De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sleutel voor de binnenvaart. • 1993 - opgericht door V & W en VROM – Doel - Nationaal Instituut voor scheepsafvalstoffenverdrag (CDN) – Doel - creëren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sleutel voor de binnenvaart. • 1993 - opgericht door V & W en VROM – Doel - Nationaal Instituut voor scheepsafvalstoffenverdrag (CDN) – Doel - creëren."— Transcript van de presentatie:

1 Sleutel voor de binnenvaart

2 • 1993 - opgericht door V & W en VROM – Doel - Nationaal Instituut voor scheepsafvalstoffenverdrag (CDN) – Doel - creëren en onderhouden nationaal inzamelwerk • 2005 - vaardocumenten – Dienstboekjes – Vaartijdenboeken – Olieafgifteboekjes – Vaartijdverklaringen – Ingebruikname nieuwe uitgebreide binnenvaart database • 2011 - aangewezen als Nationaal Instituut – Uitgeven van ecorekeningen en ecokaarten – Innen van de verwijderingsbijdrage (€7,50 per kuub gasolie) • 2012 - oprichting SAB Maritime Waste Services BV – Afvalinzameling deel C SAV – Afvalinzameling zeeschepen, pleziervaartuigen, e.a. – Sleutel voor de binnenvaart Oprichting SAB

3 Aanloop tot de “sleutel” • in 2003 ingevoerd • betalen voor bilgewater €0,02 per liter • chip met geld erop • in 2007 ingevoerd • betalen voor bilgewater €0,02 per liter • magneetstrip met geld op een “rekening” • in 2011 ingevoerd. Internationale verplichting voor binnenvaart. • betalen voor verwijderingsbijdrage (€7,50 per kuub gasolie) • magneetstrip met geld op een internationale “ecorekening” • RFID contactloze chip voor havenfaciliteiten e.a. • in 2012 ingevoerd • gebruik havenfaciliteiten voor zeeschepen, pleziervaart, e.a. • RFID contactloze chip

4 Basis

5 Ares

6

7 Basis • Ecokaart – Voorzien van een RFID contactloze chip – Geen gevoelige gegevens op de chip – Beproefde techniek – Gratis aan te vragen bij SAB • Voordelen gebruik van ECO/SABkaart voor havenfaciliteiten – Internationaal verplicht! Elk binnenvaartschip is reeds in bezit van een ecokaart – Registratie van scheepsgegevens en factuurgegevens reeds bekend en volledig in ARES – Gebruik van bestaande en geteste techniek. Breed toepasbaar – Schippers krijgen maar periodiek maar 1 factuur voor gebruik havenfaciliteit – Schippers hebben maar met 1 instantie te maken – Havenbeheerder worden ontlast van administratieve rompslomp

8 Basis • Ecokaart – Voorzien van een RFID contactloze chip – Geen gevoelige gegevens op de chip – Beproefde techniek – Gratis aan te vragen bij SAB • Voordelen gebruik van ECO/SABkaart voor havenfaciliteiten – Internationaal verplicht! Elk binnenvaartschip is reeds in bezit van een ecokaart – Registratie van scheepsgegevens en factuurgegevens reeds bekend en volledig in ARES – Gebruik van bestaande en geteste techniek. Breed toepasbaar – Schippers krijgen maar periodiek maar 1 factuur voor gebruik havenfaciliteit – Schippers hebben maar met 1 instantie te maken – Havenbeheerder worden ontlast van administratieve rompslomp • Aanvragen – Toegang tot aangesloten havenfaciliteiten aan te vragen bij SAB – Afgeven doorlopende machtiging verplicht.

9 • Eén sleutel • Eén aanspreekpunt • Eén factuur • Minder administratieve last voor de binnenvaart en havenbeheerders De verplichte ecokaart voorzien van RFID technologie als “sleutel” voor de binnenvaart. Betalen van de verplichte afvalbeheersbijdrage Betalen/toegang afgifte scheepsafval Aanmelden/afmelden afrekenen walstroom Betalen/toegang tot drinkwater Betalen van havengelden Betalen/toegang tot afgifte grijs-/zwartwater Afvalbeheersbijdrage Afgifte scheepsafval WalstroomHavengeld Drinkwater Afgifte grijs- /zwartwater Toepasbaar voor

10 Praktijkvoorbeelden voor havens • Afvalafgifte – 25 containers geplaatst op het Amsterdam -Rijn kanaal in opdracht van RWS – Bestaande afgesloten containers kunnen gemakkelijk worden omgebouwd – Er kan gekozen worden voor betaalde afgifte of slechts voor toegangscontrole – Minder administratieve last voor schippers als havenbeheerders • Drinkwatertappunten – Drinkwatertappunt actief in Dordrecht – Er kan gekozen worden voor betaalde afname of slechts voor toegangscontrole – Minder administratieve last voor schipper als havenbeheerders • Walstroom – Eerste walstroomkasten met toegang ecokaart zijn in novmeber 2013 in gebruik genomen (Krimpen- en Ouderkerk a/d IJssel) – Er kan gekozen worden voor betaalde afgifte of slechts voor toegangscontrole – Minder administratieve last voor schippers als havenbeheerders

11 Praktijkvoorbeelden voor havens • Grijswaterafgifte passagiersvaart – Er kan gekozen worden voor betaalde afgifte of slechts voor toegangscontrole – Minder administratieve last voor schippers als havenbeheerders • Havengeld – Eerste binnenhaven voor elektronisch afrekenen van havengeld met de ecokaart wordt eind december van 2013 in gebruik genomen (Ouderkerk a/d IJssel) – Technieken beschikbaar voor niet fysieke aanmelding door de schippers. – Minder kosten voor handhaving en controle havenbeheerders – Minder administratieve last voor schippers als havenbeheerders • PortKey – Ecokaart als toegang tot haventerreinen welke afgesloten zijn voor derden – Toepasbaar op slagbomen voor auto afzetplaatsen e.a.

12 Praktijkvoorbeelden voor havens • Grijswaterafgifte passagiersvaart – Er kan gekozen worden voor betaalde afgifte of slechts voor toegangscontrole – Minder administratieve last voor schippers als havenbeheerders • Havengeld – Eerste binnenhaven voor elektronisch afrekenen van havengeld met de ecokaart wordt 2 e helft van 2013 in gebruik genomen (Ouderkerk a/d IJssel) – Technieken beschikbaar voor niet fysieke aanmelding door de schippers. – Minder kosten voor handhaving en controle havenbeheerders – Minder administratieve last voor schippers als havenbeheerders • PortKey – Ecokaart als toegang tot haventerreinen welke afgesloten zijn voor derden – Toepasbaar op slagbomen voor auto afzetplaatsen e.a.

13 Wat kan de SAB bieden • Administratieve afhandeling – SAB ontvangt en verwerkt verbruikgegevens – SAB factureert de gebruikers – SAB int de verschuldigde bedragen – SAB onderhoud de scheepsgegevens in ARES database – SAB draagt geïnde bedragen af aan opdrachtgever – SAB stelt rapportages beschikbaar aan opdrachtgever • Projectbegeleiding – SAB kan advies geven op basis van wensen en huidige situatie – SAB heeft goede contacten met marktleiders op het gebied van havenfaciliteiten

14 www.sabni.nl SAB App

15


Download ppt "Sleutel voor de binnenvaart. • 1993 - opgericht door V & W en VROM – Doel - Nationaal Instituut voor scheepsafvalstoffenverdrag (CDN) – Doel - creëren."

Verwante presentaties


Ads door Google