheepse toename van de complexiteit zowel in het universitaire gebeuren als in IT nieuwe bekwaamheden / rollen voor de medewerkers snelle transformaties in het ecosysteem

9 Architectuur beschrijft hoe een onderneming, de informatievoorziening, een applicatie en / of een infrastructuur is vormgegeven, dient te worden gebouwd en zich voordoet in het gebruik. Architectuur is een coherente en consistente verzameling principes, verbijzonderd naar - uitgangspunten, - regels, - richtlijnen en - standaarden soms vastgelegd in patterns. de definitie

10 Organisatie gedrag Strategische principes Architectuur principes Processen Vaardigheden Middelen principes worden in principe opgesteld van buiten naar binnen de ‘connected world’ Omgeving

11 schoonheidconstructie functionele samenhang belevingswaardegebruikswaardemaakbaarheid/ onderhoudbaarheid architectuuraspecten

12 beschouwingslagen stadsplanwijkplangebouwontwerp universiteit onderzoeksdomein applicatie: Metis

13 vier werelden bedrijfsgebeuren informatieverkeer applicaties technologieinfrastructuur voorschrijvendfaciliterend

14 hoofddomeinen - onderwijs - onderzoek - kennisinstituut (maatschappelijke functie) corporate knowledge - interne opleidingen - kennismanagement overall domein - besturing communicatie-ruimtes - digitale socio-room - (interne) marktplaats - communities (virtual ‘project’ room) ondersteunende domeinen - HRM - F & A - IT - zaken - inkoop / leveranciersrelaties - middelenbeheer / ‘real estate’ - relatiebeheer - communicatie / PR - juridische zaken domeinen

15 roltype domein‘rood’ domein‘blauw’ domein‘groen’ domein‘geel’ portal portal portal portal digitale werkruimte

16 interne roltypes student onderzoeker docent lijn bestuurder lid Ondernemingsraad domein eigenaar domein-medewerker externe roltypes via extranet klant cursist partner / leverancier via Internet informatiezoeker potentiële klant potentiële sollicitant potentiële student roltypes

17 4 (conceptuele) werklocaties thuis (extended office) universiteit (meeting place) stageplek elders

18 Radboud Universiteit leveranciers medewerkers studenten bedrijfsleven overheid / maatschappij (architectuur binnen het ecosysteem) de Waarde ligt in de Relaties

19 de architect: regisseur in het beeldvormingsproces kaderstellend enterprise architect domeinarchitect oplossingsgericht applicatiearchitect infrastructuur architect werkruimte architect

20

21 is dit het resultaat van de menselijke maat in het IT gebruik?

22 Stelling 5: Een brede academische vooropleiding is een absolute voorwaarde voor een goede architect.

23 Stelling 10: Het wordt tijd dat er een functionaris wordt benoemd die voor de digitale Nederlandse samenleving een soortgelijke taak krijgt als de Rijksbouwmeester voor de fysieke wereld.

24 Stelling 9: Digitale architectuur is nog niet populair in de directiekamer. Als het goed gaat met de onderneming, wordt deze als ballast ervaren. Als het slecht gaat, is er geen geld voor.

25 Stelling 1 : Het zal blijken dat de belangrijkste architecten van de 21ste eeuw de architecten van de digitale wereld zijn.

26 Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) daan@rijsenbrij.com


Download ppt "Architectuur in de Digitale Wereld (versie nulpuntdrie) inaugurele rede prof. dr. Daan Rijsenbrij."

Verwante presentaties


Ads door Google